ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера

stmm. 2020 (3): 110-123

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.110

ЄЛЄНА КОВАЛЬСЬКА,

кандидат соціологічних наук, асистент кафедри методології і методів соціологічних досліджень факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка (03022, Київ, просп. Глушкова, 4д)

e.sokolovskaja@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1981-2255

У статті подано результати емпіричної валідизації та перевірки рівня надійності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера (АІСХ Ворнера). Раніше нами було здійснено адаптацію ІСХ Ворнера, а також перевірено рівень теоретичної (очевидної та змістової) валідності.

У рамках перевірки рівня емпіричної валідності АІСХ Ворнера вимірювався рівень критеріальної та конструктної валідності. Як емпіричну базу дослідження використано два опитування, проведені методом face-to-face інтерв’ю (2017–2018).

Критеріальну валідність перевірено в перебігу методичного експерименту, в якому здійснено порівняння двох груп, що істотно відрізняються з огляду на соціальний статус. В якості таких груп обрано респондентів у двох адміністративних районах м. Києва, що суттєво різняться за престижністю району проживання. Було встановлено, що середні значення АІСХ Ворнера в цих групах істотно відрізнялися, що свідчить на користь високого рівня критеріальної валідності.

Для перевірки конструктної валідності було проаналізовано взаємозв’язки між різними показниками соціального статусу респондентів. Так, проаналізовано зв’язок показників АІСХ Ворнера з відповідями на запитання, спрямовані на пряме вимірювання самооцінки власного становища в суспільстві: 1) інтеґральна самооцінка соціального статусу за допомоги семибальної шкали; 2) суб'єктивна оцінка матеріального становища, в рамках якої респондентові пропонують оцінити власний матеріальний стан. Середні значення АІСХ Ворнера у виокремлених групах за рівнем самооцінки суттєво відрізняються. Отримані результати свідчать на користь конструктної валідності АІСХ Ворнера.

Стосовноперевірки надійності індексу зроблено висновок про доцільність вимірювання ретестової надійності інструменту. Відмова від вимірювання рівня узгодженості зумовлена особливостями причинності в композитних індексах.

Результати валідизації Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера вказують на високий рівень емпіричної валідності інструменту.

Ключові слова: індекс Ворнера, соціальна стратифікація, валідизація

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Головаха, Е.И., Панина, Н.В., Горбачик, А.П. (1998). Измерение социального самочувствия: тест ИИСС. Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М), 10, 45–71.

Дембицкий, С.С. (2017). Комплексные измерительные инструменты в социологии. Социологический журнал, 3, 102–124.

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології НАН України.

Ковальська, Є.В. (2019). Адаптація індексу статусної характеристики Ворнера. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3. 124–142.

Мануильская, К.М. (2014). Методический анализ вопросов о доходе. коммуникативные сбои как индикаторы качества. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 4 (122), 41–59.

Паниотто, В.И. (1986). Качество социологической информации: (Методы оценки и процедуры обеспечения). Киев: Наукова думка.

Campbell, D.T., Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological bulletin, 56 (2), 81–105.

Edwards, J.R., Bagozzi, R.P. (2000). On the nature and direction of relationships between constructs and measures. Psychological Methods, 5 (2), 155–174.

Отримано 10.07.2020

Оцінка емпіричної валідності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера

stmm. 2020 (3): 110-123

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.110

ЄЛЄНА КОВАЛЬСЬКА,

кандидат соціологічних наук, асистент кафедри методології і методів соціологічних досліджень факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка (03022, Київ, просп. Глушкова, 4д)

e.sokolovskaja@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-1981-2255

У статті подано результати емпіричної валідизації та перевірки рівня надійності Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера (АІСХ Ворнера). Раніше нами було здійснено адаптацію ІСХ Ворнера, а також перевірено рівень теоретичної (очевидної та змістової) валідності.

У рамках перевірки рівня емпіричної валідності АІСХ Ворнера вимірювався рівень критеріальної та конструктної валідності. Як емпіричну базу дослідження використано два опитування, проведені методом face-to-face інтерв’ю (2017–2018).

Критеріальну валідність перевірено в перебігу методичного експерименту, в якому здійснено порівняння двох груп, що істотно відрізняються з огляду на соціальний статус. В якості таких груп обрано респондентів у двох адміністративних районах м. Києва, що суттєво різняться за престижністю району проживання. Було встановлено, що середні значення АІСХ Ворнера в цих групах істотно відрізнялися, що свідчить на користь високого рівня критеріальної валідності.

Для перевірки конструктної валідності було проаналізовано взаємозв’язки між різними показниками соціального статусу респондентів. Так, проаналізовано зв’язок показників АІСХ Ворнера з відповідями на запитання, спрямовані на пряме вимірювання самооцінки власного становища в суспільстві: 1) інтеґральна самооцінка соціального статусу за допомоги семибальної шкали; 2) суб'єктивна оцінка матеріального становища, в рамках якої респондентові пропонують оцінити власний матеріальний стан. Середні значення АІСХ Ворнера у виокремлених групах за рівнем самооцінки суттєво відрізняються. Отримані результати свідчать на користь конструктної валідності АІСХ Ворнера.

Стосовноперевірки надійності індексу зроблено висновок про доцільність вимірювання ретестової надійності інструменту. Відмова від вимірювання рівня узгодженості зумовлена особливостями причинності в композитних індексах.

Результати валідизації Адаптованого індексу статусної характеристики Ворнера вказують на високий рівень емпіричної валідності інструменту.

Ключові слова: індекс Ворнера, соціальна стратифікація, валідизація

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Головаха, Е.И., Панина, Н.В., Горбачик, А.П. (1998). Измерение социального самочувствия: тест ИИСС. Социология: методология, методы, математическое моделирование (4М), 10, 45–71.

Дембицкий, С.С. (2017). Комплексные измерительные инструменты в социологии. Социологический журнал, 3, 102–124.

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології НАН України.

Ковальська, Є.В. (2019). Адаптація індексу статусної характеристики Ворнера. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3. 124–142.

Мануильская, К.М. (2014). Методический анализ вопросов о доходе. коммуникативные сбои как индикаторы качества. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены, 4 (122), 41–59.

Паниотто, В.И. (1986). Качество социологической информации: (Методы оценки и процедуры обеспечения). Киев: Наукова думка.

Campbell, D.T., Fiske, D.W. (1959). Convergent and discriminant validation by the multitrait-multimethod matrix. Psychological bulletin, 56 (2), 81–105.

Edwards, J.R., Bagozzi, R.P. (2000). On the nature and direction of relationships between constructs and measures. Psychological Methods, 5 (2), 155–174.

Отримано 10.07.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }