ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Системний підхід до соціологічного вивчення індивідуальних цінностей

stmm. 2019 (3): 102-123

УДК 316.752, 303.22

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.03.102

Сергій Дембіцький - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, відділ методології та методів соціології, Інститут соціології НАН України, Київ (ORCID https://orcid.org/0000-0002-7958-3557)

Микола Сидоров - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології (ORCID https://orcid.org/0000-0002-5333-8393)

Валентина Плющ - аспірантка відділу соціальних експертиз, Інститут соціології Національної академії наук України, Київ (ORCID https://orcid.org/0000-0002-6945-4233)

Євгеній Соснюк - аспірант відділу cоціально-політичних процесів, Інститут соціології НАН України (ORCID https://orcid.org/0000-0002-7161-5833)

Оксана Шалімова - аспірантка Інституту соціології НАН України (ORCID https://orcid.org/0000-0003-0531-8109)


Анотація. У статті викладено засадові положення системного підходу до визначення та вимірювання індивідуальних цінностей. Проаналізовано концептуалізацію поняття «цінність» у працях М.Рокіча, Р.Інглгарта, Г.Гофстеде, Ш.Шварца. З’ясовано спрямованість цих концепцій лише на один компонент, що входить до внутрішньої структури цінностей. Запропоновано альтернативне тлумачення, згідно з яким внутрішню структуру цінності утворюють потреба (-и), ціннісна орієнтація(-ї) та ціннісний(-і) об’єкт(-и). Для адекватного розуміння цінностей інкорпоровано ідеї Г.Блумера щодо природи об’єктів індивідуальних світів.

З використанням ідей П.Блау про емерджентні властивості соціальної взаємодії пояснено відмінності між індивідуальними та надіндивідуальними цінностями. Також пояснено відмінність між індивідуальними цінностями та інтересами.

Виявлено тринадцять фундаментальних індивідуальних цінностей: матеріальний комфорт, багатство, краса, влада, фізичне здоров’я, психологічний комфорт, міжособистісні стосунки, знання, особиста свобода, статус, моральність, дозвілля, самореалізація. На цій основі сконструйовано соціологічний тест «Індивідуальні цінності та інтереси — 13» (ІЦІ–13).

Проведено методичне опитування з метою перевірки тесту. В результаті відповідного статистичного аналізу з’ясовано особливості розподілу відповідей на індикатори тесту (описова статистика), їхній зв’язок із соціально-демографічними характеристиками (критерій незалежності c2), особливості структури взаємозв’язків між цінностями (коефіцієнт кореляції γ, мережевий аналіз).

Ключові слова: цінність, інтерес, емерджентні властивості, соціологічне тестування, ІЦІ–13.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Андерсон, Б. (2001). Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.

Блумер, Г. (2017). Символический интеракционизм: перспектива и метод. Москва: Элементарные формы.

де Вааль, Ф. (2016). Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики.

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології Національної академії наук України.

Клейнман, П. (2015). Психология: Люди, концепции, эксперименты. Краткий обзор основных достижений науки о душе. Москва: Манн, Иванов и Фербер.

Кліменкова, А.М. (2013). Культурні коди в комерційній рекламі: досвід побудови типології. Український соціум, 4, 39–50.

Люк, Д. (2016). Анализ сетей (графов) в среде R. Руководство пользователя. Москва: ДМК Пресс.

Мельников, А. (2008). Социологическая интерпретация экзистенциальных ценностей. Социологические исследования, 10, 130–142.

Свааб, Д. (2016). Ми — це наш мозок. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».

Шестаковський, О. (2013). Цінності й переконання у крос-національних дослідженнях (Матеріали засідання круглого столу «Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму»). Економіка і прогнозування, 1, 134–135.

Blau, P. M. (1964). Exchange and _power in_ _social_ _l_ife. New York, NY: John Wiley and Sons.

Blumer, H. (1986). Symbolic interactionism: Perspective and method. Berkeley: University of California Press.

Hofstede, G. (1980). Culture and organisations. International Studies of Management & Organisation, 10(4), 15–41. https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300

Inglehart, R. (1971). The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. The American _Political_ _Science_ _R_eview, 65(4), 991–1017. https://doi.org/10.2307/1953494

Rokeach, M. (1968). A theory of organization and change within value-attitude systems. Journal of Social Issues, 24(1), 13–33. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1968.tb01466.x

Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1987). Toward a universal psychological structure of human values. Journal of _Personality and_ _Social_ _P_sychology, 53(3), 550–562. https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.3.550

Системний підхід до соціологічного вивчення індивідуальних цінностей

stmm. 2019 (3): 102-123

УДК 316.752, 303.22

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.03.102

Сергій Дембіцький - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, відділ методології та методів соціології, Інститут соціології НАН України, Київ (ORCID https://orcid.org/0000-0002-7958-3557)

Микола Сидоров - кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології (ORCID https://orcid.org/0000-0002-5333-8393)

Валентина Плющ - аспірантка відділу соціальних експертиз, Інститут соціології Національної академії наук України, Київ (ORCID https://orcid.org/0000-0002-6945-4233)

Євгеній Соснюк - аспірант відділу cоціально-політичних процесів, Інститут соціології НАН України (ORCID https://orcid.org/0000-0002-7161-5833)

Оксана Шалімова - аспірантка Інституту соціології НАН України (ORCID https://orcid.org/0000-0003-0531-8109)


Анотація. У статті викладено засадові положення системного підходу до визначення та вимірювання індивідуальних цінностей. Проаналізовано концептуалізацію поняття «цінність» у працях М.Рокіча, Р.Інглгарта, Г.Гофстеде, Ш.Шварца. З’ясовано спрямованість цих концепцій лише на один компонент, що входить до внутрішньої структури цінностей. Запропоновано альтернативне тлумачення, згідно з яким внутрішню структуру цінності утворюють потреба (-и), ціннісна орієнтація(-ї) та ціннісний(-і) об’єкт(-и). Для адекватного розуміння цінностей інкорпоровано ідеї Г.Блумера щодо природи об’єктів індивідуальних світів.

З використанням ідей П.Блау про емерджентні властивості соціальної взаємодії пояснено відмінності між індивідуальними та надіндивідуальними цінностями. Також пояснено відмінність між індивідуальними цінностями та інтересами.

Виявлено тринадцять фундаментальних індивідуальних цінностей: матеріальний комфорт, багатство, краса, влада, фізичне здоров’я, психологічний комфорт, міжособистісні стосунки, знання, особиста свобода, статус, моральність, дозвілля, самореалізація. На цій основі сконструйовано соціологічний тест «Індивідуальні цінності та інтереси — 13» (ІЦІ–13).

Проведено методичне опитування з метою перевірки тесту. В результаті відповідного статистичного аналізу з’ясовано особливості розподілу відповідей на індикатори тесту (описова статистика), їхній зв’язок із соціально-демографічними характеристиками (критерій незалежності c2), особливості структури взаємозв’язків між цінностями (коефіцієнт кореляції γ, мережевий аналіз).

Ключові слова: цінність, інтерес, емерджентні властивості, соціологічне тестування, ІЦІ–13.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Андерсон, Б. (2001). Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. Москва: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.

Блумер, Г. (2017). Символический интеракционизм: перспектива и метод. Москва: Элементарные формы.

де Вааль, Ф. (2016). Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики.

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології Національної академії наук України.

Клейнман, П. (2015). Психология: Люди, концепции, эксперименты. Краткий обзор основных достижений науки о душе. Москва: Манн, Иванов и Фербер.

Кліменкова, А.М. (2013). Культурні коди в комерційній рекламі: досвід побудови типології. Український соціум, 4, 39–50.

Люк, Д. (2016). Анализ сетей (графов) в среде R. Руководство пользователя. Москва: ДМК Пресс.

Мельников, А. (2008). Социологическая интерпретация экзистенциальных ценностей. Социологические исследования, 10, 130–142.

Свааб, Д. (2016). Ми — це наш мозок. Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля».

Шестаковський, О. (2013). Цінності й переконання у крос-національних дослідженнях (Матеріали засідання круглого столу «Ціннісні аспекти модернізаційних процесів сучасного соціуму»). Економіка і прогнозування, 1, 134–135.

Blau, P. M. (1964). Exchange and _power in_ _social_ _l_ife. New York, NY: John Wiley and Sons.

Blumer, H. (1986). Symbolic interactionism: Perspective and method. Berkeley: University of California Press.

Hofstede, G. (1980). Culture and organisations. International Studies of Management & Organisation, 10(4), 15–41. https://doi.org/10.1080/00208825.1980.11656300

Inglehart, R. (1971). The silent revolution in Europe: Intergenerational change in post-industrial societies. The American _Political_ _Science_ _R_eview, 65(4), 991–1017. https://doi.org/10.2307/1953494

Rokeach, M. (1968). A theory of organization and change within value-attitude systems. Journal of Social Issues, 24(1), 13–33. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1968.tb01466.x

Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1987). Toward a universal psychological structure of human values. Journal of _Personality and_ _Social_ _P_sychology, 53(3), 550–562. https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.3.550

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }