ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Практики українських старшокласників з читання художньої літератури у суспільстві електронних мас-медіа

stmm. 2024 (1): 170-186

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.170

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/11.pdf

КАТЕРИНА БАТАЄВА, доктор філософських наук, професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» (10020, Житомир, вул. Вільський Шлях, 18)

bataevaekaterina72@yahoo.com

https://orcid.org/0000-0002-4628-4817

ІРИНА СЄРИКОВА, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії комунального закладу «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» (61068, Харків, вул. Лесі Українки, 4)

ivserikova@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-4509-5902

ЄЛИЗАВЕТА СТРЕЛЬЦИНА, випускниця комунального закладу «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» (61068, Харків, вул. Лесі Українки, 4)

liza15122007@gmail.com

https://orcid.org/0009-0008-9750-3777

У статті розкриваються особливості практик читання українських старшокласників порівняно з практиками користування візуальними електронними мас-медіа, а також з’ясовується, чи існує відповідність між жанровими преференціями старшокласників та реальним жанровим наповненням шкільної програми з української та зарубіжної літератури. Зазначається, що у західній соціології значну увагу приділяють вивченню процесу формування навичок читання у дітей дошкільного та шкільного віку, які значно впливають на їхню загальну академічну успішність. Емпірична частина статті ґрунтується на результатах дослідження, яке було проведено у вересні — жовтні 2023 року методом глибинного напівструктурованого інтерв’ю з десятьма українськими старшокласниками. Акцентується, що учасники дослідження у рейтингу пізнавальних жанрів на першу позицію поставили соціальні мережі чи кіно, тоді як література слідувала другою чи третьою, а четверту позицію частіше отримували відеоігри. Зазначається, що у старшокласників змінюється ставлення до літератури у підлітковому віці; вони починають більше цінувати практики читання, які не контролюються ззовні, а обираються самостійно з метою самовдосконалення. Підкреслюється, що улюбленими літературними жанрами українських старшокласників є фантастика, фентезі, трилери, детективи та любовні романи. За результатами контент-аналізу шкільних підручників з української та зарубіжної літератури для 10 та 11 класів виявлено відсутність в них літературних творів тих жанрів, які подобаються старшокласникам. Зроблено висновок, що необхідне реформування шкільних програм з української та зарубіжної літератури, щоб вони більше відповідали літературним жанровим преференціям українських старшокласників. Жанрова привабливість шкільної програми з літератури може стати потужним «притягувальним» фактором для школярів порівняно з «відштовхуючим» впливом з боку соціальних мереж та електронних мас-медіа.

Ключові слова: практики читання, літературний жанр, соціальні мережі, старшокласники, мас-медіа

Джерела

Antipkina, I., Kuznetsova, M., Kardanova, E. (2017). What factors help and hinder children’s progress in reading? Educational Studies, 2, 206-233.

Bataeva, E. (2018). Motivational content analysis of primary school textbooks on literature in context of D. McClelland’s theory. The Education and Science Journal, 20(1), 136-151. https://doi.org/DOI: 10.17853/1994-5639-2018-1-136-151

Becker, M., & McElvany, N. (2018). The interplay of gender and social background. A longitudinal study of interaction effects in reading attitudes and behaviour. British Journal of Educational Psychology, 88(4), 529-549. https://doi.org/10.1111/bjep.12199

Benjamin, R.G. (2012). Reconstructing readability: Recent developments and recommendations in the analysis of text difficulty. Educational Psychology Review, 24(1), 63-88. https://doi.org/10.1007/s10648-011-9181-8

Berkowitz, R., Moore, H., Avi Astor, R., Benbenishty, R. (2017). A research synthesis of the associations between socioeconomic background, inequality, school climate, and academic achievement. Review of Educational Research, 87/2, 425-469. https://doi.org/10.3102/0034654316669821

Bourdieu, P. (1974). The school as a conservative force: Scholastic and cultural inequalities. In: Contemporary Research in the Sociology of Education. / Ed. by J. Eggleston (pp. 32-46). London: Methuen.

Bourdieu, P. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature / Ed. by Randal Johnson. Columbia University Press.

Davis-Kean, P.E. (2005). The influence of parent education and family income on child achievement: The indirect role of parental expectations and the home environment. Journal of Family Psychology, 19(2), 294-304. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0893-3200.19.2.294

Erikson, E. (1993). Childhood and Society (2nd ed.).New York: W. W. Norton & Company.

Glaser, V., Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Publishing.

Hattie, J., Durfler, T., Artelt, C. (2014). Individual differences in reading development: A Review of 25 years of empirical research on Matthew Effects in Reading. Review of Educational Research, 84(2), 203-244. https://doi.org/10.3102/0034654313509492

Herbers, J. E., Cutuli, J. J., Supkoff, L. M. et al. (2012). Early reading skills and academic achievement trajectories of students facing poverty, homelessness, and high residential mobility. Educational Researcher, 41(9), 366-374. https://doi.org/10.3102/0013189X12445320

MacNeil, A., D. Prater, D., and S. Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement. International Journal of Leadership in Education, 12/1, 73-84. https://doi.org/10.1080/13603120701576241

Main, S., Hill, S., & Paolino, A. (2023). Improving the reading skills of struggling secondary students in a real-world setting: issues of implementation and sustainability. Australian Journal of Learning Difficulties, 28(1), 73-95. https://doi.org/10.1080/19404158.2023.2210588

McGeown, S., Goodwin, H., Henderson, N., & Wright, P. (2012). Gender differences in reading motivation: Does sex or gender identity provide a better account? Journal of Research in Reading, 35(3), 328-336. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2010.01481.x

McLuhan, H. M. (1994). Understanding Media: The Extensions of Man. London, and New York: MIT Press.

Merga, M.K. (2013). Should silent reading feature in a secondary school English programme? West Australian students’ perspectives on silent reading. English in Education, 47(3), 229-244. https://doi.org/10.1111/eie

Mesmer, H.A., Cunningham, J.W., & Hiebert, E.H. (2012). Toward a theoretical model of text complexity for the early grades: Learning from the past, anticipating the future. Reading Research Quarterly, 47(3), 235-258. https://doi.org/10.1002/rrq.019

Mirzoeff, N. (1999). An Introduction to Visual Culture. New York: Routledge.

National report on the results of the international study of the quality of education PISA-2022 / team of authors: H. Bychko (main author), T. Vakulenko, T. Lisova, M. Mazorchuk, V. Tereshchenko, S. Rakov, V. Gorokh, etc.; edited by V. Tereshchenko and I. Klymenko; Ukrainian Center for Educational Quality Assessment. Kyiv, 2023. [=Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 / Г. Бичко, Т. Вакуленко, Т. Лісова, М. Мазорчук, В. Терещенко, С. Раков, В. Горох та ін.; за ред. В. Терещенка, І. Клименко. Київ: Український центр оцінювання якості освіти.]

Parsons, T. (2005). The Social System. London: Routledge.

Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-453. http://dx.doi.org/10.3102/00346543075003417

Smart, D., Youssef, G. J., Sanson, A., Prior, M., Toumbourou, J. W., & Olsson, C. A. (2017). Consequences of childhood reading difficulties and behaviour problems for educational achievement and employment in early adulthood. The British Journal of Educational Psychology, 87(2), 288-308. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/bjep.12150

Snowling, M. J., Adams, J. W., Bowyer-Crane, C., & Tobin, V. (2000). Levels of literacy among juvenile offenders: The incidence of specific reading difficulties. Criminal Behaviour and Mental Health, 10 (4), 229-241. https://doi.org/10.1002/cbm.362

Support for the Promotion of Reading in Ukraine (2023) (authors of the report: L. Yuzva, A. Shurenkova). Retrieved from: https://www.sapiens.com.ua/publications/socpol-research/288/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2011-10-2023.pdf [=Підтримка промоції читання в Україні. (2023). Авторки звіту: Л. Юзва, А. Шуренкова. Взято з: https://www.sapiens.com.ua/publications/socpol-research/288/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2011-10-2023.pdf]

Swanson, E., Wanzek, J., McCulley, L., Stillman-Spisak, S., Vaughn, S., Simmons, D., Fogarty, M., & Hairrell, A. (2016). Literacy and text reading in middle and high school social studies and English language arts classrooms. Reading & Writing Quarterly, 32(3), 199-222. https://doi.org/10.1080/10573569.2014.910718

Tegmark, M., Alatalo, T., Vinterek, M., Winberg, M. (2022). What motivates students to read at school? Student views on reading practices in middle and lower-secondary school. Journal of Research in Reading, 45(1), 100-118. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12386

Tiaglo, K. (2012). Homo legens, or the reading man: reading practices and the Internet in the 21st century. [In Ukrainian]. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, 992, 72-76. [=Тягло, К. (2012). Homo legens, або людина читаюча: практики читання та Інтернет у ХХІ столітті. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 992, 72-76]

Tiaglo, K. (2015). Field of Ukrainian fiction today: canon, reader and author. Variability of culture: sociological projections. [In Ukrainian]. Kyiv: Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine. [=Тягло, К. (2015). Поле української художньої літератури сьогодні: канон, читач та автор. Мінливості культури: соціологічні проекції. Київ: Інститут соціології НАН України.]

Troyer, M., Kim, J.S., Hale, E., Wantchekon, K.A., & Amstrong, C. (2019). Relations among intrinsic and extrinsic reading motivation, reading amount, and comprehension: A conceptual replication. Reading and Writing, 32(5), 1197-1218. https://doi.org/10.1007/s11145-018-9907-9

Vaknin-Nusbaum, V., Tuckwiller, E. (2023). Reading motivation, well-being and reading achievement in second grade students. Journal of Research in Reading, 46(1), 64-85. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12414

Volosevych, I., Shurenkova, A. (2020). Reading in the context of media consumption and life design. [In Ukrainian]. Retrieved from: https://drive.google.com/drive/folders/1KCC8ZkOAXTWInqRTRchHzpVzUhKtxSf5. [=Волосевич, І., Шуренкова, А. (2020). Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання. (2020). Отримано з: https://drive.google.com/drive/folders/1KCC8ZkOAXTWInqRTRchHzpVzUhKtxSf5]

Whitten, C., Labby, S., Sullivan, S. (2016). The impact of pleasure reading on academic success. The Journal of Multidisciplinary Graduate Research, 2, Article 4, 48-64.

Wigfield, A., Gladstone, J.R., & Turci, L. (2016). Beyond cognition: Reading motivation and reading comprehension. Child Development Perspectives, 10(3), 190-195. https://doi.org/10.1111/cdep.12184

Zakharov, A., Kapuza, A. (2017). Parental teaching-to-read practices and children’s reading literacy according to PIRLS. Educational Studies, 2, 234-257.

Отримано 26.11.2023

Практики українських старшокласників з читання художньої літератури у суспільстві електронних мас-медіа

stmm. 2024 (1): 170-186

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.01.170

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-1/11.pdf

КАТЕРИНА БАТАЄВА, доктор філософських наук, професор кафедри соціально-реабілітаційних технологій Житомирського економіко-гуманітарного інституту Університету «Україна» (10020, Житомир, вул. Вільський Шлях, 18)

bataevaekaterina72@yahoo.com

https://orcid.org/0000-0002-4628-4817

ІРИНА СЄРИКОВА, вчитель-методист, спеціаліст вищої категорії комунального закладу «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» (61068, Харків, вул. Лесі Українки, 4)

ivserikova@gmail.com

https://orcid.org/0009-0000-4509-5902

ЄЛИЗАВЕТА СТРЕЛЬЦИНА, випускниця комунального закладу «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» (61068, Харків, вул. Лесі Українки, 4)

liza15122007@gmail.com

https://orcid.org/0009-0008-9750-3777

У статті розкриваються особливості практик читання українських старшокласників порівняно з практиками користування візуальними електронними мас-медіа, а також з’ясовується, чи існує відповідність між жанровими преференціями старшокласників та реальним жанровим наповненням шкільної програми з української та зарубіжної літератури. Зазначається, що у західній соціології значну увагу приділяють вивченню процесу формування навичок читання у дітей дошкільного та шкільного віку, які значно впливають на їхню загальну академічну успішність. Емпірична частина статті ґрунтується на результатах дослідження, яке було проведено у вересні — жовтні 2023 року методом глибинного напівструктурованого інтерв’ю з десятьма українськими старшокласниками. Акцентується, що учасники дослідження у рейтингу пізнавальних жанрів на першу позицію поставили соціальні мережі чи кіно, тоді як література слідувала другою чи третьою, а четверту позицію частіше отримували відеоігри. Зазначається, що у старшокласників змінюється ставлення до літератури у підлітковому віці; вони починають більше цінувати практики читання, які не контролюються ззовні, а обираються самостійно з метою самовдосконалення. Підкреслюється, що улюбленими літературними жанрами українських старшокласників є фантастика, фентезі, трилери, детективи та любовні романи. За результатами контент-аналізу шкільних підручників з української та зарубіжної літератури для 10 та 11 класів виявлено відсутність в них літературних творів тих жанрів, які подобаються старшокласникам. Зроблено висновок, що необхідне реформування шкільних програм з української та зарубіжної літератури, щоб вони більше відповідали літературним жанровим преференціям українських старшокласників. Жанрова привабливість шкільної програми з літератури може стати потужним «притягувальним» фактором для школярів порівняно з «відштовхуючим» впливом з боку соціальних мереж та електронних мас-медіа.

Ключові слова: практики читання, літературний жанр, соціальні мережі, старшокласники, мас-медіа

Джерела

Antipkina, I., Kuznetsova, M., Kardanova, E. (2017). What factors help and hinder children’s progress in reading? Educational Studies, 2, 206-233.

Bataeva, E. (2018). Motivational content analysis of primary school textbooks on literature in context of D. McClelland’s theory. The Education and Science Journal, 20(1), 136-151. https://doi.org/DOI: 10.17853/1994-5639-2018-1-136-151

Becker, M., & McElvany, N. (2018). The interplay of gender and social background. A longitudinal study of interaction effects in reading attitudes and behaviour. British Journal of Educational Psychology, 88(4), 529-549. https://doi.org/10.1111/bjep.12199

Benjamin, R.G. (2012). Reconstructing readability: Recent developments and recommendations in the analysis of text difficulty. Educational Psychology Review, 24(1), 63-88. https://doi.org/10.1007/s10648-011-9181-8

Berkowitz, R., Moore, H., Avi Astor, R., Benbenishty, R. (2017). A research synthesis of the associations between socioeconomic background, inequality, school climate, and academic achievement. Review of Educational Research, 87/2, 425-469. https://doi.org/10.3102/0034654316669821

Bourdieu, P. (1974). The school as a conservative force: Scholastic and cultural inequalities. In: Contemporary Research in the Sociology of Education. / Ed. by J. Eggleston (pp. 32-46). London: Methuen.

Bourdieu, P. (1993). The field of cultural production: Essays on art and literature / Ed. by Randal Johnson. Columbia University Press.

Davis-Kean, P.E. (2005). The influence of parent education and family income on child achievement: The indirect role of parental expectations and the home environment. Journal of Family Psychology, 19(2), 294-304. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0893-3200.19.2.294

Erikson, E. (1993). Childhood and Society (2nd ed.).New York: W. W. Norton & Company.

Glaser, V., Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine Publishing.

Hattie, J., Durfler, T., Artelt, C. (2014). Individual differences in reading development: A Review of 25 years of empirical research on Matthew Effects in Reading. Review of Educational Research, 84(2), 203-244. https://doi.org/10.3102/0034654313509492

Herbers, J. E., Cutuli, J. J., Supkoff, L. M. et al. (2012). Early reading skills and academic achievement trajectories of students facing poverty, homelessness, and high residential mobility. Educational Researcher, 41(9), 366-374. https://doi.org/10.3102/0013189X12445320

MacNeil, A., D. Prater, D., and S. Busch, S. (2009). The effects of school culture and climate on student achievement. International Journal of Leadership in Education, 12/1, 73-84. https://doi.org/10.1080/13603120701576241

Main, S., Hill, S., & Paolino, A. (2023). Improving the reading skills of struggling secondary students in a real-world setting: issues of implementation and sustainability. Australian Journal of Learning Difficulties, 28(1), 73-95. https://doi.org/10.1080/19404158.2023.2210588

McGeown, S., Goodwin, H., Henderson, N., & Wright, P. (2012). Gender differences in reading motivation: Does sex or gender identity provide a better account? Journal of Research in Reading, 35(3), 328-336. https://doi.org/10.1111/j.1467-9817.2010.01481.x

McLuhan, H. M. (1994). Understanding Media: The Extensions of Man. London, and New York: MIT Press.

Merga, M.K. (2013). Should silent reading feature in a secondary school English programme? West Australian students’ perspectives on silent reading. English in Education, 47(3), 229-244. https://doi.org/10.1111/eie

Mesmer, H.A., Cunningham, J.W., & Hiebert, E.H. (2012). Toward a theoretical model of text complexity for the early grades: Learning from the past, anticipating the future. Reading Research Quarterly, 47(3), 235-258. https://doi.org/10.1002/rrq.019

Mirzoeff, N. (1999). An Introduction to Visual Culture. New York: Routledge.

National report on the results of the international study of the quality of education PISA-2022 / team of authors: H. Bychko (main author), T. Vakulenko, T. Lisova, M. Mazorchuk, V. Tereshchenko, S. Rakov, V. Gorokh, etc.; edited by V. Tereshchenko and I. Klymenko; Ukrainian Center for Educational Quality Assessment. Kyiv, 2023. [=Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2022 / Г. Бичко, Т. Вакуленко, Т. Лісова, М. Мазорчук, В. Терещенко, С. Раков, В. Горох та ін.; за ред. В. Терещенка, І. Клименко. Київ: Український центр оцінювання якості освіти.]

Parsons, T. (2005). The Social System. London: Routledge.

Sirin, S. R. (2005). Socioeconomic status and academic achievement: A meta-analytic review of research. Review of Educational Research, 75(3), 417-453. http://dx.doi.org/10.3102/00346543075003417

Smart, D., Youssef, G. J., Sanson, A., Prior, M., Toumbourou, J. W., & Olsson, C. A. (2017). Consequences of childhood reading difficulties and behaviour problems for educational achievement and employment in early adulthood. The British Journal of Educational Psychology, 87(2), 288-308. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/bjep.12150

Snowling, M. J., Adams, J. W., Bowyer-Crane, C., & Tobin, V. (2000). Levels of literacy among juvenile offenders: The incidence of specific reading difficulties. Criminal Behaviour and Mental Health, 10 (4), 229-241. https://doi.org/10.1002/cbm.362

Support for the Promotion of Reading in Ukraine (2023) (authors of the report: L. Yuzva, A. Shurenkova). Retrieved from: https://www.sapiens.com.ua/publications/socpol-research/288/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2011-10-2023.pdf [=Підтримка промоції читання в Україні. (2023). Авторки звіту: Л. Юзва, А. Шуренкова. Взято з: https://www.sapiens.com.ua/publications/socpol-research/288/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%2011-10-2023.pdf]

Swanson, E., Wanzek, J., McCulley, L., Stillman-Spisak, S., Vaughn, S., Simmons, D., Fogarty, M., & Hairrell, A. (2016). Literacy and text reading in middle and high school social studies and English language arts classrooms. Reading & Writing Quarterly, 32(3), 199-222. https://doi.org/10.1080/10573569.2014.910718

Tegmark, M., Alatalo, T., Vinterek, M., Winberg, M. (2022). What motivates students to read at school? Student views on reading practices in middle and lower-secondary school. Journal of Research in Reading, 45(1), 100-118. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12386

Tiaglo, K. (2012). Homo legens, or the reading man: reading practices and the Internet in the 21st century. [In Ukrainian]. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University, 992, 72-76. [=Тягло, К. (2012). Homo legens, або людина читаюча: практики читання та Інтернет у ХХІ столітті. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 992, 72-76]

Tiaglo, K. (2015). Field of Ukrainian fiction today: canon, reader and author. Variability of culture: sociological projections. [In Ukrainian]. Kyiv: Institute of Sociology, National Academy of Sciences of Ukraine. [=Тягло, К. (2015). Поле української художньої літератури сьогодні: канон, читач та автор. Мінливості культури: соціологічні проекції. Київ: Інститут соціології НАН України.]

Troyer, M., Kim, J.S., Hale, E., Wantchekon, K.A., & Amstrong, C. (2019). Relations among intrinsic and extrinsic reading motivation, reading amount, and comprehension: A conceptual replication. Reading and Writing, 32(5), 1197-1218. https://doi.org/10.1007/s11145-018-9907-9

Vaknin-Nusbaum, V., Tuckwiller, E. (2023). Reading motivation, well-being and reading achievement in second grade students. Journal of Research in Reading, 46(1), 64-85. https://doi.org/10.1111/1467-9817.12414

Volosevych, I., Shurenkova, A. (2020). Reading in the context of media consumption and life design. [In Ukrainian]. Retrieved from: https://drive.google.com/drive/folders/1KCC8ZkOAXTWInqRTRchHzpVzUhKtxSf5. [=Волосевич, І., Шуренкова, А. (2020). Читання в контексті медіаспоживання та життєконструювання. (2020). Отримано з: https://drive.google.com/drive/folders/1KCC8ZkOAXTWInqRTRchHzpVzUhKtxSf5]

Whitten, C., Labby, S., Sullivan, S. (2016). The impact of pleasure reading on academic success. The Journal of Multidisciplinary Graduate Research, 2, Article 4, 48-64.

Wigfield, A., Gladstone, J.R., & Turci, L. (2016). Beyond cognition: Reading motivation and reading comprehension. Child Development Perspectives, 10(3), 190-195. https://doi.org/10.1111/cdep.12184

Zakharov, A., Kapuza, A. (2017). Parental teaching-to-read practices and children’s reading literacy according to PIRLS. Educational Studies, 2, 234-257.

Отримано 26.11.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }