ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України

stmm. 2020 (3): 99-109

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.099

НАТАЛІЯ ТОЛСТИХ,

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

n_tolstykh@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-4245-9739

У статті подано різні підходи до визначення масштабів малозабезпеченості та бідності в сучасній Україні. Бідність традиційно асоціюється з крайнім ступенем нужденності й доходом, нижчим за встановлений державою прожитковий мінімум. На думку автора, до малозабезпечених верств слід відносити не тільки бідних, визначених за цим критерієм, а й населення з доходом від одного до двох офіційних прожиткових мінімумів, яке здебільшого також відчуває гостру депривацію. За даними соціологічного дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України 2019 року, здійснено аналіз рівня життя населення з різними доходами і, зокрема, виявлено особливості споживання та соціального самопочуття малозабезпечених верств. Зроблено висновок, що умови існування більшості населення України є незадовільними для збереження і розвитку людського потенціалу, а малозабезпечені верстви щоденно стикаються з проблемами виживання. Особливу увагу приділено вивченню макроекономічних причин малозабезпеченості та її зворотного впливу на соціальний потенціал України. Визначено такі її наслідки, як обмеженість споживання і незадоволеність людини власним життям. Наведено оцінки населенням України прожиткового мінімуму, який є основним соціальним стандартом. За результатами зіставлення законодавчо закріпленого його розміру з уявленнями населення про достатній його розмір зроблено висновок про невідповідність між ними та необхідність значного підвищення розміру прожиткового мінімуму. Соціально-економічна ситуація, що склалася сьогодні в Україні, завадить провадженню обраного владою курсу неоліберальних економічних реформ зі скороченням участі держави в реґулюванні економіки та відходом від активної соціальної політики. Подальше просування цим шляхом призведе до укорінення хронічних форм масової злиденності та втрат людського і трудового потенціалу країни. Обґрунтовано, що хронічна масова малозабезпеченість може бути подолана тільки за умови формування нової стратегії соціально-економічного розвитку країни, в якій соціальне забезпечення буде важливим пріоритетом.

Ключові слова: малозабезпеченість, бідність, рівень життя, державний бюджет, прожитковий мінімум, соціальні стандарти, людський потенціал

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (s.a.). Отримано з: https://ukrinform.ua/rubric-economy/2818167-rada-u...

Власюк, В. (s.a.). Борговий тягар. Отримано з: http:// dt.ua/business/borgoviy-tyagar-294289_.html

Колесніченко, О. (s.a.). Якою буде економіка України через 5 років — прогноз МВФ. Отримано з: https:// www.epravda.com.ua/news/2018/09/19/640725

Коронавірус подвоїть кількість бідних в Україні — ЮНІСЕФ (s.a.). Отримано з: https://zik.ua/news/ludyna/koronavirus_podvoid_kil...

Прожитковий мінімум в Україні в 2019 (s.a.). Отримано з: http://index.minfin.com.ua/labour/wagemin

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2016). Вип. 3 (17). Київ: Інститут соціології НАН України.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2019). Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України.

Отримано 12.08.2020

Малозабезпеченість як системний бар’єр на шляху соціально-економічного розвитку України

stmm. 2020 (3): 99-109

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.03.099

НАТАЛІЯ ТОЛСТИХ,

кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу економічної соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

n_tolstykh@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-4245-9739

У статті подано різні підходи до визначення масштабів малозабезпеченості та бідності в сучасній Україні. Бідність традиційно асоціюється з крайнім ступенем нужденності й доходом, нижчим за встановлений державою прожитковий мінімум. На думку автора, до малозабезпечених верств слід відносити не тільки бідних, визначених за цим критерієм, а й населення з доходом від одного до двох офіційних прожиткових мінімумів, яке здебільшого також відчуває гостру депривацію. За даними соціологічного дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України 2019 року, здійснено аналіз рівня життя населення з різними доходами і, зокрема, виявлено особливості споживання та соціального самопочуття малозабезпечених верств. Зроблено висновок, що умови існування більшості населення України є незадовільними для збереження і розвитку людського потенціалу, а малозабезпечені верстви щоденно стикаються з проблемами виживання. Особливу увагу приділено вивченню макроекономічних причин малозабезпеченості та її зворотного впливу на соціальний потенціал України. Визначено такі її наслідки, як обмеженість споживання і незадоволеність людини власним життям. Наведено оцінки населенням України прожиткового мінімуму, який є основним соціальним стандартом. За результатами зіставлення законодавчо закріпленого його розміру з уявленнями населення про достатній його розмір зроблено висновок про невідповідність між ними та необхідність значного підвищення розміру прожиткового мінімуму. Соціально-економічна ситуація, що склалася сьогодні в Україні, завадить провадженню обраного владою курсу неоліберальних економічних реформ зі скороченням участі держави в реґулюванні економіки та відходом від активної соціальної політики. Подальше просування цим шляхом призведе до укорінення хронічних форм масової злиденності та втрат людського і трудового потенціалу країни. Обґрунтовано, що хронічна масова малозабезпеченість може бути подолана тільки за умови формування нової стратегії соціально-економічного розвитку країни, в якій соціальне забезпечення буде важливим пріоритетом.

Ключові слова: малозабезпеченість, бідність, рівень життя, державний бюджет, прожитковий мінімум, соціальні стандарти, людський потенціал

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела

Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (s.a.). Отримано з: https://ukrinform.ua/rubric-economy/2818167-rada-u...

Власюк, В. (s.a.). Борговий тягар. Отримано з: http:// dt.ua/business/borgoviy-tyagar-294289_.html

Колесніченко, О. (s.a.). Якою буде економіка України через 5 років — прогноз МВФ. Отримано з: https:// www.epravda.com.ua/news/2018/09/19/640725

Коронавірус подвоїть кількість бідних в Україні — ЮНІСЕФ (s.a.). Отримано з: https://zik.ua/news/ludyna/koronavirus_podvoid_kil...

Прожитковий мінімум в Україні в 2019 (s.a.). Отримано з: http://index.minfin.com.ua/labour/wagemin

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2016). Вип. 3 (17). Київ: Інститут соціології НАН України.

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін (2019). Вип. 6 (20). Київ: Інститут соціології НАН України.

Отримано 12.08.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }