ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Рухлива (Liquid) демократія доби інтернету

stmm. 2020 (3): 167-177

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.167

НАТАЛІЯ БОЙКО,

кандидат соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

bnatal28@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-3092-1540

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та перманентне завдання вдосконалення сучасної демократії спонукали сучасну світову громадськість до пошуку шляхів, форм та механізмів залучення інтернет-технологій в сучасний демократизаційний процес. Критичний аналіз недоліків класичних форм демократії, а саме прямої демократії та представницької демократії акумулював спроби креативної інтернет-спільноти до пошуку нових концептуальних спроб розв’язання цього одвічного питання — вдосконалення демократичного механізму якомога повнішого врахування пропозицій, інтересів та думок кожного громадянина при розв’язанні суспільно важливих питань як локального, реґіонального рівня, так і питань загальнодержавного рівня. У статті презентується нова концепція демократії Б. Форда, яка, за задумом її автора та його послідовників, здатна увібрати всі позитивні аспекти та подолати всі недоліки, притаманні класичним формам демократії. Важливим аспектом презентації даної концепції в україномовному середовищі став розгляд термінологічного різноманіття, яке окреслює це явище в сучасному науковому дискурсі — гнучка, рухлива, прозора, плавна, оборотна, ліквідна, нестійка, делеґативна, хмарна демократія, самозорганізовувана демократія тощо, а також пошук найбільш інформативного, з огляду на соціальний контекст, термінологічного означення розглядуваного поняття в україномовному та російськомовному соціологічному науковому середовищі. Аналізуються відмінності нової форми демократії, запропонованої Б. Фордом, від відомої раніше делеґативної демократії. Потреба в такому аналізі була зумовлена тим, що в ранніх працях Б. Форд окреслював рухливу демократію саме як делеґативну, що спричинило певну науково-термінологічну плутанину в науковому дискурсі. У статті розглядаються особливості нової форми демократії, які пов’язані з можливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій та роблять “рухливу демократію” атрактивним елементом сучасного демократизаційного процесу. Також у статті визначається демократизаційний потенціал новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: демократія, форми демократії, інтернет, рухлива демократія, делеґативна демократія, демократизаційний потенціал ІКТ

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Жуков, А. (2014). Самоорганизующаяся демократия. URL: https://dou.ua/lenta/articles/self-organizing-demo...

Загальна декларація прав людини. Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року (1948). URL: https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content...

Кольєр, Д., Левіцкі, С. (2005). Демократія “з прикметниками”: концептуальні оновлення у процесі порівняльних досліджень. В: Демократія: антологія / Упоряд. О. Проценко (сс. 176–206). Київ: Смолоскип.

Ламах, Е. (2014). Гнучка демократія (Liquid democracy) як виклик сучасному державному управлінню. URL: http://ddcentr.org.ua/ua/activity/liquid-democracy/14-liquid-democracy.html.

Волков, В., Крашенинников, Ф. (2013). Облачная демократия / Предисл. А. Навальный. Москва, Екатеринбург: Кабинетный учёный.

Меркель, В., Круассан, А. (2002). Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях. Полис, 1, 6–17; 2, 20–30.

Ровинская, Т. (2014). “Подвижная демократия”: за и против. Мировая экономика и международные отношения, 12,60–69.

Романюк, А.И. (2017). Что такое “дефектные демократии” и какими они бывают. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 2 (33), 114–123.

Текучая демократия (2012). URL: https://libre.life/cracy/liquid/ru

Blum, C., Zuber, Ch.I. (2016). Liquid Democracy: Potentials, Problems, and Perspectives. The Journal of Political Philosophy, 24 (2), 162–182. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jo....

Carroll, L. (1884). Principles of Parliamentary Representation. London: Oxford.

Croissant, A., Thiery, Р. (2000/2001).Von defekten und anderen Demokratien. Welt Trends, Winter (29), 9–32.

Dennis, L. (2003). Beyond Politics. URL: http://web.archive.org/web/20031220012108/www.beyo...

Ford, B. (2002). Delegative Democracy (May 15). URL: http://bford.info/deleg/deleg.pdf.

Ford, B. (2014). Delegative Democracy Revisited (November 16). URL: http://bford.info/2014/11/16/deleg.html

Ford, B. (2018). Liquid Democracy: Promise and Challenges (January 15). URL: http://www.icare.cl/assets/uploads/2018/01/bryan-f...

Government by proxy now (1912). The New York Times, June 30. URL: https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1912...

Green-Armytage, J. (2005). Direct Democracy by Delegable Proxy. URL: https://web.archive.org/web/20090528052745/http://...

Ito Joichi (2003). Emergent Democracy. URL: https://joi.ito.com/joiwiki/EmergentDemocracyPaper

Jochmann, J. (2012). Liquid democracy in simple terms. https://[www.youtube.com/watch?v=fg0_Vhldz-8](http://www.youtube.com/watch?v=fg0_Vhldz-8)

Merkel, W. (2004). Embedded and Defective Democracies. Democratization, 11 (5), 33–58.

Miller, J. (1969). A program for direct and proxy voting in the legislative process. Econpapers, 7 (1), 107–113.

Nordfors, M. (2006). Democracy 2.1. URL: https://archive.org/details/politics_Democracy2.1

O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, 5 (1), 55–69.

Rosst, M. (2005). Structural Deep Democracy (SD2). URL: http://www.newciv.org/nl/newslog.php/_v45/_show_ar...

Sayke (2003). Liquid Democracy. URL: https://web.archive.org/web/20040616144517/http://...

Schiener, D. (2015). Liquid Democracy: True Democracy for the 21st Century. URL: https://medium.com/organizer-sandbox/liquid-democr...

Отримано 10.05.2020

Рухлива (Liquid) демократія доби інтернету

stmm. 2020 (3): 167-177

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.167

НАТАЛІЯ БОЙКО,

кандидат соціологічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

bnatal28@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-3092-1540

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та перманентне завдання вдосконалення сучасної демократії спонукали сучасну світову громадськість до пошуку шляхів, форм та механізмів залучення інтернет-технологій в сучасний демократизаційний процес. Критичний аналіз недоліків класичних форм демократії, а саме прямої демократії та представницької демократії акумулював спроби креативної інтернет-спільноти до пошуку нових концептуальних спроб розв’язання цього одвічного питання — вдосконалення демократичного механізму якомога повнішого врахування пропозицій, інтересів та думок кожного громадянина при розв’язанні суспільно важливих питань як локального, реґіонального рівня, так і питань загальнодержавного рівня. У статті презентується нова концепція демократії Б. Форда, яка, за задумом її автора та його послідовників, здатна увібрати всі позитивні аспекти та подолати всі недоліки, притаманні класичним формам демократії. Важливим аспектом презентації даної концепції в україномовному середовищі став розгляд термінологічного різноманіття, яке окреслює це явище в сучасному науковому дискурсі — гнучка, рухлива, прозора, плавна, оборотна, ліквідна, нестійка, делеґативна, хмарна демократія, самозорганізовувана демократія тощо, а також пошук найбільш інформативного, з огляду на соціальний контекст, термінологічного означення розглядуваного поняття в україномовному та російськомовному соціологічному науковому середовищі. Аналізуються відмінності нової форми демократії, запропонованої Б. Фордом, від відомої раніше делеґативної демократії. Потреба в такому аналізі була зумовлена тим, що в ранніх працях Б. Форд окреслював рухливу демократію саме як делеґативну, що спричинило певну науково-термінологічну плутанину в науковому дискурсі. У статті розглядаються особливості нової форми демократії, які пов’язані з можливостями використання інформаційно-комунікаційних технологій та роблять “рухливу демократію” атрактивним елементом сучасного демократизаційного процесу. Також у статті визначається демократизаційний потенціал новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: демократія, форми демократії, інтернет, рухлива демократія, делеґативна демократія, демократизаційний потенціал ІКТ

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Жуков, А. (2014). Самоорганизующаяся демократия. URL: https://dou.ua/lenta/articles/self-organizing-demo...

Загальна декларація прав людини. Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року (1948). URL: https://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content...

Кольєр, Д., Левіцкі, С. (2005). Демократія “з прикметниками”: концептуальні оновлення у процесі порівняльних досліджень. В: Демократія: антологія / Упоряд. О. Проценко (сс. 176–206). Київ: Смолоскип.

Ламах, Е. (2014). Гнучка демократія (Liquid democracy) як виклик сучасному державному управлінню. URL: http://ddcentr.org.ua/ua/activity/liquid-democracy/14-liquid-democracy.html.

Волков, В., Крашенинников, Ф. (2013). Облачная демократия / Предисл. А. Навальный. Москва, Екатеринбург: Кабинетный учёный.

Меркель, В., Круассан, А. (2002). Формальные и неформальные институты в дефектных демократиях. Полис, 1, 6–17; 2, 20–30.

Ровинская, Т. (2014). “Подвижная демократия”: за и против. Мировая экономика и международные отношения, 12,60–69.

Романюк, А.И. (2017). Что такое “дефектные демократии” и какими они бывают. Вісник Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого”, 2 (33), 114–123.

Текучая демократия (2012). URL: https://libre.life/cracy/liquid/ru

Blum, C., Zuber, Ch.I. (2016). Liquid Democracy: Potentials, Problems, and Perspectives. The Journal of Political Philosophy, 24 (2), 162–182. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jo....

Carroll, L. (1884). Principles of Parliamentary Representation. London: Oxford.

Croissant, A., Thiery, Р. (2000/2001).Von defekten und anderen Demokratien. Welt Trends, Winter (29), 9–32.

Dennis, L. (2003). Beyond Politics. URL: http://web.archive.org/web/20031220012108/www.beyo...

Ford, B. (2002). Delegative Democracy (May 15). URL: http://bford.info/deleg/deleg.pdf.

Ford, B. (2014). Delegative Democracy Revisited (November 16). URL: http://bford.info/2014/11/16/deleg.html

Ford, B. (2018). Liquid Democracy: Promise and Challenges (January 15). URL: http://www.icare.cl/assets/uploads/2018/01/bryan-f...

Government by proxy now (1912). The New York Times, June 30. URL: https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1912...

Green-Armytage, J. (2005). Direct Democracy by Delegable Proxy. URL: https://web.archive.org/web/20090528052745/http://...

Ito Joichi (2003). Emergent Democracy. URL: https://joi.ito.com/joiwiki/EmergentDemocracyPaper

Jochmann, J. (2012). Liquid democracy in simple terms. https://[www.youtube.com/watch?v=fg0_Vhldz-8](http://www.youtube.com/watch?v=fg0_Vhldz-8)

Merkel, W. (2004). Embedded and Defective Democracies. Democratization, 11 (5), 33–58.

Miller, J. (1969). A program for direct and proxy voting in the legislative process. Econpapers, 7 (1), 107–113.

Nordfors, M. (2006). Democracy 2.1. URL: https://archive.org/details/politics_Democracy2.1

O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, 5 (1), 55–69.

Rosst, M. (2005). Structural Deep Democracy (SD2). URL: http://www.newciv.org/nl/newslog.php/_v45/_show_ar...

Sayke (2003). Liquid Democracy. URL: https://web.archive.org/web/20040616144517/http://...

Schiener, D. (2015). Liquid Democracy: True Democracy for the 21st Century. URL: https://medium.com/organizer-sandbox/liquid-democr...

Отримано 10.05.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }