ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2002, №3)

СТАТТІ
Андрій Горбачик
Політичні рейтинги як індикатор політичного успіху: вимірювання, інтерпретація та способи порівняння
Віктор Бурлачук
Архетип героя і політична боротьба
Валентин Королько
У пошуках теорії мультикультурних паблік рилейшнз
Імануїл Валерстайн (США)
Інтелектуали за доби переходу
Віктор Танчер
І. Валерстайн про виклики соціології XXI століття: запрошення до дискусії
Олександр Резнік
Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення
Ілля Кононов (Луганськ)
Жителі Донбасу: особливості культури та здатність до самоорганізації за умов суспільних змін (аналізуючи матеріали фокусованих групових інтерв’ю)
Владислав Водолазький
Експертні методи аналізу ефективності PR-діяльності муніципальних органів місцевого самоврядування
Назар Слюсаревський
Субкультура як об’єкт дослідження
Олена Єслікова, Валентина Захарчук (Росія)
Презентація як різновид рекламної діяльності
СОЦІОГРАФІЯ
Ірина Прибиткова
Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі всеукраїнського перепису населення 2001 року
ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ
Слово про Етторе Гелпі
Етторе Гелпі (Італія)
Освіта та еволюція держави
Етторе Гелпі
Нові знання, нові колізії
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Інна Головаха
Міф про свободу і несвобода від міфу
Жозеф Тростановський (Німеччина)
Іноземці в Німеччині: історичний парадокс або соціально-економічна реальність
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Пострадянська динаміка українського суспільства в європейському контексті: загальна дискусія
Віктор Степаненко
Про користь конвенцій у науці
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Валентина Астахова (Харків)
Своєчасне і добротне видання
Валерій Пилипенко
Підприємництво у дзеркалі соціологічної та психологічної науки
Марія Пірен
Реформаторські процеси в сучасному українському суспільстві
Олена Владико
Часопис НаУКМА «Дух і Літера»

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2002, №3)

СТАТТІ
Андрій Горбачик
Політичні рейтинги як індикатор політичного успіху: вимірювання, інтерпретація та способи порівняння
Віктор Бурлачук
Архетип героя і політична боротьба
Валентин Королько
У пошуках теорії мультикультурних паблік рилейшнз
Імануїл Валерстайн (США)
Інтелектуали за доби переходу
Віктор Танчер
І. Валерстайн про виклики соціології XXI століття: запрошення до дискусії
Олександр Резнік
Особистість і громадянське суспільство: досвід теоретичного осмислення
Ілля Кононов (Луганськ)
Жителі Донбасу: особливості культури та здатність до самоорганізації за умов суспільних змін (аналізуючи матеріали фокусованих групових інтерв’ю)
Владислав Водолазький
Експертні методи аналізу ефективності PR-діяльності муніципальних органів місцевого самоврядування
Назар Слюсаревський
Субкультура як об’єкт дослідження
Олена Єслікова, Валентина Захарчук (Росія)
Презентація як різновид рекламної діяльності
СОЦІОГРАФІЯ
Ірина Прибиткова
Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі всеукраїнського перепису населення 2001 року
ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ
Слово про Етторе Гелпі
Етторе Гелпі (Італія)
Освіта та еволюція держави
Етторе Гелпі
Нові знання, нові колізії
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Інна Головаха
Міф про свободу і несвобода від міфу
Жозеф Тростановський (Німеччина)
Іноземці в Німеччині: історичний парадокс або соціально-економічна реальність
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Пострадянська динаміка українського суспільства в європейському контексті: загальна дискусія
Віктор Степаненко
Про користь конвенцій у науці
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Валентина Астахова (Харків)
Своєчасне і добротне видання
Валерій Пилипенко
Підприємництво у дзеркалі соціологічної та психологічної науки
Марія Пірен
Реформаторські процеси в сучасному українському суспільстві
Олена Владико
Часопис НаУКМА «Дух і Літера»
ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ