ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Колізія культурних ідентичностей у полікультурному суспільстві

stmm. 2019 (4): 106-117

УДК 316.7

DOI: https://doi.org/10.15407/sociology2019.04.106

Віктор Танчер - професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

orcid https://orcid.org/0000-0002-6945-4233

Анотація. У статті подано розгляд соціологічної концептуалізації феномену ідентифікації в сучасному соціокультурному світі. За умов змін культурних порядків у нашій країні, їхніх суперечливих взаємин, “культурних воєн” у ґлобалізованому світі ідентифікаційні процеси привертають дедалі більшу увагу дослідників. Соціологи вказують, що успішність соціальних перетворень співвідноситься зі змінами культурних практик, із визначеннями культурної ідентичності індивідів, яка спрямовує людську діяльність і забезпечує соціокультурне підґрунтя спільного життя. Набуває актуальності “культурне громадянство”, культурна ідентифікація в контексті формування ґлобальної культури нашого часу. В цьому світлі аналізуються постмодерністські витлумачення культурних ідентичностей, наголос зроблено на мозаїчності, багатоскладовості та неминучості розмаїття культурних ідентичностей у “ситуації постмодерну”. Висвітлюються “політика ідентичності” в інтерпретації Ф. Фурері та Ф.Фукуями, арґументація виникнення “нової племінності” (неотрайбалізму) в концепції М. Мафесолі, що спирається на специфікацію культурної ідентичності. Наведені погляди та оцінки ідентифікаційних процесів, досліджуваних у сучасних соціумах, дають підстави для узагальнення щодо місця та значення культурної ідентифікації в розвитку сучасної України та підводять до висновку, що стабільний поступ полікультурних держав залежить від міжкультурного взаєморозуміння.

Ключові слова: культурна ідентичність, ідентифікація, ґлобалізація, полікультурні соціуми, культурні коди, гібридизація культур, неотрайбалізм.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела
Бек, У.(2011). Влада і контрвлада у добу глобалізації. Київ: Ніка-Центр.
Маффесолі, М.(2018). Час племен. Занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві. Київ: ВД “Києво-Могилянська академія”.
Нагорна, Л. (2017). Теоретико-методологічні засади дослідження етнополітичних аспектів соціокультурних трансформацій в Україні. В: Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні (с. 10-49). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Ручка, А. (2006). Соціокультурні ідентичності в контексті глобалізаційних перетворень. В: Культура — суспільство — особистість (с. 9). Київ: ІС НАН України.
Рябчук, М. (2017). Випробування війною: старі поділи і нові зв’язки у сьогоднішньому українському суспільстві. В: Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні (сс.119-138). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Танчер, В., Скокова, Л. (2010). Смислоцентрований підхід культуральної соціології. В: Соціологічні дослідження культури: концепції та практики (сс. 35–60). Київ: Інститут культурології НАМУ.
Участь у культурі: люди, спільноти, стани / За ред. Н. Костенко (2018). Київ: ІС НАН України.
Bauman, Z. (1992). Intimation of Postmodernity. London, New York.
Fukuyama, F. (2019). Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. The New York Times, 11.09.2019.
Fureri, F. (2017). The Hidden History of Identity politics. Retrieved from: Spiked-online.com, 01.12.2017.
Hawking, S. (2011). A Brief History of Time. New York: Bantam Books.


Колізія культурних ідентичностей у полікультурному суспільстві

stmm. 2019 (4): 106-117

УДК 316.7

DOI: https://doi.org/10.15407/sociology2019.04.106

Віктор Танчер - професор кафедри міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв.

orcid https://orcid.org/0000-0002-6945-4233

Анотація. У статті подано розгляд соціологічної концептуалізації феномену ідентифікації в сучасному соціокультурному світі. За умов змін культурних порядків у нашій країні, їхніх суперечливих взаємин, “культурних воєн” у ґлобалізованому світі ідентифікаційні процеси привертають дедалі більшу увагу дослідників. Соціологи вказують, що успішність соціальних перетворень співвідноситься зі змінами культурних практик, із визначеннями культурної ідентичності індивідів, яка спрямовує людську діяльність і забезпечує соціокультурне підґрунтя спільного життя. Набуває актуальності “культурне громадянство”, культурна ідентифікація в контексті формування ґлобальної культури нашого часу. В цьому світлі аналізуються постмодерністські витлумачення культурних ідентичностей, наголос зроблено на мозаїчності, багатоскладовості та неминучості розмаїття культурних ідентичностей у “ситуації постмодерну”. Висвітлюються “політика ідентичності” в інтерпретації Ф. Фурері та Ф.Фукуями, арґументація виникнення “нової племінності” (неотрайбалізму) в концепції М. Мафесолі, що спирається на специфікацію культурної ідентичності. Наведені погляди та оцінки ідентифікаційних процесів, досліджуваних у сучасних соціумах, дають підстави для узагальнення щодо місця та значення культурної ідентифікації в розвитку сучасної України та підводять до висновку, що стабільний поступ полікультурних держав залежить від міжкультурного взаєморозуміння.

Ключові слова: культурна ідентичність, ідентифікація, ґлобалізація, полікультурні соціуми, культурні коди, гібридизація культур, неотрайбалізм.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела
Бек, У.(2011). Влада і контрвлада у добу глобалізації. Київ: Ніка-Центр.
Маффесолі, М.(2018). Час племен. Занепад індивідуалізму у постмодерному суспільстві. Київ: ВД “Києво-Могилянська академія”.
Нагорна, Л. (2017). Теоретико-методологічні засади дослідження етнополітичних аспектів соціокультурних трансформацій в Україні. В: Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні (с. 10-49). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Ручка, А. (2006). Соціокультурні ідентичності в контексті глобалізаційних перетворень. В: Культура — суспільство — особистість (с. 9). Київ: ІС НАН України.
Рябчук, М. (2017). Випробування війною: старі поділи і нові зв’язки у сьогоднішньому українському суспільстві. В: Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні (сс.119-138). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Танчер, В., Скокова, Л. (2010). Смислоцентрований підхід культуральної соціології. В: Соціологічні дослідження культури: концепції та практики (сс. 35–60). Київ: Інститут культурології НАМУ.
Участь у культурі: люди, спільноти, стани / За ред. Н. Костенко (2018). Київ: ІС НАН України.
Bauman, Z. (1992). Intimation of Postmodernity. London, New York.
Fukuyama, F. (2019). Identity: The Demand for Dignity and the Politics of Resentment. The New York Times, 11.09.2019.
Fureri, F. (2017). The Hidden History of Identity politics. Retrieved from: Spiked-online.com, 01.12.2017.
Hawking, S. (2011). A Brief History of Time. New York: Bantam Books.


ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }