ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Нерівність у різних країнах: динаміка станів та сприйняття з боку населення за 20 років

stmm. 2024 (1): 63-79

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.063

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/6.pdf

ЛІНА МАЛИШ, доктор соціологічних наук, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (04070, Київ, вул. Волоська, 8/5)

malysh.lina@ukma.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-3155-3209

У статті визначається зв’язок між рівнем добробуту країн та сприйняттям нерівності з боку їхнього населення у 1999, 2009 та 2019 роках. Добробут країн визначено за чотирма показниками: рівнем ВВП на душу населення, очікуваною тривалістю життя, середньою кількістю років навчання та індексом Джині (за даними звітів ООН, Світового банку та Ґлобальної лабораторії даних). Сприйняття нерівності вимірювалося за шістьма показниками: значенням походження та знайомством з потрібними людьми для досягнення успіху, оцінками глибини розшарування за доходами та гостроти конфліктів у соціумі, визнанням леґітимності нерівності у можливостях, а також суб’єктивною соціальною стратифікацією (на підставі даних ІІІ–V хвиль модулів «Соціальна нерівність» Міжнародної програми соціального дослідження). Подібність рівня добробуту країн та сприйняття нерівності їхнім населенням визначалися на підставі багатовимірного шкалування. Його засобами для кожного з розглянутих років (1999, 2009 та 2019) на підставі обох груп показників було побудовано двовимірні простори, в яких розташовувалися країни.

Було з’ясовано, що позитивна кореляція між рівнем ВВП країни та очікуваною тривалістю життя відтворюється в усі спостережувані періоди. Натомість глибина розшарування не була значимо пов’язаною із жодним з трьох показників добробуту.

Суб’єктивна стратифікація, а також уявлення про чинники життєвого успіху зумовлювалися ВВП на душу населення, але не реальним розшаруванням. Останнє корелювало з оцінками гостроти конфліктів і визнанням нерівних можливостей.

Виміри для групування країн як за рівнем добробуту, так і за сприйняттям нерівності відтворювалися в усіх точках вимірювання. Водночас групи країн, де значення вказаних параметрів були подібними, варіювали від одного часового проміжку до іншого. Найстабільнішими були угрупування скандинавських та острівних країн, яким були властиві подібні рівень добробуту та сприйняття нерівності.

Ключові слова: порівняльне дослідження, макросоціальний аналіз, сприйняття нерівності, суспільний добробут, багатовимірне шкалування.

Джерела

Treiman, D.J., Ganzeboom, H.B.G. (2020). The fourth generation of comparative stratification research. In: The International Handbook of Sociology / Ed. by S.R. Quah, A. Sales (pp. 122-150). London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Haller, M., Jowell, R., Smith, T.W. (Eds.). (2009). The International Social Survey Programme 1984-2009: Charting the Globe. Routledge.

Edlund, J., Bechert, I., & Quandt, M. (Eds.). (2017). Social Inequality in the Eyes of the Public: A Collection of Analyses Based on ISSP Data 1987-2009 (GESIS-Schriftenreihe, 17). Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Retrieved from: https://doi.org/10.21241/ssoar.57225

Gimpelson, V., Treisman, D. (2018). Misperceiving inequality. Economics & Politics, 30(1), 27-54.

United Nations Development Programme. Human Development Report. (2023). Human Development Index (HDI). Retrieved from: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

The Global Data Lab. (2023). Mean years schooling. Retrieved from: https://globaldatalab.org/shdi/table/msch/

World Bank, Poverty and Inequality Platform. (2023). Gini index. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2001&most_recent_year_desc=true&start=2001&view=map&year=2009

Fukuda-Parr, S. (2001). Human development report 2001: Making new technologies work for human development. Retrieved from: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2001enpdf.pdf

Klugman, J. (2010). Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Retrieved from: https://hdr.undp.org/system/files/documents/human-development-report-2010-complete-english.human-development-report-2010-complete-english

Conceição, P. (2022). Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. Retrieved from: file:///C:/Users/user/Downloads/hdr2021-22pdf_1_4.pdf

Отримано 06.11.2023

Нерівність у різних країнах: динаміка станів та сприйняття з боку населення за 20 років

stmm. 2024 (1): 63-79

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.063

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/6.pdf

ЛІНА МАЛИШ, доктор соціологічних наук, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія» (04070, Київ, вул. Волоська, 8/5)

malysh.lina@ukma.edu.ua

https://orcid.org/0000-0003-3155-3209

У статті визначається зв’язок між рівнем добробуту країн та сприйняттям нерівності з боку їхнього населення у 1999, 2009 та 2019 роках. Добробут країн визначено за чотирма показниками: рівнем ВВП на душу населення, очікуваною тривалістю життя, середньою кількістю років навчання та індексом Джині (за даними звітів ООН, Світового банку та Ґлобальної лабораторії даних). Сприйняття нерівності вимірювалося за шістьма показниками: значенням походження та знайомством з потрібними людьми для досягнення успіху, оцінками глибини розшарування за доходами та гостроти конфліктів у соціумі, визнанням леґітимності нерівності у можливостях, а також суб’єктивною соціальною стратифікацією (на підставі даних ІІІ–V хвиль модулів «Соціальна нерівність» Міжнародної програми соціального дослідження). Подібність рівня добробуту країн та сприйняття нерівності їхнім населенням визначалися на підставі багатовимірного шкалування. Його засобами для кожного з розглянутих років (1999, 2009 та 2019) на підставі обох груп показників було побудовано двовимірні простори, в яких розташовувалися країни.

Було з’ясовано, що позитивна кореляція між рівнем ВВП країни та очікуваною тривалістю життя відтворюється в усі спостережувані періоди. Натомість глибина розшарування не була значимо пов’язаною із жодним з трьох показників добробуту.

Суб’єктивна стратифікація, а також уявлення про чинники життєвого успіху зумовлювалися ВВП на душу населення, але не реальним розшаруванням. Останнє корелювало з оцінками гостроти конфліктів і визнанням нерівних можливостей.

Виміри для групування країн як за рівнем добробуту, так і за сприйняттям нерівності відтворювалися в усіх точках вимірювання. Водночас групи країн, де значення вказаних параметрів були подібними, варіювали від одного часового проміжку до іншого. Найстабільнішими були угрупування скандинавських та острівних країн, яким були властиві подібні рівень добробуту та сприйняття нерівності.

Ключові слова: порівняльне дослідження, макросоціальний аналіз, сприйняття нерівності, суспільний добробут, багатовимірне шкалування.

Джерела

Treiman, D.J., Ganzeboom, H.B.G. (2020). The fourth generation of comparative stratification research. In: The International Handbook of Sociology / Ed. by S.R. Quah, A. Sales (pp. 122-150). London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Haller, M., Jowell, R., Smith, T.W. (Eds.). (2009). The International Social Survey Programme 1984-2009: Charting the Globe. Routledge.

Edlund, J., Bechert, I., & Quandt, M. (Eds.). (2017). Social Inequality in the Eyes of the Public: A Collection of Analyses Based on ISSP Data 1987-2009 (GESIS-Schriftenreihe, 17). Köln: GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften. Retrieved from: https://doi.org/10.21241/ssoar.57225

Gimpelson, V., Treisman, D. (2018). Misperceiving inequality. Economics & Politics, 30(1), 27-54.

United Nations Development Programme. Human Development Report. (2023). Human Development Index (HDI). Retrieved from: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI

The Global Data Lab. (2023). Mean years schooling. Retrieved from: https://globaldatalab.org/shdi/table/msch/

World Bank, Poverty and Inequality Platform. (2023). Gini index. Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?end=2001&most_recent_year_desc=true&start=2001&view=map&year=2009

Fukuda-Parr, S. (2001). Human development report 2001: Making new technologies work for human development. Retrieved from: https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2001enpdf.pdf

Klugman, J. (2010). Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Retrieved from: https://hdr.undp.org/system/files/documents/human-development-report-2010-complete-english.human-development-report-2010-complete-english

Conceição, P. (2022). Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World. Retrieved from: file:///C:/Users/user/Downloads/hdr2021-22pdf_1_4.pdf

Отримано 06.11.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }