ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Стрес, спричинений війною, та ресурси соціально-психологічної стійкості: огляд теоретичних концептуалізацій

stmm. 2023 (4): 22-39

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.04.022

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-4/4.pdf

ВІКТОР СТЕПАНЕНКО, доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, Шовковична, 12)

vikstepa@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3623-0057

ОЛЕНА ЗЛОБІНА, доктор соціологічних наук, завідувачка відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, Шовковична, 12)

ezlobina@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-2593-788X

ЄВГЕН ГОЛОВАХА, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

golos100@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2961-1262

СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ, доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

sociotest.solution@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

ЛЮБОВ НАЙДЬОНОВА, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора, провідний науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (04070, Київ, Андріївська, 15); професор Інституту психології Польської академії наук (00-378, Варшава, Стефана Яраша, 1)

mediasicolo@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1222-295X

У статті презентовано огляд, аналіз та спробу методологічної адаптації релевантних напрацювань світових соціально-психологічних досліджень щодо проблематики й реалій стресових станів російсько-української війни. Зокрема, йдеться про роль та функції медіативних ресурсів у подоланні та буферизації спричинених війною стресових станів, адаптації та формуванні суспільної психологічної стійкості. Аналізується специфіка стресів під час війни. Зазначається, що війна є надзвичайною ситуацією та травматичною подією, спрямованою не на окремих осіб, а на населення загалом. За таких умов населення переживає подовжений травматичний стрес (ПТС). У рамках соціологічного підходу дослідження стресу та ресурсів щодо його подолання схарактеризовано модель стресового процесу (Stress Process Model) Л. Перліна. Окреслюються й аналізуються головні теоретичні концептуалізації ресурсного підходу щодо стресу С. Гобфола, зокрема ключові ресурсні теорії, інтеґровані ресурсні моделі та теорія зберігання ресурсів. Досліджуються ресурсні механізми та медіативна функція ресурсів у адаптації та доланні стресу. У соціологічній перспективі подальших досліджень стресових станів російсько-української війни відзначається особлива роль соціальних стосунків як психологічного ресурсу і соціального капіталу, що сприяють буферизації стресу. Автори доходять висновку, що у перспективі тривалої війні та її наслідків важливими завданнями суспільства та держави є збереження й нарощування ресурсів внутрішньої згуртованості, солідарності та стійкості разом із підтримкою різних форм самоорганізації щодо національного спротиву.

Ключові слова: стрес, стресові стани, війна, модель стресового процесу, медіативні функції ресурсів, буферизація стресу, соціальні стосунки

Джерела

Aneshensel, C.S. & Mitchell, U.A. (2014). The stress process: Its origins, evolution, and future. In: R.J. Johnson, R.J. Turner, & B.G. Link (Eds.), Sociology of mental health: Selected topics from forty years, 1970s-2010s (pp. 53-74). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07797-0_3

Antonucci, T.C., Fiori, K.L., Birditt, K., & Jackey, L.H. (2010). Convoys of social relations: Integrating life-span and life-course perspectives. In: M.E. Lamb, A.M. Freund, & R.M. Lerner (Eds.), The handbook of lifespan development, Vol. 2: Social and emotional development (pp. 434-73). John Wiley.

Aspinwall, L.G. & Taylor, S.E. (1997). A stitch in time: Self regulation and proactive coping. Psychological Bulletin, 121, 417-436.

Assonov, D., Haustova, O. (2019). The development of the concept of resilience in scientific literature during recent period. [In Ukrainian]. Psychosomatic medicine and general practice, 4(4), e0404219. https://doi.org/10.26766/pmgp.v4i3-4.219 [=Ассонов, Д., Хаустова, О. (2019). Розвиток концепції резилієнсу в науковій літературі впродовж останніх років. Психосоматична медицина та загальна практика, 4(4), e0404219.]

Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Blinova, O., Kazibekova, V. (Eds.). (2021). Psychological resources in conditions of life and social crisis: social and personal dimensions. [In Ukrainian]. Kherson: FOP Vyshemyrskyi. [=Блінова, О. (pед.), Казібекова, В. (pед.). (2021). Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри. Херсон: ФОП Вишемирський.]

Bryant, R.A., Harvey, A.G., Guthrie, R.M., & Moulds, M.L. (2003). Acute psychophysiological arousal and posttraumatic stress disorder: A two-year prospective study. Journal of Traumatic Stress, 16(5), 439-443.

Can patriotism be a protective factor for symptoms of post-traumatic stress disorder? The case of the Russia — Ukraine 2022 war. Journal of Psychiatric Research, 155, 100-103.

Caplan, G. (1964). Principles of preventative psychiatry. New York: Basic Books.

Caplan, G. (1974). Support systems and community mental health. New York: Behavioral Publications.

Carver, C.S. & Scheier, M.F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University Press.

Cherepovska, N., Didyk, N. (2020). Media-psychological resources for overcoming war trauma: a practical guide. NAPD: Institute of Social and Political Psychology. [In Ukrainian]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. [=Череповська, Н., Дідик, Н. (2020). Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни: практичний посібник. НАПД: Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький: Імекс-ЛТД.]

Cheung-Blunden, V. & Blunden, B. (2008). The emotional construal of war: Anger, fear, and other negative emotions. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 14(2), 123-150. https://doi.org/10.1080/10781910802017289

Cozzarelli, C. (1993). Personality and self-efficacy as predictors of coping with abortion. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 124-126.

de Jong, J.T. (2002). Public mental health, traumatic stress and human rights violations in low-income countries: A culturally appropriate model in times of conflict, disaster and peace. In: J. de Jong (Ed.), Trauma, war, and violence: Public mental health in socio-cultural context (pp. 1-91). Kluwer Academic/Plenum Publishers. https://doi.org/10.1007/0-306-47675-4_1

Diamond, G.M., Lipsitz, J.D., Fajerman, Z., & Rozenblat, O. (2010). Ongoing traumatic stress response (OTSR) in Sderot, Israel. Professional Psychology: Research and Practice, 41(1), 19-25. https://doi.org/10.1037/a0017098

Eagle, G. & Kaminer, D. (2013). Continuous traumatic stress: Expanding the lexicon of traumatic stress. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 19(2), 85-99. https://doi.org/10.1037/a0032485

Gartner, R. & Kennedy, L. (2018). War and postwar violence. Crime and Justice, 47(1). https://doi:10.1086/696649

Gelkopf, M., Berger, R., Bleich, A., & Silver, R.C. (2012). Protective factors and predictors of vulnerability to chronic stress: a comparative study of 4 communities after 7 years of continuous rocket fire. Social Science & Medicine, 74(5), 757-66. https://doi:10.1016/j.socscimed.2011.10.022.

Grinker, R.R. & Spiegel, J.P. (1945). Men under stress. Philadelphia: McGraw-Hill.

Ha, J.H., Jue, J. (2022). The Mediating Effect of Group Cohesion Modulated by Resilience in the Relationship between Perceived Stress and Military Life Adjustment. Sustainability, 14, 7794. https://doi.org/10.3390/su14137794

Hamama-Raz,Y., Goodwin, R., Leshem, E., & Ben-Ezra, M. (2022). Can patriotism be a protective factor for symptoms of post-traumatic stress disorder? The case of the Russia – Ukraine 2022 war. Journal of Psychiatric Research, 155, 100-103. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.08.016.

Hobfoll, S.E. (2002). Social and Psychological Resources and Adaptation. Review of General Psychology, 6(4), 307-324. https://doi.org/10.1037/1089-2680.6.4.307

Hobfoll, S.E., Watson, P., Bell, C.C., et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence. Psychiatry, 70(4), 283-315.

Houck, S. (2022). Psychological capabilities for resilience. War on the Rocks. Texas national security review. https://warontherocks.com/2022/12/psychological-capabilities-for-resilience/

Kalka, N., Blikhar, V., Tsyvinska, M., Kuzo, L., Marchuk, A., & Katolyk, H. (2022). Analysis of Peculiarities and Components of Resiliency of People Facing Military Aggression against Ukraine. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 320-339. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/370

Kaniasty, K. & Norris, F. (1995). In search of altruistic community: Patterns of social support mobilization following Hurricane Hugo. American Journal of Community Psychology, 23, 447-477.

Kaniasty, K. & Norris, F. (1999). The experience of disaster: Individuals and communities sharing trauma. In: R. Gist & B. Lubin, Response to disaster: Psychosocial, ecological, and community approaches (pp. 25-61). Washington, DC: Taylor & Francis.

Kesebir, P., Luszcynska, A., Pyszczynski, T., & Benight, C. (2011). Posttraumatic stress disorder involves disrupted anxiety buffer mechanisms. Journal of Social and Clinical Psychology, 30, 819-841. https://doi:10.1521/jscp.2011.30.8.819

Kira, I.A., Shuwiekh, H., Al Ibraheem, B. & Aljakoub, J. (2019). Appraisals and emotion regulation mediate the effects of identity salience and cumulative stressors and traumas, on PTG and mental health: The case of Syrian’s IDPs and refugees. Self and Identity, 18(3), 284-305. https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1451361

Lahad, M. & Leykin, D. (2010). Ongoing exposure versus intense periodic exposure to military conflict and terror attacks in Israel. Journal of Traumatic Stress, 23(6), 691-698. https://doi:10.1002/jts.20583

Lai, C. (2013). Sense of Community and Self-Rated Health: Mediating Effect of Social Capital. Sociology Mind, 3, 217-222. doi: 10.4236/sm.2013.33029

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Miller, K.E. & Rasco, L.M. (2004). An ecological framework for addressing the mental health needs of refugee communities. In: K.E. Miller & L.M. Rasco (Eds.), The mental health of refugees: Ecological approaches to healing and adaptation (pp. 1-64). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Miller, K.E. & Rasmussen, A. (2010).War exposure, daily stressors, and mental health in conflict and post-conflict settings: bridging the divide between trauma-focused and psychosocial frameworks. Social Science & Medicine, 70(1), 7-16. https://doi:10.1016/j.socscimed.2009.09.029.

Nickerson, A., Priebe, S., Bryant, R.A., & Morina, N. (2014). Mechanisms of psychological distress following war in the former yugoslavia: The role of interpersonal sensitivity. PLoS ONE, 9(3), e90503. https://doi:10.1371/journal.pone.0090503

Nuttman-Shwartz, O. & Shoval-Zuckerman, Y. (2016). Continuous traumatic situations in the face of ongoing political violence: The relationship between CTS and PTSD. Trauma, Violence, & Abuse, 17(5), 562-570. https://doi.org/10.1177/1524838015585316

Nuttman-Shwartz, O. (2013). Fear, functioning and coping during exposure to a continuous security threat. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, 19, 262-277. https://doi:10.1080/15325024.2013.763551

Pat-Horenczyk, R. & Schiff, M. (2019). Continuous traumatic stress and the life cycle: Exposure to repeated political violence in Israel. Current Psychiatry Reports, 21(8), 71. https://doi:10.1007/s11920-019-1060-x

Pearlin, L.I., Menaghan, E.G., Lieberman, M.A., & Mullan, J.T. (1981). The stress process. Journal of Health and Social Behavior, 22, 337-356.

Pinchuk, I., Hozhenko, A., Psiadlo, E. (2015). Diagnosis and correction of psychophysiological and mental health disorders in the post-stress period. Medical and psychological rehabilitation and social adaptation of combatants: problems and prospects. [In Ukrainian]. Odesa: Feniks. [= Пінчук, І., Гоженко, А., Псядло, Е. (2015). Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров’я в післястресовий період. Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи. Одеса: Фенікс.]

Prelow, H.M., Mosher, C.E., & Bowman, M.A. (2006). Perceived racial discrimination, social support, and psychological adjustment among African American students. Journal of Black Psychology, 32, 442-454.

Sarason, S.B. (1974). The psychological sense of community: Prospects for a community psychology. San Francisco: Jossey-Bass.

Siu, O.L., Kong, Q. & Ng, T.K. (2021). Psychological Capital and Family Satisfaction among Employees: Do Occupational Stressors Moderate the Relationship? International journal of environmental research and public health, 18(22), 12260. https://doi.org/10.3390/ijerph182212260

Skinner, E.A. (1996). A guide to the construct of control. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 549-570.

Sliusarevskyi, M., Chukhinina, C., Naidionova, L. (2022). Psychology of the Russian-Ukrainian war: an internal view: Materials of the All-Ukrainian Round Table (April 7, 2022). [In Ukrainian]. Kyiv: Talkom. [=Слюсаревський, М., Чуніхіна, С., Найдьонова, Л. (2022). Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд: матеріали Всеукраїнського круглого столу (7 квітня 2022 року). Київ: Талком.]

Soroka, O., Kalaur, S. (2019). The approach of resilience to rehabilitation of socially maladjusted teenagers. [In Ukrainian]. Social Work and Education, 6 (1), 61-69. [=Сорока, О., Калаур, С. (2019). Підхід резилієнс у реабілітації соціально-дезадаптованих підлітків. Social Work and Education, 6 (1), 61-69).]

Summerfield, D. (1999). A critique of seven assumptions behind psychological trauma programmes inwar-affected areas. Social Science & Medicine, 48, 1449-1462. https://doi:10.1016/S0277-9536(98)00450-X

Thoits, P.A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. Journal of health and social behavior, 52(2), 145-161. https://doi.org/10.1177/0022146510395592

Timmer, A., Antonaccio, O., Botchkovar, E.V., Johnson, R.J., & Hughes L.A , (2023). Violent Conflict in Contemporary Europe: Specifying the Relationship Between War Exposure and Interpersonal Violence in a War-Weary Country. The British Journal of Criminology, 63(1), 18-39. https://doi.org/10.1093/bjc/azac002

Tytarenko, T. (2018). Psychological health of the individual: means of self-help in conditions of long-term traumatization. NAPD: Institute of Social and Political Psychology. [In Ukrainian]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. [=Титаренко, Т. (2018). Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації. НАПД: Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький: Імекс-ЛТД.]

Yu, C.-Y., Joh, K., Woo, A. (2022). Effects of Multifaceted Determinants on Individual Stress: The Mediating Role of Social Capital. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 5571. https://doi.org/10.3390/ijerph19095571

Отримано 17.10.2023

Стрес, спричинений війною, та ресурси соціально-психологічної стійкості: огляд теоретичних концептуалізацій

stmm. 2023 (4): 22-39

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.04.022

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-4/4.pdf

ВІКТОР СТЕПАНЕНКО, доктор соціологічних наук, головний науковий співробітник відділу історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, Шовковична, 12)

vikstepa@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3623-0057

ОЛЕНА ЗЛОБІНА, доктор соціологічних наук, завідувачка відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, Шовковична, 12)

ezlobina@ukr.net

https://orcid.org/0000-0003-2593-788X

ЄВГЕН ГОЛОВАХА, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

golos100@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2961-1262

СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ, доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

sociotest.solution@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

ЛЮБОВ НАЙДЬОНОВА, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України, заступник директора, провідний науковий співробітник лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України (04070, Київ, Андріївська, 15); професор Інституту психології Польської академії наук (00-378, Варшава, Стефана Яраша, 1)

mediasicolo@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-1222-295X

У статті презентовано огляд, аналіз та спробу методологічної адаптації релевантних напрацювань світових соціально-психологічних досліджень щодо проблематики й реалій стресових станів російсько-української війни. Зокрема, йдеться про роль та функції медіативних ресурсів у подоланні та буферизації спричинених війною стресових станів, адаптації та формуванні суспільної психологічної стійкості. Аналізується специфіка стресів під час війни. Зазначається, що війна є надзвичайною ситуацією та травматичною подією, спрямованою не на окремих осіб, а на населення загалом. За таких умов населення переживає подовжений травматичний стрес (ПТС). У рамках соціологічного підходу дослідження стресу та ресурсів щодо його подолання схарактеризовано модель стресового процесу (Stress Process Model) Л. Перліна. Окреслюються й аналізуються головні теоретичні концептуалізації ресурсного підходу щодо стресу С. Гобфола, зокрема ключові ресурсні теорії, інтеґровані ресурсні моделі та теорія зберігання ресурсів. Досліджуються ресурсні механізми та медіативна функція ресурсів у адаптації та доланні стресу. У соціологічній перспективі подальших досліджень стресових станів російсько-української війни відзначається особлива роль соціальних стосунків як психологічного ресурсу і соціального капіталу, що сприяють буферизації стресу. Автори доходять висновку, що у перспективі тривалої війні та її наслідків важливими завданнями суспільства та держави є збереження й нарощування ресурсів внутрішньої згуртованості, солідарності та стійкості разом із підтримкою різних форм самоорганізації щодо національного спротиву.

Ключові слова: стрес, стресові стани, війна, модель стресового процесу, медіативні функції ресурсів, буферизація стресу, соціальні стосунки

Джерела

Aneshensel, C.S. & Mitchell, U.A. (2014). The stress process: Its origins, evolution, and future. In: R.J. Johnson, R.J. Turner, & B.G. Link (Eds.), Sociology of mental health: Selected topics from forty years, 1970s-2010s (pp. 53-74). Springer Science + Business Media. https://doi.org/10.1007/978-3-319-07797-0_3

Antonucci, T.C., Fiori, K.L., Birditt, K., & Jackey, L.H. (2010). Convoys of social relations: Integrating life-span and life-course perspectives. In: M.E. Lamb, A.M. Freund, & R.M. Lerner (Eds.), The handbook of lifespan development, Vol. 2: Social and emotional development (pp. 434-73). John Wiley.

Aspinwall, L.G. & Taylor, S.E. (1997). A stitch in time: Self regulation and proactive coping. Psychological Bulletin, 121, 417-436.

Assonov, D., Haustova, O. (2019). The development of the concept of resilience in scientific literature during recent period. [In Ukrainian]. Psychosomatic medicine and general practice, 4(4), e0404219. https://doi.org/10.26766/pmgp.v4i3-4.219 [=Ассонов, Д., Хаустова, О. (2019). Розвиток концепції резилієнсу в науковій літературі впродовж останніх років. Психосоматична медицина та загальна практика, 4(4), e0404219.]

Bandura, A. (1997). Self efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.

Blinova, O., Kazibekova, V. (Eds.). (2021). Psychological resources in conditions of life and social crisis: social and personal dimensions. [In Ukrainian]. Kherson: FOP Vyshemyrskyi. [=Блінова, О. (pед.), Казібекова, В. (pед.). (2021). Психологічні ресурси в умовах життєвої та суспільної кризи: соціальний та особистісний виміри. Херсон: ФОП Вишемирський.]

Bryant, R.A., Harvey, A.G., Guthrie, R.M., & Moulds, M.L. (2003). Acute psychophysiological arousal and posttraumatic stress disorder: A two-year prospective study. Journal of Traumatic Stress, 16(5), 439-443.

Can patriotism be a protective factor for symptoms of post-traumatic stress disorder? The case of the Russia — Ukraine 2022 war. Journal of Psychiatric Research, 155, 100-103.

Caplan, G. (1964). Principles of preventative psychiatry. New York: Basic Books.

Caplan, G. (1974). Support systems and community mental health. New York: Behavioral Publications.

Carver, C.S. & Scheier, M.F. (1998). On the self-regulation of behavior. New York: Cambridge University Press.

Cherepovska, N., Didyk, N. (2020). Media-psychological resources for overcoming war trauma: a practical guide. NAPD: Institute of Social and Political Psychology. [In Ukrainian]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. [=Череповська, Н., Дідик, Н. (2020). Медіапсихологічні ресурси подолання травми війни: практичний посібник. НАПД: Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький: Імекс-ЛТД.]

Cheung-Blunden, V. & Blunden, B. (2008). The emotional construal of war: Anger, fear, and other negative emotions. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 14(2), 123-150. https://doi.org/10.1080/10781910802017289

Cozzarelli, C. (1993). Personality and self-efficacy as predictors of coping with abortion. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 124-126.

de Jong, J.T. (2002). Public mental health, traumatic stress and human rights violations in low-income countries: A culturally appropriate model in times of conflict, disaster and peace. In: J. de Jong (Ed.), Trauma, war, and violence: Public mental health in socio-cultural context (pp. 1-91). Kluwer Academic/Plenum Publishers. https://doi.org/10.1007/0-306-47675-4_1

Diamond, G.M., Lipsitz, J.D., Fajerman, Z., & Rozenblat, O. (2010). Ongoing traumatic stress response (OTSR) in Sderot, Israel. Professional Psychology: Research and Practice, 41(1), 19-25. https://doi.org/10.1037/a0017098

Eagle, G. & Kaminer, D. (2013). Continuous traumatic stress: Expanding the lexicon of traumatic stress. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 19(2), 85-99. https://doi.org/10.1037/a0032485

Gartner, R. & Kennedy, L. (2018). War and postwar violence. Crime and Justice, 47(1). https://doi:10.1086/696649

Gelkopf, M., Berger, R., Bleich, A., & Silver, R.C. (2012). Protective factors and predictors of vulnerability to chronic stress: a comparative study of 4 communities after 7 years of continuous rocket fire. Social Science & Medicine, 74(5), 757-66. https://doi:10.1016/j.socscimed.2011.10.022.

Grinker, R.R. & Spiegel, J.P. (1945). Men under stress. Philadelphia: McGraw-Hill.

Ha, J.H., Jue, J. (2022). The Mediating Effect of Group Cohesion Modulated by Resilience in the Relationship between Perceived Stress and Military Life Adjustment. Sustainability, 14, 7794. https://doi.org/10.3390/su14137794

Hamama-Raz,Y., Goodwin, R., Leshem, E., & Ben-Ezra, M. (2022). Can patriotism be a protective factor for symptoms of post-traumatic stress disorder? The case of the Russia – Ukraine 2022 war. Journal of Psychiatric Research, 155, 100-103. https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2022.08.016.

Hobfoll, S.E. (2002). Social and Psychological Resources and Adaptation. Review of General Psychology, 6(4), 307-324. https://doi.org/10.1037/1089-2680.6.4.307

Hobfoll, S.E., Watson, P., Bell, C.C., et al. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma intervention: empirical evidence. Psychiatry, 70(4), 283-315.

Houck, S. (2022). Psychological capabilities for resilience. War on the Rocks. Texas national security review. https://warontherocks.com/2022/12/psychological-capabilities-for-resilience/

Kalka, N., Blikhar, V., Tsyvinska, M., Kuzo, L., Marchuk, A., & Katolyk, H. (2022). Analysis of Peculiarities and Components of Resiliency of People Facing Military Aggression against Ukraine. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 13(3), 320-339. https://doi.org/10.18662/brain/13.3/370

Kaniasty, K. & Norris, F. (1995). In search of altruistic community: Patterns of social support mobilization following Hurricane Hugo. American Journal of Community Psychology, 23, 447-477.

Kaniasty, K. & Norris, F. (1999). The experience of disaster: Individuals and communities sharing trauma. In: R. Gist & B. Lubin, Response to disaster: Psychosocial, ecological, and community approaches (pp. 25-61). Washington, DC: Taylor & Francis.

Kesebir, P., Luszcynska, A., Pyszczynski, T., & Benight, C. (2011). Posttraumatic stress disorder involves disrupted anxiety buffer mechanisms. Journal of Social and Clinical Psychology, 30, 819-841. https://doi:10.1521/jscp.2011.30.8.819

Kira, I.A., Shuwiekh, H., Al Ibraheem, B. & Aljakoub, J. (2019). Appraisals and emotion regulation mediate the effects of identity salience and cumulative stressors and traumas, on PTG and mental health: The case of Syrian’s IDPs and refugees. Self and Identity, 18(3), 284-305. https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1451361

Lahad, M. & Leykin, D. (2010). Ongoing exposure versus intense periodic exposure to military conflict and terror attacks in Israel. Journal of Traumatic Stress, 23(6), 691-698. https://doi:10.1002/jts.20583

Lai, C. (2013). Sense of Community and Self-Rated Health: Mediating Effect of Social Capital. Sociology Mind, 3, 217-222. doi: 10.4236/sm.2013.33029

Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.

Miller, K.E. & Rasco, L.M. (2004). An ecological framework for addressing the mental health needs of refugee communities. In: K.E. Miller & L.M. Rasco (Eds.), The mental health of refugees: Ecological approaches to healing and adaptation (pp. 1-64). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Miller, K.E. & Rasmussen, A. (2010).War exposure, daily stressors, and mental health in conflict and post-conflict settings: bridging the divide between trauma-focused and psychosocial frameworks. Social Science & Medicine, 70(1), 7-16. https://doi:10.1016/j.socscimed.2009.09.029.

Nickerson, A., Priebe, S., Bryant, R.A., & Morina, N. (2014). Mechanisms of psychological distress following war in the former yugoslavia: The role of interpersonal sensitivity. PLoS ONE, 9(3), e90503. https://doi:10.1371/journal.pone.0090503

Nuttman-Shwartz, O. & Shoval-Zuckerman, Y. (2016). Continuous traumatic situations in the face of ongoing political violence: The relationship between CTS and PTSD. Trauma, Violence, & Abuse, 17(5), 562-570. https://doi.org/10.1177/1524838015585316

Nuttman-Shwartz, O. (2013). Fear, functioning and coping during exposure to a continuous security threat. Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, 19, 262-277. https://doi:10.1080/15325024.2013.763551

Pat-Horenczyk, R. & Schiff, M. (2019). Continuous traumatic stress and the life cycle: Exposure to repeated political violence in Israel. Current Psychiatry Reports, 21(8), 71. https://doi:10.1007/s11920-019-1060-x

Pearlin, L.I., Menaghan, E.G., Lieberman, M.A., & Mullan, J.T. (1981). The stress process. Journal of Health and Social Behavior, 22, 337-356.

Pinchuk, I., Hozhenko, A., Psiadlo, E. (2015). Diagnosis and correction of psychophysiological and mental health disorders in the post-stress period. Medical and psychological rehabilitation and social adaptation of combatants: problems and prospects. [In Ukrainian]. Odesa: Feniks. [= Пінчук, І., Гоженко, А., Псядло, Е. (2015). Діагностика та корекція психофізіологічних та психічних порушень здоров’я в післястресовий період. Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи. Одеса: Фенікс.]

Prelow, H.M., Mosher, C.E., & Bowman, M.A. (2006). Perceived racial discrimination, social support, and psychological adjustment among African American students. Journal of Black Psychology, 32, 442-454.

Sarason, S.B. (1974). The psychological sense of community: Prospects for a community psychology. San Francisco: Jossey-Bass.

Siu, O.L., Kong, Q. & Ng, T.K. (2021). Psychological Capital and Family Satisfaction among Employees: Do Occupational Stressors Moderate the Relationship? International journal of environmental research and public health, 18(22), 12260. https://doi.org/10.3390/ijerph182212260

Skinner, E.A. (1996). A guide to the construct of control. Journal of Personality and Social Psychology, 71, 549-570.

Sliusarevskyi, M., Chukhinina, C., Naidionova, L. (2022). Psychology of the Russian-Ukrainian war: an internal view: Materials of the All-Ukrainian Round Table (April 7, 2022). [In Ukrainian]. Kyiv: Talkom. [=Слюсаревський, М., Чуніхіна, С., Найдьонова, Л. (2022). Психологія російсько-української війни: внутрішній погляд: матеріали Всеукраїнського круглого столу (7 квітня 2022 року). Київ: Талком.]

Soroka, O., Kalaur, S. (2019). The approach of resilience to rehabilitation of socially maladjusted teenagers. [In Ukrainian]. Social Work and Education, 6 (1), 61-69. [=Сорока, О., Калаур, С. (2019). Підхід резилієнс у реабілітації соціально-дезадаптованих підлітків. Social Work and Education, 6 (1), 61-69).]

Summerfield, D. (1999). A critique of seven assumptions behind psychological trauma programmes inwar-affected areas. Social Science & Medicine, 48, 1449-1462. https://doi:10.1016/S0277-9536(98)00450-X

Thoits, P.A. (2011). Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health. Journal of health and social behavior, 52(2), 145-161. https://doi.org/10.1177/0022146510395592

Timmer, A., Antonaccio, O., Botchkovar, E.V., Johnson, R.J., & Hughes L.A , (2023). Violent Conflict in Contemporary Europe: Specifying the Relationship Between War Exposure and Interpersonal Violence in a War-Weary Country. The British Journal of Criminology, 63(1), 18-39. https://doi.org/10.1093/bjc/azac002

Tytarenko, T. (2018). Psychological health of the individual: means of self-help in conditions of long-term traumatization. NAPD: Institute of Social and Political Psychology. [In Ukrainian]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD. [=Титаренко, Т. (2018). Психологічне здоров’я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації. НАПД: Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький: Імекс-ЛТД.]

Yu, C.-Y., Joh, K., Woo, A. (2022). Effects of Multifaceted Determinants on Individual Stress: The Mediating Role of Social Capital. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 5571. https://doi.org/10.3390/ijerph19095571

Отримано 17.10.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }