ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Круглий стіл «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії “теорія — факт”»

stmm. 2019 (1): 129-144

Сергій Дембіцький - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології, Інститут соціології НАН України, Київ

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

Анотація. Матеріал присвячений проведеному в Інституті соціології НAН України Круглому столу «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії “теорія — факт”». Сучасна соціологія може розглядати аномію в теоретичному розрізі та як об'єкт соціологічного вимірювання. Звісно, ці дві грані соціологічного знання невіддільні одна від одної, але водночас не можна сказати, що взаємозв'язок між ними є однозначним і несуперечливим. З огляду на це метою круглого столу, присвяченого феномену аномії, стало обговорення суперечностей та можливостей, що виникають на перетині теоретичного й емпіричного дослідження цього цікавого в академічному плані та актуального на тлі соціальних процесів у сучасній Україні явища.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Этническая идентичность: социосистемологическое измерение геополитики / Под ред. Ю.В.Романенко. [Я.В.Зоська, Ю.Ю.Медведева, Ю.В.Романенко, И.А.Святненко, Н.В.Туленков, Е.А.Хомерики]. — Киев: Меркьюри-Подолье, 2016. — С. 140–210.

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. — Санкт-Петербург: Наука, 2007. — С. 420–450.

Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. — Москва: Канон, 1995; Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. — Москва: АСТ, Хранитель, 2006.

Луман Н. Власть. — Москва: Праксис, 2001; Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. — Санкт-Петербург: Наука, 2007.

Донченко Е.А. Социетальная психика. — Киев: Наукова думка, 1994.

Бурдье П. Социология политики. — Mосква: Socio-Logos, 1993. — С. 80–112.

Круглий стіл «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії “теорія — факт”»

stmm. 2019 (1): 129-144

Сергій Дембіцький - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології, Інститут соціології НАН України, Київ

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

Анотація. Матеріал присвячений проведеному в Інституті соціології НAН України Круглому столу «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії “теорія — факт”». Сучасна соціологія може розглядати аномію в теоретичному розрізі та як об'єкт соціологічного вимірювання. Звісно, ці дві грані соціологічного знання невіддільні одна від одної, але водночас не можна сказати, що взаємозв'язок між ними є однозначним і несуперечливим. З огляду на це метою круглого столу, присвяченого феномену аномії, стало обговорення суперечностей та можливостей, що виникають на перетині теоретичного й емпіричного дослідження цього цікавого в академічному плані та актуального на тлі соціальних процесів у сучасній Україні явища.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Этническая идентичность: социосистемологическое измерение геополитики / Под ред. Ю.В.Романенко. [Я.В.Зоська, Ю.Ю.Медведева, Ю.В.Романенко, И.А.Святненко, Н.В.Туленков, Е.А.Хомерики]. — Киев: Меркьюри-Подолье, 2016. — С. 140–210.

Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. — Санкт-Петербург: Наука, 2007. — С. 420–450.

Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод, предназначение. — Москва: Канон, 1995; Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура. — Москва: АСТ, Хранитель, 2006.

Луман Н. Власть. — Москва: Праксис, 2001; Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. — Санкт-Петербург: Наука, 2007.

Донченко Е.А. Социетальная психика. — Киев: Наукова думка, 1994.

Бурдье П. Социология политики. — Mосква: Socio-Logos, 1993. — С. 80–112.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }