ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Внутрішня гомонеґативність серед гомо- та бісексуальних чоловіків: порівняльне дослідження

****stmm. 2019 (1): 145-171

УДК 316.367.7

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.01.145

ОЛЕКСІЙ ШЕСТАКОВСЬКИЙ - кандидат соціологічних наук, незалежний дослідник, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7823-9976

МАКСИМ КАСЯНЧУК - кандидат хімічних наук, координатор з моніторинґу та оцінки в ЄКОМ, Євразійська коаліція з чоловічого здоров’я (ЄКОМ), Таллінн, Естонія

ОЛЕСЯ ТРОФИМЕНКО - провідний соціолог відділу соціальної експертизи, Інститут соціології НАН України, Київ

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО - доктор соціологічних наук, завідувачка відділу соціальної експертизи, Інститут соціології НАН України, Київ

https://orcid.org/0000-0001-7540-5174

ВІТАЛІЙ ДЖУМА - маґістр міжнародної охорони громадського здоров’я, виконавчий директор ЄКОМ, Євразійська коаліція з чоловічого здоров’я (ЄКОМ), Таллінн, Естонія

ШОН ГАУВЕЛ - співзасновник та президент Hornet Networks Ltd, Hornet Networks Ltd. (США)

Анотація. Досліджено інтерналізовану гомонеґативність (ІГ) та її чинники серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ) у 12 країнах Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА). Інтерналізована гомонеґативність (яку інколи називають внутрішньою гомофобією) є неґативним ставленням до власних одностатевих потягів. Вона виникає тоді, коли геї та інші люди з гомосексуальними потягами засвоюють панівні неґативні настанови й переконання про гомосексуалів і гомосексуальність.

Інтерналізована гомонеґативність є важливим чинником гіршого стану здоров'я (включно з уразливістю до ВІЛ-інфекції) й меншої включеності в життя спільноти в західних країнах. У пострадянських країнах її феномен майже не вивчено, хоча є достатньо підстав вважати ІГ більш поширеною тут.

Крос-секційне онлайн-опитування ЧСЧ було проведено в серпні-жовтні 2017 року. Вибірка була зручною за дизайном (convenience sample). Рекрутинґ здійснено на підставі додатків та веб-сайтів для знайомств, інших партнерських сайтів та ЧСЧ-сервісних організацій. Обсяг аналітичної вибірки становив 8239 респондентів з Росії, України, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Естонії та Литви (які ми об'єднали), Вірменії, Грузії, Азербайджану, Македонії та Молдови.

Ми вимірювали ІГ за допомоги Короткої шкали інтерналізованої гомонеґативності (КШІГ), що містить вісім суджень на основних мовах досліджуваних країн. Відповідно до a Кронбаха та багатогрупового конфірматорного факторного аналізу, наша адаптація КШІГ показала задовільний або хороший рівень надійності та часткову або повну скалярну інваріантність у країнах СЄЦА.

Більшість опитаних в усіх країнах не мали вираженої ІГ. Проте середній рівень ІГ значущо відрізнявся поміж країнами. Це можна пояснити як дизайном вибірки, так і різними рівнями соцієтальної гомофобії. Результати моделювання структурними рівняннями чинників КШІГ також відрізнялися поміж країнами. Однак у більшості країн ІГ був нижчим серед чоловіків, які визначали себе як геїв, більш відкритих щодо власних одностатевих потягів і менш релігійних. Неочікуваними висновками виявилися неґативні зв’язки між ІГ і вищою освітою, а також суперечливі зв’язки з віком у деяких країнах.

Таким чином, інтерналізована гомонеґативність є спільним і порівнюваним феноменом серед ЧСЧ Східної Європи та Центральної Азії. Її поширеність відрізняється поміж країнами і пов’язана передусім із власною сексуальною орієнтацією (гей, бісексуал тощо) та з визнанням власних одностатевих потягів. Крім того, шкала КШІГ є придатною для подальшого вивчення здоров’я чоловіків та можливостей мобілізації ЛГБТІК в реґіоні.

Ключові слова: інтерналізована гомонеґативність, гомосексуальність, ЧСЧ, СЄЦА, гомофобія, інваріантність вимірювання, моделювання структурними рівняннями

Варіанти публікації: eng

Джерела

Barnes, D. M., & Meyer, I. H. (2012). Religious affiliation, internalized homophobia, and mental health in lesbians, gay men, and bisexuals. The American Journal of Orthopsychiatry, 82(4), 505–515. https://dx.doi.org/10.1111/j.1939-0025.2012.01185.x.

Bell, A. P., & Weinberg, M. S. (1978). Homosexualities: a study of diversity among men and women. New York, NY: Simon & Schuster.

Berg, R. C., Lemke, R., & Ross, M. W. (2017). Sociopolitical and cultural correlates of internalized homonegativity in gay and bisexual men: findings from a Global Study. International Journal of Sexual Health, 29(1), 97–111. https://dx.doi.org/10.1080/19317611.2016.1247125.

Berg, R. C., Munthe-Kaas, H. M., & Ross, M. W. (2016). Internalized homonegativity: a systematic mapping review of empirical research. Journal of Homosexuality, 63(4), 541–558. https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2015.1083788.

Berg, R. C., Ross, M. W., Weatherburn, P., & Schmidt, A .J. (2013). Structural and environmental factors are associated with internalised homonegativity in men who have sex with men: findings from the European MSM Internet Survey (EMIS) in 38 countries. Social Science & Medicine, 78, 61–69. https://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.11.033.

Berg, R. C., Weatherburn, P., Ross, M. W., & Schmidt, A .J. (2015). The relationship of internalized homonegativity to sexual health and well-being among men in 38 European countries who have sex with men. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 19(3), 285–302. https://dx.doi.org/10.1080/19359705.2015.1024375.

Berghe, W. V., Dewaele, A., Cox, N., & Vincke, J. (2010). Minority-specific determinants of mental well-being among lesbian, gay, and bisexual youth. Journal of Applied Social Psychology, 40(1), 153–166. https://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2009.00567.x.

Bolshov, Ye. S., Kasianchuk, M. G., Leshchynskyi, Ye. B., Trofymenko, L. V., & Shvab, I. A. (2012). Behavior monitoring and HIV-prevalence among men who have sex with men as a component of second generation surveillance (Analytical report). Retrieved from HIV/AIDS Alliance in Ukraine website: http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/.../msm_en_2011.pdf.

Byrne, B. M. (2012). Structural equation modeling with Mplus: basic concepts, applications, and programming. New York, NY: Routledge/Taylor & Francis Group.

Byrne, B. M., Shavelson, R. J., & Muthen, B. (1989). Testing for the equivalence of factor covariance and mean structures: the issue of partial measurement invariance. Psychological Bulletin, 105(3), 456–466. https://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.105.3.456.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334.

Currie, M. R., Cunningham, R. G., & Findlay, B. M. (2004). The Short Internalized Homonegativity Scale: examination of the factorial structure of a new measure of internalized homophobia. Educational and Psychological Measurement, 64(6), 1053–1067. https://dx.doi.org/10.1177/0013164404264845.

Dubov, A., Fraenkel, L., Yorick, R., Ogunbajo, A., & Altice, F. L. (2018). Strategies to implement pre-exposure prophylaxis with men who have sex with men in Ukraine. AIDS and Behavior, 22(4), 1100–1112. https://dx.doi.org/10.1007/s10461-017-1996-y.

Hequembourg, A. L., & Dearing, R. L. (2013). Exploring shame, guilt, and risky substance use among sexual minority men and women. Journal of Homosexuality, 60(4), 615–638. https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2013.760365.

Herek, G. M. (2004). Beyond “homophobia”: thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century. Sexuality Research & Social Policy, 1(2), 6–24.

Herek, G. M., Cogan, J. C., Gillis, J. R., & Glunt, E. K. (1998). Correlates of internalized homophobia in a community sample of lesbians and gay men. Journal of the Gay & Lesbian Medical Association, 2(1), 17–25.

Herek, G. M., Gillis, J. R., & Cogan, J. C. (2009). Internalized stigma among sexual minority adults: insights from a social psychological perspective. Journal of Counseling Psychology, 56(1), 32–43. https://dx.doi.org/10.1037/a0014672.

Huebner, D. M., Davis, M. C., Nemeroff, C. J., & Aiken, L. S. (2002). The impact of internalized homophobia on HIV preventive interventions. American Journal of Community Psychology, 30(3), 327–348. https://dx.doi.org/10.1023/A:1015325303002.

IBM Corp. Released. (2013). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Johnson, M. O., Carrico, A. W., Chesney, M. A., & Morin, S. F. (2008). Internalized heterosexism among HIV-positive, gay-identified men: implications for HIV prevention and care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(5), 829–839.

Kasianchuk, M., Trofymenko, O., Bilous, Ye., & Sazonova, Ya. (2017). Monitoring behavior and HIV-prevalence among men having sex with men (National analytical report). [In Ukrainian]. Kyiv. Ukraine: Alliance for Public Health. [= Касянчук 2017]

Kasianczuk, M. (2014). The internal homophobia of bisexual men. [In Russian]. In A. A. Kondakov (Ed.), At a crossroads: methodology, theory and practice of LGBT and queer studies (pp. 391–409). Saint Petersburg, Russian Federation: Centre for Independent Social Research. [= Касянчук 2014]

Kharchenko, I. (2014). Adapting to adverse conditions: LGBT coming out strategies in Ukraine (Master’s thesis, Central European University). Retrieved from www.etd.ceu.hu/2014/kharchenko_ievgeniia.pdf.

Lapshina, T. N., & Kochetkova, A. S. (2016). The mental health of LGB teenagers and young adults as a challenge to Russian psychologists. [In Russian]. Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 13(1), 40–59. [= Лапшина 2016]

Lingiardi, V., Baiocco, R., & Nardelli, N. (2012). Measure of internalized sexual stigma for lesbians and gay men: a new scale. Journal of Homosexuality, 59(8), 1191–1210. https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2012.712850.

Lohmus, L., Murd, M., & Trummal, A. (2012). European MSM Internet Survey (EMIS): the results for Estonia (Analytical report). [In Estonian]. Tallinn, Estonia: Tervise Arengu Instituut (National Institute for Health Development). Retrieved from http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/4960/1/TAI2012_3.pdf.

Lottes, I. L., & Alkula, T. (2011). An investigation of sexuality-related attitudinal patterns and characteristics related to those patterns for 32 European countries. Sexuality Research and Social Policy, 8(2), 77–92. https://dx.doi.org/10.1007/s13178-011-0038-1.

Malyon, A. K. (1982). Psychotherapeutic implications of internalized homophobia in gay men. Journal of Homosexuality, 7(2–3), 59–69. https://dx.doi.org/10.1300/J082v07n02_08.

Mayfield, W. (2001). The development of an Internalized Homonegativity Inventory for gay men. Journal of Homosexuality, 41(2), 53–76. https://dx.doi.org/10.1300/J082v41n02_04.

Meyer, I., & Dean, L. (1998). Internalized homophobia, intimacy, and sexual behavior among gay and bisexual men. In G. M. Herek (Ed.), Psychological perspectives on lesbian and gay issues, Vol. 4. Stigma and sexual orientation: understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals (pp. 160–186). https://dx.doi.org/10.4135/9781452243818.n8.

Morell-Mengual, V., Gil-Llario, M. D., Ballester-Arnal, R., & Salmeron-Sanchez, P. (2017). Spanish adaptation and validation of the Short Internalized Homonegativity Scale (SIHS). Journal of Sex & Marital Therapy, 43(4), 298–305. https://dx.doi.org/10.1080/0092623X.2016.1149128.

Moskotina, R., Dmitruk, N., Trofimenko, O., Privalov, Yu., & Kasianczuk, M. (2017). Study on the attitudes of staff of key social services of five countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT people, conducted within the framework of ECOM’s regional program “Right to Health” (Analytical report).Tallinn, Estonia: Eurasian Coalition on Male Health.

Muthen, L. K., & Muthen, B. O. (1998–2012). Mplus user’s guide. Seventh edition. Los Angeles, CA: Muthen & Muthen.

Newcomb, M. E., & Mustanski, B. (2011). Moderators of the relationship between internalized homophobia and risky sexual behavior in men who have sex with men: a meta-analysis. Archives of Sexual Behavior, 40(1), 189–199. https://dx.doi.org/10.1007/s10508-009-9573-8.

Nungesser, L. G. (1983). Homosexual acts, actors, and identities. Santa Barbara, CA: Praeger.

Parker, R. D., Lohmus, L., Mangine, C., & Ruutel, K. (2016). Homonegativity and associated factors among men who have sex with men in Estonia. Journal of Community Health, 41(4), 717–723. https://dx.doi.org/10.1007/s10900-015-0145-7.

Pew Research Center. (2017). Religious belief and national belonging in Central and Eastern Europe (Survey report). Retrieved from http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe.

Pyun, T., Santos, G. M., Arreola, S., Do, T., Hebert, P., Beck, J., ... Ayala, G. (2014). Internalized homophobia and reduced HIV testing among men who have sex with men in China. Asia Pacific Journal of Public Health, 26(2), 118–125. https://dx.doi.org/10.1177/1010539514524434.

Ross, M. W., Berg, R. C., Schmidt, A. J., Hospers, H. J., Breveglieri, M., Furegato, M., & Weatherburn, P. (2013). Internalised homonegativity predicts HIV-associated risk behavior in European men who have sex with men in a 38-country cross-sectional study: some public health implications of homophobia. BMJ Open, 3(2), e001928. https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001928.

Ross, M. W., Kajubi, P., Mandel, J. S., McFarland, W., & Raymond, H. F. (2013). Internalized homonegativity/homophobia is associated with HIV-risk behaviors among Ugandan gay and bisexual men. International Journal of STD & AIDS, 24(5), 409–413. https://dx.doi.org/10.1177/0956462412472793.

Ross, M., & Simon Rosser, B. R. (1996). Measurement and correlates of internalized homophobia: a factor analytic study. Journal of Clinical Psychology, 52(1), 15–21. https://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199601)52:1<15::AID-JCLP2>3.0.CO;2-V.

Ross, M. W., Simon Rosser, B. R., Neumaier, E. R., & Positive Connections Team (2008). The relationship of internalized homonegativity to unsafe sexual behavior in HIV seropositive men who have sex with men. AIDS Education and Prevention, 20(6), 547–557. https://dx.doi.org/10.1521/aeap.2008.20.6.547.

Ross, M. W., Smolenski, D. J., Kajubi, P., Mandel, J .S., McFarland, W., Raymond, F. H. (2010). Measurement of internalized homonegativity in gay and bisexual men in Uganda: cross-cultural properties of the Internalized Homonegativity scale. Psychology, Health & Medicine, 15(2), 159–165.

Rosser, S. (2011, November). The relationship between discrimination, homophobia, mental health and HIV risk: findings from the SILAS study. Paper presented at FEMP Conference. Retrieved from https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ce6e1b196d2541e6a3b417a6b4bcb031/femp-2011-future-european-prevention-men-have-sex-with-men.pdf.

Rosser, B. R., Bockting, W. O., Ross, M. W., Miner, M. H., & Coleman, E. (2008). The relationship between homosexuality, internalized homo-negativity, and mental health in men who have sex with men. _Journal of Homosexuality, 5_5(2), 185–203. https://dx.doi.org/10.1080/00918360802129394.

Sabunaieva, M. L. (2011). Internalized homophobia: Do I fear myself? [In Russian]. Saint Petersburg, Russian Federation. [= Сабунаева 2011]

Santos, G. M., Beck, J., Wilson, P. A., Hebert, P., Makofane K., Pyun, T., ... Ayala, G. (2013). Homophobia as a barrier to HIV prevention service access for young men who have sex with men. JAIDS: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 63(5), e167–e170.

Shestakovskii, O., & Kasianczuk, M. (2018). A study on internalized homonegativity (Analytical report). [In Russian]. Tallinn, Estonia: Eurasian Coalition on Male Health. Retrieved from https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/09/Issledovanie-internalizirovannoj-gomonegativnosti-_RU.pdf. [= Шестаковский 2018]

Shestakovskyi, O., Kasianchuk, M., Garner, A., Howell, S., Djuma, V., & Sabelashvili, P. Internalized homonegativity decreases access to condoms among MSM in 10 countries of Eastern Europe and Central Asia. (2018, July). Paper presented at AIDS 2018 Conference. Retrieved from https://programme.aids2018.org//PAGMaterial/eposters/5139.pdf.

Shidlo, A. (1994). Internalized homophobia: Conceptual and empirical issues in measurement. In B. Greene & G. M. Herek (Eds.), Psychological perspectives on lesbian and gay issues, Vol. 1. Lesbian and gay psychology: theory, research, and clinical applications (pp. 176–205). Thousand Oaks, CA: Sage. https://dx.doi.org/10.4135/9781483326757.n10.

Shmykova, Ye. (2011). European MSM Internet Survey (EMIS): the results for Russia (Analytical report). [In Russian]. Retrieved from http://www.emis-project.eu/sites/default/files/public/publications/EMIS_NationalReport_Russia.pdf. [= Шмыкова 2011]

Shoptaw, S., Weiss, R. E., Munjas, B., Hucks-Ortiz, C., Young, S. D., Larkins, S., ... Gorbach, P. M. (2009). Homonegativity, substance use, sexual risk behaviors, and HIV status in poor and ethnic men who have sex with men in Los Angeles. Journal of Urban Health, 86(Suppl 1), 77–92. https://dx.doi.org/10.1007/s11524-009-9372-5.

Smolenski, D. J., Diamond, P. M., Ross, M. W., & Simon Rosser, B. R. (2010). Revision, criterion validity, and multi-group assessment of the Reactions to Homosexuality Scale. Journal of Personality Assessment, 92(6), 568–576. https://dx.doi.org/10.1080/00223891.2010.513300.

Smolenski, D. J., Ross, M. W., & Simon Rosser, B. R. (2011). Direct and indirect effects between internalized homonegativity and high-risk sex. Archives of Sexual Behavior, 40(4), 785–792. https://dx.doi.org/10.1007/s10508-010-9705-1.

Szymanski, D. M., Kashubeck-West, S., & Meyer, J. (2008). Internalized heterosexism: a historical and theoretical overview. The Counseling Psychologist, 36(4), 510–524. https://dx.doi.org/10.1177/0011000007309488.

The EMIS Network. (2013). EMIS 2010: the European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey. Findings from 38 countries (Technical report). Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control. Retrieved from https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/EMIS-2010-european-men-who-have-sex-with-men-survey.pdf.

Tran, H., Ross, M. W., Diamond, P. M., Berg, R. C., Weatherburn, P., & Schmidt, A. J. (2018). Structural validation and multiple group assessment of the Short Internalized Homonegativity Scale in homosexual and bisexual men in 38 European countries: results from the European MSM Internet Survey. The Journal of Sex Research, 55(4–5), 617–629. https://dx.doi.org/10.1080/00224499.2017.1380158.

Vu, L., Tun, W., Sheehy, M., & Nel, D. (2012). Levels and correlates of internalized homophobia among men who have sex with men in Pretoria, South Africa. AIDS and Behavior, 16(3), 717–723. https://dx.doi.org/10.1007/s10461-011-9948-4.

Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural equation modeling: applications using Mplus. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Weatherburn, P., Schmidt, A. J., Hickson, F., Reid, D., Berg, R. C., Hospers, H. J., ... EMIS Network. (2013). The European Men-Who-Have-Sex-with-Men Internet Survey (EMIS): design and methods. Sexuality Research and Social Policy, 10(4), 243–257. https://dx.doi.org/10.1007/s13178-013-0119-4.

Weinberg, G. H. (1972). Society and the healthy homosexual. New York, NY: St Martin’s Press.

Wilkerson, J. M., Smolenski, D. J., Brady, S. S., & Simon Rosser, B. R. (2012). Religiosity, internalized homonegativity, and outness in Christian men who have sex with men. Sexual and Relationship Therapy, 27(2), 122–132. https://dx.doi.org/10.1080/14681994.2012.698259.

Williamson, I. R. (2000). Internalized homophobia and health issues affecting lesbians and gay men. Health Education Research, 15(1), 97–107. https://dx.doi.org/10.1093/her/15.1.97.

Xu, W., Zheng, L., Xu, Y., & Zheng, Y. (2017). Internalized homophobia, mental health, sexual behaviors, and outness of gay/bisexual men from Southwest China. International Journal for Equity in Health, _16:_36. https://dx.doi.org/ 10.1186/s12939-017-0530-1.

Yanykin, A. A., & Nasledov, A. D. (2017). Internalized homophobia in Russia. Psychology in Russia: State of the Art, 10(2), 103–116. https://dx.doi.org/10.11621/pir.2017.0207.

Young, S. D., Shoptaw, S., Weiss, R. E., Munjas, B., & Gorbach, P. M. (2011). Predictors of unrecognized HIV infection among poor and ethnic men who have sex with men in Los Angeles. AIDS and Behavior, 15(3), 643–649.https://dx.doi.org/10.1007/s10461-009-9653-8.

Внутрішня гомонеґативність серед гомо- та бісексуальних чоловіків: порівняльне дослідження

****stmm. 2019 (1): 145-171

УДК 316.367.7

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.01.145

ОЛЕКСІЙ ШЕСТАКОВСЬКИЙ - кандидат соціологічних наук, незалежний дослідник, Київ, Україна

https://orcid.org/0000-0001-7823-9976

МАКСИМ КАСЯНЧУК - кандидат хімічних наук, координатор з моніторинґу та оцінки в ЄКОМ, Євразійська коаліція з чоловічого здоров’я (ЄКОМ), Таллінн, Естонія

ОЛЕСЯ ТРОФИМЕНКО - провідний соціолог відділу соціальної експертизи, Інститут соціології НАН України, Київ

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО - доктор соціологічних наук, завідувачка відділу соціальної експертизи, Інститут соціології НАН України, Київ

https://orcid.org/0000-0001-7540-5174

ВІТАЛІЙ ДЖУМА - маґістр міжнародної охорони громадського здоров’я, виконавчий директор ЄКОМ, Євразійська коаліція з чоловічого здоров’я (ЄКОМ), Таллінн, Естонія

ШОН ГАУВЕЛ - співзасновник та президент Hornet Networks Ltd, Hornet Networks Ltd. (США)

Анотація. Досліджено інтерналізовану гомонеґативність (ІГ) та її чинники серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (ЧСЧ) у 12 країнах Східної Європи та Центральної Азії (СЄЦА). Інтерналізована гомонеґативність (яку інколи називають внутрішньою гомофобією) є неґативним ставленням до власних одностатевих потягів. Вона виникає тоді, коли геї та інші люди з гомосексуальними потягами засвоюють панівні неґативні настанови й переконання про гомосексуалів і гомосексуальність.

Інтерналізована гомонеґативність є важливим чинником гіршого стану здоров'я (включно з уразливістю до ВІЛ-інфекції) й меншої включеності в життя спільноти в західних країнах. У пострадянських країнах її феномен майже не вивчено, хоча є достатньо підстав вважати ІГ більш поширеною тут.

Крос-секційне онлайн-опитування ЧСЧ було проведено в серпні-жовтні 2017 року. Вибірка була зручною за дизайном (convenience sample). Рекрутинґ здійснено на підставі додатків та веб-сайтів для знайомств, інших партнерських сайтів та ЧСЧ-сервісних організацій. Обсяг аналітичної вибірки становив 8239 респондентів з Росії, України, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Естонії та Литви (які ми об'єднали), Вірменії, Грузії, Азербайджану, Македонії та Молдови.

Ми вимірювали ІГ за допомоги Короткої шкали інтерналізованої гомонеґативності (КШІГ), що містить вісім суджень на основних мовах досліджуваних країн. Відповідно до a Кронбаха та багатогрупового конфірматорного факторного аналізу, наша адаптація КШІГ показала задовільний або хороший рівень надійності та часткову або повну скалярну інваріантність у країнах СЄЦА.

Більшість опитаних в усіх країнах не мали вираженої ІГ. Проте середній рівень ІГ значущо відрізнявся поміж країнами. Це можна пояснити як дизайном вибірки, так і різними рівнями соцієтальної гомофобії. Результати моделювання структурними рівняннями чинників КШІГ також відрізнялися поміж країнами. Однак у більшості країн ІГ був нижчим серед чоловіків, які визначали себе як геїв, більш відкритих щодо власних одностатевих потягів і менш релігійних. Неочікуваними висновками виявилися неґативні зв’язки між ІГ і вищою освітою, а також суперечливі зв’язки з віком у деяких країнах.

Таким чином, інтерналізована гомонеґативність є спільним і порівнюваним феноменом серед ЧСЧ Східної Європи та Центральної Азії. Її поширеність відрізняється поміж країнами і пов’язана передусім із власною сексуальною орієнтацією (гей, бісексуал тощо) та з визнанням власних одностатевих потягів. Крім того, шкала КШІГ є придатною для подальшого вивчення здоров’я чоловіків та можливостей мобілізації ЛГБТІК в реґіоні.

Ключові слова: інтерналізована гомонеґативність, гомосексуальність, ЧСЧ, СЄЦА, гомофобія, інваріантність вимірювання, моделювання структурними рівняннями

Варіанти публікації: eng

Джерела

Barnes, D. M., & Meyer, I. H. (2012). Religious affiliation, internalized homophobia, and mental health in lesbians, gay men, and bisexuals. The American Journal of Orthopsychiatry, 82(4), 505–515. https://dx.doi.org/10.1111/j.1939-0025.2012.01185.x.

Bell, A. P., & Weinberg, M. S. (1978). Homosexualities: a study of diversity among men and women. New York, NY: Simon & Schuster.

Berg, R. C., Lemke, R., & Ross, M. W. (2017). Sociopolitical and cultural correlates of internalized homonegativity in gay and bisexual men: findings from a Global Study. International Journal of Sexual Health, 29(1), 97–111. https://dx.doi.org/10.1080/19317611.2016.1247125.

Berg, R. C., Munthe-Kaas, H. M., & Ross, M. W. (2016). Internalized homonegativity: a systematic mapping review of empirical research. Journal of Homosexuality, 63(4), 541–558. https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2015.1083788.

Berg, R. C., Ross, M. W., Weatherburn, P., & Schmidt, A .J. (2013). Structural and environmental factors are associated with internalised homonegativity in men who have sex with men: findings from the European MSM Internet Survey (EMIS) in 38 countries. Social Science & Medicine, 78, 61–69. https://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.11.033.

Berg, R. C., Weatherburn, P., Ross, M. W., & Schmidt, A .J. (2015). The relationship of internalized homonegativity to sexual health and well-being among men in 38 European countries who have sex with men. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 19(3), 285–302. https://dx.doi.org/10.1080/19359705.2015.1024375.

Berghe, W. V., Dewaele, A., Cox, N., & Vincke, J. (2010). Minority-specific determinants of mental well-being among lesbian, gay, and bisexual youth. Journal of Applied Social Psychology, 40(1), 153–166. https://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.2009.00567.x.

Bolshov, Ye. S., Kasianchuk, M. G., Leshchynskyi, Ye. B., Trofymenko, L. V., & Shvab, I. A. (2012). Behavior monitoring and HIV-prevalence among men who have sex with men as a component of second generation surveillance (Analytical report). Retrieved from HIV/AIDS Alliance in Ukraine website: http://www.aidsalliance.org.ua/ru/library/our/.../msm_en_2011.pdf.

Byrne, B. M. (2012). Structural equation modeling with Mplus: basic concepts, applications, and programming. New York, NY: Routledge/Taylor & Francis Group.

Byrne, B. M., Shavelson, R. J., & Muthen, B. (1989). Testing for the equivalence of factor covariance and mean structures: the issue of partial measurement invariance. Psychological Bulletin, 105(3), 456–466. https://dx.doi.org/10.1037/0033-2909.105.3.456.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334.

Currie, M. R., Cunningham, R. G., & Findlay, B. M. (2004). The Short Internalized Homonegativity Scale: examination of the factorial structure of a new measure of internalized homophobia. Educational and Psychological Measurement, 64(6), 1053–1067. https://dx.doi.org/10.1177/0013164404264845.

Dubov, A., Fraenkel, L., Yorick, R., Ogunbajo, A., & Altice, F. L. (2018). Strategies to implement pre-exposure prophylaxis with men who have sex with men in Ukraine. AIDS and Behavior, 22(4), 1100–1112. https://dx.doi.org/10.1007/s10461-017-1996-y.

Hequembourg, A. L., & Dearing, R. L. (2013). Exploring shame, guilt, and risky substance use among sexual minority men and women. Journal of Homosexuality, 60(4), 615–638. https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2013.760365.

Herek, G. M. (2004). Beyond “homophobia”: thinking about sexual prejudice and stigma in the twenty-first century. Sexuality Research & Social Policy, 1(2), 6–24.

Herek, G. M., Cogan, J. C., Gillis, J. R., & Glunt, E. K. (1998). Correlates of internalized homophobia in a community sample of lesbians and gay men. Journal of the Gay & Lesbian Medical Association, 2(1), 17–25.

Herek, G. M., Gillis, J. R., & Cogan, J. C. (2009). Internalized stigma among sexual minority adults: insights from a social psychological perspective. Journal of Counseling Psychology, 56(1), 32–43. https://dx.doi.org/10.1037/a0014672.

Huebner, D. M., Davis, M. C., Nemeroff, C. J., & Aiken, L. S. (2002). The impact of internalized homophobia on HIV preventive interventions. American Journal of Community Psychology, 30(3), 327–348. https://dx.doi.org/10.1023/A:1015325303002.

IBM Corp. Released. (2013). IBM SPSS Statistics for Windows, Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Johnson, M. O., Carrico, A. W., Chesney, M. A., & Morin, S. F. (2008). Internalized heterosexism among HIV-positive, gay-identified men: implications for HIV prevention and care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76(5), 829–839.

Kasianchuk, M., Trofymenko, O., Bilous, Ye., & Sazonova, Ya. (2017). Monitoring behavior and HIV-prevalence among men having sex with men (National analytical report). [In Ukrainian]. Kyiv. Ukraine: Alliance for Public Health. [= Касянчук 2017]

Kasianczuk, M. (2014). The internal homophobia of bisexual men. [In Russian]. In A. A. Kondakov (Ed.), At a crossroads: methodology, theory and practice of LGBT and queer studies (pp. 391–409). Saint Petersburg, Russian Federation: Centre for Independent Social Research. [= Касянчук 2014]

Kharchenko, I. (2014). Adapting to adverse conditions: LGBT coming out strategies in Ukraine (Master’s thesis, Central European University). Retrieved from www.etd.ceu.hu/2014/kharchenko_ievgeniia.pdf.

Lapshina, T. N., & Kochetkova, A. S. (2016). The mental health of LGB teenagers and young adults as a challenge to Russian psychologists. [In Russian]. Psychology. Journal of the Higher School of Economics, 13(1), 40–59. [= Лапшина 2016]

Lingiardi, V., Baiocco, R., & Nardelli, N. (2012). Measure of internalized sexual stigma for lesbians and gay men: a new scale. Journal of Homosexuality, 59(8), 1191–1210. https://dx.doi.org/10.1080/00918369.2012.712850.

Lohmus, L., Murd, M., & Trummal, A. (2012). European MSM Internet Survey (EMIS): the results for Estonia (Analytical report). [In Estonian]. Tallinn, Estonia: Tervise Arengu Instituut (National Institute for Health Development). Retrieved from http://rahvatervis.ut.ee/bitstream/1/4960/1/TAI2012_3.pdf.

Lottes, I. L., & Alkula, T. (2011). An investigation of sexuality-related attitudinal patterns and characteristics related to those patterns for 32 European countries. Sexuality Research and Social Policy, 8(2), 77–92. https://dx.doi.org/10.1007/s13178-011-0038-1.

Malyon, A. K. (1982). Psychotherapeutic implications of internalized homophobia in gay men. Journal of Homosexuality, 7(2–3), 59–69. https://dx.doi.org/10.1300/J082v07n02_08.

Mayfield, W. (2001). The development of an Internalized Homonegativity Inventory for gay men. Journal of Homosexuality, 41(2), 53–76. https://dx.doi.org/10.1300/J082v41n02_04.

Meyer, I., & Dean, L. (1998). Internalized homophobia, intimacy, and sexual behavior among gay and bisexual men. In G. M. Herek (Ed.), Psychological perspectives on lesbian and gay issues, Vol. 4. Stigma and sexual orientation: understanding prejudice against lesbians, gay men, and bisexuals (pp. 160–186). https://dx.doi.org/10.4135/9781452243818.n8.

Morell-Mengual, V., Gil-Llario, M. D., Ballester-Arnal, R., & Salmeron-Sanchez, P. (2017). Spanish adaptation and validation of the Short Internalized Homonegativity Scale (SIHS). Journal of Sex & Marital Therapy, 43(4), 298–305. https://dx.doi.org/10.1080/0092623X.2016.1149128.

Moskotina, R., Dmitruk, N., Trofimenko, O., Privalov, Yu., & Kasianczuk, M. (2017). Study on the attitudes of staff of key social services of five countries of Central and Eastern Europe and Central Asia towards LGBT people, conducted within the framework of ECOM’s regional program “Right to Health” (Analytical report).Tallinn, Estonia: Eurasian Coalition on Male Health.

Muthen, L. K., & Muthen, B. O. (1998–2012). Mplus user’s guide. Seventh edition. Los Angeles, CA: Muthen & Muthen.

Newcomb, M. E., & Mustanski, B. (2011). Moderators of the relationship between internalized homophobia and risky sexual behavior in men who have sex with men: a meta-analysis. Archives of Sexual Behavior, 40(1), 189–199. https://dx.doi.org/10.1007/s10508-009-9573-8.

Nungesser, L. G. (1983). Homosexual acts, actors, and identities. Santa Barbara, CA: Praeger.

Parker, R. D., Lohmus, L., Mangine, C., & Ruutel, K. (2016). Homonegativity and associated factors among men who have sex with men in Estonia. Journal of Community Health, 41(4), 717–723. https://dx.doi.org/10.1007/s10900-015-0145-7.

Pew Research Center. (2017). Religious belief and national belonging in Central and Eastern Europe (Survey report). Retrieved from http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe.

Pyun, T., Santos, G. M., Arreola, S., Do, T., Hebert, P., Beck, J., ... Ayala, G. (2014). Internalized homophobia and reduced HIV testing among men who have sex with men in China. Asia Pacific Journal of Public Health, 26(2), 118–125. https://dx.doi.org/10.1177/1010539514524434.

Ross, M. W., Berg, R. C., Schmidt, A. J., Hospers, H. J., Breveglieri, M., Furegato, M., & Weatherburn, P. (2013). Internalised homonegativity predicts HIV-associated risk behavior in European men who have sex with men in a 38-country cross-sectional study: some public health implications of homophobia. BMJ Open, 3(2), e001928. https://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001928.

Ross, M. W., Kajubi, P., Mandel, J. S., McFarland, W., & Raymond, H. F. (2013). Internalized homonegativity/homophobia is associated with HIV-risk behaviors among Ugandan gay and bisexual men. International Journal of STD & AIDS, 24(5), 409–413. https://dx.doi.org/10.1177/0956462412472793.

Ross, M., & Simon Rosser, B. R. (1996). Measurement and correlates of internalized homophobia: a factor analytic study. Journal of Clinical Psychology, 52(1), 15–21. https://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199601)52:1<15::AID-JCLP2>3.0.CO;2-V.

Ross, M. W., Simon Rosser, B. R., Neumaier, E. R., & Positive Connections Team (2008). The relationship of internalized homonegativity to unsafe sexual behavior in HIV seropositive men who have sex with men. AIDS Education and Prevention, 20(6), 547–557. https://dx.doi.org/10.1521/aeap.2008.20.6.547.

Ross, M. W., Smolenski, D. J., Kajubi, P., Mandel, J .S., McFarland, W., Raymond, F. H. (2010). Measurement of internalized homonegativity in gay and bisexual men in Uganda: cross-cultural properties of the Internalized Homonegativity scale. Psychology, Health & Medicine, 15(2), 159–165.

Rosser, S. (2011, November). The relationship between discrimination, homophobia, mental health and HIV risk: findings from the SILAS study. Paper presented at FEMP Conference. Retrieved from https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ce6e1b196d2541e6a3b417a6b4bcb031/femp-2011-future-european-prevention-men-have-sex-with-men.pdf.

Rosser, B. R., Bockting, W. O., Ross, M. W., Miner, M. H., & Coleman, E. (2008). The relationship between homosexuality, internalized homo-negativity, and mental health in men who have sex with men. _Journal of Homosexuality, 5_5(2), 185–203. https://dx.doi.org/10.1080/00918360802129394.

Sabunaieva, M. L. (2011). Internalized homophobia: Do I fear myself? [In Russian]. Saint Petersburg, Russian Federation. [= Сабунаева 2011]

Santos, G. M., Beck, J., Wilson, P. A., Hebert, P., Makofane K., Pyun, T., ... Ayala, G. (2013). Homophobia as a barrier to HIV prevention service access for young men who have sex with men. JAIDS: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndrome, 63(5), e167–e170.

Shestakovskii, O., & Kasianczuk, M. (2018). A study on internalized homonegativity (Analytical report). [In Russian]. Tallinn, Estonia: Eurasian Coalition on Male Health. Retrieved from https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/09/Issledovanie-internalizirovannoj-gomonegativnosti-_RU.pdf. [= Шестаковский 2018]

Shestakovskyi, O., Kasianchuk, M., Garner, A., Howell, S., Djuma, V., & Sabelashvili, P. Internalized homonegativity decreases access to condoms among MSM in 10 countries of Eastern Europe and Central Asia. (2018, July). Paper presented at AIDS 2018 Conference. Retrieved from https://programme.aids2018.org//PAGMaterial/eposters/5139.pdf.

Shidlo, A. (1994). Internalized homophobia: Conceptual and empirical issues in measurement. In B. Greene & G. M. Herek (Eds.), Psychological perspectives on lesbian and gay issues, Vol. 1. Lesbian and gay psychology: theory, research, and clinical applications (pp. 176–205). Thousand Oaks, CA: Sage. https://dx.doi.org/10.4135/9781483326757.n10.

Shmykova, Ye. (2011). European MSM Internet Survey (EMIS): the results for Russia (Analytical report). [In Russian]. Retrieved from http://www.emis-project.eu/sites/default/files/public/publications/EMIS_NationalReport_Russia.pdf. [= Шмыкова 2011]

Shoptaw, S., Weiss, R. E., Munjas, B., Hucks-Ortiz, C., Young, S. D., Larkins, S., ... Gorbach, P. M. (2009). Homonegativity, substance use, sexual risk behaviors, and HIV status in poor and ethnic men who have sex with men in Los Angeles. Journal of Urban Health, 86(Suppl 1), 77–92. https://dx.doi.org/10.1007/s11524-009-9372-5.

Smolenski, D. J., Diamond, P. M., Ross, M. W., & Simon Rosser, B. R. (2010). Revision, criterion validity, and multi-group assessment of the Reactions to Homosexuality Scale. Journal of Personality Assessment, 92(6), 568–576. https://dx.doi.org/10.1080/00223891.2010.513300.

Smolenski, D. J., Ross, M. W., & Simon Rosser, B. R. (2011). Direct and indirect effects between internalized homonegativity and high-risk sex. Archives of Sexual Behavior, 40(4), 785–792. https://dx.doi.org/10.1007/s10508-010-9705-1.

Szymanski, D. M., Kashubeck-West, S., & Meyer, J. (2008). Internalized heterosexism: a historical and theoretical overview. The Counseling Psychologist, 36(4), 510–524. https://dx.doi.org/10.1177/0011000007309488.

The EMIS Network. (2013). EMIS 2010: the European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey. Findings from 38 countries (Technical report). Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control. Retrieved from https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/EMIS-2010-european-men-who-have-sex-with-men-survey.pdf.

Tran, H., Ross, M. W., Diamond, P. M., Berg, R. C., Weatherburn, P., & Schmidt, A. J. (2018). Structural validation and multiple group assessment of the Short Internalized Homonegativity Scale in homosexual and bisexual men in 38 European countries: results from the European MSM Internet Survey. The Journal of Sex Research, 55(4–5), 617–629. https://dx.doi.org/10.1080/00224499.2017.1380158.

Vu, L., Tun, W., Sheehy, M., & Nel, D. (2012). Levels and correlates of internalized homophobia among men who have sex with men in Pretoria, South Africa. AIDS and Behavior, 16(3), 717–723. https://dx.doi.org/10.1007/s10461-011-9948-4.

Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural equation modeling: applications using Mplus. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Weatherburn, P., Schmidt, A. J., Hickson, F., Reid, D., Berg, R. C., Hospers, H. J., ... EMIS Network. (2013). The European Men-Who-Have-Sex-with-Men Internet Survey (EMIS): design and methods. Sexuality Research and Social Policy, 10(4), 243–257. https://dx.doi.org/10.1007/s13178-013-0119-4.

Weinberg, G. H. (1972). Society and the healthy homosexual. New York, NY: St Martin’s Press.

Wilkerson, J. M., Smolenski, D. J., Brady, S. S., & Simon Rosser, B. R. (2012). Religiosity, internalized homonegativity, and outness in Christian men who have sex with men. Sexual and Relationship Therapy, 27(2), 122–132. https://dx.doi.org/10.1080/14681994.2012.698259.

Williamson, I. R. (2000). Internalized homophobia and health issues affecting lesbians and gay men. Health Education Research, 15(1), 97–107. https://dx.doi.org/10.1093/her/15.1.97.

Xu, W., Zheng, L., Xu, Y., & Zheng, Y. (2017). Internalized homophobia, mental health, sexual behaviors, and outness of gay/bisexual men from Southwest China. International Journal for Equity in Health, _16:_36. https://dx.doi.org/ 10.1186/s12939-017-0530-1.

Yanykin, A. A., & Nasledov, A. D. (2017). Internalized homophobia in Russia. Psychology in Russia: State of the Art, 10(2), 103–116. https://dx.doi.org/10.11621/pir.2017.0207.

Young, S. D., Shoptaw, S., Weiss, R. E., Munjas, B., & Gorbach, P. M. (2011). Predictors of unrecognized HIV infection among poor and ethnic men who have sex with men in Los Angeles. AIDS and Behavior, 15(3), 643–649.https://dx.doi.org/10.1007/s10461-009-9653-8.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }