ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Структурні особливості суспільства у стані винятковості: К. Маркс, К. Шміт, Дж. Аґамбен

stmm. 2024 (1): 7-25

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.007

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/4.pdf

СЕРГІЙ МАКЕЄВ, доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

smakeev950@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4418-8741

У статті зосереджено увагу на структурному аспекті суспільства у стані надзвичайності, на інтерпретації його з боку К. Маркса, К. Шміта і Дж. Аґамбена. Мета автора передбачала реконструкцію розуміння та концептуального опису екстраординарності у прямих висловлюваннях у їхніх публікаціях про структурні елементи такого стану Звісно, таких фраґментів небагато, тому головна складність полягала в тому, щоб вичитати з текстів інтуїції, які допускають поширення їх за межі тієї царини, що є визначальним предметом аналізу цих авторів. Підсумковим результатом стає певний перелік термінів і концептів, своєрідний тезаурус структурних особливостей суспільства у стані винятковості. Усі перелічені авторитети в різних галузях знання неуникненним імпульсом, що модифікує стан суспільства, визнають події — революції, війни, епідемії. Те, що збурює обставини спільного життя в рамках національних держав, щось схоже на руйнівний за наслідками землетрус, який передбачити можна, а запобігти йому — ні. Те, що скасовує правила й установлення, які є або тільки уявляються нормальними, що й актуалізує спосіб дії, іменований політикою екстраординарності. Названі автори з різних парадигмальних перспектив вдивляються і намагаються з’ясувати органіку та механіку крайніх, незвичних, виняткових випадків, тобто у станах винятковості (надзвичайність, екстраординарність є синонімами винятковості). Словник структурних особливостей, що його виокремлено з розглянутих у статті праць, становить ядро концепції, яка здатна бути методологічною основою дослідження стану надзвичайності в Україні, що є наслідком аґресії РФ, розгорнутої 24 лютого 2022 року.

Ключові слова: структурні виміри, стан винятковості, Маркс, Шміт, Аґамбен

Джерела

Головаха, Є., Дембіцький, С., Макеєв, С. (2022). Вступ. Соціологія надзвичайності. В: Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни. 2022 (сс. 15–24). Київ: Інститут соціології НАН України; Інтерсервіс.

Макеєв, С. (2018). Аналіз події: «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 11–28.

Макеєв, С. (2022а). Інституційний ландшафт воєнного стану. В: Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни. 2022 (cc. 35–45). Київ: Інститут соціології НАН України; Інтерсервіс.

Макеєв, С. (2022b). Колаборації та колаборанти: структурна інтерпретація. В: Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни. 2022 (cc. 193–203). Київ: Інститут соціології НАН України; Інтерсервіс.

Маркс, К. (1961). Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта. В: K. Маркс, Ф. Енгельс, Твори (т. 8, cc. 113–205). Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР.

Шмитт, К. (2016). Понятие политического / Пер. с нем.: А.Ф. Филиппов. Санкт-Петербург: Наука.

Шмитт, К. (2020). Диктатура / Пер. с нем.: Ю.Ю. Коринец; вступ. ст.: А.Ф. Филиппов. Москва: РИПОЛ классик.

Agamben, G. (2017). State of Exception. In: The Omnibus Homo Sacer (pp. 161-246). Stanford: Stanford University Press.

Agamben, G. (2021). Where are We Now? The Epidemic as Politics / Trans. by V. Dani. London: ERIS.

Calarco, M., DeCaroli, S. (2007). Giorgio Agamben. Sovereignty and Life. Stanford: Stanford University Press.

Colebrook, C., Maxwell, J. (2016). Agamben. Cambridge: Polity Press.

De Ville, J. (2017). Constitutional Theory: Schmitt after Derrida. Abingdon, Oxon; New York: Routledge.

Davis, K., Moore, W. (1945). Some Principles of Stratification. American Sociological Review, 10(2), 242-249.

Hendrix, C.S. (2010). Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the Study of Civil Conflict. Journal of Peace Research, 47(3), 273-285.

Kalyvas, A. (2008). Democracy and the Politics of the Extraordinary. Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. New York: Cambridge University Press.

Kelly, D. (2016). Carl Schmitt’s Political Theory of Dictatorship. In: J. Meierhenrich, O. Simons (Eds.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt (pp. 217-244). Oxford University Press.

Magalhães, P.T. (2021). The Legitimacy of Modern Democracy: a Study on the Political Thought of Max Weber, Carl Schmitt and Hans Kelsen. New York, London: Routledge, Taylor & Francis.

MagShamhrain, R. (2023). The State of Exception Between Schmitt and Agamben: on Topographies of Exceptionalism and the Constitutionality of Covid Quarantine Measures (with Example from Irish Context). Society, 60, 93-105.

Meierhenrich, J., Simons, O. (Eds. ). (2016). The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford University Press.

Moyn, S. (2016). Concepts of the Political in Twentieth Century European Thought. In: J. Meierhenrich, O. Simons (Eds.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt (pp. 291-311). Oxford University Press.

Reckwitz, A. (2020). The Society of Singularities / Trans. by V.A. Pakis. Cambridge, Medford: Polity.

Scheuerman, W.E. (2016). States of Emergency. In: J. Meierhenrich, O. Simons (Eds.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt (pp. 347-369). Oxford University Press.

Tuomela, R. (2013). Social ontology: Collective intentionality and group agents. Oxford: Oxford University Press.

Одержано 31.10.2023

Структурні особливості суспільства у стані винятковості: К. Маркс, К. Шміт, Дж. Аґамбен

stmm. 2024 (1): 7-25

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.007

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/4.pdf

СЕРГІЙ МАКЕЄВ, доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

smakeev950@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4418-8741

У статті зосереджено увагу на структурному аспекті суспільства у стані надзвичайності, на інтерпретації його з боку К. Маркса, К. Шміта і Дж. Аґамбена. Мета автора передбачала реконструкцію розуміння та концептуального опису екстраординарності у прямих висловлюваннях у їхніх публікаціях про структурні елементи такого стану Звісно, таких фраґментів небагато, тому головна складність полягала в тому, щоб вичитати з текстів інтуїції, які допускають поширення їх за межі тієї царини, що є визначальним предметом аналізу цих авторів. Підсумковим результатом стає певний перелік термінів і концептів, своєрідний тезаурус структурних особливостей суспільства у стані винятковості. Усі перелічені авторитети в різних галузях знання неуникненним імпульсом, що модифікує стан суспільства, визнають події — революції, війни, епідемії. Те, що збурює обставини спільного життя в рамках національних держав, щось схоже на руйнівний за наслідками землетрус, який передбачити можна, а запобігти йому — ні. Те, що скасовує правила й установлення, які є або тільки уявляються нормальними, що й актуалізує спосіб дії, іменований політикою екстраординарності. Названі автори з різних парадигмальних перспектив вдивляються і намагаються з’ясувати органіку та механіку крайніх, незвичних, виняткових випадків, тобто у станах винятковості (надзвичайність, екстраординарність є синонімами винятковості). Словник структурних особливостей, що його виокремлено з розглянутих у статті праць, становить ядро концепції, яка здатна бути методологічною основою дослідження стану надзвичайності в Україні, що є наслідком аґресії РФ, розгорнутої 24 лютого 2022 року.

Ключові слова: структурні виміри, стан винятковості, Маркс, Шміт, Аґамбен

Джерела

Головаха, Є., Дембіцький, С., Макеєв, С. (2022). Вступ. Соціологія надзвичайності. В: Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни. 2022 (сс. 15–24). Київ: Інститут соціології НАН України; Інтерсервіс.

Макеєв, С. (2018). Аналіз події: «Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта». Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 11–28.

Макеєв, С. (2022а). Інституційний ландшафт воєнного стану. В: Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни. 2022 (cc. 35–45). Київ: Інститут соціології НАН України; Інтерсервіс.

Макеєв, С. (2022b). Колаборації та колаборанти: структурна інтерпретація. В: Є. Головаха (ред.), С. Макеєв (ред.), Українське суспільство в умовах війни. 2022 (cc. 193–203). Київ: Інститут соціології НАН України; Інтерсервіс.

Маркс, К. (1961). Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта. В: K. Маркс, Ф. Енгельс, Твори (т. 8, cc. 113–205). Київ: Державне видавництво політичної літератури УРСР.

Шмитт, К. (2016). Понятие политического / Пер. с нем.: А.Ф. Филиппов. Санкт-Петербург: Наука.

Шмитт, К. (2020). Диктатура / Пер. с нем.: Ю.Ю. Коринец; вступ. ст.: А.Ф. Филиппов. Москва: РИПОЛ классик.

Agamben, G. (2017). State of Exception. In: The Omnibus Homo Sacer (pp. 161-246). Stanford: Stanford University Press.

Agamben, G. (2021). Where are We Now? The Epidemic as Politics / Trans. by V. Dani. London: ERIS.

Calarco, M., DeCaroli, S. (2007). Giorgio Agamben. Sovereignty and Life. Stanford: Stanford University Press.

Colebrook, C., Maxwell, J. (2016). Agamben. Cambridge: Polity Press.

De Ville, J. (2017). Constitutional Theory: Schmitt after Derrida. Abingdon, Oxon; New York: Routledge.

Davis, K., Moore, W. (1945). Some Principles of Stratification. American Sociological Review, 10(2), 242-249.

Hendrix, C.S. (2010). Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the Study of Civil Conflict. Journal of Peace Research, 47(3), 273-285.

Kalyvas, A. (2008). Democracy and the Politics of the Extraordinary. Max Weber, Carl Schmitt, and Hannah Arendt. New York: Cambridge University Press.

Kelly, D. (2016). Carl Schmitt’s Political Theory of Dictatorship. In: J. Meierhenrich, O. Simons (Eds.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt (pp. 217-244). Oxford University Press.

Magalhães, P.T. (2021). The Legitimacy of Modern Democracy: a Study on the Political Thought of Max Weber, Carl Schmitt and Hans Kelsen. New York, London: Routledge, Taylor & Francis.

MagShamhrain, R. (2023). The State of Exception Between Schmitt and Agamben: on Topographies of Exceptionalism and the Constitutionality of Covid Quarantine Measures (with Example from Irish Context). Society, 60, 93-105.

Meierhenrich, J., Simons, O. (Eds. ). (2016). The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford University Press.

Moyn, S. (2016). Concepts of the Political in Twentieth Century European Thought. In: J. Meierhenrich, O. Simons (Eds.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt (pp. 291-311). Oxford University Press.

Reckwitz, A. (2020). The Society of Singularities / Trans. by V.A. Pakis. Cambridge, Medford: Polity.

Scheuerman, W.E. (2016). States of Emergency. In: J. Meierhenrich, O. Simons (Eds.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt (pp. 347-369). Oxford University Press.

Tuomela, R. (2013). Social ontology: Collective intentionality and group agents. Oxford: Oxford University Press.

Одержано 31.10.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }