ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії

Друга частина. Соціальні зміни в українському суспільстві за умов економічної ґлобалізації

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.068

stmm. 2020 (4): 68-110

ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, завідувач відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

tanya.petrushina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3750-9604

АНАТОЛІЙ АРСЕЄНКО,

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

anatoliy.arseenko@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3137-6487

Ґлобалізація залишається найпоширенішим і досить суперечливим концептом в сучасному соціальному дискурсі. В межах теоретико-концептуального соціологічного виміру автори проаналізували сутність економічної ґлобалізації (ЕҐ) як її визначального типу. Вони дослідили ґлобалізацію як об’єктивний процес (насамперед міжнародного поділу праці) та суб’єктивний процес формування ґлобальної капіталістичної економіки під егідою провідних західних держав, наднаціональних фінансово-економічних установ (насамперед СБ і МВФ) і ТНК. Як головні драйвери ґлобалізації, вони визначають її форми та напрямки в інтересах «ядра» ґлобального капіталізму. В межах емпіричного соціологічного виміру ЕҐ (що передбачає вимірювання різноманітних проявів як самого процесу ЕҐ, так і його соціальних наслідків) особливу увагу автори приділили аналізові соціальних змін в українському суспільстві. На думку авторів, капіталізація вітчизняної економіки, що відбувалася паралельно із залученням України до ґлобального економічного простору, призвела до деґрадації народного господарства, значного погіршення життєвого рівня більшості громадян, створення антисоціальної держави, атрибутом якої стала системна криза. Для доказу цих висновків автори на підставі вивчення численних вітчизняних та іноземних джерел проаналізували динаміку головних макроекономічних і соціологічних показників життя українського суспільства майже за 30 років дрейфу на узбіччя ґлобального капіталістичного світу. Автори зосередилися на дослідженні восьми принципових напрямів соціальних змін: деіндустріалізації економіки, її ґлобальної конкурентоспроможності та інноваційності, динаміки ВВП, зайнятості, доходів і добробуту населення, соціально-економічної нерівності, боргової залежності та деґрадації української науки. Проведений аналіз показує необхідність відмови від неоліберальної парадигми розвитку і пошуку альтернативних, більш справедливих моделей ЕҐ.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: економічна ґлобалізація, драйвери економічної ґлобалізації, соціологічний вимір ґлобалізації, соціальні зміни, українське суспільство

Джерела

$125 тысяч в месяц. Составлен рейтинг зарплат руководителей украинских госкомпаний. (2016). Отримано з: https://strana.ua/news/14411-kto-iz-rukovoditelej-...

Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2018 рік (2019). Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. Отримано з: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informa...

Аналітичний огляд стану державного боргу та його впливу на фінансовий ринок України станом на 01.09.2015 (2015). Національне рейтингове агентство РЮРІК. Отримано з: http://rurik.com.ua/documents/research/REVIEW_debt...

Арсеєнко, А., Буткалюк, В. (2019). Реформи під егідою МВФ в Україні: бійтеся данайців, що приносять дари. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 169–186.

Арсеєнко, А., Петрушина, Т. (2014). США та Україна: сценарії деіндустріалізації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 23–47.

Балакірєва,О.М. (ред.) (2011). Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні. Київ: Інститут економіки та прогнозування.

Білорус, О., Павловський, М. (2001, 31 січня). Прийде судний день на кримінальних олігархів. Голос України, 18.

Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ (2020). Отримано з: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/29/7257...

В 2018 году заробитчане перевели в Украину 14 млрд долл. — Всемирный банк. (2019). Отримано з: https://censor.net.ua/news/3121538/v_2018_godu_zar...

Ваджра, А. (2007). Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. Москва: АСТ–Астрель.

Горкіна,Л.П. (ред.) (2010). Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс. Київ: Інститут економіки та прогнозування.

Грабовський, С. (2015, 9 грудня). Українська наука: митарі та храми. День, 225.

Гриценко, А. (2016, 17 июня). “Украинское экономическое чудо”, или Куда ведут реформы? Зеркало недели, 22. Отримано з: http://gazeta.zn.ua/article/print/macrolevel/ukrai...

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2013 (2013). Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/arch...

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2014 (2014). Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=34952&stind=11.

Державний та гарантований державою борг України за поточний рік (2020). Міністерство фінансів України. Отримано з: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantova...

Динаміка середньомісячної заробітної плати в галузях економіки (у цілому) у 1940–1994 рр. (2005). Отримано з: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/gdn/p...

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Статистичний збірник. 2018 (2019). Київ: Державна служба статистики України.

«Довести пріоритетність відкриттів за українськими науковцями» (Інтерв’ю президента НАН України Б. Патона) (2018). Отримано з: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View....

Довідка про державний прямий і гарантований борг України станом на 31.12.2004. (2004). Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/arti...

Довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України на 31.12.2010 (2010).Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=283755&cat_id=240945.

Дутчак, О. (2017). Висока ціна дешевої робочої сили: Україна у глобальних ланцюгах виробництва брендового одягу. В: Українське суспільство: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо? Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В. Паніної (сс. 86–93). Київ: Інститут соціології НАН України.

ЕБРР дал прогноз по провалу ВВП Украины (2020). Отримано з: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/iebrr-dal-pr...

Економічна активність населення України 2017 (2018). Київ:
Держслужба статистики України.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (2018).Отримано з: https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-Derzhavnij-byudzhet...

Збітнєв, Ю.І., Сенченко, М.І. (2003). Біла книга України або Вашингтонський консенсус в дії. Наслідки економічних реформ 1991–2001 років. Київ: Видавничий дім «Княгиня Ольга».

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.01.2019 (2019). Отримано з: https://www.pfu.gov.ua/387109-zvit-pro-rozpodil-pe...

Зовнішній борг України на кінець ІIІ кварталу 2019 року (2019). Отримано з: https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_q.pdf

Зовнішній борг України на кінець І кварталу 2020 року (2020). Отримано з: https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_q.pdf

Ивженко, Т. (2019). В Украине могут начать новое громкое расследование. Львиную долю ВВП придется отдавать западным кредиторам. Отримано з: http://www.ng.ru/cis/2019-09-23/1_6_7683_ukraine.h...

Іваненко, О. (2011). Українське селянство в умовах глобалізації: експеримент на виживання. В: Глобалізація в соціологічному вимірі / За ред. В. Степаненка, В. Бурлачука (cc. 265–296). Київ: Інститут соціології НАНУ.

Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України (2017; 2018; 2020). Міністерство фінансів України. Отримано з: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantova...

Как менялась средняя и минимальная зарплата в Украине (s.a.). Отримано з: https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170607-yak-zmin...

Катасонов, В.Ю. (2015). Украинский беспредел и передел: экономический и финансовый кризис на Украине как глобальная угроза. Москва: Родная страна.

Костриця, В.І., Бурлай, Т.В. (2020). Дисбаланси і дивергенція у сфері зайнятості: підходи ЄС та України до їх подолання. Український соціум. 1(72), 83–107. Отримано з: https://doi.org/10.15407/socium2020.01.083

Кравчук, О. (2015). Історія формування боргової залежності України. Отримано з: https://commons.com.ua/uk/formuvannya-zalezhnosti/

Лібанова, Е.М. (ред.) (2012). Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, НАН України.

Лібанова, Е.М., Фтомова, О.С. (2019). Особисті перекази міґрантів: оцінка масштабів і наслідків. Демографія та соціальна економіка, 3 (37), 11–29.

Мазур, О.А. (2013). Українська наука — цифри і факти. Отримано з: http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/97...

Мазярчук,В.М. (ред.) (2019). Аналіз оплати праці державних службовців у контексті реформування системи державного управління: збірка досліджень. Отримано з: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/fea...

Малицкий, Б., Попович, А. (2016). Украинская наука: куда ведет политика "урезания". Отримано з: https://zn.ua/SCIENCE/ukrainskaya-nauka-kuda-vedet...

Манн, М. (2018). Источники социальной власти в 4 т. Т. 4. Глобализации, 1945–2011 годы. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС.

Марин (2019). В Украине 25 лет назад бушевала гиперинфляция. Как это было? Отримано з: https://etcetera.media/v-ukraine-25-let-nazad-bush...

Набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення (s.a.). Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780. Отримано з: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249...

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник (2011; 2018; 2019). Київ: ДП „Інформаційно-видавничий центр Держстату України”.

Нечипоренко, М. (2020). Безробіття в Україні наростає — як упоратися з тим державі. Отримано з: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3008987-be...

Обух, В. (2018). Украина — самая бедная страна Европы: почему, как, когда изменения... Отримано з: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2557813-uk...

Одотюк, І.В. (2009). Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку. Київ: Інститут економіки та прогнозування.

Одотюк, И.В. (2018). Шаг вперед и два назад — декларации и реальность государственной политики развития науки, инноваций и высокотехнологичного производства в Украине. _Экономика Украины,_ 10, 127–141.

Осипов, Г.В. (ред.) (2009). Глобальный кризис западной цивилизации и Россия. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

Оцінка умов праці українців (2017). Отримано з: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_uslo...

Петрів, Н. (2019). Нові пенсії і зарплати в України: скільки отримаємо в 2020 році. Отримано з: https://mi100.info/2019/08/13/novi-pensiyi-zarplat...

Петрушина,Т. (ред.) (2017). Вітчизняна наука у соціологічному вимірі. Київ: Інститут соціології НАН України.

Петрушина, Т. (2018). Соціологічний вимір трудової міґрації в Україні. Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін, 5 (19), 172–178.

Петрушина, Т. (2019). Особливості стандартної і нестандартної зайнятості українських громадян. Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін. Київ: Інститут соціології НАН України, 6 (20), 110–121.

Площади стран мира (s.a.). Отримано з: https://anaga.ru/ploshchad-stran-mira.htm

Попович, О. (2017). На яке майбутнє може сподіватися українська наука. Отримано з: http://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/22318...

Попович, А., Булкин, И. (2015). Так как же нам быть с наукой? Отримано з: https://commons.com.ua/ru/neveselye-strochki/

Промисловість України у 2011–2015 рр. Статистичний збірник (2016). Київ: Державна служба статистики України.

Райнерт, Э.С. (2016). Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. Москва: Издательский дом ВШЭ.

Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта (s.a.). Отримано з: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/r...

Рейтинг стран мира по численности населения (s.a.). Отримано з: https://gtmarket.ru/ratings/world-population/info

Розподіл пенсіонерів по видах і розмірах призначених пенсій станом на 01.04.2019 року (2019). Отримано з: https://www.pfu.gov.ua/1564726-stanom-na-01-04-201...

Сененко, А. (2015, 9 грудня). Є інші статті витрат, на яких можна зекономити. День, 225.

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (за даними Пенсійного фонду) (2007). Отримано з: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz...

Середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 01.10 2019 року (2019). Отримано з: https://www.pfu.gov.ua/2002786-stanom-na-01-10-201...

Средняя зарплата в долларах достигла уровня 2013 года (2019). Отримано з: https://minfin.com.ua/2019/05/07/37671170/

Статистика курса доллара США (2020). Отримано з: https://net.dn.ua/money/stat.php

Статистичний щорічник України (1996; 2001; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013; 2018; 2019). Київ: Державна служба статистики України.

Страны Европы по площади (s.a.). Отримано з: http://merkator.org.ua/ru/spravochnik/strany-evrop...

Толстих, Н. (2019). Працююче населення України: соціальне самопочуття й економічні очікування. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць, 11 (22), 259–270.

Україна заборгувала МВФ понад 12 мільярдів доларів — НБУ (2018). Отримано з: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/22/633243/

Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику. Додаток 1 (2018). Отримано з: https://www.documentcloud.org/documents/5638678-IM...

Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо? (2020). Отримано з: https://dif.org.ua/article/ukraini-29-de-mi-zaraz-ta-kudi-pryamuemo

Услышать Детройт. Поможет ли индустриализация спасти Украину. Интервью Эрика Райнерта журналу «Фокус» (2017). Отримано з: https://focus.ua/politics/371697/

CIA. The World Factbook (2016). Retrieved from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world...

European Commission. Social scoreboard (2018). Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-politic...

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) — Ukraine (s.a.). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.P...

GDP, PPP (constant 2011 international $) — Ukraine (s.a). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.P...

GfK: купівельна спроможність українців — найнижча в Європі (2019). Отримано з: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2804661-gf...

How much does your country invest in R&D? (s.a.). Retrieved from: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research...

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work (2020). Retrieved from: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_740877/lang--en/index.htm

International Trade Union Confederation 2017 Global Poll (s.a.). Retrieved from: https://www.ituc-csi.org/ituc-global-poll-2017?lan...

Introducing the EBRD Knowledge Economy Index (2019). European Bank for Reconstruction and Development. Retrieved from: https://www.ebrd.com/news/publications/brochures/e...

KOF Globalisation Index (s.a.). Retrieved from: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/in...

Monitoring EU member states’ performance under the European pillar of social rights. Chapter 1 — Equal opportunities and access to the labour market (s.a.). Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-scoreboard-2018-country-reports_en.pdf

Reward Work, Not Wealth: To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people, not the rich and powerful (2018). Oxfam Briefing Paper — January 2018. Retrieved from: https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/...

_Richest One Percent Bagged 82 Percent of Global Wealth — Poorest Half of Humanity Got Nothing Oxfam Report on Global Wealth in 2017 (2017).Retrieved from: https://www.globalresearch.ca/richest-one-percent-...

The Power of Innovation (2007). In: World Business. January-February 2007. Retrieved from: http://english.www.gov.cn/r/Pub/GOV/ReceivedConten...

World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019). Geneva: ILO. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/research/global-reports...

Отримано 24.07.2020

Соціологічний вимір економічної ґлобалізації: світові тренди та українські реалії

Друга частина. Соціальні зміни в українському суспільстві за умов економічної ґлобалізації

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.04.068

stmm. 2020 (4): 68-110

ТЕТЯНА ПЕТРУШИНА,

доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, завідувач відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

tanya.petrushina@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-3750-9604

АНАТОЛІЙ АРСЕЄНКО,

кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

anatoliy.arseenko@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3137-6487

Ґлобалізація залишається найпоширенішим і досить суперечливим концептом в сучасному соціальному дискурсі. В межах теоретико-концептуального соціологічного виміру автори проаналізували сутність економічної ґлобалізації (ЕҐ) як її визначального типу. Вони дослідили ґлобалізацію як об’єктивний процес (насамперед міжнародного поділу праці) та суб’єктивний процес формування ґлобальної капіталістичної економіки під егідою провідних західних держав, наднаціональних фінансово-економічних установ (насамперед СБ і МВФ) і ТНК. Як головні драйвери ґлобалізації, вони визначають її форми та напрямки в інтересах «ядра» ґлобального капіталізму. В межах емпіричного соціологічного виміру ЕҐ (що передбачає вимірювання різноманітних проявів як самого процесу ЕҐ, так і його соціальних наслідків) особливу увагу автори приділили аналізові соціальних змін в українському суспільстві. На думку авторів, капіталізація вітчизняної економіки, що відбувалася паралельно із залученням України до ґлобального економічного простору, призвела до деґрадації народного господарства, значного погіршення життєвого рівня більшості громадян, створення антисоціальної держави, атрибутом якої стала системна криза. Для доказу цих висновків автори на підставі вивчення численних вітчизняних та іноземних джерел проаналізували динаміку головних макроекономічних і соціологічних показників життя українського суспільства майже за 30 років дрейфу на узбіччя ґлобального капіталістичного світу. Автори зосередилися на дослідженні восьми принципових напрямів соціальних змін: деіндустріалізації економіки, її ґлобальної конкурентоспроможності та інноваційності, динаміки ВВП, зайнятості, доходів і добробуту населення, соціально-економічної нерівності, боргової залежності та деґрадації української науки. Проведений аналіз показує необхідність відмови від неоліберальної парадигми розвитку і пошуку альтернативних, більш справедливих моделей ЕҐ.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: економічна ґлобалізація, драйвери економічної ґлобалізації, соціологічний вимір ґлобалізації, соціальні зміни, українське суспільство

Джерела

$125 тысяч в месяц. Составлен рейтинг зарплат руководителей украинских госкомпаний. (2016). Отримано з: https://strana.ua/news/14411-kto-iz-rukovoditelej-...

Аналітична довідка. Стан розвитку науки і техніки, результати наукової і науково-технічної діяльності за 2018 рік (2019). Міністерство освіти і науки України, Український інститут науково-технічної експертизи та інформації. Отримано з: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informa...

Аналітичний огляд стану державного боргу та його впливу на фінансовий ринок України станом на 01.09.2015 (2015). Національне рейтингове агентство РЮРІК. Отримано з: http://rurik.com.ua/documents/research/REVIEW_debt...

Арсеєнко, А., Буткалюк, В. (2019). Реформи під егідою МВФ в Україні: бійтеся данайців, що приносять дари. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 169–186.

Арсеєнко, А., Петрушина, Т. (2014). США та Україна: сценарії деіндустріалізації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 23–47.

Балакірєва,О.М. (ред.) (2011). Детермінанти соціально-економічної нерівності в сучасній Україні. Київ: Інститут економіки та прогнозування.

Білорус, О., Павловський, М. (2001, 31 січня). Прийде судний день на кримінальних олігархів. Голос України, 18.

Большинство украинцев считает, что Украине не нужен МВФ (2020). Отримано з: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/29/7257...

В 2018 году заробитчане перевели в Украину 14 млрд долл. — Всемирный банк. (2019). Отримано з: https://censor.net.ua/news/3121538/v_2018_godu_zar...

Ваджра, А. (2007). Путь зла. Запад: матрица глобальной гегемонии. Москва: АСТ–Астрель.

Горкіна,Л.П. (ред.) (2010). Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс. Київ: Інститут економіки та прогнозування.

Грабовський, С. (2015, 9 грудня). Українська наука: митарі та храми. День, 225.

Гриценко, А. (2016, 17 июня). “Украинское экономическое чудо”, или Куда ведут реформы? Зеркало недели, 22. Отримано з: http://gazeta.zn.ua/article/print/macrolevel/ukrai...

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2013 (2013). Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/arch...

Державний та гарантований державою борг України за станом на 31.12.2014 (2014). Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/archive/main?&cat_id=34952&stind=11.

Державний та гарантований державою борг України за поточний рік (2020). Міністерство фінансів України. Отримано з: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantova...

Динаміка середньомісячної заробітної плати в галузях економіки (у цілому) у 1940–1994 рр. (2005). Отримано з: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/gdn/p...

Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва. Статистичний збірник. 2018 (2019). Київ: Державна служба статистики України.

«Довести пріоритетність відкриттів за українськими науковцями» (Інтерв’ю президента НАН України Б. Патона) (2018). Отримано з: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View....

Довідка про державний прямий і гарантований борг України станом на 31.12.2004. (2004). Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/arti...

Довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України на 31.12.2010 (2010).Міністерство фінансів України. Отримано з: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=283755&cat_id=240945.

Дутчак, О. (2017). Висока ціна дешевої робочої сили: Україна у глобальних ланцюгах виробництва брендового одягу. В: Українське суспільство: що знаємо, чого не знаємо і чого уникаємо? Матеріали Міжнародних соціологічних читань пам’яті Н.В. Паніної (сс. 86–93). Київ: Інститут соціології НАН України.

ЕБРР дал прогноз по провалу ВВП Украины (2020). Отримано з: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/iebrr-dal-pr...

Економічна активність населення України 2017 (2018). Київ:
Держслужба статистики України.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (2018).Отримано з: https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-Derzhavnij-byudzhet...

Збітнєв, Ю.І., Сенченко, М.І. (2003). Біла книга України або Вашингтонський консенсус в дії. Наслідки економічних реформ 1991–2001 років. Київ: Видавничий дім «Княгиня Ольга».

Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.01.2019 (2019). Отримано з: https://www.pfu.gov.ua/387109-zvit-pro-rozpodil-pe...

Зовнішній борг України на кінець ІIІ кварталу 2019 року (2019). Отримано з: https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_q.pdf

Зовнішній борг України на кінець І кварталу 2020 року (2020). Отримано з: https://bank.gov.ua/files/ES/ExDebt_q.pdf

Ивженко, Т. (2019). В Украине могут начать новое громкое расследование. Львиную долю ВВП придется отдавать западным кредиторам. Отримано з: http://www.ng.ru/cis/2019-09-23/1_6_7683_ukraine.h...

Іваненко, О. (2011). Українське селянство в умовах глобалізації: експеримент на виживання. В: Глобалізація в соціологічному вимірі / За ред. В. Степаненка, В. Бурлачука (cc. 265–296). Київ: Інститут соціології НАНУ.

Інформаційна довідка щодо державного та гарантованого державою боргу України (2017; 2018; 2020). Міністерство фінансів України. Отримано з: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantova...

Как менялась средняя и минимальная зарплата в Украине (s.a.). Отримано з: https://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20170607-yak-zmin...

Катасонов, В.Ю. (2015). Украинский беспредел и передел: экономический и финансовый кризис на Украине как глобальная угроза. Москва: Родная страна.

Костриця, В.І., Бурлай, Т.В. (2020). Дисбаланси і дивергенція у сфері зайнятості: підходи ЄС та України до їх подолання. Український соціум. 1(72), 83–107. Отримано з: https://doi.org/10.15407/socium2020.01.083

Кравчук, О. (2015). Історія формування боргової залежності України. Отримано з: https://commons.com.ua/uk/formuvannya-zalezhnosti/

Лібанова, Е.М. (ред.) (2012). Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, НАН України.

Лібанова, Е.М., Фтомова, О.С. (2019). Особисті перекази міґрантів: оцінка масштабів і наслідків. Демографія та соціальна економіка, 3 (37), 11–29.

Мазур, О.А. (2013). Українська наука — цифри і факти. Отримано з: http://www.nas.gov.ua/publications/books/series/97...

Мазярчук,В.М. (ред.) (2019). Аналіз оплати праці державних службовців у контексті реформування системи державного управління: збірка досліджень. Отримано з: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2019/02/fea...

Малицкий, Б., Попович, А. (2016). Украинская наука: куда ведет политика "урезания". Отримано з: https://zn.ua/SCIENCE/ukrainskaya-nauka-kuda-vedet...

Манн, М. (2018). Источники социальной власти в 4 т. Т. 4. Глобализации, 1945–2011 годы. Москва: Издательский дом «Дело» РАНХ и ГС.

Марин (2019). В Украине 25 лет назад бушевала гиперинфляция. Как это было? Отримано з: https://etcetera.media/v-ukraine-25-let-nazad-bush...

Набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення (s.a.). Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 780. Отримано з: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249...

Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник (2011; 2018; 2019). Київ: ДП „Інформаційно-видавничий центр Держстату України”.

Нечипоренко, М. (2020). Безробіття в Україні наростає — як упоратися з тим державі. Отримано з: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3008987-be...

Обух, В. (2018). Украина — самая бедная страна Европы: почему, как, когда изменения... Отримано з: https://www.ukrinform.ru/rubric-economy/2557813-uk...

Одотюк, І.В. (2009). Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку. Київ: Інститут економіки та прогнозування.

Одотюк, И.В. (2018). Шаг вперед и два назад — декларации и реальность государственной политики развития науки, инноваций и высокотехнологичного производства в Украине. _Экономика Украины,_ 10, 127–141.

Осипов, Г.В. (ред.) (2009). Глобальный кризис западной цивилизации и Россия. Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ».

Оцінка умов праці українців (2017). Отримано з: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/ocenka_uslo...

Петрів, Н. (2019). Нові пенсії і зарплати в України: скільки отримаємо в 2020 році. Отримано з: https://mi100.info/2019/08/13/novi-pensiyi-zarplat...

Петрушина,Т. (ред.) (2017). Вітчизняна наука у соціологічному вимірі. Київ: Інститут соціології НАН України.

Петрушина, Т. (2018). Соціологічний вимір трудової міґрації в Україні. Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін, 5 (19), 172–178.

Петрушина, Т. (2019). Особливості стандартної і нестандартної зайнятості українських громадян. Українське суспільство: Моніторинг соціальних змін. Київ: Інститут соціології НАН України, 6 (20), 110–121.

Площади стран мира (s.a.). Отримано з: https://anaga.ru/ploshchad-stran-mira.htm

Попович, О. (2017). На яке майбутнє може сподіватися українська наука. Отримано з: http://life.pravda.com.ua/columns/2017/03/17/22318...

Попович, А., Булкин, И. (2015). Так как же нам быть с наукой? Отримано з: https://commons.com.ua/ru/neveselye-strochki/

Промисловість України у 2011–2015 рр. Статистичний збірник (2016). Київ: Державна служба статистики України.

Райнерт, Э.С. (2016). Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными. Москва: Издательский дом ВШЭ.

Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта (s.a.). Отримано з: https://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/r...

Рейтинг стран мира по численности населения (s.a.). Отримано з: https://gtmarket.ru/ratings/world-population/info

Розподіл пенсіонерів по видах і розмірах призначених пенсій станом на 01.04.2019 року (2019). Отримано з: https://www.pfu.gov.ua/1564726-stanom-na-01-04-201...

Сененко, А. (2015, 9 грудня). Є інші статті витрат, на яких можна зекономити. День, 225.

Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (за даними Пенсійного фонду) (2007). Отримано з: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/sz...

Середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 01.10 2019 року (2019). Отримано з: https://www.pfu.gov.ua/2002786-stanom-na-01-10-201...

Средняя зарплата в долларах достигла уровня 2013 года (2019). Отримано з: https://minfin.com.ua/2019/05/07/37671170/

Статистика курса доллара США (2020). Отримано з: https://net.dn.ua/money/stat.php

Статистичний щорічник України (1996; 2001; 2008; 2010; 2011; 2012; 2013; 2018; 2019). Київ: Державна служба статистики України.

Страны Европы по площади (s.a.). Отримано з: http://merkator.org.ua/ru/spravochnik/strany-evrop...

Толстих, Н. (2019). Працююче населення України: соціальне самопочуття й економічні очікування. Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць, 11 (22), 259–270.

Україна заборгувала МВФ понад 12 мільярдів доларів — НБУ (2018). Отримано з: https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/22/633243/

Україна: Меморандум про економічну і фінансову політику. Додаток 1 (2018). Отримано з: https://www.documentcloud.org/documents/5638678-IM...

Україні – 29. Де ми зараз та куди прямуємо? (2020). Отримано з: https://dif.org.ua/article/ukraini-29-de-mi-zaraz-ta-kudi-pryamuemo

Услышать Детройт. Поможет ли индустриализация спасти Украину. Интервью Эрика Райнерта журналу «Фокус» (2017). Отримано з: https://focus.ua/politics/371697/

CIA. The World Factbook (2016). Retrieved from: https://www.cia.gov/library/publications/the-world...

European Commission. Social scoreboard (2018). Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-politic...

GDP per capita, PPP (constant 2011 international $) — Ukraine (s.a.). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.P...

GDP, PPP (constant 2011 international $) — Ukraine (s.a). Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.P...

GfK: купівельна спроможність українців — найнижча в Європі (2019). Отримано з: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2804661-gf...

How much does your country invest in R&D? (s.a.). Retrieved from: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research...

ILO Monitor: COVID-19 and the world of work (2020). Retrieved from: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_740877/lang--en/index.htm

International Trade Union Confederation 2017 Global Poll (s.a.). Retrieved from: https://www.ituc-csi.org/ituc-global-poll-2017?lan...

Introducing the EBRD Knowledge Economy Index (2019). European Bank for Reconstruction and Development. Retrieved from: https://www.ebrd.com/news/publications/brochures/e...

KOF Globalisation Index (s.a.). Retrieved from: https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/in...

Monitoring EU member states’ performance under the European pillar of social rights. Chapter 1 — Equal opportunities and access to the labour market (s.a.). Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-scoreboard-2018-country-reports_en.pdf

Reward Work, Not Wealth: To end the inequality crisis, we must build an economy for ordinary working people, not the rich and powerful (2018). Oxfam Briefing Paper — January 2018. Retrieved from: https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/...

_Richest One Percent Bagged 82 Percent of Global Wealth — Poorest Half of Humanity Got Nothing Oxfam Report on Global Wealth in 2017 (2017).Retrieved from: https://www.globalresearch.ca/richest-one-percent-...

The Power of Innovation (2007). In: World Business. January-February 2007. Retrieved from: http://english.www.gov.cn/r/Pub/GOV/ReceivedConten...

World Employment and Social Outlook: Trends 2019 (2019). Geneva: ILO. Retrieved from: https://www.ilo.org/global/research/global-reports...

Отримано 24.07.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }