ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Цивілізаційні цінності країн ЄС, Росії, України (на підставі експертного опитування)

stmm. 2020 (2): 72-89

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.072

ІГОР РУЩЕНКО,

доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології НТУ “Харківський політехнічний інститут” (61002, Харків, вул. Кірпічова, 2)

iprushenko@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0001-7602-244X

Стаття присвячена визначенню відмінностей ціннісних структур країн Європейського Союзу, Російської Федерації, України. Згідно з гіпотезою автора поточна російсько-українська гібридна війна ведеться не за інтереси, а за панування певних цінностей. Емпіричну базу статті становить експертне опитування, яке здійснив автор під час проведення II Харківського міжнародного безпекового форуму 29–30 листопада 2019 року. Результати дослідження показали таке: 1) топ-10 соціальних цінностей у країнах ЄС і РФ повністю відмінні, 2) українське суспільство посідає проміжну позицію між європейською і російською цивілізаційними системами, 3) українська ціннісна система остаточно не склалася і відбувається її очевидний дрейф до ціннісної системи об’єднаної Європи.

Ключові слова: цінності, цивілізація, гібридна війна, країни ЄС, Російська Федерація, Україна.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Амельченко, Н.А. (2013). Цінності об’єднаної Європи. Київ: Лабораторія законодавчих ініціатив.

Бакиров, В.С. (1988). Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. Харьков: Вища школа.

Балакірєва, О.М., Геєць, В.М., Сіденко, В.Р. та ін. (2014). Ціннісна складова модернаційних процесів у сучасному соціумі України. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України.

Бахревский, Е.В. (2019). Ценности Российской цивилизации: вызовы и пути их преодоления. Культурологический журнал, 4 (38). URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/490.html&j_id=41

Говорун, К. (2017). Цінності у сучасному світі. OPEN. URL: http://open.kmbs.ua/cinnosti-u-suchasnomu-sviti/

Головаха, Е. (2013). Ценностные основания и барьеры модернизации в Украине. В: Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 28–29 листоп. 2013 р.) (сс. 28–30). Київ: Талком.

Джери, Д., Джери, Дж. (1999). Большой толковый социологический словарь (Collins) / Том 2 (П-Я), пер. с англ. Москва: Вече, АСТ.

Здравомыслов, А.Г. (1986). Потребности. Интересы. Ценности. Москва: Политиздат.

Зростання на шість пунктів. Україна поліпшила свої показники у світовому рейтингу демократії за 2019 рік (2020). URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/indeks-demokratij...

Кудряченко, А.І. (2012). Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн молодої демократії. Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції, 19, 62–68.

Магда, Є. (2017). Гібридна агресія Росії: уроки для Європи. Київ: КАЛАМАР.

Отріщенко, Н. (2014). Досвід революції 2013–2014: від цінностей до повсякденних практик. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 148–158.

Пирожков, С.І., Майборода, О.М., Шайгородський, Ю.Ж. та ін. (ред.) (2016). Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса.

Радченко, О.В. (2009). Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення. Харків: Магістр.

Риккерт, Г. (1998). Науки о природе и науки о культуре. Москва: Республика.

Рущенко, І. (2019). Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту. Київ: Києво-Могилянська академія.

Cурков, В. (2019). Долгое государство Путина. URL: http://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.ht...

Эфендиев, А.Г. (2000). Общая социология: Учебное пособие. Москва: МНФРА-М.

Одержано 31.01.2020

Цивілізаційні цінності країн ЄС, Росії, України (на підставі експертного опитування)

stmm. 2020 (2): 72-89

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.02.072

ІГОР РУЩЕНКО,

доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології НТУ “Харківський політехнічний інститут” (61002, Харків, вул. Кірпічова, 2)

iprushenko@gmail.com,

https://orcid.org/0000-0001-7602-244X

Стаття присвячена визначенню відмінностей ціннісних структур країн Європейського Союзу, Російської Федерації, України. Згідно з гіпотезою автора поточна російсько-українська гібридна війна ведеться не за інтереси, а за панування певних цінностей. Емпіричну базу статті становить експертне опитування, яке здійснив автор під час проведення II Харківського міжнародного безпекового форуму 29–30 листопада 2019 року. Результати дослідження показали таке: 1) топ-10 соціальних цінностей у країнах ЄС і РФ повністю відмінні, 2) українське суспільство посідає проміжну позицію між європейською і російською цивілізаційними системами, 3) українська ціннісна система остаточно не склалася і відбувається її очевидний дрейф до ціннісної системи об’єднаної Європи.

Ключові слова: цінності, цивілізація, гібридна війна, країни ЄС, Російська Федерація, Україна.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Амельченко, Н.А. (2013). Цінності об’єднаної Європи. Київ: Лабораторія законодавчих ініціатив.

Бакиров, В.С. (1988). Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. Харьков: Вища школа.

Балакірєва, О.М., Геєць, В.М., Сіденко, В.Р. та ін. (2014). Ціннісна складова модернаційних процесів у сучасному соціумі України. Київ: Інститут економіки та прогнозування НАН України.

Бахревский, Е.В. (2019). Ценности Российской цивилизации: вызовы и пути их преодоления. Культурологический журнал, 4 (38). URL: http://cr-journal.ru/rus/journals/490.html&j_id=41

Говорун, К. (2017). Цінності у сучасному світі. OPEN. URL: http://open.kmbs.ua/cinnosti-u-suchasnomu-sviti/

Головаха, Е. (2013). Ценностные основания и барьеры модернизации в Украине. В: Варіації модерну та модернізації: український соціум в контексті глобальних процесів: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 28–29 листоп. 2013 р.) (сс. 28–30). Київ: Талком.

Джери, Д., Джери, Дж. (1999). Большой толковый социологический словарь (Collins) / Том 2 (П-Я), пер. с англ. Москва: Вече, АСТ.

Здравомыслов, А.Г. (1986). Потребности. Интересы. Ценности. Москва: Политиздат.

Зростання на шість пунктів. Україна поліпшила свої показники у світовому рейтингу демократії за 2019 рік (2020). URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/indeks-demokratij...

Кудряченко, А.І. (2012). Європейські цінності та їх вплив на розбудову країн молодої демократії. Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції, 19, 62–68.

Магда, Є. (2017). Гібридна агресія Росії: уроки для Європи. Київ: КАЛАМАР.

Отріщенко, Н. (2014). Досвід революції 2013–2014: від цінностей до повсякденних практик. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 148–158.

Пирожков, С.І., Майборода, О.М., Шайгородський, Ю.Ж. та ін. (ред.) (2016). Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії: національна доповідь. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса.

Радченко, О.В. (2009). Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення. Харків: Магістр.

Риккерт, Г. (1998). Науки о природе и науки о культуре. Москва: Республика.

Рущенко, І. (2019). Війна цивілізацій: анатомія російсько-українського конфлікту. Київ: Києво-Могилянська академія.

Cурков, В. (2019). Долгое государство Путина. URL: http://www.ng.ru/ideas/2019-02-11/5_7503_surkov.ht...

Эфендиев, А.Г. (2000). Общая социология: Учебное пособие. Москва: МНФРА-М.

Одержано 31.01.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }