ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2004, №1)

СТАТТІ
Євген Головаха (Київ)
Соціологічне знання: специфіка, критерії науковості та перспектива розвитку
Повний текст публікації: рос
Віктор Бурлачук (Київ), Віктор Танчер (Київ)
Символ і симулякр: концепція символу в соціології постмодерну
Повний текст публікації: рос
Ірина Попова (Одеса)
Моральне виправдання ы нормативна складова тыньових практик (До постановки проблеми)
Повний текст публікації: рос
Юрій Чернецький (Харків)
Концептуальні розробки "нової економічної соціології"
Повний текст публікації: рос
Лідія Амджадін (Київ)
Соціальна складова сучасної екологічної політики: екологічно відповідальний бізнес
Повний текст публікації: рос
Тетяна Рудницька (Київ)
Інтернетизація як початковий етап входження України до світової спільноти, що глобалізується: позитиви та ризики
Повний текст публікації: рос
Вікторія Суковата (Харків)
Інтернет у соціальних політиках і масовій свідомості: ґендерний аналіз
Повний текст публікації: рос
Олена Воловодова (Донецьк), Олександр Касперович (Донецьк)
Про соціокультурну специфіку суб'єктності територіальної громади: організаційний аспект
Повний текст публікації: рос
Ірина Майстренко (Київ)
Риси політичної культури: Східна Європа і Латинська Америка (порівняльний аналіз)
Повний текст публікації: рос
Михайло Міщенко (Київ)
Дослідження впливу інтерв'юера на відповіді респондента: результати методичного експерименту
Повний текст публікації: рос
Євген Суїменко (Київ)
Реклама: економічні функції та психологічний терор
Наталія Майструк (Київ)
Дослідження соціальних конфліктів в німецькій соціології: класичні та сучасні орієнтири
Повний текст публікації: рос
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Володимир Паніотто (Київ)
Гіпотеза про соціальні механізми виникнення моногамного статевого кохання
Повний текст публікації: рос
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Ігор Рущенко (Харків)
Ідентичності в соціокультурному контексті
Повний текст публікації: рос
Євген Суїменко (Київ), Тетяна Єфременко (Київ)
Трудовий менталітет: рушійна сила чи гальмо на шляху процвітання нації?
Повний текст публікації: рос
Олексій Бєлєнок (Київ)
Путівник інституціональною структурою сучасного українського суспільства
Наталія Липовська (Дніпропетровськ)
Рецензія на книгу "Галузева соціологія"
Повний текст публікації: рос
Наталія Погоріла (Варшава)
Історія соціології у перехідних суспільствах
Повний текст публікації: рос
Людмила Скокова (Київ)
Соціологія культури як комплексний аналіз соціокультурної сфери
Повний текст публікації: рос
Лідія Сохань (Київ)
Діалог і партнерство у соспільстві, що трансформується
Повний текст публікації: рос
Світлана Оксамитна (Київ), Олена Симончук (Київ)
Концепція ідентифікації в соціальній психології
Повний текст публікації: рос
ВАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ...
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Світлана Барматова (Київ)
Перспективи трансформації політичної системи України: діалог польських та українських вчених

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2004, №1)

СТАТТІ
Євген Головаха (Київ)
Соціологічне знання: специфіка, критерії науковості та перспектива розвитку
Повний текст публікації: рос
Віктор Бурлачук (Київ), Віктор Танчер (Київ)
Символ і симулякр: концепція символу в соціології постмодерну
Повний текст публікації: рос
Ірина Попова (Одеса)
Моральне виправдання ы нормативна складова тыньових практик (До постановки проблеми)
Повний текст публікації: рос
Юрій Чернецький (Харків)
Концептуальні розробки "нової економічної соціології"
Повний текст публікації: рос
Лідія Амджадін (Київ)
Соціальна складова сучасної екологічної політики: екологічно відповідальний бізнес
Повний текст публікації: рос
Тетяна Рудницька (Київ)
Інтернетизація як початковий етап входження України до світової спільноти, що глобалізується: позитиви та ризики
Повний текст публікації: рос
Вікторія Суковата (Харків)
Інтернет у соціальних політиках і масовій свідомості: ґендерний аналіз
Повний текст публікації: рос
Олена Воловодова (Донецьк), Олександр Касперович (Донецьк)
Про соціокультурну специфіку суб'єктності територіальної громади: організаційний аспект
Повний текст публікації: рос
Ірина Майстренко (Київ)
Риси політичної культури: Східна Європа і Латинська Америка (порівняльний аналіз)
Повний текст публікації: рос
Михайло Міщенко (Київ)
Дослідження впливу інтерв'юера на відповіді респондента: результати методичного експерименту
Повний текст публікації: рос
Євген Суїменко (Київ)
Реклама: економічні функції та психологічний терор
Наталія Майструк (Київ)
Дослідження соціальних конфліктів в німецькій соціології: класичні та сучасні орієнтири
Повний текст публікації: рос
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Володимир Паніотто (Київ)
Гіпотеза про соціальні механізми виникнення моногамного статевого кохання
Повний текст публікації: рос
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Ігор Рущенко (Харків)
Ідентичності в соціокультурному контексті
Повний текст публікації: рос
Євген Суїменко (Київ), Тетяна Єфременко (Київ)
Трудовий менталітет: рушійна сила чи гальмо на шляху процвітання нації?
Повний текст публікації: рос
Олексій Бєлєнок (Київ)
Путівник інституціональною структурою сучасного українського суспільства
Наталія Липовська (Дніпропетровськ)
Рецензія на книгу "Галузева соціологія"
Повний текст публікації: рос
Наталія Погоріла (Варшава)
Історія соціології у перехідних суспільствах
Повний текст публікації: рос
Людмила Скокова (Київ)
Соціологія культури як комплексний аналіз соціокультурної сфери
Повний текст публікації: рос
Лідія Сохань (Київ)
Діалог і партнерство у соспільстві, що трансформується
Повний текст публікації: рос
Світлана Оксамитна (Київ), Олена Симончук (Київ)
Концепція ідентифікації в соціальній психології
Повний текст публікації: рос
ВАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ...
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Світлана Барматова (Київ)
Перспективи трансформації політичної системи України: діалог польських та українських вчених
ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ