ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Адаптація Індексу статусної характеристики Ворнера

stmm. 2019 (**3**): 124-141

УДК 303.1

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.03.124

Єлєна Ковальська - маґістр соціології, кафедра методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

https://orcid.org/0000-0003-1981-2255

Анотація. У статті представлено результати адаптації Індексу статусних характеристик Ворнера до умов сучасного емпіричного дослідження в Україні (на прикладі м. Києва). Експертне опитування дало змогу встановити, що характеристики роду зайнятості, району проживання та стану житла можна використовувати для побудови адаптованого індексу, тоді як характеристику «джерело доходу» слід замінити «рівнем доходу».

Оригінальну стратифікаційну схему В.Ворнера адаптовано до особливостей сучасної структури українського суспільства. Це своєю чергою уможливлює актуальну інтерпретацію запропонованих В.Ворнером шести класів.

Спираючись на отриману стратифікаційну схему, авторка здійснила емпіричну інтерпретацію показників, що відображають характеристики рівня доходу, роду зайнятості, району проживання та стану житла. Також сформульовано правила категоризації респондентів на підставі значень Адаптованого індексу статусних характеристик Ворнера.

Ключові слова: індекс Ворнера, соціальна стратифікація, теоретична валідизація.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології Національної академії наук України.

Державна служба статистики України. (2018). Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у червні 2018 року [Експрес-випуск]. Отримано з https://ukrstat.org/uk/express/expr2018/08/121.pdf.

Классификация жилых многоквартирных домов Киева. Проекты домов. (2004). Отримано з http://domik.ua/poleznoe/classification.html.

Коваліско, Н. В. (2008). Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення. Київ: Інститут соціології НАН України.

Ковальська, Є. В. (2017). Методологічні засади індексу статусної характеристики Уорнера. Український соціум, 3(62), 68–76. https://doi.org/10.15407/socium2017.03.068

Ковальська, Є. В. (подано до друку). Використання методу експертного опитування у процедурі адаптації індексу статусної характеристики Уорнера. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія.

Корнев, Н. Р. (2002). Социально-пространственная дифференциация населения Санкт-Петербурга [Исследовательский проект Независимого института социальной политики]. Экономическая социология, 3(3), 127–129.

Корнев, Н. Р. (2005). Жилищная стратификация в центре Санкт-Петербурга. Социологические исследования, 6, 77–85.

Макеєв, С., & Домаранська, А. (2014). Стратифіковано-диференційована структура міського населення України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 42–65.

Овчарова, Л. Н., Абанокова, К. Р., & Бирюкова, С. С. (2018). Население России в 2018 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. Специальный выпуск «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах». Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Симончук, О. (2008). Класифікатор професій ISCO-88: історія розроблення, концептуальні засади, модель операціоналізації, застосування в соціологічних дослідженнях. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 24–41.

Cимончук, О. (2016a). Картографування класів: традиції та новації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 26–51.

Симончук, О. (2016b). Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 19–39.

Тихонова, Н. Е. (2014). Социальная структура России: теории и реальность. Москва: Новый хронограф.

Guijt, I., & Woodhill, J. (2002). Managing for impact in rural development: A guide for project M&E. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development.

Knight, G. (1982). Property, stratification and the wage-form. The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.2307/3340545

Prasad, N., & Richards, A. (2006). Measuring housing price growth — using stratification to improve median-based measures (Research discussion paper). Sydney: Reserve Bank of Australia, Economic Group.

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Warner, W. L., Meeker, M., & Eells, K. (1949). Social class in America: A manual of procedure for the measurement of social status. Chicago, IL: Science Research Associates.

Weber, M. (1948). Class, status, party. In H. H. Gerth, & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in sociology (pp.180–195). Abington, England: Routledge.

Адаптація Індексу статусної характеристики Ворнера

stmm. 2019 (**3**): 124-141

УДК 303.1

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.03.124

Єлєна Ковальська - маґістр соціології, кафедра методології та методів соціологічних досліджень факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ

https://orcid.org/0000-0003-1981-2255

Анотація. У статті представлено результати адаптації Індексу статусних характеристик Ворнера до умов сучасного емпіричного дослідження в Україні (на прикладі м. Києва). Експертне опитування дало змогу встановити, що характеристики роду зайнятості, району проживання та стану житла можна використовувати для побудови адаптованого індексу, тоді як характеристику «джерело доходу» слід замінити «рівнем доходу».

Оригінальну стратифікаційну схему В.Ворнера адаптовано до особливостей сучасної структури українського суспільства. Це своєю чергою уможливлює актуальну інтерпретацію запропонованих В.Ворнером шести класів.

Спираючись на отриману стратифікаційну схему, авторка здійснила емпіричну інтерпретацію показників, що відображають характеристики рівня доходу, роду зайнятості, району проживання та стану житла. Також сформульовано правила категоризації респондентів на підставі значень Адаптованого індексу статусних характеристик Ворнера.

Ключові слова: індекс Ворнера, соціальна стратифікація, теоретична валідизація.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практики її застосування. Київ: Інститут соціології Національної академії наук України.

Державна служба статистики України. (2018). Розподіл працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати у червні 2018 року [Експрес-випуск]. Отримано з https://ukrstat.org/uk/express/expr2018/08/121.pdf.

Классификация жилых многоквартирных домов Киева. Проекты домов. (2004). Отримано з http://domik.ua/poleznoe/classification.html.

Коваліско, Н. В. (2008). Стратифікаційні порядки суспільства: концептуальні уявлення та досвід вивчення. Київ: Інститут соціології НАН України.

Ковальська, Є. В. (2017). Методологічні засади індексу статусної характеристики Уорнера. Український соціум, 3(62), 68–76. https://doi.org/10.15407/socium2017.03.068

Ковальська, Є. В. (подано до друку). Використання методу експертного опитування у процедурі адаптації індексу статусної характеристики Уорнера. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія.

Корнев, Н. Р. (2002). Социально-пространственная дифференциация населения Санкт-Петербурга [Исследовательский проект Независимого института социальной политики]. Экономическая социология, 3(3), 127–129.

Корнев, Н. Р. (2005). Жилищная стратификация в центре Санкт-Петербурга. Социологические исследования, 6, 77–85.

Макеєв, С., & Домаранська, А. (2014). Стратифіковано-диференційована структура міського населення України. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 42–65.

Овчарова, Л. Н., Абанокова, К. Р., & Бирюкова, С. С. (2018). Население России в 2018 году: доходы, расходы и социальное самочувствие. Мониторинг НИУ ВШЭ. Специальный выпуск «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах». Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Симончук, О. (2008). Класифікатор професій ISCO-88: історія розроблення, концептуальні засади, модель операціоналізації, застосування в соціологічних дослідженнях. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 24–41.

Cимончук, О. (2016a). Картографування класів: традиції та новації. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 26–51.

Симончук, О. (2016b). Інституціоналізація класового аналізу в українській соціології. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 19–39.

Тихонова, Н. Е. (2014). Социальная структура России: теории и реальность. Москва: Новый хронограф.

Guijt, I., & Woodhill, J. (2002). Managing for impact in rural development: A guide for project M&E. Rome, Italy: International Fund for Agricultural Development.

Knight, G. (1982). Property, stratification and the wage-form. The Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie, 7(1), 1–17. https://doi.org/10.2307/3340545

Prasad, N., & Richards, A. (2006). Measuring housing price growth — using stratification to improve median-based measures (Research discussion paper). Sydney: Reserve Bank of Australia, Economic Group.

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Warner, W. L., Meeker, M., & Eells, K. (1949). Social class in America: A manual of procedure for the measurement of social status. Chicago, IL: Science Research Associates.

Weber, M. (1948). Class, status, party. In H. H. Gerth, & C. Wright Mills (Eds.), From Max Weber: Essays in sociology (pp.180–195). Abington, England: Routledge.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }