ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Стан, проблеми та перспективи модернізації українського суспільства: експертні оцінки

stmm. 2020 (1): 41-65

УДК 316.722

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.01.041

Гульбаршин Чепурко - доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ (Київ).

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7540-5174

Анотація. У статті проаналізовано вплив модернізації українського суспільства на різні сфери суспільного життя, ступінь модернізації в різних сферах/галузях, сприяння владних структур та соціальних інститутів модернізації, перешкоди, які заважають модернізації українського суспільства, досвід країн, який доцільно враховувати в Україні у впровадженні модернізаційних процесів.Водночас констатовано, що перетворення в сучасній Україні часто не мають чіткої спрямованості. Залишається відкритим питання про мету/завдання необхідних змін. Показано, що ознаками модернізації можна вважати успішні перетворення, що зумовлюють проґресивний розвиток.

Ключові слова: модернізація суспільства, економічна модернізація, політична модернізація, соціальна модернізація, культурна модернізація, корупція, патерналізм.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела:

Алимарин, С.И. (2003). Социальная эволюция и идеология. МОЛ (Московская Организация Литераторов), 1. Одержано з: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=...

Богомолов, О.Т. (2012). Социально-гуманитарные аспекты модернизации России. Вестник Российской Академии наук, 82 (1).

Ващенко, К.О., Корнієнко, В.О. (2011). Політологія для вчителя. Одержано з: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/183..htm

Вітчизняна наука у соціологічному вимірі (2017). За ред. Т. Петрушиної. Київ: Інститут соціології НАН України.

Горбатенко, В. (1999). Стратегія модернізації суспільства: Україна та світ на зламі тисячоліть. Київ: Видавничий центр «Академія».

Кавтиш, О.П. (2013). _М_одернізація економіки України: теорія і практика здійснення реформ. Ефективна економіка, 1. Одержано з: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1737

Клименко, К.В. (2015). Актуальні проблеми модернізації фінансової системи України. Ефективна економіка, 7. Одержано з: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4190

Кравченко, М. (2013). Основні напрями модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України. Вісник Національної академії державного управління Одержаон з: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/20...

Лібанова, Е.М. (2011). Модернізація економіки в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка, 1, 24–38.

Лібанова, Е.М. (2012). Соціальні проблеми модернізації української економіки. Одержано з: https://dse.org.ua/arhcive/17/1

Михненко, А.М., Макаренко, Е.М., Макаренко, Н.Г. (2011). Інституалізація суспільного розвитку: навч. посіб. Київ: НАДУ.

Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін (2009). За ред. А.Ф. Мельник. Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка».

Недбай, В.В. (2009). _Сучасні політичні комунікації: медійнотехнологічний аспект. Одеса: Астропринт.

Пекарь, В. (2016). Юбилейное. Что происходит и почему так медленно. Украинская правда. Одрежано з: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/08/25/...

Пекар, В. (2018). Як Україні стати модерною і до чого тут цінності. Одержано з: ZBRUZ//https://zbruc.eu/node/77050

Семченко, О.А. (2016). Політична модернізація як чинник державної іміджевої політики. Одержано з: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2...

Human Development Report - 2010 (2010). The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. UNDP.

Стан, проблеми та перспективи модернізації українського суспільства: експертні оцінки

stmm. 2020 (1): 41-65

УДК 316.722

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2020.01.041

Гульбаршин Чепурко - доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу соціальних експертиз Інституту соціології НАНУ (Київ).

ORCID https://orcid.org/0000-0001-7540-5174

Анотація. У статті проаналізовано вплив модернізації українського суспільства на різні сфери суспільного життя, ступінь модернізації в різних сферах/галузях, сприяння владних структур та соціальних інститутів модернізації, перешкоди, які заважають модернізації українського суспільства, досвід країн, який доцільно враховувати в Україні у впровадженні модернізаційних процесів.Водночас констатовано, що перетворення в сучасній Україні часто не мають чіткої спрямованості. Залишається відкритим питання про мету/завдання необхідних змін. Показано, що ознаками модернізації можна вважати успішні перетворення, що зумовлюють проґресивний розвиток.

Ключові слова: модернізація суспільства, економічна модернізація, політична модернізація, соціальна модернізація, культурна модернізація, корупція, патерналізм.

Варіанти публікації: укр | рос

Джерела:

Алимарин, С.И. (2003). Социальная эволюция и идеология. МОЛ (Московская Организация Литераторов), 1. Одержано з: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=...

Богомолов, О.Т. (2012). Социально-гуманитарные аспекты модернизации России. Вестник Российской Академии наук, 82 (1).

Ващенко, К.О., Корнієнко, В.О. (2011). Політологія для вчителя. Одержано з: https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/13vashenko_politologiya_dlya_vchitelya/183..htm

Вітчизняна наука у соціологічному вимірі (2017). За ред. Т. Петрушиної. Київ: Інститут соціології НАН України.

Горбатенко, В. (1999). Стратегія модернізації суспільства: Україна та світ на зламі тисячоліть. Київ: Видавничий центр «Академія».

Кавтиш, О.П. (2013). _М_одернізація економіки України: теорія і практика здійснення реформ. Ефективна економіка, 1. Одержано з: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1737

Клименко, К.В. (2015). Актуальні проблеми модернізації фінансової системи України. Ефективна економіка, 7. Одержано з: http://www.economy.nayka.com.ua/?Op=1&z=4190

Кравченко, М. (2013). Основні напрями модернізації державної політики у сфері соціального захисту населення України. Вісник Національної академії державного управління Одержаон з: http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/20...

Лібанова, Е.М. (2011). Модернізація економіки в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка, 1, 24–38.

Лібанова, Е.М. (2012). Соціальні проблеми модернізації української економіки. Одержано з: https://dse.org.ua/arhcive/17/1

Михненко, А.М., Макаренко, Е.М., Макаренко, Н.Г. (2011). Інституалізація суспільного розвитку: навч. посіб. Київ: НАДУ.

Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін (2009). За ред. А.Ф. Мельник. Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка».

Недбай, В.В. (2009). _Сучасні політичні комунікації: медійнотехнологічний аспект. Одеса: Астропринт.

Пекарь, В. (2016). Юбилейное. Что происходит и почему так медленно. Украинская правда. Одрежано з: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2016/08/25/...

Пекар, В. (2018). Як Україні стати модерною і до чого тут цінності. Одержано з: ZBRUZ//https://zbruc.eu/node/77050

Семченко, О.А. (2016). Політична модернізація як чинник державної іміджевої політики. Одержано з: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2...

Human Development Report - 2010 (2010). The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. UNDP.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }