ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Демоекономічна ситуація на Півдні України крізь призму самооцінок та настроїв мешканців обласних центрів

stmm. 2020 (1): 86-107

УДК 316.334.2:316.334.55-051](477.7)

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.01.086

Артур Фесенко - кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5359-1586

Лариса Броннікова - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7706-4163

Вікторія Чорна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6205-7163

Богдан Бондарець - викладач кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2454-9247

Анотація. У статті викладено результати анкетного опитування мешканців обласних центрів Півдня України (Одеса, Миколаїв, Херсон), що стосувалося самооцінки респондентами рівня життя власних родин, перспектив його поліпшення та можливого пошуку кращої долі за кордоном. За результатами опитування виявлено, що значна частина опитуваних оцінюють економічне становище та фінансові можливості власних сімей доволі критично, вказуючи на обмеження чи неможливість достатньою мірою задовольняти ті потреби, вартість яких перевищує рівень поточних найнеобхідніших витрат. Понад те, вони здебільшого не бачать і перспектив покращення економічної ситуації в Україні найближчим часом, не мають впевненості у завтрашньому дні й тому досить стримано оцінюють перспективи поліпшення власного економічного становища. Опитування також показало значну поширеність еміґраційних настроїв серед мешканців Півдня України: більш як половина респондентів замислюються над варіантом переїзду на постійне місце проживання до країн “західного світу”, що асоціюються у масовій свідомості сучасних українців із заможністю, високими стандартами оплати праці, стабільністю та життєвими перспективами.

Ключові слова: Південь України, самооцінка, економічне неблагополуччя, економічне становище, бідність, еміґраційні настрої, еміґраційні наміри, еміґраційні орієнтації.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Балакірєва, О. М., Дмитрук, Д. А. (2016). Оцінка соціально-політичної ситуації наприкінці 2016 року. Український соціум, 4, 101–133.

Бідність в Україні — від 2% до 65% (s.a.). Одержано з: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2013/08/130...

Доброва, Т. Г. (2018) Бідність працюючого населення як індикатор соціально-економічного стану суспільства. Економіка та суспільство, 14, 686–694. Одержано з: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/97.p...

Поїхати чи залишитися: скільки українців хочуть жити за кордоном (s.a.). Одержано з: https://www.slovoidilo.ua/2018/03/16/infografika/s...

Попова, І. (1999). Буденна свідомість у перехідному суспільстві: симптоми кризи. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5–22.

Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2019 року) : статистичний збірник (2019). Київ.

Українське суспільство: міграційний вимір: [національна доповідь] (2018). Київ.

Шульга, М. О. (2011). Дрейф на узбіччя. Двадцять років суспільних змін в Україні. Київ: ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”.

Шульга, М. (2018). Збій соціальної матриці. Київ: Інститут соціології НАН України.

Демоекономічна ситуація на Півдні України крізь призму самооцінок та настроїв мешканців обласних центрів

stmm. 2020 (1): 86-107

УДК 316.334.2:316.334.55-051](477.7)

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.01.086

Артур Фесенко - кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології Чорноморського національного університету ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0001-5359-1586

Лариса Броннікова - кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0002-7706-4163

Вікторія Чорна - кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0002-6205-7163

Богдан Бондарець - викладач кафедри соціології ЧНУ ім. Петра Могили (Миколаїв).

ORCID https://orcid.org/0000-0002-2454-9247

Анотація. У статті викладено результати анкетного опитування мешканців обласних центрів Півдня України (Одеса, Миколаїв, Херсон), що стосувалося самооцінки респондентами рівня життя власних родин, перспектив його поліпшення та можливого пошуку кращої долі за кордоном. За результатами опитування виявлено, що значна частина опитуваних оцінюють економічне становище та фінансові можливості власних сімей доволі критично, вказуючи на обмеження чи неможливість достатньою мірою задовольняти ті потреби, вартість яких перевищує рівень поточних найнеобхідніших витрат. Понад те, вони здебільшого не бачать і перспектив покращення економічної ситуації в Україні найближчим часом, не мають впевненості у завтрашньому дні й тому досить стримано оцінюють перспективи поліпшення власного економічного становища. Опитування також показало значну поширеність еміґраційних настроїв серед мешканців Півдня України: більш як половина респондентів замислюються над варіантом переїзду на постійне місце проживання до країн “західного світу”, що асоціюються у масовій свідомості сучасних українців із заможністю, високими стандартами оплати праці, стабільністю та життєвими перспективами.

Ключові слова: Південь України, самооцінка, економічне неблагополуччя, економічне становище, бідність, еміґраційні настрої, еміґраційні наміри, еміґраційні орієнтації.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела

Балакірєва, О. М., Дмитрук, Д. А. (2016). Оцінка соціально-політичної ситуації наприкінці 2016 року. Український соціум, 4, 101–133.

Бідність в Україні — від 2% до 65% (s.a.). Одержано з: https://www.bbc.com/ukrainian/business/2013/08/130...

Доброва, Т. Г. (2018) Бідність працюючого населення як індикатор соціально-економічного стану суспільства. Економіка та суспільство, 14, 686–694. Одержано з: http://economyandsociety.in.ua/journal/14_ukr/97.p...

Поїхати чи залишитися: скільки українців хочуть жити за кордоном (s.a.). Одержано з: https://www.slovoidilo.ua/2018/03/16/infografika/s...

Попова, І. (1999). Буденна свідомість у перехідному суспільстві: симптоми кризи. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 1, 5–22.

Самооцінка домогосподарствами рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2019 року) : статистичний збірник (2019). Київ.

Українське суспільство: міграційний вимір: [національна доповідь] (2018). Київ.

Шульга, М. О. (2011). Дрейф на узбіччя. Двадцять років суспільних змін в Україні. Київ: ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”.

Шульга, М. (2018). Збій соціальної матриці. Київ: Інститут соціології НАН України.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }