ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Методики дослідження адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей за умов масових міґрацій: розроблення та апробація

stmm. 2020 (2): 102-123

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.024

ЄВГЕН ГОЛОВАХА,

доктор філософських наук, завідувач відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

golos100@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2961-1262

СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ,

доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

e-forge@me.com

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

ОКСАНА ЖУЛЕНЬОВА,

кандидат соціологічних наук, молодший науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

oksana.zhuleneva@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2762-7092

ТЕТЯНА ЛЮБИВА,

кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

tlubivaya@gmail.com

http://orcid.org/0000-0001-5902-7046

Метою дослідження, результати якого віддзеркалено у статті, є розроблення та апробація інструментарію соціологічного дослідження процесів адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей за умов масових міграцій, а також з’ясування в пілотному дослідженні можливості застосування розроблених методик. Для пілотажу методик цільову групу було визначено як сукупність внутрішньо переміщених осіб (ВПО), утворену у зв’язку з військовими подіями, які відбулися на Донбасі. Онлайн-анкета у програмному забезпеченні Lime Survey включала блоки запитань про ідентичність, інклюзію, адаптацію, соціальне самопочуття, психологічний дистрес, а також низку фактологічних і соціально-демографічних запитань. Факторну валідність перевірено за допомоги конфірматорного факторного аналізу з використанням методу діагонально зважених найменших квадратів (DWLS). Стосовно конструктної валідизації використано індекс психологічного дистресу SCL-9-NR та Інтеґральний індекс соціального самопочуття (ІІСС-20). У результаті апробації з’ясовано, що методики вимірювання соціальної адаптації та зміни ідентичностей відповідають вимогам факторної та конструктної валідності й можуть бути застосовані для визначення особливостей адаптації та ідентифікації міґрантів. Такий самий висновок зроблено щодо методики визначення рівня пасивної інклюзії. Шкала вимірювання активної інклюзії не виявила ознак конструктної валідності, що означає необхідність її принципового доопрацювання за результатами апробації.

Ключові слова: міґрація, адаптація, інклюзія, ідентичність, дистрес, соціальне самопочуття, опитування, вимірювання, шкала, валідність.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Головаха, Е.И., Горбачик, А.П., Любивая, Т.Я., Панина, Н.В., Урсуленко, К.В. (2007). Индекс субъективной надёжности: конструирование методики. Социология, 3, 87–98.

Головаха, Е., Панина, Н. (2007). Национальная толерантность и идентичность в Украине. В: Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации (сс. 43–68). Киев: Институт социологии НАН Украины.

Горбачик, А., Любива, Т., Нікітіна, Т. (2015). Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 132–148.

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології НАН України.

Паніна, Н. (1998). Вимірювання в соціології та принципи застосування тестів у масових опитуваннях. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1/2, 53–68.

Панина, Н. (2008). Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики / Под ред. Е. Головахи (т. 1). Киев: Факты.

DeVellis, R.F. (2016). Scale Development: Theory and Applications. S.l.: SAGE Publications.

Ivaschenko-Stadnik, К. (2017). The Social Challenge of Internal Displacement in Ukraine: The Host Community’s Perspective. In: Migration and the Ukraine Crisis: A Two-Country Perspective / Ed. by A. Pikulicka-Wilczewska, G. Uehling (pp. 25–48). Bristol: E-International Relations.

Miller, D., Salkind, N. (2002). Handbook of research design and social measurement. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE.

Отримано 21.04.2020

Методики дослідження адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей за умов масових міґрацій: розроблення та апробація

stmm. 2020 (2): 102-123

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.024

ЄВГЕН ГОЛОВАХА,

доктор філософських наук, завідувач відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

golos100@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2961-1262

СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ,

доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

e-forge@me.com

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

ОКСАНА ЖУЛЕНЬОВА,

кандидат соціологічних наук, молодший науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

oksana.zhuleneva@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2762-7092

ТЕТЯНА ЛЮБИВА,

кандидат соціологічних наук, науковий співробітник відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

tlubivaya@gmail.com

http://orcid.org/0000-0001-5902-7046

Метою дослідження, результати якого віддзеркалено у статті, є розроблення та апробація інструментарію соціологічного дослідження процесів адаптації, інклюзії та зміни ідентичностей за умов масових міграцій, а також з’ясування в пілотному дослідженні можливості застосування розроблених методик. Для пілотажу методик цільову групу було визначено як сукупність внутрішньо переміщених осіб (ВПО), утворену у зв’язку з військовими подіями, які відбулися на Донбасі. Онлайн-анкета у програмному забезпеченні Lime Survey включала блоки запитань про ідентичність, інклюзію, адаптацію, соціальне самопочуття, психологічний дистрес, а також низку фактологічних і соціально-демографічних запитань. Факторну валідність перевірено за допомоги конфірматорного факторного аналізу з використанням методу діагонально зважених найменших квадратів (DWLS). Стосовно конструктної валідизації використано індекс психологічного дистресу SCL-9-NR та Інтеґральний індекс соціального самопочуття (ІІСС-20). У результаті апробації з’ясовано, що методики вимірювання соціальної адаптації та зміни ідентичностей відповідають вимогам факторної та конструктної валідності й можуть бути застосовані для визначення особливостей адаптації та ідентифікації міґрантів. Такий самий висновок зроблено щодо методики визначення рівня пасивної інклюзії. Шкала вимірювання активної інклюзії не виявила ознак конструктної валідності, що означає необхідність її принципового доопрацювання за результатами апробації.

Ключові слова: міґрація, адаптація, інклюзія, ідентичність, дистрес, соціальне самопочуття, опитування, вимірювання, шкала, валідність.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Головаха, Е.И., Горбачик, А.П., Любивая, Т.Я., Панина, Н.В., Урсуленко, К.В. (2007). Индекс субъективной надёжности: конструирование методики. Социология, 3, 87–98.

Головаха, Е., Панина, Н. (2007). Национальная толерантность и идентичность в Украине. В: Национально-гражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформации (сс. 43–68). Киев: Институт социологии НАН Украины.

Горбачик, А., Любива, Т., Нікітіна, Т. (2015). Перевірка валідності та надійності шкали культурного інтелекту в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 132–148.

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології НАН України.

Паніна, Н. (1998). Вимірювання в соціології та принципи застосування тестів у масових опитуваннях. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1/2, 53–68.

Панина, Н. (2008). Вопросы теории, методологии, технологии социологического исследования и профессиональной этики / Под ред. Е. Головахи (т. 1). Киев: Факты.

DeVellis, R.F. (2016). Scale Development: Theory and Applications. S.l.: SAGE Publications.

Ivaschenko-Stadnik, К. (2017). The Social Challenge of Internal Displacement in Ukraine: The Host Community’s Perspective. In: Migration and the Ukraine Crisis: A Two-Country Perspective / Ed. by A. Pikulicka-Wilczewska, G. Uehling (pp. 25–48). Bristol: E-International Relations.

Miller, D., Salkind, N. (2002). Handbook of research design and social measurement. Thousand Oaks, London, New Delhi: SAGE.

Отримано 21.04.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }