ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

ДОМАГАННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЯК ЧИННИКИ ЩАСТЯ/ЗАДОВОЛЕНОСТІ: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ

stmm. 2021 (2): 45-59

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.02.045

АЛІСА ПЯСКОВСЬКА, маґістр із соціології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); студентка Віденського головного університету (1070, Австрія, Відень, Кеньонґассе, 23–25, 414)

alicepaniotto@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6570-4234

Стаття присвячена перевірці гіпотез, що пов’язані із механізмом спричинення рівня щастя/задоволеності. Зазвичай щастя вивчають, дивлячись з іншого боку на весь процес — тобто вимірюють чинники щастя/задоволеності, що формують самопочуття респондента на даний момент часу. Вимірюють лише досягнення, проте не вимірюють домагання людини щодо її досягнень. Механізм, розглядуваний у статті, можна умовно відобразити як дріб, у чисельнику якого — рівень забезпеченості в широкому сенсі або рівень досягнень (матеріальна забезпеченість, творча робота, гармонійні стосунки тощо), а у знаменнику — рівень домагань (наприклад, рівень матеріальної забезпеченості, який людина вважає достатнім). Водночас рівень домагань формується залежно від рівня досягнень референтної групи респондента. Оскільки референтні групи загалом впливають на самоідентифікацію та на формування світогляду людини, вони також визначають для неї точку порівняння щодо того, наскільки її життя є щасливим та успішним. Авторкою розроблено методику для вимірювання рівня домагань і перевірено низку гіпотез, що випливають із зазначених уявлень про механізм спричинення щастя/задоволеності. Висунуто такі гіпотези: 1) чим вищий рівень домагань, тим нижчий рівень щастя, 2) відношення рівня досягнень до рівня домагань має значимий позитивний зв’язок з рівнем щастя, 3)чим вищий рівень фінансового забезпечення найближчого соціального оточення, тим вищий рівень домагань респондента. Отримано підтвердження третьої гіпотези та часткове підтвердження першої, а також накреслено напрями подальших досліджень.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: щастя/задоволеність, домагання, досягнення, метрика, методологія, референтні групи

Джерела / References

Benjamin, J., Ebstein, R., Belmaker, R. (1996). Molecular genetics and the Human Personality. Washington, DC. Brulé, G., Veenhoven, R. (2014). Average Happiness and Dominant Family Type in Regions in Western Europe around 2000. Advances in Applied Sociology, 4 (12), 271–288. DOI: 10.4236/aasoci.2014.412031 Deutsch, M., Gerard, H. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51 (3), 629–636. DOI: 10.1037/h0046408 Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95 (3), 542–575. DOI: 10.1037/0033-2909.95.3.542 Diener, E., Oishi, S. (2000). Money and happiness: Income and subjective well-being across nations. In: E. Diener, E. Suh, Culture and subjective well-being (pp. 185–218). Cambridge, MA: The MIT Press. Diener, E., Oishi, S., Lucas, R. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54 (1), 403–425. DOI: 10.1146/annurev.psych.54.101601.145056 Diener, E., Suh, E. (2000). Culture and subjective well-being. Cambridge: The MIT Press. Haybron, D. (2008). The pursuit of unhappiness: The elusive psychology of wellbeing. Oxford: OUP Oxford. Helliwell, J., Putnam, R. (2004). Philosophical Transactions: Biological Sciences. The Science of Well-Being: Integrating Neurobiology, Psychology and Social Science, 359 (1449), 1435–1446. DOI: 10.1098/rstb.2004.1522 Hoorn, A. (2008). Introduction. In: Statistics, Knowledge and Policy 2007: Measuring and Fostering the Progress of Societies (pp. 215–229). S.l.: OECD. Joshanloo, M. (2013). Comparison of Western and Islamic Conceptions of Happiness December 2013. Journal of Happiness Studies, 14 (6), 1857–1874. DOI: 10.1007/s10902-012-9406-7 Kahneman, D., Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of The National Academy of Sciences, 107 (38), 16489-16493. DOI: 10.1073/pnas.1011492107 Keyes, C. (2005). Mental Illness and/or Mental Health? Investigating Axioms of the Complete State Model of Health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73 (3), 539–548. DOI: 10.1037/0022-006x.73.3.539 Keyes, C., Annas, J. (2009). Feeling good and functioning well: distinctive concepts in ancient philosophy and contemporary science. The Journal of Positive Psychology, 4 (3), 197–201. DOI: 10.1080/17439760902844228 Khmelko, V. (1988). Social orientation of the individual: some questions of theory and methodology of sociological research. [In Russian]. Kyiv: Politizdat Ukrainy. [=Хмелько 1988] Kim, Y., Tov, W. (2011). Cultural processes underlying subjective well-being. In: Cultural Processes: A Social Psychological Perspective (pp. 154–171). New York, NY: Cambridge University Press. Layard, R. (2006). Happiness: Lessons from a New Science. East Rutherford: Penguin Publishing Group. Margitics, F., Pauwlik, Z. (2009). Depression, subjective well-being, and individual aspirations of college students. New York: Nova Science Publishers. Paniotto, V. (1986). The quality of sociological information. [In Ukrainian]. Kyiv: Naukova dumka. [=Паниотто 1986] Paniotto, V., Piaskovska, A., Sakhno, Y. (2018). Dynamics of the level of happiness and its determinants. Ukraine 2001–2017. [In Ukrainian]. Sociology: Theory, Methods, Marketing, 1, 84–101. [= Паніотто, Пясковська, Сахно 2018] Pavot, W., Diener, E., Suh, E. (1998). The Temporal Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 70 (2), 340–354. DOI: 10.1207/s15327752jpa7002_11 Pérez-Asenjo, E. (2010). If happiness is relative, against whom do we compare ourselves? Implications for labour supply. Journal of Population Economics, 24 (4), 1411–1442. DOI: 10.1007/s00148-010-0322-z Raibley, J. (2011). Happiness is not Well-Being. Journal of Happiness Studies, 13 (6), 1105–1129. DOI: 10.1007/s10902-011-9309-z Sempe, L. (1999). Social Circle and Reference Group. S.l.: Université de Pau. Stavrova, O. (2019). How Much do Sources of Happiness Vary Across Countries? A Review of the Empirical Literature. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 71 (51), 429–464. DOI: 10.1007/s11577-019-00612-y Veenhoven, R. (1984). Conditions of Happiness. Dordrecht: D. Reidel. Veenhoven, R., Berg, M. (2010). Income inequality and happiness in 119 nations. Social Policy and Happiness in Europe (174–194). S.l.: Edward Elgar Publishing Ltd. World Happiness Report (2020). Retrieved from: https://worldhappiness.report/ World Happiness Report, UN (2020). Retrieved from: https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2017/HR17.pdf

Получено / Received 12.11.2020

ДОМАГАННЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ ЯК ЧИННИКИ ЩАСТЯ/ЗАДОВОЛЕНОСТІ: МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ

stmm. 2021 (2): 45-59

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.02.045

АЛІСА ПЯСКОВСЬКА, маґістр із соціології (Національний університет «Києво-Могилянська академія»); студентка Віденського головного університету (1070, Австрія, Відень, Кеньонґассе, 23–25, 414)

alicepaniotto@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6570-4234

Стаття присвячена перевірці гіпотез, що пов’язані із механізмом спричинення рівня щастя/задоволеності. Зазвичай щастя вивчають, дивлячись з іншого боку на весь процес — тобто вимірюють чинники щастя/задоволеності, що формують самопочуття респондента на даний момент часу. Вимірюють лише досягнення, проте не вимірюють домагання людини щодо її досягнень. Механізм, розглядуваний у статті, можна умовно відобразити як дріб, у чисельнику якого — рівень забезпеченості в широкому сенсі або рівень досягнень (матеріальна забезпеченість, творча робота, гармонійні стосунки тощо), а у знаменнику — рівень домагань (наприклад, рівень матеріальної забезпеченості, який людина вважає достатнім). Водночас рівень домагань формується залежно від рівня досягнень референтної групи респондента. Оскільки референтні групи загалом впливають на самоідентифікацію та на формування світогляду людини, вони також визначають для неї точку порівняння щодо того, наскільки її життя є щасливим та успішним. Авторкою розроблено методику для вимірювання рівня домагань і перевірено низку гіпотез, що випливають із зазначених уявлень про механізм спричинення щастя/задоволеності. Висунуто такі гіпотези: 1) чим вищий рівень домагань, тим нижчий рівень щастя, 2) відношення рівня досягнень до рівня домагань має значимий позитивний зв’язок з рівнем щастя, 3)чим вищий рівень фінансового забезпечення найближчого соціального оточення, тим вищий рівень домагань респондента. Отримано підтвердження третьої гіпотези та часткове підтвердження першої, а також накреслено напрями подальших досліджень.

Повний текст публікації: укр | рос

Ключові слова: щастя/задоволеність, домагання, досягнення, метрика, методологія, референтні групи

Джерела / References

Benjamin, J., Ebstein, R., Belmaker, R. (1996). Molecular genetics and the Human Personality. Washington, DC. Brulé, G., Veenhoven, R. (2014). Average Happiness and Dominant Family Type in Regions in Western Europe around 2000. Advances in Applied Sociology, 4 (12), 271–288. DOI: 10.4236/aasoci.2014.412031 Deutsch, M., Gerard, H. (1955). A study of normative and informational social influences upon individual judgment. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 51 (3), 629–636. DOI: 10.1037/h0046408 Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95 (3), 542–575. DOI: 10.1037/0033-2909.95.3.542 Diener, E., Oishi, S. (2000). Money and happiness: Income and subjective well-being across nations. In: E. Diener, E. Suh, Culture and subjective well-being (pp. 185–218). Cambridge, MA: The MIT Press. Diener, E., Oishi, S., Lucas, R. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-Being: Emotional and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54 (1), 403–425. DOI: 10.1146/annurev.psych.54.101601.145056 Diener, E., Suh, E. (2000). Culture and subjective well-being. Cambridge: The MIT Press. Haybron, D. (2008). The pursuit of unhappiness: The elusive psychology of wellbeing. Oxford: OUP Oxford. Helliwell, J., Putnam, R. (2004). Philosophical Transactions: Biological Sciences. The Science of Well-Being: Integrating Neurobiology, Psychology and Social Science, 359 (1449), 1435–1446. DOI: 10.1098/rstb.2004.1522 Hoorn, A. (2008). Introduction. In: Statistics, Knowledge and Policy 2007: Measuring and Fostering the Progress of Societies (pp. 215–229). S.l.: OECD. Joshanloo, M. (2013). Comparison of Western and Islamic Conceptions of Happiness December 2013. Journal of Happiness Studies, 14 (6), 1857–1874. DOI: 10.1007/s10902-012-9406-7 Kahneman, D., Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. Proceedings of The National Academy of Sciences, 107 (38), 16489-16493. DOI: 10.1073/pnas.1011492107 Keyes, C. (2005). Mental Illness and/or Mental Health? Investigating Axioms of the Complete State Model of Health. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73 (3), 539–548. DOI: 10.1037/0022-006x.73.3.539 Keyes, C., Annas, J. (2009). Feeling good and functioning well: distinctive concepts in ancient philosophy and contemporary science. The Journal of Positive Psychology, 4 (3), 197–201. DOI: 10.1080/17439760902844228 Khmelko, V. (1988). Social orientation of the individual: some questions of theory and methodology of sociological research. [In Russian]. Kyiv: Politizdat Ukrainy. [=Хмелько 1988] Kim, Y., Tov, W. (2011). Cultural processes underlying subjective well-being. In: Cultural Processes: A Social Psychological Perspective (pp. 154–171). New York, NY: Cambridge University Press. Layard, R. (2006). Happiness: Lessons from a New Science. East Rutherford: Penguin Publishing Group. Margitics, F., Pauwlik, Z. (2009). Depression, subjective well-being, and individual aspirations of college students. New York: Nova Science Publishers. Paniotto, V. (1986). The quality of sociological information. [In Ukrainian]. Kyiv: Naukova dumka. [=Паниотто 1986] Paniotto, V., Piaskovska, A., Sakhno, Y. (2018). Dynamics of the level of happiness and its determinants. Ukraine 2001–2017. [In Ukrainian]. Sociology: Theory, Methods, Marketing, 1, 84–101. [= Паніотто, Пясковська, Сахно 2018] Pavot, W., Diener, E., Suh, E. (1998). The Temporal Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment, 70 (2), 340–354. DOI: 10.1207/s15327752jpa7002_11 Pérez-Asenjo, E. (2010). If happiness is relative, against whom do we compare ourselves? Implications for labour supply. Journal of Population Economics, 24 (4), 1411–1442. DOI: 10.1007/s00148-010-0322-z Raibley, J. (2011). Happiness is not Well-Being. Journal of Happiness Studies, 13 (6), 1105–1129. DOI: 10.1007/s10902-011-9309-z Sempe, L. (1999). Social Circle and Reference Group. S.l.: Université de Pau. Stavrova, O. (2019). How Much do Sources of Happiness Vary Across Countries? A Review of the Empirical Literature. KZfSS Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 71 (51), 429–464. DOI: 10.1007/s11577-019-00612-y Veenhoven, R. (1984). Conditions of Happiness. Dordrecht: D. Reidel. Veenhoven, R., Berg, M. (2010). Income inequality and happiness in 119 nations. Social Policy and Happiness in Europe (174–194). S.l.: Edward Elgar Publishing Ltd. World Happiness Report (2020). Retrieved from: https://worldhappiness.report/ World Happiness Report, UN (2020). Retrieved from: https://s3.amazonaws.com/happiness-report/2017/HR17.pdf

Получено / Received 12.11.2020

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }