ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія

stmm. 2019 (1): 195-211

УДК 323.4

СТЕПАН ВОВКАНИЧ - доктор економічних наук, професор, провідний наyковий співробітник ДУ “Інститут реґіональних досліджень ім. M.І. Долішнього”, Львів

Анотація. У статті позиціонується концепт сучасної української національної ідеї (УНІ), складові якої розглядаються як стратегеми державотворення в Україні за умов нав'язаної їй Росією гібридної війни. Наголошується важливість соціогуманістичного підходу до духовно-інтелектуальних засад ідеологічного забезпечення державотворчих процесів в Україні як якісно-стратегічного імперативу зміцнення системи національної безпеки країни. Водночас акцентується необхідність створення сталих систем міжнародної безпеки та світового порядку, нехтування якими вможливило анексію Росією Криму і ведення нею війни на Донбасі.

Соціогуманістична настанова на захист і людини, і нації за умов ґлобалізації гібридних воєн, зокрема інформаційних, висуває на передній план коґнітивно-інформаційний, духовно-інтелектуальний та ін. аспекти комплексно нового їх розв'язання на національному рівні. Водночас ефективний захист відзазначених загроз передбачає паралельне зміцнення систем міжнародної безпеки, зокрема євроатлантичного військово-політичного альянсу, структур ООН з урахуванням мовно-культурних, релігійних та історичних особливостей корінних народів, їхнього права будувати на своїй землі національні держави, збагачуючи в такий спосіб світове розмаїття.

Ключові слова: соціогуманістичні засади державотворення, українська національна ідея, стратегеми розвитку країни, духовно-інформаційна мобільність людини (нації), духовно-інтелектуальна еліта, національна держава

Варіанти публікації: укр | рос


Джерела

Донбас і Крим: ціна повернення (2015). За ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Лещенко. Київ: НІСД.

Белебеха, І. (2014). Нація і націоналізм. Від націоналізму до національної ідеї. Харків.

Вовканич, С. Й. (2015). Аксіологія державотворчих процесів за умов соціально-економічних змін: нових викликів і загроз національній безпеці. Стратегічна панорама,1, 76–83

Круглий стіл «Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі» (2017). Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 3–35.

Український діловий тижневик «Контракти». Прес-конференція «Проект “Україна”. Формування ефективної національної ідеї» (2008). Галицькі контракти, 51 (15 грудня).

Вовканич, С. Й. (2008). Соціогуманістичниі імперативи трансформації гуманітарної політики в умовах гібридної війни і загроз буттю українськості. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.. М. І.Долішнього НАН України».

Вовканич, С.Й. (2003). «Дім» нації і глобалізаційні тенденції. Соціогуманістичні компоненти стратегії розвитку України. Вісник НАН України, 4, 48–58.

Аджемоглу, Д., Робінсон, Дж. (2016). Чому нації занепадають. Пер. з англ. Київ: Наш Формат.

Белебеха, І. О., Вовканич, С.Й. (2010). Єдність і розмаїття стратегічних пріоритетів національної ідеї. (українські державотворчі діалоги). Серія: Ідеологічні проблеми України ХХІ сторіччя. Львів; Харків.

Національна еліта та інтелектуальний потенціал України. Матеріали міжнародної наук. конф. «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України» (1996). За ред. С. Й. Вовканича. Львів: ІРД НАН України, Міжнародний центр освіти, науки і культури.

Вовканич, С. (1999). Українці прикордоння: проблеми регіоналістики чи глобалістики? В С. Вовканич. Інформація. Інтелект. Нація. — Львів: Євросвіт.

Українська національна ідея як засаднича складова системи державотворення: соціогуманістична візія і місія

stmm. 2019 (1): 195-211

УДК 323.4

СТЕПАН ВОВКАНИЧ - доктор економічних наук, професор, провідний наyковий співробітник ДУ “Інститут реґіональних досліджень ім. M.І. Долішнього”, Львів

Анотація. У статті позиціонується концепт сучасної української національної ідеї (УНІ), складові якої розглядаються як стратегеми державотворення в Україні за умов нав'язаної їй Росією гібридної війни. Наголошується важливість соціогуманістичного підходу до духовно-інтелектуальних засад ідеологічного забезпечення державотворчих процесів в Україні як якісно-стратегічного імперативу зміцнення системи національної безпеки країни. Водночас акцентується необхідність створення сталих систем міжнародної безпеки та світового порядку, нехтування якими вможливило анексію Росією Криму і ведення нею війни на Донбасі.

Соціогуманістична настанова на захист і людини, і нації за умов ґлобалізації гібридних воєн, зокрема інформаційних, висуває на передній план коґнітивно-інформаційний, духовно-інтелектуальний та ін. аспекти комплексно нового їх розв'язання на національному рівні. Водночас ефективний захист відзазначених загроз передбачає паралельне зміцнення систем міжнародної безпеки, зокрема євроатлантичного військово-політичного альянсу, структур ООН з урахуванням мовно-культурних, релігійних та історичних особливостей корінних народів, їхнього права будувати на своїй землі національні держави, збагачуючи в такий спосіб світове розмаїття.

Ключові слова: соціогуманістичні засади державотворення, українська національна ідея, стратегеми розвитку країни, духовно-інформаційна мобільність людини (нації), духовно-інтелектуальна еліта, національна держава

Варіанти публікації: укр | рос


Джерела

Донбас і Крим: ціна повернення (2015). За ред. В.П. Горбуліна, О.С. Власюка, Е.М. Лібанової, О.М. Лещенко. Київ: НІСД.

Белебеха, І. (2014). Нація і націоналізм. Від націоналізму до національної ідеї. Харків.

Вовканич, С. Й. (2015). Аксіологія державотворчих процесів за умов соціально-економічних змін: нових викликів і загроз національній безпеці. Стратегічна панорама,1, 76–83

Круглий стіл «Демократія і суспільна трансформація в контексті війни на Донбасі» (2017). Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2, 3–35.

Український діловий тижневик «Контракти». Прес-конференція «Проект “Україна”. Формування ефективної національної ідеї» (2008). Галицькі контракти, 51 (15 грудня).

Вовканич, С. Й. (2008). Соціогуманістичниі імперативи трансформації гуманітарної політики в умовах гібридної війни і загроз буттю українськості. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім.. М. І.Долішнього НАН України».

Вовканич, С.Й. (2003). «Дім» нації і глобалізаційні тенденції. Соціогуманістичні компоненти стратегії розвитку України. Вісник НАН України, 4, 48–58.

Аджемоглу, Д., Робінсон, Дж. (2016). Чому нації занепадають. Пер. з англ. Київ: Наш Формат.

Белебеха, І. О., Вовканич, С.Й. (2010). Єдність і розмаїття стратегічних пріоритетів національної ідеї. (українські державотворчі діалоги). Серія: Ідеологічні проблеми України ХХІ сторіччя. Львів; Харків.

Національна еліта та інтелектуальний потенціал України. Матеріали міжнародної наук. конф. «Національна еліта та інтелектуальний потенціал України» (1996). За ред. С. Й. Вовканича. Львів: ІРД НАН України, Міжнародний центр освіти, науки і культури.

Вовканич, С. (1999). Українці прикордоння: проблеми регіоналістики чи глобалістики? В С. Вовканич. Інформація. Інтелект. Нація. — Львів: Євросвіт.

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }