ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Проти всіх

stmm. 2019 (4): 178-186

УДК 316.4 : 316.6

Сергій Тарадайко - кандидат філософських наук, філософ, письменник, есеїст, закінчив філософський факультет Київського університету й аспірантуру Інституту філософії АН СРСР.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8320-6447

Анотація. На прикладі ставлення до виборів описано сучасну ситуацію в Україні. Визначальною стає теза про перехідну добу сьогодення, причому за багатьма різними вимірами. Не дивно, що люди випадають з узвичаєного порядку й почуваються невпевнено. Тож одразу спрацьовує відомий механізм, описаний у Ніцше як ressentiment — хворобливе відчуття себе жертвою та спрямування ненависті на когось іншого, бажання знайти «винуватого». Звичайно, ним у нашому випадку стає «влада». Тоді вибори перетворюються на спробу хоча б якось їй помститися. Щоб усунути вже знайомих її персон, обирають (неперебірливо?) кого завгодно, проте згодом виявляється, що влада — це не персони. Це принципи й установи. Тому такого роду голосування лише руйнує державу й, по суті, спрямоване «проти всіх».

Ключові слова: вибори, перехідна доба, ressentiment, імперія, держава.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела:
Бахтин, М.М. (2010). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. В М.М.Бахтин, Собрание сочинений в 7 тт. (т. 4(2), сс. 7–508). Москва: Языки славянских культур.
Вебер, М. (2018). Протестантська етика і дух капіталізму. Київ: Наш формат.
Гегель, Г.В.Ф. (2000). Основи філософії права, або Природне право і державознавство. Київ: Юніверс.
Гоббс, Т. (2000). Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. Київ: Дух і Літера.
Дюркгайм, Е. (2002). Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. Київ: Юніверс.
Еліас, Н. (2003). Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження. Київ: Альтернативи.
Лок, Дж. (2001). Два трактати про врядування. Київ: Основи.
Маркс, К., Енгельс, Ф. (1959). Маніфест Комуністичної партії. В К.Маркс, Ф.Енгельс, Твори в 50 тт. (т. 4, сс. 405–441). Київ: Видавництво політичної літератури УРСР.
Ніцше, Ф. (2002). По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. Львів: Літопис.
Шаап, С. (2015). Мстива отрута: Ріст невдоволення. Київ: Видавництво Жупанського.

Проти всіх

stmm. 2019 (4): 178-186

УДК 316.4 : 316.6

Сергій Тарадайко - кандидат філософських наук, філософ, письменник, есеїст, закінчив філософський факультет Київського університету й аспірантуру Інституту філософії АН СРСР.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8320-6447

Анотація. На прикладі ставлення до виборів описано сучасну ситуацію в Україні. Визначальною стає теза про перехідну добу сьогодення, причому за багатьма різними вимірами. Не дивно, що люди випадають з узвичаєного порядку й почуваються невпевнено. Тож одразу спрацьовує відомий механізм, описаний у Ніцше як ressentiment — хворобливе відчуття себе жертвою та спрямування ненависті на когось іншого, бажання знайти «винуватого». Звичайно, ним у нашому випадку стає «влада». Тоді вибори перетворюються на спробу хоча б якось їй помститися. Щоб усунути вже знайомих її персон, обирають (неперебірливо?) кого завгодно, проте згодом виявляється, що влада — це не персони. Це принципи й установи. Тому такого роду голосування лише руйнує державу й, по суті, спрямоване «проти всіх».

Ключові слова: вибори, перехідна доба, ressentiment, імперія, держава.

Повний текст публікації: укр | рос

Джерела:
Бахтин, М.М. (2010). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. В М.М.Бахтин, Собрание сочинений в 7 тт. (т. 4(2), сс. 7–508). Москва: Языки славянских культур.
Вебер, М. (2018). Протестантська етика і дух капіталізму. Київ: Наш формат.
Гегель, Г.В.Ф. (2000). Основи філософії права, або Природне право і державознавство. Київ: Юніверс.
Гоббс, Т. (2000). Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної. Київ: Дух і Літера.
Дюркгайм, Е. (2002). Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. Київ: Юніверс.
Еліас, Н. (2003). Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження. Київ: Альтернативи.
Лок, Дж. (2001). Два трактати про врядування. Київ: Основи.
Маркс, К., Енгельс, Ф. (1959). Маніфест Комуністичної партії. В К.Маркс, Ф.Енгельс, Твори в 50 тт. (т. 4, сс. 405–441). Київ: Видавництво політичної літератури УРСР.
Ніцше, Ф. (2002). По той бік добра і зла. Генеалогія моралі. Львів: Літопис.
Шаап, С. (2015). Мстива отрута: Ріст невдоволення. Київ: Видавництво Жупанського.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }