ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Ціннісно-орієнтовані проблеми в розвитку соціологічної теорії

stmm. 2020 (4): 147-160

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.147

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО,

доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

gichepurko@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-7540-5174

ВАЛЕРІЙ ПИЛИПЕНКО,

доктор соціологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

pilipenko290457@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-9918-6217

У статті розглядаються підходи основних соціологічних теорій до ціннісної проблематики. При цьому аксіологічна проблематика аналізується з точки зору її актуальності для суспільств, що переживають кризові явища, коли змінюються умови суспільного життя і соціальна структура соціуму. Зазначається, що актуалізація теоретичного розроблення проблеми цінностей у соціології спричинена переглядом парадигми світового соціологічного пізнання у зв’язку з появою некласичного, інтерпретативного й постмодерністського напрямів з їхнім інтересом до аксіології. Переосмислення парадигми зумовлене переходом світової спільноти до стану цілісності за умов ґлобалізації, коли нові технології змінюють всі суспільні зв’язки, ініціюючи перехід від виробництва речей до виробництва людини. Звідси така «експансія» ціннісного підходу з боку сучасних соціологічних напрямів. Одиницями більш високого порядку в соціальних системах є колективи, тобто організовані системи дії, які характеризуються виконанням певних ролей багатьма індивідами. Якщо у площині одиниць розрізняються ролі індивіда і колективу, то у площині стандарту відносин важливе розрізнення між нормою і цінністю. Цінності є первинними у плані підтримання взірця функціювання соціальної системи й розглядаються як засадові чинники зв’язку між соціальною і культурною системами. Норми, на відміну від цінностей, є переважно елементами соціальної системи і покликані здійснювати функцію інтеґрації. Вони мають реґулятивне значення для соціальних процесів та відносин і втілюють принципи, чинні за певної соціальної системи. Автори підкреслюють, що опанування сучасною українською соціологією досягнень світової аксіології останніх десятиліть є запорукою інтеґрації у процеси, що відбуваються сьогодні у світовій соціологічній спільноті.

Повний текст публікації: eng

Ключові слова: суспільство, цінності, норми, соціологічна теорія, соціалізація, соціальна структура, соціальна система

References

Alexander, J. C. (1999). The paradoxes of civil society. [In Ukrainian]. Sociology: Theory, Methods, Marketing, 1, 27–41. [= Александер 1999]

Balabanova, N. V., Zhukov, V. I., & Pilipenko, V. Ye. (2002). Social dialogue. Social partnership. Welfare state. [In Russian]. Kyiv: Academy of Labour and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine. [= Балабанова 2002]

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1995). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: Medium Press. [= Бергер 1995]

Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York, NY: John Wiley & Sons.

Bourdieu, P. (1993). The sociology of politics. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: Socio-Logos Press. [= Бурдье 1993]

Coleman, J. (1961). The adolescent society: The social life of the teenager and its impact on education. New York, NY: Free Press of Glencoe.

Coleman, J. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Davydov, Iu. N., & Poliakova, N. L. (Eds.). (1990). Contemporary Western sociology: Classical traditions and the search for a new paradigm (on the occasion of the 12th World Congress of Sociology, Madrid, 1990). [In Russian]. Moscow: Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION) of the Academy of Sciences of the USSR. [= Давыдов 1990]

Dobrenkov, V. I. (Ed.). (1994). American sociological thought: Merton R., Mead G., Parsons T., Schutz A. [Texts]. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: Moscow University Press. [= Добреньков 1994]

Golovakha, Ye. [Yevhen Golovakha]. (2020, May 4). How the global system of human values has changed since World War II [Video file]. [In Ukrainian]. Retrieved from https://www. youtube.com/watch?v=b94QwQnk1Uc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3au1RDDqiftOLLrQ1uUm-3D80_LJZkOkB9uLIOizYOJga34APVjgZbdQ4&ab_channel=UKRLIFE.TV [= Головаха 2020]

Gouldner, A. W. (1970). The coming crisis of Western sociology. New York, NY: Basic Books.

Homans, G. C. (1974). Social behaviour: Its elementary forms (Rev. ed.). New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.

Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing values and political styles among Western publics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kuzmuk, O. M., & Liubchuk, V. V. (2019). Value orientations among secondary school graduates: The findings of a qualitative study. [In Ukrainian]. Proceedings of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Political Science. Sociology. Law, 43(3), 94–98. [= Кузьмук 2019]. https://dx.doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).1...

Lockwood, D. (1956). Some remarks on “The Social System”. The British Journal of Sociology, 7(2), 134–146.

Mackay, R. W. (1974). Conceptions of children and models of socialisation. In R. Turner (Ed.), Ethnomethodology: Selected readings. Harmondsworth, England: Penguin Education.

Parsons, T. (1951). The social system. London, England: Routledge & Kegan Paul.

Parsons, T. (1956). The American family: Its relation to personality and to the social structure. In T. Parsons, R. F. Bales, Family, socialisation and interaction process (pp. 3–34). London, England: Routledge & Kegan Paul.

Parsons, T. (1962). Youth in the context of American society. Daedalus, 91(1), 97–123.

Parsons, T. (2007). An outline of the social system [1961]. In C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, & I. Virk (Eds.), Classical sociological theory (2nd ed.) (pp. 421–440). Malden, MA: Blackwell.

Pilipenko, V. Ye., & Privalov, Yu. A. (Eds.). (1998). Ukraineʼs youth and drug addiction. [In Russian]. Kyiv, Ukraine: Stylos Press. [= Пилипенко 1998]

Pilipenko, V. Ye., Zakharuk, N. Yu., & Sopneva, N. B. (2009). Values in regard to the sociology of health care. [In Russian]. Donetsk, Ukraine: Yugo-Vostok Press. [= Пилипенко 2009]

Pylypenko, V. Ye. (2012). Ukrainian sociology nowadays: Research into the main areas of the society’s life. [In Ukrainian]. Lviv, Ukraine: ZUKTs (Western Ukrainian Consulting Centre). [= Пилипенко 2012]

Pyvovarova, N. P., & Khliapatura, B. M. (2015). Ukrainian sociocultural reality: Modern or postmodern, materialism or postmaterialism? [In Ukrainian]. Grani (Facets), 18(2), 97–104. [= Пивоварова 2015]

Ritzer, G. (2002). Modern sociological theory (5th ed.). [In Russian]. Saint Petersburg, Russian Federation: Piter Press. [= Ритцер 2002]

Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). Modern sociological theory (8th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ruchka, A. O., & Tancher, V. V. A coursebook on the history of theoretical sociology. [In Ukrainian]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Press. [= Ручка 1995]

Tancher, V. V. (Ed.). (1994). Sociological theory today: Collected essays of American and Ukrainian social theorists. [In Russian]. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine. [= Танчер 1994]

Turner, R. (1970). Words, utterances, and activities. In J. D. Douglas (Ed.), Understanding everyday life: Toward the reconstruction of sociological knowledge (pp. 169–187). Chicago, IL: Aldine Publishing.

Volianskaia, Ye. V., Pilipenko V. Ye, & Sapelkina, Ye. V. (2004). Sociocultural determination of adolescent aggression. [In Russian]. Kyiv, Ukraine: Foliant Press. [= Волянская 2004]

Wallace, R. A., & Wolf, A. (1995). Contemporary sociological theory: Continuing the classical tradition (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Weber, M. (2018). Soziologische Grundbegriffe: Die Begriffsdefinitionen einer empirisch arbeitenden Soziologie. Independent Publishers Group “e-artnow”.

Received 06.07.2020

Ціннісно-орієнтовані проблеми в розвитку соціологічної теорії

stmm. 2020 (4): 147-160

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.147

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО,

доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

gichepurko@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-7540-5174

ВАЛЕРІЙ ПИЛИПЕНКО,

доктор соціологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

pilipenko290457@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-9918-6217

У статті розглядаються підходи основних соціологічних теорій до ціннісної проблематики. При цьому аксіологічна проблематика аналізується з точки зору її актуальності для суспільств, що переживають кризові явища, коли змінюються умови суспільного життя і соціальна структура соціуму. Зазначається, що актуалізація теоретичного розроблення проблеми цінностей у соціології спричинена переглядом парадигми світового соціологічного пізнання у зв’язку з появою некласичного, інтерпретативного й постмодерністського напрямів з їхнім інтересом до аксіології. Переосмислення парадигми зумовлене переходом світової спільноти до стану цілісності за умов ґлобалізації, коли нові технології змінюють всі суспільні зв’язки, ініціюючи перехід від виробництва речей до виробництва людини. Звідси така «експансія» ціннісного підходу з боку сучасних соціологічних напрямів. Одиницями більш високого порядку в соціальних системах є колективи, тобто організовані системи дії, які характеризуються виконанням певних ролей багатьма індивідами. Якщо у площині одиниць розрізняються ролі індивіда і колективу, то у площині стандарту відносин важливе розрізнення між нормою і цінністю. Цінності є первинними у плані підтримання взірця функціювання соціальної системи й розглядаються як засадові чинники зв’язку між соціальною і культурною системами. Норми, на відміну від цінностей, є переважно елементами соціальної системи і покликані здійснювати функцію інтеґрації. Вони мають реґулятивне значення для соціальних процесів та відносин і втілюють принципи, чинні за певної соціальної системи. Автори підкреслюють, що опанування сучасною українською соціологією досягнень світової аксіології останніх десятиліть є запорукою інтеґрації у процеси, що відбуваються сьогодні у світовій соціологічній спільноті.

Повний текст публікації: eng

Ключові слова: суспільство, цінності, норми, соціологічна теорія, соціалізація, соціальна структура, соціальна система

References

Alexander, J. C. (1999). The paradoxes of civil society. [In Ukrainian]. Sociology: Theory, Methods, Marketing, 1, 27–41. [= Александер 1999]

Balabanova, N. V., Zhukov, V. I., & Pilipenko, V. Ye. (2002). Social dialogue. Social partnership. Welfare state. [In Russian]. Kyiv: Academy of Labour and Social Relations of the Federation of Trade Unions of Ukraine. [= Балабанова 2002]

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1995). The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: Medium Press. [= Бергер 1995]

Blau, P. (1964). Exchange and power in social life. New York, NY: John Wiley & Sons.

Bourdieu, P. (1993). The sociology of politics. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: Socio-Logos Press. [= Бурдье 1993]

Coleman, J. (1961). The adolescent society: The social life of the teenager and its impact on education. New York, NY: Free Press of Glencoe.

Coleman, J. (1990). Foundations of social theory. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Davydov, Iu. N., & Poliakova, N. L. (Eds.). (1990). Contemporary Western sociology: Classical traditions and the search for a new paradigm (on the occasion of the 12th World Congress of Sociology, Madrid, 1990). [In Russian]. Moscow: Institute of Scientific Information on Social Sciences (INION) of the Academy of Sciences of the USSR. [= Давыдов 1990]

Dobrenkov, V. I. (Ed.). (1994). American sociological thought: Merton R., Mead G., Parsons T., Schutz A. [Texts]. [In Russian]. Moscow, Russian Federation: Moscow University Press. [= Добреньков 1994]

Golovakha, Ye. [Yevhen Golovakha]. (2020, May 4). How the global system of human values has changed since World War II [Video file]. [In Ukrainian]. Retrieved from https://www. youtube.com/watch?v=b94QwQnk1Uc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3au1RDDqiftOLLrQ1uUm-3D80_LJZkOkB9uLIOizYOJga34APVjgZbdQ4&ab_channel=UKRLIFE.TV [= Головаха 2020]

Gouldner, A. W. (1970). The coming crisis of Western sociology. New York, NY: Basic Books.

Homans, G. C. (1974). Social behaviour: Its elementary forms (Rev. ed.). New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.

Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing values and political styles among Western publics. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Kuzmuk, O. M., & Liubchuk, V. V. (2019). Value orientations among secondary school graduates: The findings of a qualitative study. [In Ukrainian]. Proceedings of the National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. Political Science. Sociology. Law, 43(3), 94–98. [= Кузьмук 2019]. https://dx.doi.org/10.20535/2308-5053.2019.3(43).1...

Lockwood, D. (1956). Some remarks on “The Social System”. The British Journal of Sociology, 7(2), 134–146.

Mackay, R. W. (1974). Conceptions of children and models of socialisation. In R. Turner (Ed.), Ethnomethodology: Selected readings. Harmondsworth, England: Penguin Education.

Parsons, T. (1951). The social system. London, England: Routledge & Kegan Paul.

Parsons, T. (1956). The American family: Its relation to personality and to the social structure. In T. Parsons, R. F. Bales, Family, socialisation and interaction process (pp. 3–34). London, England: Routledge & Kegan Paul.

Parsons, T. (1962). Youth in the context of American society. Daedalus, 91(1), 97–123.

Parsons, T. (2007). An outline of the social system [1961]. In C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, & I. Virk (Eds.), Classical sociological theory (2nd ed.) (pp. 421–440). Malden, MA: Blackwell.

Pilipenko, V. Ye., & Privalov, Yu. A. (Eds.). (1998). Ukraineʼs youth and drug addiction. [In Russian]. Kyiv, Ukraine: Stylos Press. [= Пилипенко 1998]

Pilipenko, V. Ye., Zakharuk, N. Yu., & Sopneva, N. B. (2009). Values in regard to the sociology of health care. [In Russian]. Donetsk, Ukraine: Yugo-Vostok Press. [= Пилипенко 2009]

Pylypenko, V. Ye. (2012). Ukrainian sociology nowadays: Research into the main areas of the society’s life. [In Ukrainian]. Lviv, Ukraine: ZUKTs (Western Ukrainian Consulting Centre). [= Пилипенко 2012]

Pyvovarova, N. P., & Khliapatura, B. M. (2015). Ukrainian sociocultural reality: Modern or postmodern, materialism or postmaterialism? [In Ukrainian]. Grani (Facets), 18(2), 97–104. [= Пивоварова 2015]

Ritzer, G. (2002). Modern sociological theory (5th ed.). [In Russian]. Saint Petersburg, Russian Federation: Piter Press. [= Ритцер 2002]

Ritzer, G., & Stepnisky, J. (2018). Modern sociological theory (8th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Ruchka, A. O., & Tancher, V. V. A coursebook on the history of theoretical sociology. [In Ukrainian]. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka Press. [= Ручка 1995]

Tancher, V. V. (Ed.). (1994). Sociological theory today: Collected essays of American and Ukrainian social theorists. [In Russian]. Kyiv: Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine. [= Танчер 1994]

Turner, R. (1970). Words, utterances, and activities. In J. D. Douglas (Ed.), Understanding everyday life: Toward the reconstruction of sociological knowledge (pp. 169–187). Chicago, IL: Aldine Publishing.

Volianskaia, Ye. V., Pilipenko V. Ye, & Sapelkina, Ye. V. (2004). Sociocultural determination of adolescent aggression. [In Russian]. Kyiv, Ukraine: Foliant Press. [= Волянская 2004]

Wallace, R. A., & Wolf, A. (1995). Contemporary sociological theory: Continuing the classical tradition (4th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Weber, M. (2018). Soziologische Grundbegriffe: Die Begriffsdefinitionen einer empirisch arbeitenden Soziologie. Independent Publishers Group “e-artnow”.

Received 06.07.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }