ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Концептуальні засади розбудовизагальної соціологічної теорії Дж.Г. Тернера: метатеоретичні ідеї, базовіпоняття та аналітична схема

stmm. 2019 (4): 40-60

УДК 316.4

DOI: https://doi.org/10.15407/sociology2019.04.040

Володимир Резнік - доктор соціологічних наук, доцент, завідувач відділy історії та теорії соціології.

ORCID:http://orcid.org/0000-0001-9955-0034

У статті розглянуто концептуальні засади розробленнязагальної соціологічної теорії Дж.Г.Тернера. До цих засад належать метатеоретичні ідеї, базові поняття та аналітична схема. Тернер почав розробляти загальну соціологічну теорію із синтезу метатеоретичних ідей соціальних сил та соціальної селекції. Він сформулював синтетичне метатеоретичне твердження: соціальні сили спричинюють тиски селекції на індивідів і примушують їх до зміни патернів своєї соціальної організації та створення нових видів соціокультурних формувань/формацій для виживання за умов цих тисків. Тернер систематизував базові поняття свого теоретизування з виокремленням мікро-, мезо- та макрорівня соціальної реальності. На цих підставах він обґрунтував просту концептуальну схему соціальної динаміки. За цією схемою соціальну еволюцію спричинюють переважно сили макросоціальної динаміки популяції/населення, виробництва, розподілу, реґуляції та відтворення. Ці сили змушують індивідуальних та корпоративних дієвців до структурної адаптації своїх спільнот у змінених обставинах. Така адаптація допомагає подолати дезінтеґраційні наслідки дії цих сил або уникнути їх. Початковий етап загального теоретизування Тернера є своєрідним аудитом, модифікацією, модернізацією та систематизацією поняттєвого апарату соціології. Отримані початкові результати стали підгрунтям для розбудови його концепції динаміки функційної селекції у соціальному світі.

Ключові слова: теорія, загальна теорія, метатеорія, позитивізм, соціальна сила, соціальна селекція.

Повний текст публікації: укр | рос

Источники/Джерела

Бродель, Ф. (1997). Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. Т. 2: Ігри обміну. Київ: Основи.

Вебер, М. (2012). Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння. Київ: Всесвіт.

Веблен, Т. (1984). Теория праздного класса. Москва: Прогресс.

Гофман, И. (2009). Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу. Москва: Смысл.

Дарвін, Ч. (2009). Походження видів шляхом природного відбору або збереження порід у боротьбі за життя. Львів: Піраміда. https://doi.org/10.1017/cbo9780511694295

Дюркгайм, Е. (1998). Самогубство: Соціологічне дослідження. Київ: Основи.

Дюркгайм, Е. (2002). Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. Київ: Юніверс.

Дюркгейм, Э. (1990). О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва: Наука. С. 3–390.

Зіммель, Г. (2010). Філософія грошей. Київ. Промінь.

Мальтус, Р. Т. (1998). Дослідження закону народонаселення. Київ. Основи.

Манн, М. (2018). Источники социальной власти. Т. 1: История власти от истоков до 1760 года н.э. Москва: Дело.

Маркс, К. (1963). _“_Капітал”. Критика політичної економії. Т. 1, кн. 1: Процес виробництва капіталу. В К. Маркс, Ф. Енгельс, Твори. Пер. з 2-го рос. вид. Т. 23. Київ. Держполітвидав УРСР. https://doi.org/10.1515/9783050063577-014

Маркс, К. (1965). “Капітал”. Критика політичної економії. Т. 3, кн. 2: Процес капіталістичного виробництва, взятий в цілому. Ч. ІІ (розділи 29–52). ВК. Маркс, Ф. Енгельс, Твори. Пер. з 2-го рос. вид. Т. 25, ч. ІІ. Київ. Держполітвидав УРСР. https://doi.org/10.1515/9783050063577-011

Маркс, К. (1967). “Капітал”. Критика політичної економії. Т. 4, кн. 2: Теорії додаткової вартості. Ч. ІІ (розділи 8–18). В К. Маркс, Ф. Енгельс, Твори. Пер. з 2-го рос. вид. Т. 26, ч. ІІ. Київ. Держполітвидав УРСР. https://doi.org/10.1515/9783050063577-009

Мід, Дж. Г. (2000). Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. Київ. Укр. Центр духов. культури.

Резнік, В. (2017). Позитивістське (мета)теоретизування Дж. Г. Тернера: підстави та начерки стратегії. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 68–93.

Смелзер, Н. Дж. (2003). Проблеми соціології. Ґеорґ-Зімелевські лекції, 1995. Львів. Кальварія.

Сміт, А.(2001). Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ. Port-Royal.

Тернер, Дж. (1985). Структура социологической теории. Москва. Прогресс.

Тойнбі, А. (1995a). Дослідження історії. Т. 1. Київ. Основи.

Тойнбі, А. (1995b). Дослідження історії. Т. 2. Київ. Основи.

Blau, P. M. (1977). Inequality and Heterogeneity. A Primitive Theory of Social Structure. New York: Free Press.

Blau, P. (1994). Structural Context of Opportunities. Chicago: University of Chicago Press.

Boehm, Ch. (1993). Egalitarian Society and Reverse Dominance Hierarchy. _Current Anthropology__,_34 (3), 227–254.

Boehm, Ch. (1999). Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior. Cambridge: Harvard University Press.

Blalock, H. M., Jr. (1989). Power and Conflict: Toward a General Theory. Newbury Park, CA: Sage.

Chase-Dunn, Ch., Mann, K. M. (1998). _The Wintu and Their Neighbors: A_Very Small World System in Northern California. Tucson, AZ: University of Arizona Press.

Collins, R. (1975). Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. New York: Academic Press.

Collins, R. (1986). Weberian Sociological Theory. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Collins, R. (1990). Market Dynamics as the Engine of Historical Change. Sociological Theory, 8, 111–135.

Goffman, E. (1961). Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis, IND: Bobbs-Merrill.

Goffman, E. (1971). Relations in Public: Micro Studies of the Public Order. New York: Basic Books.

Hawley, A. (1986). Human Ecology: A Theoretical Essay. Chicago: University of Chicago Press.

Takla, T. N., Pape, W. (1985). The Force Imagery in Durkheim: The Integration of Theory, Metatheory, and Method. Sociological Theory, 3(1), 4–88. https://doi.org/10.2307/202175

Turner, J. H. (1972). Patterns of Social Organization: A Survey of Social Institutions. New York: McGraw-Hill.

Turner, J. H. (1990). The Structure of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Turner, J. H. (1995). Macrodynamics: Toward a Theory on the Organization of Human Populations. Rose Monographs. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Turner, J. H. (1997). The Institutional Order: Economy, Kinship, Religion, Polity, Law, and Education in Evolutionary and Comparative Perspective. New York: Longman.

Turner, J. H. (2003). Human Institutions: A Theory of Societal Evolutions. Boulder: Rowman and Littlefield.

Turner, J. H. (2010a). _Theoretical Principles of Sociology. Vol_. 1: Macrodynamics. New York: Springer.

Turner, J. H. (2010b). _Theoretical Principles of Sociology. Vol_. 2: Microdynamics. New York: Springer.

Turner, J. H. (2012). _Theoretical Principles of Sociology. Vol_. 3: Mesodynamics. New York: Springer.

Получено 04.10.2019

Одержано 04.10.2019

Концептуальні засади розбудовизагальної соціологічної теорії Дж.Г. Тернера: метатеоретичні ідеї, базовіпоняття та аналітична схема

stmm. 2019 (4): 40-60

УДК 316.4

DOI: https://doi.org/10.15407/sociology2019.04.040

Володимир Резнік - доктор соціологічних наук, доцент, завідувач відділy історії та теорії соціології.

ORCID:http://orcid.org/0000-0001-9955-0034

У статті розглянуто концептуальні засади розробленнязагальної соціологічної теорії Дж.Г.Тернера. До цих засад належать метатеоретичні ідеї, базові поняття та аналітична схема. Тернер почав розробляти загальну соціологічну теорію із синтезу метатеоретичних ідей соціальних сил та соціальної селекції. Він сформулював синтетичне метатеоретичне твердження: соціальні сили спричинюють тиски селекції на індивідів і примушують їх до зміни патернів своєї соціальної організації та створення нових видів соціокультурних формувань/формацій для виживання за умов цих тисків. Тернер систематизував базові поняття свого теоретизування з виокремленням мікро-, мезо- та макрорівня соціальної реальності. На цих підставах він обґрунтував просту концептуальну схему соціальної динаміки. За цією схемою соціальну еволюцію спричинюють переважно сили макросоціальної динаміки популяції/населення, виробництва, розподілу, реґуляції та відтворення. Ці сили змушують індивідуальних та корпоративних дієвців до структурної адаптації своїх спільнот у змінених обставинах. Така адаптація допомагає подолати дезінтеґраційні наслідки дії цих сил або уникнути їх. Початковий етап загального теоретизування Тернера є своєрідним аудитом, модифікацією, модернізацією та систематизацією поняттєвого апарату соціології. Отримані початкові результати стали підгрунтям для розбудови його концепції динаміки функційної селекції у соціальному світі.

Ключові слова: теорія, загальна теорія, метатеорія, позитивізм, соціальна сила, соціальна селекція.

Повний текст публікації: укр | рос

Источники/Джерела

Бродель, Ф. (1997). Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV–XVIII ст. Т. 2: Ігри обміну. Київ: Основи.

Вебер, М. (2012). Господарство і суспільство: нариси соціології розуміння. Київ: Всесвіт.

Веблен, Т. (1984). Теория праздного класса. Москва: Прогресс.

Гофман, И. (2009). Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу. Москва: Смысл.

Дарвін, Ч. (2009). Походження видів шляхом природного відбору або збереження порід у боротьбі за життя. Львів: Піраміда. https://doi.org/10.1017/cbo9780511694295

Дюркгайм, Е. (1998). Самогубство: Соціологічне дослідження. Київ: Основи.

Дюркгайм, Е. (2002). Первісні форми релігійного життя. Тотемна система в Австралії. Київ: Юніверс.

Дюркгейм, Э. (1990). О разделении общественного труда. Метод социологии. Москва: Наука. С. 3–390.

Зіммель, Г. (2010). Філософія грошей. Київ. Промінь.

Мальтус, Р. Т. (1998). Дослідження закону народонаселення. Київ. Основи.

Манн, М. (2018). Источники социальной власти. Т. 1: История власти от истоков до 1760 года н.э. Москва: Дело.

Маркс, К. (1963). _“_Капітал”. Критика політичної економії. Т. 1, кн. 1: Процес виробництва капіталу. В К. Маркс, Ф. Енгельс, Твори. Пер. з 2-го рос. вид. Т. 23. Київ. Держполітвидав УРСР. https://doi.org/10.1515/9783050063577-014

Маркс, К. (1965). “Капітал”. Критика політичної економії. Т. 3, кн. 2: Процес капіталістичного виробництва, взятий в цілому. Ч. ІІ (розділи 29–52). ВК. Маркс, Ф. Енгельс, Твори. Пер. з 2-го рос. вид. Т. 25, ч. ІІ. Київ. Держполітвидав УРСР. https://doi.org/10.1515/9783050063577-011

Маркс, К. (1967). “Капітал”. Критика політичної економії. Т. 4, кн. 2: Теорії додаткової вартості. Ч. ІІ (розділи 8–18). В К. Маркс, Ф. Енгельс, Твори. Пер. з 2-го рос. вид. Т. 26, ч. ІІ. Київ. Держполітвидав УРСР. https://doi.org/10.1515/9783050063577-009

Мід, Дж. Г. (2000). Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. Київ. Укр. Центр духов. культури.

Резнік, В. (2017). Позитивістське (мета)теоретизування Дж. Г. Тернера: підстави та начерки стратегії. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 68–93.

Смелзер, Н. Дж. (2003). Проблеми соціології. Ґеорґ-Зімелевські лекції, 1995. Львів. Кальварія.

Сміт, А.(2001). Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. Київ. Port-Royal.

Тернер, Дж. (1985). Структура социологической теории. Москва. Прогресс.

Тойнбі, А. (1995a). Дослідження історії. Т. 1. Київ. Основи.

Тойнбі, А. (1995b). Дослідження історії. Т. 2. Київ. Основи.

Blau, P. M. (1977). Inequality and Heterogeneity. A Primitive Theory of Social Structure. New York: Free Press.

Blau, P. (1994). Structural Context of Opportunities. Chicago: University of Chicago Press.

Boehm, Ch. (1993). Egalitarian Society and Reverse Dominance Hierarchy. _Current Anthropology__,_34 (3), 227–254.

Boehm, Ch. (1999). Hierarchy in the Forest: The Evolution of Egalitarian Behavior. Cambridge: Harvard University Press.

Blalock, H. M., Jr. (1989). Power and Conflict: Toward a General Theory. Newbury Park, CA: Sage.

Chase-Dunn, Ch., Mann, K. M. (1998). _The Wintu and Their Neighbors: A_Very Small World System in Northern California. Tucson, AZ: University of Arizona Press.

Collins, R. (1975). Conflict Sociology: Toward an Explanatory Science. New York: Academic Press.

Collins, R. (1986). Weberian Sociological Theory. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Collins, R. (1990). Market Dynamics as the Engine of Historical Change. Sociological Theory, 8, 111–135.

Goffman, E. (1961). Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis, IND: Bobbs-Merrill.

Goffman, E. (1971). Relations in Public: Micro Studies of the Public Order. New York: Basic Books.

Hawley, A. (1986). Human Ecology: A Theoretical Essay. Chicago: University of Chicago Press.

Takla, T. N., Pape, W. (1985). The Force Imagery in Durkheim: The Integration of Theory, Metatheory, and Method. Sociological Theory, 3(1), 4–88. https://doi.org/10.2307/202175

Turner, J. H. (1972). Patterns of Social Organization: A Survey of Social Institutions. New York: McGraw-Hill.

Turner, J. H. (1990). The Structure of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth.

Turner, J. H. (1995). Macrodynamics: Toward a Theory on the Organization of Human Populations. Rose Monographs. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Turner, J. H. (1997). The Institutional Order: Economy, Kinship, Religion, Polity, Law, and Education in Evolutionary and Comparative Perspective. New York: Longman.

Turner, J. H. (2003). Human Institutions: A Theory of Societal Evolutions. Boulder: Rowman and Littlefield.

Turner, J. H. (2010a). _Theoretical Principles of Sociology. Vol_. 1: Macrodynamics. New York: Springer.

Turner, J. H. (2010b). _Theoretical Principles of Sociology. Vol_. 2: Microdynamics. New York: Springer.

Turner, J. H. (2012). _Theoretical Principles of Sociology. Vol_. 3: Mesodynamics. New York: Springer.

Получено 04.10.2019

Одержано 04.10.2019

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }