ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціальна структура українського суспільства під впливом повномасштабної війни: концептуальні та емпіричні пошуки

stmm. 2024 (1): 26-62

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.026

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/5.pdf

ОЛЕНА СИМОНЧУК, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, Шовковична, 12)

e.simon4uk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7685-2387

Дослідження присвячено з’ясуванню змін, які відбулися у соціально-груповій структурі українського суспільства впродовж півтора року повномасштабної війни. Задля реалізації цієї мети, по-перше, розглянуто досвід і концептуальні засади вивчення зв’язку війни та соціальної структури у західній і вітчизняній науці та запропоновано концепцію впливу тотальної війни на соціально-групову структуру суспільства, яке протистоїть зовнішній аґресії. По-друге, з’ясовано низку передумов соціально-групової динаміки — як деструктивних (через які Україна швидко набула характерних рис соціальної структури воєнного стану), так і конструктивних (які сприяли відтворенню довоєнних соціальних позицій громадян та високій мірі стійкості соціального устрою загалом). По-третє, проаналізовано динаміку розподілу соціальних груп і класів кожні півроку війни на підставі як різноманітних даних з відкритих офіційних джерел, так і результатів соціологічних опитувань (в тому числі започаткованого співробітниками відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України проєкту «Соціальна нерівність: моніторинґ під час війни»). Доведено, що за півтора року великої війни серед економічно активного населення відбулися суттєві (і в об’єктивному, і в суб’єктивному вимірі) соціоструктурні зміни, проте не лінійні, а з певними флуктуаціями (швидка і суттєва трансформація у перші пів року і рух до поступового відновлення впродовж наступного року). Зокрема, істотне (втричі) збільшення двох груп (військовослужбовців і безробітних), які перебували за межами економічної діяльності та становили у вересні 2022-го майже третину, а через рік — чверть працездатного населення. Найпомітнішими змінами серед зайнятих були зменшення чисельності та переструктурування робітничого класу і класу власників, у тому числі олігархів. По-четверте, складено прогноз подальшої соціально-групової динаміки за сприятливого та несприятливого розвитку подій: як буде змінюватись питома вага і внутрішня структура основних класів і груп та й соціальний устрій країни в цілому.

Ключові слова: соціальна структура, соціальні групи, соціальні класи, класові ідентичності, війна, Україна

Джерела

Баришполець, М. (2021). Соціальна структура українського суспільства часів Другої світової війни на сторінках «Енциклопедії Українознавства». Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей, вип. 23 (сс. 8–29). Київ: Інститут історії України НАН України.

Гладун, О. М., Кулик, Н. В., Рудницький, О. П. (2018). Україна, держава: чисельність, склад і рух населення. У В. А. Смолій та ін. (ред.), Енциклопедія історії України. Кн. 1: Україна—Українці. Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка. Взято з: http://www.history.org.ua/?termin=1. 3. 2.

Головаха, Є., Дембіцький, С., Макеєв, С. (2022). Вступ. Соціологія надзвичайності. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 15–24). Київ: Інститут соціології НАН України.

Дембіцький, С. (2023). Особливості громадської думки та її вивчення в Україні під час війни. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2023 рік (сс. 15–44). Київ: Інститут соціології НАН України.

Іваненко, О. (2022). Ринок праці і зайнятість під час війни: стан та перспективи. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 56–75.

Іващенко, О. (2022). Бізнес у воєнний час: структурування і практики виживання. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 151–160). Київ: Інститут соціології НАН України.

Крижний, С. (2016). Цивільний колабораціонізм. Спроба соціологічного аналізу (Харків під час окупації 1941–1943 рр.). Харків: Акта.

Куценко, О. (2022). Чекаю на появу нового класу інформаційно-цифрової епохи. Круглий стіл “Українське суспільство після перемоги”. Інститут соціології НАН України. Взято з: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3527305-ak-vijna-zminue-ukrainske-suspilstvo.html.

Лаас, Н. (2008). Соціальна стратифікація радянського суспільства: концептуальні пошуки в англомовній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. В Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика (сс. 104–117). Київ: Інститут історії НАН України.

Лисенко, О. Є., Перехрест, О. Г. (2011). Відродження аграрного сектору економіки у 1943–1945 pp. У В. М. Литвин та ін. (ред.), Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. (т. 2, сс. 348–353). Київ: Ніка-Центр.

Лисенко, О. Є., Ветров, І. Г., Дубик, М. Г., Перехрест, О. Г. (2011). Економіка України під час Другої світової війни (1939–1945). У В. М. Литвин та ін. (ред.), Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. (т. 2, сс. 321–401). Київ: Ніка-Центр.

Макеєв, С. (2011). Інституційні інкубуси та еволюція суспільств. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна, 5, 3–10.

Макеєв, С. (2022а). Інституційні стани: норма, патологія, надзвичайність. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 22–39.

Макеєв, С. (2022б). Інституційний ландшафт воєнного стану. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 35–45). Київ: Інститут соціології НАН України.

Макеєв, С. (2023). Соціальні структури воєнного стану в Україні. Отримано з https://i-soc.com.ua/ua/news/socialni-strukturi-voennogo-stanu-v-ukraini

Оприщенко, А. (2022). Безробіття в Україні: шляхи подолання та післявоєнний досвід інших країн. Отримано з https://zaborona.com/bezrobittya-v-ukrayini-shlyahy-podolannya-ta-pislyavoyennyj-dosvid-inshyh-krayin/

Очеретько, А. (2023). «Шахіди» як локомотиви деурбанізації. Земля. Отримано з https://zemlia.org.ua/zhurnali/zhurnali-za-2023-rik/2-2023/shahidi-yak-lokomotivi-deurbanizatsiyi/

Перехрест, О. Г. (2010). Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.). Київ: Інститут історії України НАН України.

Рахманов, О. (2022). Феномен олігархізації політичної влади в Україні: від піднесення до занепаду. Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг, 4, 30–45.

Реєнт, О. П. (2011). Україна у Першій світовій війні (1914–1917). У В. М. Литвин та ін. (ред.), Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. (т. 2, сс. 64–97). Київ: Ніка-Центр.

Смолій, В. А. (2011). Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. У 2 кн. Київ: Наукова думка.

Симончук, О. (2018). Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2020). Динаміка уявлень українців про соціальну структуру та своє місце в ній. У С. Оксамитна (ред.), О. Симончук (ред.), Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні (сс. 83–125). Київ: Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Симончук, О. (2022). Зміни у класовій і статусній самоідентифікації. У Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 250–260). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2023). Соціальна нерівність в оцінках українців до і під час війни. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2023 рік (сс. 120–150). Київ: Інститут соціології НАН України.

Смакота, В., Соколовський, І., Толстих, Н. (2023).Трансформація ринку праці в умовах війни. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2023 рік (сс. 271–288). Київ: Інститут соціології НАН України.

Сорокин, П. (1922). Война и милитаризация общества. Артельное дело, 1–4, 21–29.

Сорокин, П. (1922). Голод и идеология [общества]. Экономист, 4–5, 3–32.

Сорокин, П. (2000 [1957]). Флуктуация войн в системе межгрупповых отношений. В П. Сорокин, Социальная и культурная динамика (cс. 619–660). СПб.: РХГИ.

Сорокин, П. (2004). Социологическая интерпретация «борьбы за существование» и социология войны. В П. Цыганков (ред.), И. Рязанцев (ред.), Социология современных войн: Материалы научного семинара (cс. 134–184). М.: Альфа-М.

Супруненко, М. І. (1972). Зміни у соціальній структурі соціалістичного суспільства і піднесення керівної ролі робітничого класу. Український історичний журнал, 8 3–11.

Україна: від війни до миру та відновлення. (2023). Аналітичні оцінки. Центр Разумкова. Взято з: https://razumkov.org.ua/images/2023/11/07/2023-PAKT-3-October-1.pdf.

Чепурко, Г. (2022). Ринок праці України: сучасні виклики та ризики. Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг, 3, 121–148.

Davis, K., Moore, W. E. (1945). Some principles of stratification. American Sociological Review, 10, 242–249.

Evans, G., Tilley, J. (2017). The New Politics of Class: The Political Exclusion of the British Working Class. Oxford: Oxford University Press.

Hinton, J. (2002). Women, Social Leadership, and the Second World War: Continuities of Class. Oxford: Oxford University Press.

Levinson, M. (2016). An Extraordinary Time: The End of the Postwar Boom and the Return of the Ordinary Economy. London: Random House Business Books.

Mackey, R. (1999). Test of war: Inside Britain 1939–1945. Routledge.

Mann, M. (1984). The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. European Journal of Sociology, 25(2), 185–213.

Mann, M. (1993). The sources of social power: Vol. 2. The rise of classes and nation-states, 1760–1914. Cambridge University Press.

Marwick, A. (1977). World War II and Social Class in Great Britain. In A.C. Duke, C.A. Tamse (Eds.), Britain and the Netherlands (pр. 203–227). Springer Dordrecht.

Meron, M. and all ESSnet members. (2014). ESSnet ESeG Final Report. Paris: INSEE, Direction des Statistiques Démographiques et Sociales ESSnet project. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/ESEG_finalReport_Vcor30juillet.pdf.

O’Reilly, C., Powell, B. (2015). War and the Growth of Government. European Journal of Political Economy, 40, 31–41.

Rose, D., Harrison, E. (Eds.). (2010). Social Class in Europe: An introduction to the European Socio-economic Classification. London: Routledge.

Scheidel, W. (2017). The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press.

Sorokin, P. (1925). The sociology of revolution (ch. XIII–XV). Philadelphia.

Sorokin, P. (1926). Social mobility. New York; London.

Sorokin, P. (1968 [1942]). Man and Society in Calamity. New York.

Spencer, H. (1876). Social types and constitutions. In H. Spencer, The Principles of Sociology (vol. 1, pp. 569–597). London: Williams and Norgate.

Wartzman, R. (2017). The End of Loyalty: The Rise and Fall of Good Jobs in America. Public Affairs.

Отримано 29.10.2023

Соціальна структура українського суспільства під впливом повномасштабної війни: концептуальні та емпіричні пошуки

stmm. 2024 (1): 26-62

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.026

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/5.pdf

ОЛЕНА СИМОНЧУК, доктор соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, Шовковична, 12)

e.simon4uk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7685-2387

Дослідження присвячено з’ясуванню змін, які відбулися у соціально-груповій структурі українського суспільства впродовж півтора року повномасштабної війни. Задля реалізації цієї мети, по-перше, розглянуто досвід і концептуальні засади вивчення зв’язку війни та соціальної структури у західній і вітчизняній науці та запропоновано концепцію впливу тотальної війни на соціально-групову структуру суспільства, яке протистоїть зовнішній аґресії. По-друге, з’ясовано низку передумов соціально-групової динаміки — як деструктивних (через які Україна швидко набула характерних рис соціальної структури воєнного стану), так і конструктивних (які сприяли відтворенню довоєнних соціальних позицій громадян та високій мірі стійкості соціального устрою загалом). По-третє, проаналізовано динаміку розподілу соціальних груп і класів кожні півроку війни на підставі як різноманітних даних з відкритих офіційних джерел, так і результатів соціологічних опитувань (в тому числі започаткованого співробітниками відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України проєкту «Соціальна нерівність: моніторинґ під час війни»). Доведено, що за півтора року великої війни серед економічно активного населення відбулися суттєві (і в об’єктивному, і в суб’єктивному вимірі) соціоструктурні зміни, проте не лінійні, а з певними флуктуаціями (швидка і суттєва трансформація у перші пів року і рух до поступового відновлення впродовж наступного року). Зокрема, істотне (втричі) збільшення двох груп (військовослужбовців і безробітних), які перебували за межами економічної діяльності та становили у вересні 2022-го майже третину, а через рік — чверть працездатного населення. Найпомітнішими змінами серед зайнятих були зменшення чисельності та переструктурування робітничого класу і класу власників, у тому числі олігархів. По-четверте, складено прогноз подальшої соціально-групової динаміки за сприятливого та несприятливого розвитку подій: як буде змінюватись питома вага і внутрішня структура основних класів і груп та й соціальний устрій країни в цілому.

Ключові слова: соціальна структура, соціальні групи, соціальні класи, класові ідентичності, війна, Україна

Джерела

Баришполець, М. (2021). Соціальна структура українського суспільства часів Другої світової війни на сторінках «Енциклопедії Українознавства». Сторінки воєнної історії України: Збірник наукових статей, вип. 23 (сс. 8–29). Київ: Інститут історії України НАН України.

Гладун, О. М., Кулик, Н. В., Рудницький, О. П. (2018). Україна, держава: чисельність, склад і рух населення. У В. А. Смолій та ін. (ред.), Енциклопедія історії України. Кн. 1: Україна—Українці. Київ: Інститут історії України НАН України, Наукова думка. Взято з: http://www.history.org.ua/?termin=1. 3. 2.

Головаха, Є., Дембіцький, С., Макеєв, С. (2022). Вступ. Соціологія надзвичайності. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 15–24). Київ: Інститут соціології НАН України.

Дембіцький, С. (2023). Особливості громадської думки та її вивчення в Україні під час війни. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2023 рік (сс. 15–44). Київ: Інститут соціології НАН України.

Іваненко, О. (2022). Ринок праці і зайнятість під час війни: стан та перспективи. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 56–75.

Іващенко, О. (2022). Бізнес у воєнний час: структурування і практики виживання. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 151–160). Київ: Інститут соціології НАН України.

Крижний, С. (2016). Цивільний колабораціонізм. Спроба соціологічного аналізу (Харків під час окупації 1941–1943 рр.). Харків: Акта.

Куценко, О. (2022). Чекаю на появу нового класу інформаційно-цифрової епохи. Круглий стіл “Українське суспільство після перемоги”. Інститут соціології НАН України. Взято з: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3527305-ak-vijna-zminue-ukrainske-suspilstvo.html.

Лаас, Н. (2008). Соціальна стратифікація радянського суспільства: концептуальні пошуки в англомовній історіографії другої половини ХХ – початку ХХІ ст. В Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика (сс. 104–117). Київ: Інститут історії НАН України.

Лисенко, О. Є., Перехрест, О. Г. (2011). Відродження аграрного сектору економіки у 1943–1945 pp. У В. М. Литвин та ін. (ред.), Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. (т. 2, сс. 348–353). Київ: Ніка-Центр.

Лисенко, О. Є., Ветров, І. Г., Дубик, М. Г., Перехрест, О. Г. (2011). Економіка України під час Другої світової війни (1939–1945). У В. М. Литвин та ін. (ред.), Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. (т. 2, сс. 321–401). Київ: Ніка-Центр.

Макеєв, С. (2011). Інституційні інкубуси та еволюція суспільств. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна, 5, 3–10.

Макеєв, С. (2022а). Інституційні стани: норма, патологія, надзвичайність. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 22–39.

Макеєв, С. (2022б). Інституційний ландшафт воєнного стану. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 35–45). Київ: Інститут соціології НАН України.

Макеєв, С. (2023). Соціальні структури воєнного стану в Україні. Отримано з https://i-soc.com.ua/ua/news/socialni-strukturi-voennogo-stanu-v-ukraini

Оприщенко, А. (2022). Безробіття в Україні: шляхи подолання та післявоєнний досвід інших країн. Отримано з https://zaborona.com/bezrobittya-v-ukrayini-shlyahy-podolannya-ta-pislyavoyennyj-dosvid-inshyh-krayin/

Очеретько, А. (2023). «Шахіди» як локомотиви деурбанізації. Земля. Отримано з https://zemlia.org.ua/zhurnali/zhurnali-za-2023-rik/2-2023/shahidi-yak-lokomotivi-deurbanizatsiyi/

Перехрест, О. Г. (2010). Сільське господарство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.). Київ: Інститут історії України НАН України.

Рахманов, О. (2022). Феномен олігархізації політичної влади в Україні: від піднесення до занепаду. Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг, 4, 30–45.

Реєнт, О. П. (2011). Україна у Першій світовій війні (1914–1917). У В. М. Литвин та ін. (ред.), Економічна історія України: Історико-економічне дослідження: в 2 т. (т. 2, сс. 64–97). Київ: Ніка-Центр.

Смолій, В. А. (2011). Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. У 2 кн. Київ: Наукова думка.

Симончук, О. (2018). Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2020). Динаміка уявлень українців про соціальну структуру та своє місце в ній. У С. Оксамитна (ред.), О. Симончук (ред.), Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні (сс. 83–125). Київ: Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія».

Симончук, О. (2022). Зміни у класовій і статусній самоідентифікації. У Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2022 рік (сс. 250–260). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2023). Соціальна нерівність в оцінках українців до і під час війни. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2023 рік (сс. 120–150). Київ: Інститут соціології НАН України.

Смакота, В., Соколовський, І., Толстих, Н. (2023).Трансформація ринку праці в умовах війни. В Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни: 2023 рік (сс. 271–288). Київ: Інститут соціології НАН України.

Сорокин, П. (1922). Война и милитаризация общества. Артельное дело, 1–4, 21–29.

Сорокин, П. (1922). Голод и идеология [общества]. Экономист, 4–5, 3–32.

Сорокин, П. (2000 [1957]). Флуктуация войн в системе межгрупповых отношений. В П. Сорокин, Социальная и культурная динамика (cс. 619–660). СПб.: РХГИ.

Сорокин, П. (2004). Социологическая интерпретация «борьбы за существование» и социология войны. В П. Цыганков (ред.), И. Рязанцев (ред.), Социология современных войн: Материалы научного семинара (cс. 134–184). М.: Альфа-М.

Супруненко, М. І. (1972). Зміни у соціальній структурі соціалістичного суспільства і піднесення керівної ролі робітничого класу. Український історичний журнал, 8 3–11.

Україна: від війни до миру та відновлення. (2023). Аналітичні оцінки. Центр Разумкова. Взято з: https://razumkov.org.ua/images/2023/11/07/2023-PAKT-3-October-1.pdf.

Чепурко, Г. (2022). Ринок праці України: сучасні виклики та ризики. Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг, 3, 121–148.

Davis, K., Moore, W. E. (1945). Some principles of stratification. American Sociological Review, 10, 242–249.

Evans, G., Tilley, J. (2017). The New Politics of Class: The Political Exclusion of the British Working Class. Oxford: Oxford University Press.

Hinton, J. (2002). Women, Social Leadership, and the Second World War: Continuities of Class. Oxford: Oxford University Press.

Levinson, M. (2016). An Extraordinary Time: The End of the Postwar Boom and the Return of the Ordinary Economy. London: Random House Business Books.

Mackey, R. (1999). Test of war: Inside Britain 1939–1945. Routledge.

Mann, M. (1984). The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results. European Journal of Sociology, 25(2), 185–213.

Mann, M. (1993). The sources of social power: Vol. 2. The rise of classes and nation-states, 1760–1914. Cambridge University Press.

Marwick, A. (1977). World War II and Social Class in Great Britain. In A.C. Duke, C.A. Tamse (Eds.), Britain and the Netherlands (pр. 203–227). Springer Dordrecht.

Meron, M. and all ESSnet members. (2014). ESSnet ESeG Final Report. Paris: INSEE, Direction des Statistiques Démographiques et Sociales ESSnet project. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/ESEG_finalReport_Vcor30juillet.pdf.

O’Reilly, C., Powell, B. (2015). War and the Growth of Government. European Journal of Political Economy, 40, 31–41.

Rose, D., Harrison, E. (Eds.). (2010). Social Class in Europe: An introduction to the European Socio-economic Classification. London: Routledge.

Scheidel, W. (2017). The Great Leveler: Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century. Princeton: Princeton University Press.

Sorokin, P. (1925). The sociology of revolution (ch. XIII–XV). Philadelphia.

Sorokin, P. (1926). Social mobility. New York; London.

Sorokin, P. (1968 [1942]). Man and Society in Calamity. New York.

Spencer, H. (1876). Social types and constitutions. In H. Spencer, The Principles of Sociology (vol. 1, pp. 569–597). London: Williams and Norgate.

Wartzman, R. (2017). The End of Loyalty: The Rise and Fall of Good Jobs in America. Public Affairs.

Отримано 29.10.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }