ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2006, №4)

ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЕВАДИ
Євген Головаха (Київ)
Наукова школа Юрія Левади про соціокультурні зміни у пострадянському суспільстві
Повний текст публікації: рос
Лев Гудков (Москва), Борис Дубін (Москва)
Людина вільна
Повний текст публікації: рос
Юрій Левада (Москва)
Тягар уявного вибору
Повний текст публікації: рос
СТАТТІ
Микола Шульга (Київ)
Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності
Повний текст публікації: рос
Геннадій Коржов (Макіївка)
Регіональна ідентичність Донбасу: генеза та тенденції розвитку в умовах суспільної трансформації
Повний текст публікації: рос
Валентин Тарасенко (Київ)
Соціальне, суспільне та соціологічне пізнання
Повний текст публікації: рос
Олена Злобіна (Київ), Всеволод Тихонович (Київ)
Традиціоналізм і інновація в українському вимірі
Повний текст публікації: рос
Олег Оберемко (Краснодар, Росія)
Популярність соціально-структурної ідентифікації: ресурс чи компенсація?
Повний текст публікації: рос
Едуард Клюєнко (Кіровоград)
Особливості політичного вибору українських громадян у суспільствах авторитарного і демократичного типу (порівняльний аналіз результатів виборів до Верховної Ради України 2006 року у зарубіжному окрузі)
Повний текст публікації: рос
Лідія Амджадін (Київ), Юрій Саєнко (Київ), Наталія Ходорівська (Київ)
Постчорнобильський соціум: ризики та шанси виживання
Повний текст публікації: рос
Олена Стрельник (Полтава)
Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми ґендерної нерівності (за матеріалами соціологічних досліджень)
Повний текст публікації: рос
Валентин Королько (Київ), Оксана Некрасова (Київ)
Соцієтальна культура та паблік рілейшнз
Повний текст публікації: рос
Тетяна Єфременко (Київ)
Економічна культура населення сучасної України (за матеріалами експертного опитування)
Повний текст публікації: рос
Аліна Солнишкіна (Дніпропетровськ)
Організаційна культура як інструмент вирішення соціальних проблем воєнної сфери
Повний текст публікації: рос
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Володимир Полторак (Дніпропетровськ), Олег Петров (Павлоград)
Соціологічний механізм референдуму: проблеми реалізації
Повний текст публікації: рос
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Вадим Ніколенко (Дніпропетровськ)
Соціологічний вимір регіональних проблем
Повний текст публікації: рос
ХІІ Харківські соціологічні читання: підсумки та перспективи
Повний текст публікації: рос
НАШІ ЮВІЛЯРИ
Вітаємо Віля Савбановича Бакірова
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Артур Висоцький (Люблін, Польща)
Постмодерна субкультура: зсередини та ззовні
Повний текст публікації: рос
ПАМ'ЯТІ КОЛЕГИ
Пам'яті Лариси Георгіївни Малишевської

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (2006, №4)

ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА ЛЕВАДИ
Євген Головаха (Київ)
Наукова школа Юрія Левади про соціокультурні зміни у пострадянському суспільстві
Повний текст публікації: рос
Лев Гудков (Москва), Борис Дубін (Москва)
Людина вільна
Повний текст публікації: рос
Юрій Левада (Москва)
Тягар уявного вибору
Повний текст публікації: рос
СТАТТІ
Микола Шульга (Київ)
Етапи становлення політичної еліти в Україні в роки незалежності
Повний текст публікації: рос
Геннадій Коржов (Макіївка)
Регіональна ідентичність Донбасу: генеза та тенденції розвитку в умовах суспільної трансформації
Повний текст публікації: рос
Валентин Тарасенко (Київ)
Соціальне, суспільне та соціологічне пізнання
Повний текст публікації: рос
Олена Злобіна (Київ), Всеволод Тихонович (Київ)
Традиціоналізм і інновація в українському вимірі
Повний текст публікації: рос
Олег Оберемко (Краснодар, Росія)
Популярність соціально-структурної ідентифікації: ресурс чи компенсація?
Повний текст публікації: рос
Едуард Клюєнко (Кіровоград)
Особливості політичного вибору українських громадян у суспільствах авторитарного і демократичного типу (порівняльний аналіз результатів виборів до Верховної Ради України 2006 року у зарубіжному окрузі)
Повний текст публікації: рос
Лідія Амджадін (Київ), Юрій Саєнко (Київ), Наталія Ходорівська (Київ)
Постчорнобильський соціум: ризики та шанси виживання
Повний текст публікації: рос
Олена Стрельник (Полтава)
Поняття соціального потенціалу в інтерпретації проблеми ґендерної нерівності (за матеріалами соціологічних досліджень)
Повний текст публікації: рос
Валентин Королько (Київ), Оксана Некрасова (Київ)
Соцієтальна культура та паблік рілейшнз
Повний текст публікації: рос
Тетяна Єфременко (Київ)
Економічна культура населення сучасної України (за матеріалами експертного опитування)
Повний текст публікації: рос
Аліна Солнишкіна (Дніпропетровськ)
Організаційна культура як інструмент вирішення соціальних проблем воєнної сфери
Повний текст публікації: рос
СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА
Володимир Полторак (Дніпропетровськ), Олег Петров (Павлоград)
Соціологічний механізм референдуму: проблеми реалізації
Повний текст публікації: рос
НАУКОВЕ ЖИТТЯ
Вадим Ніколенко (Дніпропетровськ)
Соціологічний вимір регіональних проблем
Повний текст публікації: рос
ХІІ Харківські соціологічні читання: підсумки та перспективи
Повний текст публікації: рос
НАШІ ЮВІЛЯРИ
Вітаємо Віля Савбановича Бакірова
СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ
Артур Висоцький (Люблін, Польща)
Постмодерна субкультура: зсередини та ззовні
Повний текст публікації: рос
ПАМ'ЯТІ КОЛЕГИ
Пам'яті Лариси Георгіївни Малишевської
ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ