ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціально-демографічні чинники ставлення українців до судової влади

stmm. 2020 (2): 42-56

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.042

ОЛЕКСАНДР РЕЗНІК,

доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

oleksanderreznik@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5201-8489

ОЛЕГ КОЗЛОВСЬКИЙ,

кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

alic.uss4@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9619-1347

У статті аналізуються соціально-демографічні детермінанти ставлення українських громадян до судової влади, виявлені на підставі даних загальнонаціонального опитування. Ставлення до судової влади розглянуто через чотири показники: 1) довіра до судів; 2) оцінка шансів виграти суд незалежно від достатку громадянина; 3) оцінка незалежності суддів; 4) оцінка доброчесності суддівського корпусу. Незважаючи на соціальний оптимізм, який спостерігався в українському суспільстві після президентських та парламентських виборів 2019 року, дослідження зафіксувало низький рівень довіри та неґативні оцінки українського правосуддя. З використанням методу множинної лінійної реґресії виявлено, що громадська думка щодо правосуддя формується безвідносно до статі, рівня освіти та реґіону проживання. Виявлено, що ставлення українців до судової влади зумовлюється здебільшого віком, типом поселення, мовою спілкування вдома та досвідом участі в судовому процесі. Довіра та позитивні оцінки стосовно судової влади проявляються переважно мірою зменшення віку і розміру населеного пункту проживання респондента, а також серед російськомовних і тих, хто має досвід участі в судовому процесі.

Ключові слова: ставлення до судової влади, соціально-демографічні чинники, Україна.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Амджадін, Л., Гончарук, О., Кравченко, О. (2005). Судова система та суди в Україні в оцінках громадськості (комплексне соціологічне дослідження) / Ю. Привалов, Ю. Саєнко (ред.). Київ: Прецедент.

Вишняк, О. (2010). Довіра до політичних інститутів : поняття, показники та тенденції змін. В: В.М. Ворона, М.О. Шульга (ред.), Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг (сс. 24–39). Київ: Інститут соціології НАН України.

Головаха, Є., Горбачик, А. (2014). Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007–2009–2011–2013. Київ: Інститут соціології НАН України.

Кушніренко, В., Пенькова, К. (2014). Виборність суддів та участь народних засідателів у судовому процесі: міжнародна практика та висновки для України. Отримано з: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28801.pdf.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2014). Вип. 1 (15) : У 2-х т. Том 2. Таблиці і графіки. Київ: Інститут соціології НАН України.

Центр політико-правових реформ (2019). Судова реформа очима громадян: що може позитивно вплинути на довіру до суду? Результати опитування, червень 2019 року. Отримано з: https://pravo.org.ua/ua/news/20873806-sudova-reforma-ochima-gromadyan-scho-mogee-pozitivno-vplinuti-na-doviru-do-sudu#.

American Bar Association (1999). Perceptions of the U.S. Justice System. Chicago: American Bar Association.

Brown, D. (2005). How does England incorporate the results of public opinion surveys on the administration of justice? In: S. Parmentier, G. Vervaeke, R. Doutrelepont, G. Kellens (Eds.), Public opinion and the administration of justice: Popular perceptions and their implications for policy-making in Western countries (pp. 169–186). Brussels: Politeia.

National Center for State Courts (1999). How the public views the State Courts. Lincoln: University of Nebraska Public Policy Center.

Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitudes and Values. San Francisco: Jossey-Bass.

Rottman, D.B., Tomkins, A.J. (1999). Public trust and confidence in the courts: What public opinion surveys mean to judges. Court Review, fall, 24–31.

Sherman, L.W. (2002). Trust and confidence in criminal justice. National Institute of Justice Journal, 284, 22–31.

The KIIS (2018). Thoughts and views of the Ukrainian population on judicial reform, September 2018. Retrieved from: http://kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=792&page=1\.

The Razumkov Centre (2019). Attitudes of Ukrainian citizens to the judicial system, June 24, 2019. Retrieved from: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy.

Tufts, J. (2000). Public attitudes toward the criminal justice system. Juristat, 20 (12), 1–22.

Van de Walle, S., Raine, J.W. (2008). Explaining attitudes towards the justice system in the UK and Europe (Ministry of Justice Research Series 9/08). Retrieved from: https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/vandewalle_s_2008.pdf.

Отримано 26.05.2020

Соціально-демографічні чинники ставлення українців до судової влади

stmm. 2020 (2): 42-56

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.042

ОЛЕКСАНДР РЕЗНІК,

доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

oleksanderreznik@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5201-8489

ОЛЕГ КОЗЛОВСЬКИЙ,

кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

alic.uss4@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9619-1347

У статті аналізуються соціально-демографічні детермінанти ставлення українських громадян до судової влади, виявлені на підставі даних загальнонаціонального опитування. Ставлення до судової влади розглянуто через чотири показники: 1) довіра до судів; 2) оцінка шансів виграти суд незалежно від достатку громадянина; 3) оцінка незалежності суддів; 4) оцінка доброчесності суддівського корпусу. Незважаючи на соціальний оптимізм, який спостерігався в українському суспільстві після президентських та парламентських виборів 2019 року, дослідження зафіксувало низький рівень довіри та неґативні оцінки українського правосуддя. З використанням методу множинної лінійної реґресії виявлено, що громадська думка щодо правосуддя формується безвідносно до статі, рівня освіти та реґіону проживання. Виявлено, що ставлення українців до судової влади зумовлюється здебільшого віком, типом поселення, мовою спілкування вдома та досвідом участі в судовому процесі. Довіра та позитивні оцінки стосовно судової влади проявляються переважно мірою зменшення віку і розміру населеного пункту проживання респондента, а також серед російськомовних і тих, хто має досвід участі в судовому процесі.

Ключові слова: ставлення до судової влади, соціально-демографічні чинники, Україна.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Амджадін, Л., Гончарук, О., Кравченко, О. (2005). Судова система та суди в Україні в оцінках громадськості (комплексне соціологічне дослідження) / Ю. Привалов, Ю. Саєнко (ред.). Київ: Прецедент.

Вишняк, О. (2010). Довіра до політичних інститутів : поняття, показники та тенденції змін. В: В.М. Ворона, М.О. Шульга (ред.), Українське суспільство 1992–2010. Соціологічний моніторинг (сс. 24–39). Київ: Інститут соціології НАН України.

Головаха, Є., Горбачик, А. (2014). Тенденції соціальних змін в Україні та Європі: за результатами “Європейського соціального дослідження” 2005–2007–2009–2011–2013. Київ: Інститут соціології НАН України.

Кушніренко, В., Пенькова, К. (2014). Виборність суддів та участь народних засідателів у судовому процесі: міжнародна практика та висновки для України. Отримано з: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28801.pdf.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2014). Вип. 1 (15) : У 2-х т. Том 2. Таблиці і графіки. Київ: Інститут соціології НАН України.

Центр політико-правових реформ (2019). Судова реформа очима громадян: що може позитивно вплинути на довіру до суду? Результати опитування, червень 2019 року. Отримано з: https://pravo.org.ua/ua/news/20873806-sudova-reforma-ochima-gromadyan-scho-mogee-pozitivno-vplinuti-na-doviru-do-sudu#.

American Bar Association (1999). Perceptions of the U.S. Justice System. Chicago: American Bar Association.

Brown, D. (2005). How does England incorporate the results of public opinion surveys on the administration of justice? In: S. Parmentier, G. Vervaeke, R. Doutrelepont, G. Kellens (Eds.), Public opinion and the administration of justice: Popular perceptions and their implications for policy-making in Western countries (pp. 169–186). Brussels: Politeia.

National Center for State Courts (1999). How the public views the State Courts. Lincoln: University of Nebraska Public Policy Center.

Rokeach, M. (1968). Beliefs, Attitudes and Values. San Francisco: Jossey-Bass.

Rottman, D.B., Tomkins, A.J. (1999). Public trust and confidence in the courts: What public opinion surveys mean to judges. Court Review, fall, 24–31.

Sherman, L.W. (2002). Trust and confidence in criminal justice. National Institute of Justice Journal, 284, 22–31.

The KIIS (2018). Thoughts and views of the Ukrainian population on judicial reform, September 2018. Retrieved from: http://kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=792&page=1\.

The Razumkov Centre (2019). Attitudes of Ukrainian citizens to the judicial system, June 24, 2019. Retrieved from: http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/stavlennia-gromadian-ukrainy-do-sudovoi-systemy.

Tufts, J. (2000). Public attitudes toward the criminal justice system. Juristat, 20 (12), 1–22.

Van de Walle, S., Raine, J.W. (2008). Explaining attitudes towards the justice system in the UK and Europe (Ministry of Justice Research Series 9/08). Retrieved from: https://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_bib/freetexts/vandewalle_s_2008.pdf.

Отримано 26.05.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }