ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Досвід застосування методики дослідження психологічного віку в Україні: вплив психологічного віку на соціально-політичні орієнтації

stmm. 2020 (2): 57-71

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.057

МИХАЙЛО МІЩЕНКО,

кандидат соціологічних наук, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова (01015, Київ, вул. Лаврська, 16)

myhmishen@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1878-9444

Стаття має на меті дослідження співвідношення психологічного і хронологічного віку, виявлення чинників, які впливають на формування уявлень індивідів про їхній психологічний вік, а також розкриття впливу психологічного віку на соціально-політичні орієнтації. Автор статті застосовує методологічні та методичні підходи, розроблені Є. Головахою та О. Кроніком, котрі досліджували психологічний вік як «міру психологічного минулого особистості» і, зокрема, встановили факт переважання заниження психологічного віку порівняно з хронологічним. Результати дослідження, проведеного автором у 2017–2020 роках, підтвердили стійкість у часі й за різних макросоціальних умов виявлених на початку 80-х років минулого століття Є. Головахою та О. Кроніком закономірностей стосовно співвідношення психологічного і хронологічного віку. Результати дослідження свідчать, що молодь у сучасному суспільстві є референтною віковою групою, на яку орієнтується значна частина членів суспільства (як щодо соціальної поведінки, так і щодо цінностей). Зі сприйняттям молоді як референтної соціально-демографічної групи пов’язане прагнення респондентів сприймати власний психологічний вік як нижчий порівняно з їхнім хронологічним віком. До того ж сприйняття молоді як референтної соціально-демографічної групи сприяє тому, що соціальні цінності та орієнтації, які поділяє молодь, мають тенденцію поширюватися і серед представників середніх та старших вікових груп.

Ключові слова: психологічний вік, хронологічний вік, соціально-політичні орієнтації, референтна група.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Бодрийяр, Ж. (2006). Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва: Республика; Культурная революция.

Головаха, Е. И., Кроник, А. А. (1984). Психологическое время личности. Киев: Наукова думка.

Одержано 14.04.2020

Досвід застосування методики дослідження психологічного віку в Україні: вплив психологічного віку на соціально-політичні орієнтації

stmm. 2020 (2): 57-71

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.057

МИХАЙЛО МІЩЕНКО,

кандидат соціологічних наук, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова (01015, Київ, вул. Лаврська, 16)

myhmishen@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1878-9444

Стаття має на меті дослідження співвідношення психологічного і хронологічного віку, виявлення чинників, які впливають на формування уявлень індивідів про їхній психологічний вік, а також розкриття впливу психологічного віку на соціально-політичні орієнтації. Автор статті застосовує методологічні та методичні підходи, розроблені Є. Головахою та О. Кроніком, котрі досліджували психологічний вік як «міру психологічного минулого особистості» і, зокрема, встановили факт переважання заниження психологічного віку порівняно з хронологічним. Результати дослідження, проведеного автором у 2017–2020 роках, підтвердили стійкість у часі й за різних макросоціальних умов виявлених на початку 80-х років минулого століття Є. Головахою та О. Кроніком закономірностей стосовно співвідношення психологічного і хронологічного віку. Результати дослідження свідчать, що молодь у сучасному суспільстві є референтною віковою групою, на яку орієнтується значна частина членів суспільства (як щодо соціальної поведінки, так і щодо цінностей). Зі сприйняттям молоді як референтної соціально-демографічної групи пов’язане прагнення респондентів сприймати власний психологічний вік як нижчий порівняно з їхнім хронологічним віком. До того ж сприйняття молоді як референтної соціально-демографічної групи сприяє тому, що соціальні цінності та орієнтації, які поділяє молодь, мають тенденцію поширюватися і серед представників середніх та старших вікових груп.

Ключові слова: психологічний вік, хронологічний вік, соціально-політичні орієнтації, референтна група.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Бодрийяр, Ж. (2006). Общество потребления. Его мифы и структуры. Москва: Республика; Культурная революция.

Головаха, Е. И., Кроник, А. А. (1984). Психологическое время личности. Киев: Наукова думка.

Одержано 14.04.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }