ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Детермінанти ставлення громадян до українського уряду: соціологічний аналіз

stmm. 2020 (4): 133-146

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.133

ОЛЕКСАНДР РАХМАНОВ,

доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

kneu_1906@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-8884-5515

У статті розглянуто сприйняття діяльності уряду України з боку громадян залежно від інституційних форм його формування. З використанням емпіричних даних п’яти хвиль Європейського соціального дослідження (ESS) та моніторинґового дослідження Інституту соціології НАН України 2020 року проаналізовано динаміку впливу соціоекономічних, цінінсно-ідеологічних та структурних чинників на оцінку діяльності уряду. Виявлено, що в разі формування уряду шляхом коаліції політичних сил у парламенті сприйняття громадянами діяльності уряду здебільшого є зумовленим їхніми ідеологічними переконаннями. Натомість коли уряд формується за ініціативи президентської адміністрації, населення сприймає урядову політику крізь призму своїх структурних та соціоекономічних інтересів.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: оцінка діяльності уряду з боку громадян, інституційні моделі формування уряду, Україна

Джерела

Вишняк, О. (2010). Довіра до політичних інститутів: поняття, показники та тенденції змін. В: В.М. Ворона, М.О. Шульга (ред.), Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг (сс. 24–39). Київ: Інститут соціології НАН України.

Головаха, Є., Горбачик, А. (2014). Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007–2009–2011–2013. Київ: Інститут соціології НАН України.

Горбачик, А.П., Сальнікова, С.А. (2008). Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS. Навчальний посібник. Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Л. Українки.

КМІС (2015). Соціально-політична ситуація в Україні: липень 2015 року. Отримано з: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=54...

КМІС (2019). Ставлення українців до політиків, оцінка діяльності органів влади та актуальних подій. Отримано з: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=8...

КМІС (2020). Оцінка діяльності органів влади та рекція на актуальні події: лютий 2020 року. Отримано з: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=9...

Мартинюк, І. (2004). Криза довіри до владних структур як перманентний стан суспільної свідомості. В: В.М. Ворона, М.О. Шульга (ред.), Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін (сс. 254–262). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, О. (2012). Урядові реформи у масовій свідомості громадян України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 151–163.

Резнік, О.С., Козловський, О.Р. (2020). Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади. Український соціум, 2 (73), 46–58.

Соціологічна група «Рейтинг» (2019). Cуспільно-політичні настрої населення. Грудень 2019. Отримано з: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/...

Фонд «Демократичні ініціативи» (2001). Громадська думка про уряд Віктора Ющенка (за результатами опитування в березні 2001 року). Отримано з: https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pro-ury...

Центр Разумкова (2020). Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020 р. соціологія). Отримано з: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-do...

Citrin, J., Muste, C. (1999). Trust in government. In: Measures of social psychological attitudes: Vol. 2. Measures of political attitudes (pp. 465–532). San Diego, CA: Academic Press.

Jacoby, W.G. (1994). Public Attitudes toward Government Spending. American Journal of Political Science, 38 (2), 336–361.

Lipset, S.M., Rokkan, S. (1985). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. In: S.M. Lipset (ed.), Consensus and Conflict: Essays in Political Sociology (pp. 113–185). New Brunswick: Transaction Publishers.

TNS Україна (2016). _В. Гройсман_ на посаді _Прем’єр-Міністра: перші_ оцінки нового складу уряду від українців. Отримано з: https://tns-ua.com/news/v-groysman-na-posadi-prem-...

Van Ryzin, G.G. (2007). Pieces of a puzzle: Linking government performance, citizen satisfaction, and trust. Public Performance & Management Review, 30 (4), 521–535.

Weatherford, M.S. (1987). How Does Government Performance Influence Political Support? Political Behavior, 9 (1), 5–28.

Weber, P., Steinmetz, H., Kabst, R. (2017). Trust in Politicians and Satisfaction with Government — A Reciprocal Causation Approach for European Countries. _JournalofCivil_Society, 13 (4), 392–405.

Отримано 26.10.2020

Детермінанти ставлення громадян до українського уряду: соціологічний аналіз

stmm. 2020 (4): 133-146

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.133

ОЛЕКСАНДР РАХМАНОВ,

доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

kneu_1906@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-8884-5515

У статті розглянуто сприйняття діяльності уряду України з боку громадян залежно від інституційних форм його формування. З використанням емпіричних даних п’яти хвиль Європейського соціального дослідження (ESS) та моніторинґового дослідження Інституту соціології НАН України 2020 року проаналізовано динаміку впливу соціоекономічних, цінінсно-ідеологічних та структурних чинників на оцінку діяльності уряду. Виявлено, що в разі формування уряду шляхом коаліції політичних сил у парламенті сприйняття громадянами діяльності уряду здебільшого є зумовленим їхніми ідеологічними переконаннями. Натомість коли уряд формується за ініціативи президентської адміністрації, населення сприймає урядову політику крізь призму своїх структурних та соціоекономічних інтересів.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: оцінка діяльності уряду з боку громадян, інституційні моделі формування уряду, Україна

Джерела

Вишняк, О. (2010). Довіра до політичних інститутів: поняття, показники та тенденції змін. В: В.М. Ворона, М.О. Шульга (ред.), Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг (сс. 24–39). Київ: Інститут соціології НАН України.

Головаха, Є., Горбачик, А. (2014). Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007–2009–2011–2013. Київ: Інститут соціології НАН України.

Горбачик, А.П., Сальнікова, С.А. (2008). Аналіз даних соціологічних досліджень засобами SPSS. Навчальний посібник. Луцьк: РВВ «Вежа» ВНУ ім. Л. Українки.

КМІС (2015). Соціально-політична ситуація в Україні: липень 2015 року. Отримано з: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=54...

КМІС (2019). Ставлення українців до політиків, оцінка діяльності органів влади та актуальних подій. Отримано з: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=8...

КМІС (2020). Оцінка діяльності органів влади та рекція на актуальні події: лютий 2020 року. Отримано з: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=9...

Мартинюк, І. (2004). Криза довіри до владних структур як перманентний стан суспільної свідомості. В: В.М. Ворона, М.О. Шульга (ред.), Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін (сс. 254–262). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, О. (2012). Урядові реформи у масовій свідомості громадян України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 151–163.

Резнік, О.С., Козловський, О.Р. (2020). Методологічні аспекти дослідження детермінант ставлення громадян до державної влади. Український соціум, 2 (73), 46–58.

Соціологічна група «Рейтинг» (2019). Cуспільно-політичні настрої населення. Грудень 2019. Отримано з: http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/...

Фонд «Демократичні ініціативи» (2001). Громадська думка про уряд Віктора Ющенка (за результатами опитування в березні 2001 року). Отримано з: https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pro-ury...

Центр Разумкова (2020). Оцінка громадянами ситуації в країні, рівень довіри до виконавчих та правоохоронних органів влади, оцінка діяльності Уряду (лютий 2020 р. соціологія). Отримано з: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-do...

Citrin, J., Muste, C. (1999). Trust in government. In: Measures of social psychological attitudes: Vol. 2. Measures of political attitudes (pp. 465–532). San Diego, CA: Academic Press.

Jacoby, W.G. (1994). Public Attitudes toward Government Spending. American Journal of Political Science, 38 (2), 336–361.

Lipset, S.M., Rokkan, S. (1985). Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. In: S.M. Lipset (ed.), Consensus and Conflict: Essays in Political Sociology (pp. 113–185). New Brunswick: Transaction Publishers.

TNS Україна (2016). _В. Гройсман_ на посаді _Прем’єр-Міністра: перші_ оцінки нового складу уряду від українців. Отримано з: https://tns-ua.com/news/v-groysman-na-posadi-prem-...

Van Ryzin, G.G. (2007). Pieces of a puzzle: Linking government performance, citizen satisfaction, and trust. Public Performance & Management Review, 30 (4), 521–535.

Weatherford, M.S. (1987). How Does Government Performance Influence Political Support? Political Behavior, 9 (1), 5–28.

Weber, P., Steinmetz, H., Kabst, R. (2017). Trust in Politicians and Satisfaction with Government — A Reciprocal Causation Approach for European Countries. _JournalofCivil_Society, 13 (4), 392–405.

Отримано 26.10.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }