ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Уявлення українців про політичне життя в повоєнний період у контексті перспективи поширення популізму

stmm. 2024 (2): 25-39

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.02.025

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-2/4.pdf

ОЛЕКСАНДР РАХМАНОВ, доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

kneu_1906@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-8884-5515

Несприйняття більшістю населення України ідеї виборів під час повномасштабної війни є вимушеною пролонґацією леґітимності чинних державних інститутів. Українці розуміють усі ризики таких виборів для політичної системи за умов воєнного стану, погоджуючись із нормами законодавства та дотриманням демократичних процедур. Водночас формується достатньо вагома група населення, яка не поділяє монополізації влади під час війни однією політичною силою. Накопичення політичних питань, які увиразняться в повоєнний час, стане суттєвим викликом для політичного класу України. Низький рівень довіри до наявних політичних партій та зростання запиту на нові політичні сили можуть стати сприятливим тлом для поширення антиелітистських ідей популізму. У громадській думці існує запит на політиків більшою мірою з військового середовища і меншою — з експертного та громадянського секторів, інтелігенції та волонтерів.

Перебудова повоєнної економіки потребуватиме нестандартних рішень, зокрема оптимізації видатків на соціальну сферу та максимальної лібералізації. Низка нововведень у масовій свідомості не матиме підтримки. Зокрема, українці здебільшого налаштовані на безкоштовну медицину та освіту, заборону продажу землі іноземцям та віднесення відповідальності за підвищення доходів громадян на державу, а не на саму людину. Брак фінансових ресурсів після завершення війни може пришвидшити зростання суспільної депривації. Поєднання цих потенційно конфліктних установок з високим рівнем антагонізму та нетерпимості до іншої політичної точки зору можуть бути вміло «підігрітим» з боку популістських сил.

Ключові слова: політичні атитюди, повоєнне життя, підтримка популізму

Джерела

Ведернікова, І. (2023). Війна і вибори. Яка перемога важливіша? ZN.UA, 18 травня 2023 р. Взято з: https://zn.ua/ukr/war/vijna-i-vibori-jaka-peremoha-vazhlivisha.html

Соціологічна група «Рейтинг». (2023a). Невидимий клей: дослідження соціального капіталу в Україні. 27.11.2023. Взято з: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/report_ua_fin.pdf

Соціологічна група «Рейтинг». (2023b). Соціологічне дослідження до Дня Незалежності: уявлення про патріотизм і майбутнє України (16–20 серпня 2023 року). 24.08.2023. Взято з: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rating_independence_august_2023.pdf

Центр Разумкова. (2022). Політичні підсумки 2022 року: оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади, довіра до соціальних інститутів (грудень 2022 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/politychni-pidsumky-2022-roku-otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-gruden-2022r

Центр Разумкова. (2023a). Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (травень 2023 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-traven-2023r

Центр Разумкова. (2023b). Оцінка громадянами ситуації в країні. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів. Ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни (вересень 2023 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-provedennia-zagalnonatsionalnykh-vyboriv-v-ukraini-do-zavershennia-viiny-veresen-2023r

Центр Разумкова. (2023c). Оцінка громадянами ситуації в країні. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (грудень 2023 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-gruden-2023r

Центр Разумкова. (2024). Оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (січень 2024 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-sichen-2024r

Almond, G.A., Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press.

Bakker, R., Edwards, E., Hooghe, L., Jolly, S., Marks, G., Polk, J., Rovny, J., Steenbergen, M., Vachudova, M. (2015). The 2014 Chapel Hill Expert Survey. Version 2015.1. Chapel Hill, NC: University of North Carolina. Retrieved from: https://www.chesdata.eu/2014-chapel-hill-expert-survey

Canovan, M. (1999). Trust the people! Populism and the two faces of democracy. Political Studies, 47(1), 2–16.

Dalton, R. J. (2006). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. CQ Press. Di Tella, R., MacCulloch, R. (2009). Why Doesn't Capitalism Flow to Poor Countries? Brookings Papers on Economic Activity, Spring, 285–321.

KIIS. (2023a). When elections should be held, attitudes towards online voting and attitudes towards possible restrictions on citizens' rights: results of a telephone survey conducted on September 30 – October 11, 2023. 30.10.2023. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1309&page=1

KIIS. (2023b). Attitude towards the creation of the government of national unity. 21.12.2023. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1339&page=1

KIIS. (2023c). How to punish corruptors: according to the law, even if slowly, or as soon as possible, even if in violation of the law. 20.12.2023. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1337&page=2

Krastev, I. (2006). The New Europe: Respectable populism, clockwork liberalism. Open Democracy, 21 March. Retrieved from: https://www.opendemocracy.net/en/new_europe_3376jsp

Lipset, S.M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. Doubleday.

Mudde, C. (2004). The populist Zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 542-563.

Norris, P. (1999). Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance. Oxford University Press.

Rooduijn, M. (2014). The nucleus of populism: In search of the lowest common denominator. Government and Opposition, 49(4), 573-599.

Stanley, B., Cześnik, M. (2021). Uninformed or informed populists? The relationship between political knowledge, socio-economic status and populist attitudes in Poland. East European Politics, 1-18. https://doi.org/10.1080/21599165.2021.1876676

van Kessel, S. (2014). The populist cat-dog: applying the concept of populism to contemporary European party systems. Journal of Political Ideologies, 19(1), 99-118.

Отримано 07.01.2024

Уявлення українців про політичне життя в повоєнний період у контексті перспективи поширення популізму

stmm. 2024 (2): 25-39

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.02.025

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-2/4.pdf

ОЛЕКСАНДР РАХМАНОВ, доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

kneu_1906@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-8884-5515

Несприйняття більшістю населення України ідеї виборів під час повномасштабної війни є вимушеною пролонґацією леґітимності чинних державних інститутів. Українці розуміють усі ризики таких виборів для політичної системи за умов воєнного стану, погоджуючись із нормами законодавства та дотриманням демократичних процедур. Водночас формується достатньо вагома група населення, яка не поділяє монополізації влади під час війни однією політичною силою. Накопичення політичних питань, які увиразняться в повоєнний час, стане суттєвим викликом для політичного класу України. Низький рівень довіри до наявних політичних партій та зростання запиту на нові політичні сили можуть стати сприятливим тлом для поширення антиелітистських ідей популізму. У громадській думці існує запит на політиків більшою мірою з військового середовища і меншою — з експертного та громадянського секторів, інтелігенції та волонтерів.

Перебудова повоєнної економіки потребуватиме нестандартних рішень, зокрема оптимізації видатків на соціальну сферу та максимальної лібералізації. Низка нововведень у масовій свідомості не матиме підтримки. Зокрема, українці здебільшого налаштовані на безкоштовну медицину та освіту, заборону продажу землі іноземцям та віднесення відповідальності за підвищення доходів громадян на державу, а не на саму людину. Брак фінансових ресурсів після завершення війни може пришвидшити зростання суспільної депривації. Поєднання цих потенційно конфліктних установок з високим рівнем антагонізму та нетерпимості до іншої політичної точки зору можуть бути вміло «підігрітим» з боку популістських сил.

Ключові слова: політичні атитюди, повоєнне життя, підтримка популізму

Джерела

Ведернікова, І. (2023). Війна і вибори. Яка перемога важливіша? ZN.UA, 18 травня 2023 р. Взято з: https://zn.ua/ukr/war/vijna-i-vibori-jaka-peremoha-vazhlivisha.html

Соціологічна група «Рейтинг». (2023a). Невидимий клей: дослідження соціального капіталу в Україні. 27.11.2023. Взято з: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/report_ua_fin.pdf

Соціологічна група «Рейтинг». (2023b). Соціологічне дослідження до Дня Незалежності: уявлення про патріотизм і майбутнє України (16–20 серпня 2023 року). 24.08.2023. Взято з: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rating_independence_august_2023.pdf

Центр Разумкова. (2022). Політичні підсумки 2022 року: оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади, довіра до соціальних інститутів (грудень 2022 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/politychni-pidsumky-2022-roku-otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-gruden-2022r

Центр Разумкова. (2023a). Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (травень 2023 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-traven-2023r

Центр Разумкова. (2023b). Оцінка громадянами ситуації в країні. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів. Ставлення до проведення загальнонаціональних виборів в Україні до завершення війни (вересень 2023 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-stavlennia-do-provedennia-zagalnonatsionalnykh-vyboriv-v-ukraini-do-zavershennia-viiny-veresen-2023r

Центр Разумкова. (2023c). Оцінка громадянами ситуації в країні. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (грудень 2023 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-gruden-2023r

Центр Разумкова. (2024). Оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (січень 2024 р.). Взято з: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-gromadianamy-sytuatsii-v-kraini-ta-dii-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-sichen-2024r

Almond, G.A., Verba, S. (1963). The civic culture: Political attitudes and democracy in five nations. Princeton University Press.

Bakker, R., Edwards, E., Hooghe, L., Jolly, S., Marks, G., Polk, J., Rovny, J., Steenbergen, M., Vachudova, M. (2015). The 2014 Chapel Hill Expert Survey. Version 2015.1. Chapel Hill, NC: University of North Carolina. Retrieved from: https://www.chesdata.eu/2014-chapel-hill-expert-survey

Canovan, M. (1999). Trust the people! Populism and the two faces of democracy. Political Studies, 47(1), 2–16.

Dalton, R. J. (2006). Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies. CQ Press. Di Tella, R., MacCulloch, R. (2009). Why Doesn't Capitalism Flow to Poor Countries? Brookings Papers on Economic Activity, Spring, 285–321.

KIIS. (2023a). When elections should be held, attitudes towards online voting and attitudes towards possible restrictions on citizens' rights: results of a telephone survey conducted on September 30 – October 11, 2023. 30.10.2023. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1309&page=1

KIIS. (2023b). Attitude towards the creation of the government of national unity. 21.12.2023. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1339&page=1

KIIS. (2023c). How to punish corruptors: according to the law, even if slowly, or as soon as possible, even if in violation of the law. 20.12.2023. Retrieved from: https://www.kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=1337&page=2

Krastev, I. (2006). The New Europe: Respectable populism, clockwork liberalism. Open Democracy, 21 March. Retrieved from: https://www.opendemocracy.net/en/new_europe_3376jsp

Lipset, S.M. (1960). Political Man: The Social Bases of Politics. Doubleday.

Mudde, C. (2004). The populist Zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 542-563.

Norris, P. (1999). Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance. Oxford University Press.

Rooduijn, M. (2014). The nucleus of populism: In search of the lowest common denominator. Government and Opposition, 49(4), 573-599.

Stanley, B., Cześnik, M. (2021). Uninformed or informed populists? The relationship between political knowledge, socio-economic status and populist attitudes in Poland. East European Politics, 1-18. https://doi.org/10.1080/21599165.2021.1876676

van Kessel, S. (2014). The populist cat-dog: applying the concept of populism to contemporary European party systems. Journal of Political Ideologies, 19(1), 99-118.

Отримано 07.01.2024

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }