ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

УКРАЇНА В ДЕМОГРАФІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИЗОВІ ЯВИЩА У СФЕРІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ: 1991–2021 РОКИ

stmm. 2022 (3): 81-104

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.03.081

ІРИНА ПРИБИТКОВА, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

i.pribytkova@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-2528-9504

Стаття завершує дослідницький триптих, присвячений феномену депопуляції в Україні внаслідок втрат демографічного потенціалу. Аналіз кризових явищ у сфері відтворення населення доповнений характеристиками статистичних джерел та методологічного забезпечення коректного аналізу статистичної інформації. Масштаби й темпи демографічного старіння в Україні зумовлені тривалими змінами характеру відтворення населення. Накопичений у віковій структурі потенціал демографічного росту завдяки більш високій народжуваності в попередній період наближається до вичерпання. Природний приріст населення в Україні безперервно меншає, і перехід у природне його скорочення стає неминучим. Це й відбувається 1991 року.

Український народ пережив три доглибні кризи з моменту встановлення у країні радянської влади. Кожна з них супроводжувалася черговою демографічною кризою. Крім значного збільшення смертності, вони виявлялися в істотному спаді народжуваності. Сьогодні Україна переживає вже четверту демографічну кризу: різке скорочення народжуваності та зростання смертності, що почалися наприкінці ХХ століття в його останнє десятиріччя і тривають досі.

Ключові слова: відтворення населення, демографічний перехід, депопуляція, трансформаційна криза, демографічна поведінка.

Джерела

Андреев, Е., Пирожков, С. (1975). О потенциале демографического роста. В: Население и окружающая среда. Москва: Статистика. Демографічна ситуація у 2021 році (18.02.2022). Експрес-випуск Державної служби статистики України. Отримано з: www.ukrstat.gov.ua.

Курило, И. (2010). Тенденции рождаемости в Украине за последние 100 лет. В: Проблемы народонаселения в зеркале истории: Шестые Валентеевские чтения. Москва: МАКС Пресс.

Пирожков, С. (1992). Трудовой потенциал в демографическом измерении. Київ: Наукова думка.

Населення України за 2020 рік (2021). Київ: Державна служба статистики України. Отримано з: http://www.ukrstat.gov.ua.

Прибиткова, І. (1995). Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів. Київ: АртЭк.

Прибиткова, І. (2000). Сучасна демографічна ситуація в Україні. В: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін – 2000 р. Інформаційно-аналітичний матеріал. Київ: ІС НАН України.

Прибыткова, И. (2007). Миграции и демографическое развитие Украины. В: Миграция и развитие. Международная конференция. Москва: СП Мысль.

Результати пробного перепису населення. Оцінка наявного населення України на 1 грудня 2019, повна версія з деталізацією до рівня реґіонів (2019). Отримано з: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стешенко, В. (2010). Когортный анализ рождаемости и плодовитости у женщин Украины: основные результаты. В: Проблемы народонаселения в зеркале истории. Шестые Валентеевские чтения. Москва: МАКС Пресс.

Терець, В. (2011). Депопуляція в Україні: Детермінанти, особливості та наслідки. Автореферат дисертації. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

World Population Prospects: The 2000 Revision (2001). New York: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. Retrieved from: http://www.un.org/esa/population.

Отримано 25.07.2022

УКРАЇНА В ДЕМОГРАФІЧНОМУ ВИМІРІ: КРИЗОВІ ЯВИЩА У СФЕРІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ: 1991–2021 РОКИ

stmm. 2022 (3): 81-104

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.03.081

ІРИНА ПРИБИТКОВА, доктор економічних наук, провідний науковий співробітник відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

i.pribytkova@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-2528-9504

Стаття завершує дослідницький триптих, присвячений феномену депопуляції в Україні внаслідок втрат демографічного потенціалу. Аналіз кризових явищ у сфері відтворення населення доповнений характеристиками статистичних джерел та методологічного забезпечення коректного аналізу статистичної інформації. Масштаби й темпи демографічного старіння в Україні зумовлені тривалими змінами характеру відтворення населення. Накопичений у віковій структурі потенціал демографічного росту завдяки більш високій народжуваності в попередній період наближається до вичерпання. Природний приріст населення в Україні безперервно меншає, і перехід у природне його скорочення стає неминучим. Це й відбувається 1991 року.

Український народ пережив три доглибні кризи з моменту встановлення у країні радянської влади. Кожна з них супроводжувалася черговою демографічною кризою. Крім значного збільшення смертності, вони виявлялися в істотному спаді народжуваності. Сьогодні Україна переживає вже четверту демографічну кризу: різке скорочення народжуваності та зростання смертності, що почалися наприкінці ХХ століття в його останнє десятиріччя і тривають досі.

Ключові слова: відтворення населення, демографічний перехід, депопуляція, трансформаційна криза, демографічна поведінка.

Джерела

Андреев, Е., Пирожков, С. (1975). О потенциале демографического роста. В: Население и окружающая среда. Москва: Статистика. Демографічна ситуація у 2021 році (18.02.2022). Експрес-випуск Державної служби статистики України. Отримано з: www.ukrstat.gov.ua.

Курило, И. (2010). Тенденции рождаемости в Украине за последние 100 лет. В: Проблемы народонаселения в зеркале истории: Шестые Валентеевские чтения. Москва: МАКС Пресс.

Пирожков, С. (1992). Трудовой потенциал в демографическом измерении. Київ: Наукова думка.

Населення України за 2020 рік (2021). Київ: Державна служба статистики України. Отримано з: http://www.ukrstat.gov.ua.

Прибиткова, І. (1995). Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів. Київ: АртЭк.

Прибиткова, І. (2000). Сучасна демографічна ситуація в Україні. В: Українське суспільство: моніторинг соціальних змін – 2000 р. Інформаційно-аналітичний матеріал. Київ: ІС НАН України.

Прибыткова, И. (2007). Миграции и демографическое развитие Украины. В: Миграция и развитие. Международная конференция. Москва: СП Мысль.

Результати пробного перепису населення. Оцінка наявного населення України на 1 грудня 2019, повна версія з деталізацією до рівня реґіонів (2019). Отримано з: http://www.ukrstat.gov.ua.

Стешенко, В. (2010). Когортный анализ рождаемости и плодовитости у женщин Украины: основные результаты. В: Проблемы народонаселения в зеркале истории. Шестые Валентеевские чтения. Москва: МАКС Пресс.

Терець, В. (2011). Депопуляція в Україні: Детермінанти, особливості та наслідки. Автореферат дисертації. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України.

World Population Prospects: The 2000 Revision (2001). New York: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat. Retrieved from: http://www.un.org/esa/population.

Отримано 25.07.2022

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }