ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

К.Маркс про роль капіталізму в формуванні всесвітньо-історичних відносин

stmm. 2019 (1): 73-91

УДК 316.4+930.008

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.01.073

АНДРІЙ МАЛЮК - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділy теорії та історії соціології Інституту соціології НAН України, Київ

Анотація. У статті здійснюється реконструкція Марксової концепції місця і ролі капіталізму в становленні всесвітніх, ґлобальних відносин і взаємозв'язків, а також історичних меж створеної ним ґлобальності. Показано, що, з точки зору Маркса, формування капіталізму є невіддільним від утворення системи ґлобальних взаємозв'язків і ґлобальної системи суспільних відносин. З іншого боку, формування системи ґлобальних відносин випливає з закономірностей розвитку капіталістичного суспільства. Та історична форма продуктивних сил і суспільних відносин, завдяки якій і за допомоги якої світ залучався до системи ґлобальних взаємозв'язків, була капіталістичною. Капіталізм за своєю природою є ґлобальною системою. Ґлобальність і всесвітність становлять саму сутність капіталізму, який Маркс розумів як внутрішньо експансіоністську, а отже, світову систему. Таке розуміння випливає з природи капіталу, в якій закладено його прагнення до нескінченного накопичення, самозростання.

Ключові слова: Маркс, матеріалістичне розуміння історії, капіталізм, світова капіталістична система, теорія всесвітньо-історичного процесу, соціальна теорія, ґлобалізація

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Маркс, К. (1940). Хронологические выписки. В Архив Маркса и Энгельса. Т. 7. Москва: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Манифест Коммунистической партии. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 4 (сс. 419–459). Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1960). «Капитал». Критика политической экономии. Т. 1, кн. 1: Процесс производства капитала. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 23. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1961). «Капитал». Критика политической экономии. Т. 3, кн. 3: Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 1 (главы I–XXVIII). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 25, ч. 1. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1962). Письмо П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 27 (сс. 401–413). Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1964). Теории прибавочной стоимости. (IV том «Капитала»). Ч. 3 (главы XIX–XXIV). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 26, ч. 3. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1968). Экономические рукописи 1857–1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала»). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1969). Экономические рукописи 1857–1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала»). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 46, ч. 2. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1973). Экономическая рукопись 1861–1863 годов. Процесс производства капитала. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 47. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К., Энгельс, Ф. (1988). Немецкая идеология. Москва: Издательство политической литературы.
Мендельсон, Л. А. (1959). Теория и история экономических кризисов и циклов в 3 т. Т. 1. Москва: Соцэкгиз.
Энгельс, Ф. (1955). Принципы коммунизма. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 4 (сс. 322–329). Москва: Издательство политической литературы.
Энгельс, Ф. (1956). Германская кампания за имперскую конституцию. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 7 (сс. 111–207). Москва: Издательство политической литературы.
Энгельс, Ф. (1964). Письмо Августу Бебелю от 10–11 мая 1883 года. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 36 (сс. 20–23). Москва: Издательство политической литературы.
Arrighi, G. (1994). The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time. London: Verso.
Pradella, L. (2013). Imperialism and Capitalist Development in Marx’s Capital. Historical Materialism, 21 (2), 117–147. https://doi.org/10.1163/1569206x-12341300
Smith, T. (2006). Globalisation: A Systematic Marxian Account. Leiden: Brill Academic Publishers.

К.Маркс про роль капіталізму в формуванні всесвітньо-історичних відносин

stmm. 2019 (1): 73-91

УДК 316.4+930.008

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2019.01.073

АНДРІЙ МАЛЮК - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділy теорії та історії соціології Інституту соціології НAН України, Київ

Анотація. У статті здійснюється реконструкція Марксової концепції місця і ролі капіталізму в становленні всесвітніх, ґлобальних відносин і взаємозв'язків, а також історичних меж створеної ним ґлобальності. Показано, що, з точки зору Маркса, формування капіталізму є невіддільним від утворення системи ґлобальних взаємозв'язків і ґлобальної системи суспільних відносин. З іншого боку, формування системи ґлобальних відносин випливає з закономірностей розвитку капіталістичного суспільства. Та історична форма продуктивних сил і суспільних відносин, завдяки якій і за допомоги якої світ залучався до системи ґлобальних взаємозв'язків, була капіталістичною. Капіталізм за своєю природою є ґлобальною системою. Ґлобальність і всесвітність становлять саму сутність капіталізму, який Маркс розумів як внутрішньо експансіоністську, а отже, світову систему. Таке розуміння випливає з природи капіталу, в якій закладено його прагнення до нескінченного накопичення, самозростання.

Ключові слова: Маркс, матеріалістичне розуміння історії, капіталізм, світова капіталістична система, теорія всесвітньо-історичного процесу, соціальна теорія, ґлобалізація

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Маркс, К. (1940). Хронологические выписки. В Архив Маркса и Энгельса. Т. 7. Москва: Государственное издательство политической литературы.
Маркс, К., Энгельс, Ф. (1955). Манифест Коммунистической партии. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 4 (сс. 419–459). Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1960). «Капитал». Критика политической экономии. Т. 1, кн. 1: Процесс производства капитала. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 23. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1961). «Капитал». Критика политической экономии. Т. 3, кн. 3: Процесс капиталистического производства, взятый в целом. Ч. 1 (главы I–XXVIII). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 25, ч. 1. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1962). Письмо П. В. Анненкову, 28 декабря 1846 г. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 27 (сс. 401–413). Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1964). Теории прибавочной стоимости. (IV том «Капитала»). Ч. 3 (главы XIX–XXIV). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 26, ч. 3. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1968). Экономические рукописи 1857–1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала»). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 46, ч. 1. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1969). Экономические рукописи 1857–1859 годов. (Первоначальный вариант «Капитала»). В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 46, ч. 2. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К. (1973). Экономическая рукопись 1861–1863 годов. Процесс производства капитала. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 47. Москва: Издательство политической литературы.
Маркс, К., Энгельс, Ф. (1988). Немецкая идеология. Москва: Издательство политической литературы.
Мендельсон, Л. А. (1959). Теория и история экономических кризисов и циклов в 3 т. Т. 1. Москва: Соцэкгиз.
Энгельс, Ф. (1955). Принципы коммунизма. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 4 (сс. 322–329). Москва: Издательство политической литературы.
Энгельс, Ф. (1956). Германская кампания за имперскую конституцию. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 7 (сс. 111–207). Москва: Издательство политической литературы.
Энгельс, Ф. (1964). Письмо Августу Бебелю от 10–11 мая 1883 года. В К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения. 2-е изд. Т. 36 (сс. 20–23). Москва: Издательство политической литературы.
Arrighi, G. (1994). The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Time. London: Verso.
Pradella, L. (2013). Imperialism and Capitalist Development in Marx’s Capital. Historical Materialism, 21 (2), 117–147. https://doi.org/10.1163/1569206x-12341300
Smith, T. (2006). Globalisation: A Systematic Marxian Account. Leiden: Brill Academic Publishers.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }