ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Інклюзивна модернізація і суперечності ціннісних змін у країнах Східної Європи у 1990–2000-х роках

stmm. 2019 (2): 70-97

УДК 316.42

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.02.070

Юрій Савельєв - доктор соціологічних наук, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2023-4472

Scopus Author ID: 57189896685

Анотація. Стаття має на меті ознайомити українських соціологів із результатами досліджень процесів модернізації та ціннісних змін у постсоціалістичних країнах Східної Європи під час глибинних суспільних трансформацій 1990-х — першої половини 2000-х років. Продемонстровано, що модернізація є перманентним, релятивним, нелінійним і антиномійним процесом. Антиномії модерну пов’язані з процесом емансипації та відповідною зміною ціннісних орієнтацій у суспільстві. Емансипація на тлі підвищення якості життя супроводжується одночасним зростанням для сучасної людини відповідальності за її вибір та загрозами для індивідуальної свободи, що актуалізує проблему інклюзивності модернізації. З іншого боку, несприятливі соціально-економічні умови та послаблення відчуття екзистенційної безпеки можуть призвести до демодернізації, яка супроводжується зниженням толерантності й готовності до прийняття інших, падінням довіри до демократичних інститутів, порушенням раціональної суспільної комунікації, меншою підтримкою емансипаційних цінностей і більшою — матеріалістичних.

Оцінювання шляхом статистичного моделювання ефектів історичного періоду та зміни поколінь через інтракогортний та інтеркогортний компоненти соціальних змін засвідчило, що механізм соціалізації є ключовим для пояснення стійкості тренду модернізації, оскільки існують відмінності між когортами у ціннісних орієнтаціях, які були сформовані за умов поступового поліпшення якості життя у попередній період. У 13-ти постсоціалістичних країнах існує тенденція поширення емансипаційних цінностей шляхом соціалізації, проте в декількох із них статистично значущий інтеркогортний компонент поєднується з несприятливими контекстуальними чинниками.

Отже, хоч європейська інтеґрація виявилася досить ефективною стратегією модернізації для більшості постсоціалістичних суспільств Східної Європи, цей процес не є необоротним. Саме таке бачення дає змогу краще зрозуміти суперечливість розвитку реґіону Східної Європи, зокрема українського суспільства.

Ключові слова: інклюзивна модернізація, цінності, соціальні зміни, демодернізація, східноєвропейські країни

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Бергер, П. (1990). Понимание современности. Социологические исследования, 7, 127–133.

Вельцель, К., Инглхарт, Р., Александер, Э., & Понарин, Э. (2012). Распутывание связей между культурой и институтами на примере эмансипации человечества. Журнал социологии и социальной антропологии, XV(4), 12–43.

Медведев, С. (2014, 26 ноября). Донецкий джихад: чем ДНР похожа на «Исламское государство». _Forbes_. Отримано з http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/274247-chem-dnr-pokhozha-na-islamskoe-gosudarstvo-i-kolumbiiskikh-partizan.

Савельев, Ю. Б. (2015a). Когортный анализ и проблема разграничения компонентов социальных изменений: метод линейной декомпозиции тренда. Социологические исследования, 10, 130–135.

Савельєв, Ю. Б. (2015b). Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій. Український соціум, 4 (55), 61–74.

Савельєв, Ю. Б. (2017). Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».

Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь Мир.

Цапф, В. (1998). Теория модернизации и различие путей общественного развития. Социологические исследования, 8, 14–26.

Штомпка, П. (1996). Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс.

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why _nations_ _fail: The_ _origins of_ _power,_ _prosperity, and_ _poverty._ New York, NY: Crown Publishing Group.

Altvater, E. (1998). Theoretical deliberations on time and space in post-socialist transformation. Regional Studies, 32(7), 591–605. https://doi.org/10.1080/00343409850119490 .

Alwin, D. F., McCammon, R. J. (2003). Generations, cohorts, and social change. In J. T. Mortimer, & M. J. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 23–49). New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Bauman, Z. (2000). Liquid _m_odernity. Cambridge, England: Polity Press.

Bendix, R. (1977). _N_ation-building and citizenship: Studies of our changing social order (Rev. ed.). Berkeley: University of California Press.

Blokker, P. (2005). Post-communist modernization, transition studies, and diversity in Europe. European Journal of Social Theory, 8(4), 503–525. https://doi.org/10.1177/1368431005059703 .

Cohen, S. F. (2001). Failed crusade: America and the tragedy of post-communist Russia (Rev. ed.). New York, NY: W. W. Norton & Co.

Dahrendorf, R. (1992). Democracy and modernity: Notes on the European experience. In S. N. Eisenstadt (Ed.), Democracy and modernity: International colloquium on the centenary of David Ben-Gurion (pp. 15–19). Leiden, Netherlands: E. J. Brill.

Deutsch, K. W. (1961). Social mobilization and political development. American Political Science Review, 55(3), 493–514. https://doi.org/10.1017/S0003055400125134 .

Eisenstadt, S. N. (2010). Modernity and modernisation. Sociopedia.isa. Retrieved from http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Modernity.pdf.

Firebaugh, G. (1989). Methods for estimating cohort replacement effects. Sociological Methodology, 19, 243–262. https://doi.org/10.2307/270954 .

Foucault, M. (1965). Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason. New York, NY: Pantheon Books.

Foucault, M. (1978). Discipline and punish: The birth of the prison. New York, NY: Pantheon Books.

GESIS — Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Datenarchiv für Sozialwissenschaften (2015). European Values Study longitudinal data file 1981–2008, ZA4804. https://doi.org/10.4232/1.12253

Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Berkeley: University of California Press.

Harrison, D. H. (1988). The sociology of modernization and development. Crows Nest, Australia: Unwin Hyman.

Häyrinen-Alestalo, M. (2001). Is knowledge-based society a relevant strategy for civil society? Current Sociology, 49(4), 203–218. https://doi.org/10.1177/0011392101049004011 .

Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Inglehart, R., Haerpfer, C., Moreno, A., Welzel, Ch., Kizilova, K., Diez-Medrano, J., ... Puranen, B. (Eds.). (2014). World Values Survey: Round six — country-pooled datafile version. Madrid, Spain: JD Systems Institute. Retrieved from http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.

Inglehart, R., & Welzel, Ch. (2005). Modernization, cultural change and democracy: The human development sequence. New York, NY: Cambridge University Press.

Inglehart, R., & Welzel, Ch. (2010). Changing mass priorities: The link between modernization and democracy. Perspectives on Politics, 8(2), 551–567. https://doi.org/10.1017/S1537592710001258 .

Inkeles, A., & Smith, D. H. (1974). Becoming modern: Individual change in six developing countries. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Janos, A. C. (1994). Continuity and change in Eastern Europe: Strategies of post-communist politics. East European Politics and Societies, and Cultures, 8(1), 1–31. https://doi.org/10.1177/0888325494008001001 .

Kapustin, B. (2003). Modernity’s failure/post-modernity’s predicament: The case of Russia. Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, 4(1), 99–145. https://doi.org/10.1163/156851603765200230 .

Lerner, D. (1968). Modernization: Social aspects. In D. L. Sills, & R. K. Merton (Eds.), International Encyclopedia of the Social Sciences in 19 vol. Vol. 9 (рр. 386–394). New York, NY: Macmillan & Free Press.

Levy, M. J., Jr. (1996). Modernization and the structure of societies in 2 vol. Vol. 1. The organizational contexts of societies. Piscataway, NJ: Transaction Publishers.

Lipset, S. M., & Bendix, R. (1959). Social mobility in industrial society. Berkeley: University of California Press.

Martinelli, A. (2005). Global modernization: Rethinking the project of modernity. London, England: SAGE Publications.

Müller, K. (1992). “Modernizing” Eastern Europe: Theoretical problems and political dilemmas. European Journal of Sociology, 33(1), 109–150. https://doi.org/10.1017/S000397560000638X .

North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. New York, NY: Cambridge University Press.

Parsons, T. (1971). The system of modern societies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Piketty, Th. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Ritzer, G. (2000). The McDonaldization of society (Rev. ed.). Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Robertson, R. (1992). Globalization: Social theory and global culture. London, England: SAGE Publications.

Savelyev, Yu. (2011). European integration and differences in development tracks of East European borderland. Proceedings of the National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. Sociological Science, 122, 71–79. https://doi.org/10.2139/ssrn.2803927 .

Savelyev, Yu. (2013). Modernization and pseudomorphosis: The case of the forced gender transformation in the context of the communist project of modernization and its collapse. RSC: Research in Social Change, 5(1), 65–93.

Savelyev, Yu. (2016). Decomposition of value change in European societies in 1995–2008: Test of modernization model and socialization hypothesis. Sociológia, 48(3), 267–289.

Sen, A. (1999). Development as freedom. New York, NY: Alfred A. Knopf.

Sztompka, P. (1993). Civilizational incompetence: The trap of post-communist societies. Zeitschrift für Soziologie, 22(2), 85–95. https://doi.org/10.1515/zfsoz-1993-0201 .

Therborn, G. (2003). Entangled modernities.European Journal of Social Theory, 6(3), 293–305. https://doi.org/10.1177/13684310030063002 .

Tiryakian, E. A. (1995). Modernization in a millenarian decade: Lessons for and from Eastern Europe. In B. Grancelli (Ed.), Social change and modernization: Lessons from Eastern Europe (pp. 249–264). Berlin, Germany: Walter de Gruyter.

Touraine, A. (2009). Thinking differently. Cambridge, England: Polity Press.

United Nations Development Programme. (2007). Human Development Report 2007–2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world. https://doi.org/10.18356/6d252f18-en .

Wagner, P. (1994). A sociology of modernity: Liberty and discipline. London, England: Routledge.

Wallerstein, І. (2000). Globalization or the age of transition? A long-term view of the trajectory of the world-system. International Sociology, 15(2), 249–265. https://doi.org/10.1177/0268580900015002007 .

Welzel, Ch., Inglehart, R., Klingemann, H-D. (2003). The theory of human development: A cross-cultural analysis. European Journal of Political Research, 42(3), 341–379. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00086 .

Zhang, F., & He, Ch. (2015). World modernization indexes 1950 to 2010. In A. Martinelli, & Ch. He (Eds.), Global _modernization_ _review: New_ _discoveries_ _andtheories_ _revisite_d (pp. 131–136). Singapore: World Scientific.

Інклюзивна модернізація і суперечності ціннісних змін у країнах Східної Європи у 1990–2000-х роках

stmm. 2019 (2): 70-97

УДК 316.42

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.02.070

Юрій Савельєв - доктор соціологічних наук, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ORCID https://orcid.org/0000-0003-2023-4472

Scopus Author ID: 57189896685

Анотація. Стаття має на меті ознайомити українських соціологів із результатами досліджень процесів модернізації та ціннісних змін у постсоціалістичних країнах Східної Європи під час глибинних суспільних трансформацій 1990-х — першої половини 2000-х років. Продемонстровано, що модернізація є перманентним, релятивним, нелінійним і антиномійним процесом. Антиномії модерну пов’язані з процесом емансипації та відповідною зміною ціннісних орієнтацій у суспільстві. Емансипація на тлі підвищення якості життя супроводжується одночасним зростанням для сучасної людини відповідальності за її вибір та загрозами для індивідуальної свободи, що актуалізує проблему інклюзивності модернізації. З іншого боку, несприятливі соціально-економічні умови та послаблення відчуття екзистенційної безпеки можуть призвести до демодернізації, яка супроводжується зниженням толерантності й готовності до прийняття інших, падінням довіри до демократичних інститутів, порушенням раціональної суспільної комунікації, меншою підтримкою емансипаційних цінностей і більшою — матеріалістичних.

Оцінювання шляхом статистичного моделювання ефектів історичного періоду та зміни поколінь через інтракогортний та інтеркогортний компоненти соціальних змін засвідчило, що механізм соціалізації є ключовим для пояснення стійкості тренду модернізації, оскільки існують відмінності між когортами у ціннісних орієнтаціях, які були сформовані за умов поступового поліпшення якості життя у попередній період. У 13-ти постсоціалістичних країнах існує тенденція поширення емансипаційних цінностей шляхом соціалізації, проте в декількох із них статистично значущий інтеркогортний компонент поєднується з несприятливими контекстуальними чинниками.

Отже, хоч європейська інтеґрація виявилася досить ефективною стратегією модернізації для більшості постсоціалістичних суспільств Східної Європи, цей процес не є необоротним. Саме таке бачення дає змогу краще зрозуміти суперечливість розвитку реґіону Східної Європи, зокрема українського суспільства.

Ключові слова: інклюзивна модернізація, цінності, соціальні зміни, демодернізація, східноєвропейські країни

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Бергер, П. (1990). Понимание современности. Социологические исследования, 7, 127–133.

Вельцель, К., Инглхарт, Р., Александер, Э., & Понарин, Э. (2012). Распутывание связей между культурой и институтами на примере эмансипации человечества. Журнал социологии и социальной антропологии, XV(4), 12–43.

Медведев, С. (2014, 26 ноября). Донецкий джихад: чем ДНР похожа на «Исламское государство». _Forbes_. Отримано з http://www.forbes.ru/mneniya-column/tsennosti/274247-chem-dnr-pokhozha-na-islamskoe-gosudarstvo-i-kolumbiiskikh-partizan.

Савельев, Ю. Б. (2015a). Когортный анализ и проблема разграничения компонентов социальных изменений: метод линейной декомпозиции тренда. Социологические исследования, 10, 130–135.

Савельєв, Ю. Б. (2015b). Соціальне включення та ексклюзія як форми взаємодії в суспільстві: евристичний потенціал соціологічних концепцій. Український соціум, 4 (55), 61–74.

Савельєв, Ю. Б. (2017). Багатовимірна сучасність: соціальне включення в оцінці суспільного розвитку. Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».

Хабермас, Ю. (2003). Философский дискурс о модерне. Москва: Весь Мир.

Цапф, В. (1998). Теория модернизации и различие путей общественного развития. Социологические исследования, 8, 14–26.

Штомпка, П. (1996). Социология социальных изменений. Москва: Аспект Пресс.

Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why _nations_ _fail: The_ _origins of_ _power,_ _prosperity, and_ _poverty._ New York, NY: Crown Publishing Group.

Altvater, E. (1998). Theoretical deliberations on time and space in post-socialist transformation. Regional Studies, 32(7), 591–605. https://doi.org/10.1080/00343409850119490 .

Alwin, D. F., McCammon, R. J. (2003). Generations, cohorts, and social change. In J. T. Mortimer, & M. J. Shanahan (Eds.), Handbook of the life course (pp. 23–49). New York, NY: Kluwer Academic/Plenum Publishers.

Bauman, Z. (2000). Liquid _m_odernity. Cambridge, England: Polity Press.

Bendix, R. (1977). _N_ation-building and citizenship: Studies of our changing social order (Rev. ed.). Berkeley: University of California Press.

Blokker, P. (2005). Post-communist modernization, transition studies, and diversity in Europe. European Journal of Social Theory, 8(4), 503–525. https://doi.org/10.1177/1368431005059703 .

Cohen, S. F. (2001). Failed crusade: America and the tragedy of post-communist Russia (Rev. ed.). New York, NY: W. W. Norton & Co.

Dahrendorf, R. (1992). Democracy and modernity: Notes on the European experience. In S. N. Eisenstadt (Ed.), Democracy and modernity: International colloquium on the centenary of David Ben-Gurion (pp. 15–19). Leiden, Netherlands: E. J. Brill.

Deutsch, K. W. (1961). Social mobilization and political development. American Political Science Review, 55(3), 493–514. https://doi.org/10.1017/S0003055400125134 .

Eisenstadt, S. N. (2010). Modernity and modernisation. Sociopedia.isa. Retrieved from http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Modernity.pdf.

Firebaugh, G. (1989). Methods for estimating cohort replacement effects. Sociological Methodology, 19, 243–262. https://doi.org/10.2307/270954 .

Foucault, M. (1965). Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason. New York, NY: Pantheon Books.

Foucault, M. (1978). Discipline and punish: The birth of the prison. New York, NY: Pantheon Books.

GESIS — Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Datenarchiv für Sozialwissenschaften (2015). European Values Study longitudinal data file 1981–2008, ZA4804. https://doi.org/10.4232/1.12253

Giddens, A. (1984). The constitution of society: Outline of the theory of structuration. Berkeley: University of California Press.

Harrison, D. H. (1988). The sociology of modernization and development. Crows Nest, Australia: Unwin Hyman.

Häyrinen-Alestalo, M. (2001). Is knowledge-based society a relevant strategy for civil society? Current Sociology, 49(4), 203–218. https://doi.org/10.1177/0011392101049004011 .

Inglehart, R. (1990). Culture shift in advanced industrial society. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Inglehart, R., Haerpfer, C., Moreno, A., Welzel, Ch., Kizilova, K., Diez-Medrano, J., ... Puranen, B. (Eds.). (2014). World Values Survey: Round six — country-pooled datafile version. Madrid, Spain: JD Systems Institute. Retrieved from http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp.

Inglehart, R., & Welzel, Ch. (2005). Modernization, cultural change and democracy: The human development sequence. New York, NY: Cambridge University Press.

Inglehart, R., & Welzel, Ch. (2010). Changing mass priorities: The link between modernization and democracy. Perspectives on Politics, 8(2), 551–567. https://doi.org/10.1017/S1537592710001258 .

Inkeles, A., & Smith, D. H. (1974). Becoming modern: Individual change in six developing countries. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Janos, A. C. (1994). Continuity and change in Eastern Europe: Strategies of post-communist politics. East European Politics and Societies, and Cultures, 8(1), 1–31. https://doi.org/10.1177/0888325494008001001 .

Kapustin, B. (2003). Modernity’s failure/post-modernity’s predicament: The case of Russia. Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory, 4(1), 99–145. https://doi.org/10.1163/156851603765200230 .

Lerner, D. (1968). Modernization: Social aspects. In D. L. Sills, & R. K. Merton (Eds.), International Encyclopedia of the Social Sciences in 19 vol. Vol. 9 (рр. 386–394). New York, NY: Macmillan & Free Press.

Levy, M. J., Jr. (1996). Modernization and the structure of societies in 2 vol. Vol. 1. The organizational contexts of societies. Piscataway, NJ: Transaction Publishers.

Lipset, S. M., & Bendix, R. (1959). Social mobility in industrial society. Berkeley: University of California Press.

Martinelli, A. (2005). Global modernization: Rethinking the project of modernity. London, England: SAGE Publications.

Müller, K. (1992). “Modernizing” Eastern Europe: Theoretical problems and political dilemmas. European Journal of Sociology, 33(1), 109–150. https://doi.org/10.1017/S000397560000638X .

North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. New York, NY: Cambridge University Press.

Parsons, T. (1971). The system of modern societies. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Piketty, Th. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Ritzer, G. (2000). The McDonaldization of society (Rev. ed.). Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Robertson, R. (1992). Globalization: Social theory and global culture. London, England: SAGE Publications.

Savelyev, Yu. (2011). European integration and differences in development tracks of East European borderland. Proceedings of the National University of “Kyiv-Mohyla Academy”. Sociological Science, 122, 71–79. https://doi.org/10.2139/ssrn.2803927 .

Savelyev, Yu. (2013). Modernization and pseudomorphosis: The case of the forced gender transformation in the context of the communist project of modernization and its collapse. RSC: Research in Social Change, 5(1), 65–93.

Savelyev, Yu. (2016). Decomposition of value change in European societies in 1995–2008: Test of modernization model and socialization hypothesis. Sociológia, 48(3), 267–289.

Sen, A. (1999). Development as freedom. New York, NY: Alfred A. Knopf.

Sztompka, P. (1993). Civilizational incompetence: The trap of post-communist societies. Zeitschrift für Soziologie, 22(2), 85–95. https://doi.org/10.1515/zfsoz-1993-0201 .

Therborn, G. (2003). Entangled modernities.European Journal of Social Theory, 6(3), 293–305. https://doi.org/10.1177/13684310030063002 .

Tiryakian, E. A. (1995). Modernization in a millenarian decade: Lessons for and from Eastern Europe. In B. Grancelli (Ed.), Social change and modernization: Lessons from Eastern Europe (pp. 249–264). Berlin, Germany: Walter de Gruyter.

Touraine, A. (2009). Thinking differently. Cambridge, England: Polity Press.

United Nations Development Programme. (2007). Human Development Report 2007–2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world. https://doi.org/10.18356/6d252f18-en .

Wagner, P. (1994). A sociology of modernity: Liberty and discipline. London, England: Routledge.

Wallerstein, І. (2000). Globalization or the age of transition? A long-term view of the trajectory of the world-system. International Sociology, 15(2), 249–265. https://doi.org/10.1177/0268580900015002007 .

Welzel, Ch., Inglehart, R., Klingemann, H-D. (2003). The theory of human development: A cross-cultural analysis. European Journal of Political Research, 42(3), 341–379. https://doi.org/10.1111/1475-6765.00086 .

Zhang, F., & He, Ch. (2015). World modernization indexes 1950 to 2010. In A. Martinelli, & Ch. He (Eds.), Global _modernization_ _review: New_ _discoveries_ _andtheories_ _revisite_d (pp. 131–136). Singapore: World Scientific.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }