ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2004, №3)

СТАТТІ
Наталія Паніна (Київ)
Професійна етика і соціологія в Україні (до прийняття Кодексу професійної етики соціолога САУ)
Повний текст публікації: рос
КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІОЛОГА (затверджений V з'їздом Соціологічної асоціації України 20 травня 2004 року)
Повний текст публікації: рос
Володимир Резнік (Київ), Володимир Резнік (Київ)
Українська соціологія після 1991 року
Повний текст публікації: рос
Володимир Магун (Москва), Михайло Енговатов (Москва)
Структура і міжгенераційна динаміка життєвих домагань молоді в Росії та Україні: 1985-2001
Повний текст публікації: рос
Світлана Оксамитна (Київ), Валерій Хмелько (Київ)
Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму
Повний текст публікації: рос
Ірина Попова (Одеса)
1989-1991. Діагноз часу
Повний текст публікації: рос
Андрій Зоткін (Київ)
Роль регіональних еліт та столичного естеблішменту у формуванні владної еліти України
Повний текст публікації: рос
Сергій Макеєв (Київ), Анжела Патракова (Київ)
Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні
Повний текст публікації: рос
Ігор Мартинюк (Київ), Наталія Соболєва (Київ)
Символічна соціальна реальність: методологічні підходи та практичний досвід вивчення
Повний текст публікації: рос
Віктор Бурлачук (Київ)
Символічні системи і конституювання соціального смислу
Повний текст публікації: рос
Валерій Казаков (Київ)
Соціальний конфлікт: проблема визначення
Повний текст публікації: рос
Сергій Коноплицький (Київ)
Сітьові співтовариства як об'єкт соціологічного аналізу
Повний текст публікації: рос
ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
Андрій Мартинов (Київ)
Історична соціологія чи соціологія історії?
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Євген Головаха (Київ)
Альтернативний соціологічний словник
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Наталія Отрешко (Київ)
Між Сциллою об'єктивізму та Харибдою суб'єктивізму (нотатки на берегах праці П.Бурдьє "Практичний смисл")
Повний текст публікації: рос
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Олексій Бєлєнок (Київ)
V з'їзд Соціологічної асоціації України
Олексій Бєлєнок (Київ)
Соціальні процеси в Україні очима вітчизняних соціологів
Світлана Оксамитна (Київ)
Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія: обмін думками у країні найвищого доходу на душу населення
НАШІ ЮВІЛЯРИ
Валерію Євгеновичу Хмельку - 65

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2004, №3)

СТАТТІ
Наталія Паніна (Київ)
Професійна етика і соціологія в Україні (до прийняття Кодексу професійної етики соціолога САУ)
Повний текст публікації: рос
КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ СОЦІОЛОГА (затверджений V з'їздом Соціологічної асоціації України 20 травня 2004 року)
Повний текст публікації: рос
Володимир Резнік (Київ), Володимир Резнік (Київ)
Українська соціологія після 1991 року
Повний текст публікації: рос
Володимир Магун (Москва), Михайло Енговатов (Москва)
Структура і міжгенераційна динаміка життєвих домагань молоді в Росії та Україні: 1985-2001
Повний текст публікації: рос
Світлана Оксамитна (Київ), Валерій Хмелько (Київ)
Соціальна ексклюзія в Україні на початковій стадії реставрації капіталізму
Повний текст публікації: рос
Ірина Попова (Одеса)
1989-1991. Діагноз часу
Повний текст публікації: рос
Андрій Зоткін (Київ)
Роль регіональних еліт та столичного естеблішменту у формуванні владної еліти України
Повний текст публікації: рос
Сергій Макеєв (Київ), Анжела Патракова (Київ)
Регіональна специфікація соціокультурних відмінностей в Україні
Повний текст публікації: рос
Ігор Мартинюк (Київ), Наталія Соболєва (Київ)
Символічна соціальна реальність: методологічні підходи та практичний досвід вивчення
Повний текст публікації: рос
Віктор Бурлачук (Київ)
Символічні системи і конституювання соціального смислу
Повний текст публікації: рос
Валерій Казаков (Київ)
Соціальний конфлікт: проблема визначення
Повний текст публікації: рос
Сергій Коноплицький (Київ)
Сітьові співтовариства як об'єкт соціологічного аналізу
Повний текст публікації: рос
ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ
Андрій Мартинов (Київ)
Історична соціологія чи соціологія історії?
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Євген Головаха (Київ)
Альтернативний соціологічний словник
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Наталія Отрешко (Київ)
Між Сциллою об'єктивізму та Харибдою суб'єктивізму (нотатки на берегах праці П.Бурдьє "Практичний смисл")
Повний текст публікації: рос
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Олексій Бєлєнок (Київ)
V з'їзд Соціологічної асоціації України
Олексій Бєлєнок (Київ)
Соціальні процеси в Україні очима вітчизняних соціологів
Світлана Оксамитна (Київ)
Соціальна стратифікація, мобільність та соціальна ексклюзія: обмін думками у країні найвищого доходу на душу населення
НАШІ ЮВІЛЯРИ
Валерію Євгеновичу Хмельку - 65
ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ