ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Нелінійні зміни громадської думки стосовно ЛҐБТ в Естонії та Україні

stmm. 2023 (4): 107-127

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.04.107

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-4/8.pdf

МАКСИМ КАСЯНЧУК, PhD, радник з питань стратегічної інформації, ЄКОМ — Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного і сексуального різноманіття, Таллінн (48, Tööstuse, Tallinn, Estonia, 10416); науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул Шовковична, 12)

maxim.kasianczuk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0701-3595

Упродовж кількох останніх десятиліть становище лесбійок, ґеїв, бісексуальних і трансґендерних людей (ЛҐБТ) суттєво покращилося, а ставлення до цих упосліджених соціальних груп стало більш сприятливим, проте дискримінація ЛҐБТ, мова ворожнечі та злочини на ґрунті ненависті залишаються поширеними. Ґрунтуючись на корпусі отриманих упродовж 1991–2023 років даних повторюваних репрезентативних міжнародних і національних досліджень, проаналізовано зміни громадської думки щодо ЛҐБТ у двох пострадянських країнах. Показано, що попри численні відмінності естонського та українського суспільства, різне законодавче поле та інші чинники, динаміка ставлення до ЛҐБТ-проблематики в обох країнах має чимало спільних рис (початковий період стабільно низької суспільної підтримки ЛҐБТ змінюється швидким її зростанням, що, своєю чергою, переходить у період стабільно високої підтримки), а процес змін громадської думки в часі може бути описаний логістичним рівнянням. Описаний у статті характер змін громадської думки є властивим більшості розглянутих даних, а тривалість початкового періоду стабільно низької підтримки (у середньому 11 років для Естонії та близько 20 років для України) є зіставною з періодом, що розділяє два покоління. Застосована математична модель дає підстави спрогнозувати, що максимум суспільної підтримки ЛҐБТ може бути досягнутий в Естонії наприкінці 2020-х років, а в Україні — на початку 2030-х. На жаль, суспільна стигматизація ЛҐБТ-проблематики суттєво обмежує доступність даних, які можуть стати підґрунтям для аналізу. У статті обговорено деякі можливі чинники змін суспільної підтримки ЛҐБТ-проблематики (чисельність та відкритість ЛҐБТ, нестабільність у відповідних суспільствах / державах тощо), а також окреслено евристичну цінність запропонованої моделі та напрями подальших розробок.

Ключові слова: ЛҐБТ, громадська думка, динаміка змін, Естонія, Україна

Джерела

Зинченков, А.А., Касянчук, М.Г., Кравчук, А.В., Маймулахин, А.Ю., Остапенко, А.И., & Шеремет, С.П. (2011). Шаг вперёд, два назад: Положение ЛГБТ в Украине в 2010–2011 гг. Київ: Центр «Наш світ».

Касянчук, М., Маліков, В., Рокицька, О., Трофименко, О., Шестаковський, О., & Шеремет, С. (2022). Українське суспільство та ЛҐБТ напередодні великої війни : Національне дослідження ставлення населення України до лесбійок, ґеїв, бісексуальних і трансґендерних людей. Київ: ІС НАНУ, ЦСЕП, ЕҐЗП-Україна, ГО «Асоціація ЛҐБТ “ЛІГА”», Донбас-СоцПроект.

Касянчук, М., Тітар, І., Сальніков, С., & Огороднік, С. (2023). Оцінка чисельності чоловіків, які мають секс з чоловіками, та трансгендерних людей в Україні станом до початку великої війни (2021): Аналітичний звіт за результатами дослідження. Київ: Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Паніотто, В. (2014). Амосов і моделювання соціальних процесів. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 199–205.

Повещенко, Г. & Чеховой, Ю. (2001). Математическая модель структурной эволюции общественных производительных сил. Социология: теория, методы, маркетинг, 3, 41–59.

Привалов, Ю., Трофименко, О., Рокицкая, О., & Касянчук, М. (2013). Звіт за результатами дослідження: «Опитування громадської думки для визначення суспільного сприйняття ЛГБТ та шляхів його поліпшення». Київ: Центр соціальних експертиз ІС НАН України.

Сприйняття ЛГБТ людей та їх прав в Україні: травень 2022 року: аналітичний звіт. (2022). Взято з: https://gay.org.ua/publications/AReport_NashSvit_May2022.pdf

Сприйняття ЛГБТ людей та їх прав в Україні: травень–червень 2023 року. Аналітичний звіт. (2023). Retrieved from: https://gay.org.ua/blog/2023/06/15/spryiniattia-lhbt-liudei-ta-ikh-prav-v-ukraini-traven-cherven-2023-roku-analitychnyi-zvit/

Ставлення до людей гомосексуальної орієнтації: лютий 2016. (2016). Retrieved from: https://gay.org.ua/publications/soc-poll2016.pdf

Шестаковський, О., Трофименко, О., Касянчук, М., & Вознесенський, М. (2016). Пiсляреволюцiйна Україна: толерантність чи ухил вправо. Київ: ЛГБТ-центр «Донбас-СоцПроект».

Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia: 2022. (2022). Retrieved from: https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2022/

ESS Round 2: European Social Survey Round 2 Data. (2004). Data file edition 3.6. (2004). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/10.21338/NSD-ESS2-2004

ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data. (2006). Data file edition 3.7. (2006). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS3-2006

ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data. (2008). Data file edition 4.5. (2008). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS4-2008

ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.4. (2010). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS5-2010

ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data. (2014). Data file edition 2.2. (2014). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS7-2014

ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 2.2. (2016). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS8-2016

ESS Round 10: European Social Survey Round 10 Data (2020). Data file edition 3.1. (2020). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS10-2020

ESS6-2012. (2013). https://doi.org/10.21338/NSD-ESS6-2012

ESS9-2018. (2020). https://doi.org/10.21338/NSD-ESS9-2018

Herek, G.M. & McLemore, K.A. (2019). Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale. In: R. Milhausen, J.K. Sakaluk, T.D. Fisher, C.M. Davis, & W.L. Yarber (Eds.), Handbook of sexuality-related measures, 4th ed. (pp. 637-639). Routledge.

Herek, G.M. & McLemore, K.A. (2013). Sexual Prejudice. Annual Review of Psychology, 64(1), 309-333. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143826

Jarasiunaite-Fedosejeva, G. (2022). Generational attitudes towards homosexuality across Europe: Why individual and country-related factors matter? Global Journal of Sociology: Current Issues, 12(1), 12-30. https://doi.org/10.18844/gjs.v12i1.7354

Kotter, L. (2002). Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia. Retrieved from: https://www.lgl.lt/assets/Sexual-Orientation-Diskrimination-2002-ENG.pdf

Lee, S.Y., Lei, B., & Mallick, B. (2020). Estimation of COVID-19 spread curves integrating global data and borrowing information. PLOS ONE, 15(7), e0236860. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236860

Manley, S.P. (2018). Public Opinion regarding LGBT Policies: Determinats, Dynamics, and Consequences of Attitudes in the United States and Europe [PhD]. The University of Texas at Dallas.

Nogel, I. (1991). Facts about Homosexuality in Soviet Russia and current Estonia. In Sexual Minorities and Society : the Changing Attitudes toward Homosexuality in the 20th Century Europe (pp. 115-121). Ajaloo Instituut.

Poushter, J., & Kent, N.O. (2020). The Global Divide on Homosexuality Persists. Retrieved from: https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/PG_2020.06.25_Global-Views-Homosexuality_FINAL.pdf

R Core Team. (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Retrieved from: https://www.R-project.org/

Rünne, E., Grünberg, L., Merusk, K., Pohl, R., & Oblikas, A. (2023). LGBT (04/2023). Retrieved from: https://humanrights.ee/app/uploads/2023/05/2023-04-LGBT-aruanne_avaldamine.pdf

Sîrbu, A., Loreto, V., Servedio, V.D.P., & Tria, F. (2017). Opinion dynamics: Models, extensions and external effects. In: Understanding Complex Systems (Issue 9783319256566). https://doi.org/10.1007/978-3-319-25658-0_17

Steffens, M.C. & Preuß, S. (2020). Measuring Attitudes Toward LGBT Individuals: Theoretical and Practical Considerations. In: Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1176

Отримано 09.10.2023

Нелінійні зміни громадської думки стосовно ЛҐБТ в Естонії та Україні

stmm. 2023 (4): 107-127

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.04.107

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-4/8.pdf

МАКСИМ КАСЯНЧУК, PhD, радник з питань стратегічної інформації, ЄКОМ — Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного і сексуального різноманіття, Таллінн (48, Tööstuse, Tallinn, Estonia, 10416); науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул Шовковична, 12)

maxim.kasianczuk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0701-3595

Упродовж кількох останніх десятиліть становище лесбійок, ґеїв, бісексуальних і трансґендерних людей (ЛҐБТ) суттєво покращилося, а ставлення до цих упосліджених соціальних груп стало більш сприятливим, проте дискримінація ЛҐБТ, мова ворожнечі та злочини на ґрунті ненависті залишаються поширеними. Ґрунтуючись на корпусі отриманих упродовж 1991–2023 років даних повторюваних репрезентативних міжнародних і національних досліджень, проаналізовано зміни громадської думки щодо ЛҐБТ у двох пострадянських країнах. Показано, що попри численні відмінності естонського та українського суспільства, різне законодавче поле та інші чинники, динаміка ставлення до ЛҐБТ-проблематики в обох країнах має чимало спільних рис (початковий період стабільно низької суспільної підтримки ЛҐБТ змінюється швидким її зростанням, що, своєю чергою, переходить у період стабільно високої підтримки), а процес змін громадської думки в часі може бути описаний логістичним рівнянням. Описаний у статті характер змін громадської думки є властивим більшості розглянутих даних, а тривалість початкового періоду стабільно низької підтримки (у середньому 11 років для Естонії та близько 20 років для України) є зіставною з періодом, що розділяє два покоління. Застосована математична модель дає підстави спрогнозувати, що максимум суспільної підтримки ЛҐБТ може бути досягнутий в Естонії наприкінці 2020-х років, а в Україні — на початку 2030-х. На жаль, суспільна стигматизація ЛҐБТ-проблематики суттєво обмежує доступність даних, які можуть стати підґрунтям для аналізу. У статті обговорено деякі можливі чинники змін суспільної підтримки ЛҐБТ-проблематики (чисельність та відкритість ЛҐБТ, нестабільність у відповідних суспільствах / державах тощо), а також окреслено евристичну цінність запропонованої моделі та напрями подальших розробок.

Ключові слова: ЛҐБТ, громадська думка, динаміка змін, Естонія, Україна

Джерела

Зинченков, А.А., Касянчук, М.Г., Кравчук, А.В., Маймулахин, А.Ю., Остапенко, А.И., & Шеремет, С.П. (2011). Шаг вперёд, два назад: Положение ЛГБТ в Украине в 2010–2011 гг. Київ: Центр «Наш світ».

Касянчук, М., Маліков, В., Рокицька, О., Трофименко, О., Шестаковський, О., & Шеремет, С. (2022). Українське суспільство та ЛҐБТ напередодні великої війни : Національне дослідження ставлення населення України до лесбійок, ґеїв, бісексуальних і трансґендерних людей. Київ: ІС НАНУ, ЦСЕП, ЕҐЗП-Україна, ГО «Асоціація ЛҐБТ “ЛІГА”», Донбас-СоцПроект.

Касянчук, М., Тітар, І., Сальніков, С., & Огороднік, С. (2023). Оцінка чисельності чоловіків, які мають секс з чоловіками, та трансгендерних людей в Україні станом до початку великої війни (2021): Аналітичний звіт за результатами дослідження. Київ: Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Паніотто, В. (2014). Амосов і моделювання соціальних процесів. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 199–205.

Повещенко, Г. & Чеховой, Ю. (2001). Математическая модель структурной эволюции общественных производительных сил. Социология: теория, методы, маркетинг, 3, 41–59.

Привалов, Ю., Трофименко, О., Рокицкая, О., & Касянчук, М. (2013). Звіт за результатами дослідження: «Опитування громадської думки для визначення суспільного сприйняття ЛГБТ та шляхів його поліпшення». Київ: Центр соціальних експертиз ІС НАН України.

Сприйняття ЛГБТ людей та їх прав в Україні: травень 2022 року: аналітичний звіт. (2022). Взято з: https://gay.org.ua/publications/AReport_NashSvit_May2022.pdf

Сприйняття ЛГБТ людей та їх прав в Україні: травень–червень 2023 року. Аналітичний звіт. (2023). Retrieved from: https://gay.org.ua/blog/2023/06/15/spryiniattia-lhbt-liudei-ta-ikh-prav-v-ukraini-traven-cherven-2023-roku-analitychnyi-zvit/

Ставлення до людей гомосексуальної орієнтації: лютий 2016. (2016). Retrieved from: https://gay.org.ua/publications/soc-poll2016.pdf

Шестаковський, О., Трофименко, О., Касянчук, М., & Вознесенський, М. (2016). Пiсляреволюцiйна Україна: толерантність чи ухил вправо. Київ: ЛГБТ-центр «Донбас-СоцПроект».

Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia: 2022. (2022). Retrieved from: https://www.ilga-europe.org/report/annual-review-2022/

ESS Round 2: European Social Survey Round 2 Data. (2004). Data file edition 3.6. (2004). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/10.21338/NSD-ESS2-2004

ESS Round 3: European Social Survey Round 3 Data. (2006). Data file edition 3.7. (2006). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS3-2006

ESS Round 4: European Social Survey Round 4 Data. (2008). Data file edition 4.5. (2008). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS4-2008

ESS Round 5: European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file edition 3.4. (2010). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS5-2010

ESS Round 7: European Social Survey Round 7 Data. (2014). Data file edition 2.2. (2014). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS7-2014

ESS Round 8: European Social Survey Round 8 Data (2016). Data file edition 2.2. (2016). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS8-2016

ESS Round 10: European Social Survey Round 10 Data (2020). Data file edition 3.1. (2020). Sikt - Norwegian Agency for Shared Services in Education and Research, Norway - Data Archive and Distributor of ESS Data for ESS ERIC. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21338/NSD-ESS10-2020

ESS6-2012. (2013). https://doi.org/10.21338/NSD-ESS6-2012

ESS9-2018. (2020). https://doi.org/10.21338/NSD-ESS9-2018

Herek, G.M. & McLemore, K.A. (2019). Attitudes Toward Lesbians and Gay Men Scale. In: R. Milhausen, J.K. Sakaluk, T.D. Fisher, C.M. Davis, & W.L. Yarber (Eds.), Handbook of sexuality-related measures, 4th ed. (pp. 637-639). Routledge.

Herek, G.M. & McLemore, K.A. (2013). Sexual Prejudice. Annual Review of Psychology, 64(1), 309-333. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143826

Jarasiunaite-Fedosejeva, G. (2022). Generational attitudes towards homosexuality across Europe: Why individual and country-related factors matter? Global Journal of Sociology: Current Issues, 12(1), 12-30. https://doi.org/10.18844/gjs.v12i1.7354

Kotter, L. (2002). Sexual Orientation Discrimination in Lithuania, Latvia and Estonia. Retrieved from: https://www.lgl.lt/assets/Sexual-Orientation-Diskrimination-2002-ENG.pdf

Lee, S.Y., Lei, B., & Mallick, B. (2020). Estimation of COVID-19 spread curves integrating global data and borrowing information. PLOS ONE, 15(7), e0236860. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236860

Manley, S.P. (2018). Public Opinion regarding LGBT Policies: Determinats, Dynamics, and Consequences of Attitudes in the United States and Europe [PhD]. The University of Texas at Dallas.

Nogel, I. (1991). Facts about Homosexuality in Soviet Russia and current Estonia. In Sexual Minorities and Society : the Changing Attitudes toward Homosexuality in the 20th Century Europe (pp. 115-121). Ajaloo Instituut.

Poushter, J., & Kent, N.O. (2020). The Global Divide on Homosexuality Persists. Retrieved from: https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/PG_2020.06.25_Global-Views-Homosexuality_FINAL.pdf

R Core Team. (2020). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. Retrieved from: https://www.R-project.org/

Rünne, E., Grünberg, L., Merusk, K., Pohl, R., & Oblikas, A. (2023). LGBT (04/2023). Retrieved from: https://humanrights.ee/app/uploads/2023/05/2023-04-LGBT-aruanne_avaldamine.pdf

Sîrbu, A., Loreto, V., Servedio, V.D.P., & Tria, F. (2017). Opinion dynamics: Models, extensions and external effects. In: Understanding Complex Systems (Issue 9783319256566). https://doi.org/10.1007/978-3-319-25658-0_17

Steffens, M.C. & Preuß, S. (2020). Measuring Attitudes Toward LGBT Individuals: Theoretical and Practical Considerations. In: Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1176

Отримано 09.10.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }