ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Дослідження довіри та задоволеності місцевою владою в Україні. Вплив популізму

stmm. 2024 (2): 101-110

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.02.101

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-2/8.pdf

ОЛЬГА БУРОВА, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології Національної академії наук України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

olga.burova@i-soc.org.ua

https://orcid.org/0000-0002-4149-8859

ДМИТРО ГЛОМОЗДА, кандидат технічних наук, доцент, молодший науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів, Інститут соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

glomozda.dm@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-6597-2068

У статті аналізується низка аспектів та чинників, які, на думку авторів, впливають на проникнення популізму у місцеву владу. Саме аспект довіри може впливати на проникнення і збільшення впливу популізму в місцевому самоврядуванні. Автори висвітлюють важливу тему чинників, які могли б сприяти успіху популізму у владі, та вивчають специфіку його проявів на місцевому рівні. Особлива увага приділяється аналізу довіри та задоволеності громадян України роботою місцевих органів влади на базі емпіричних даних, отриманих у співпраці із соціологічним центром «Factum Group».

У статті розглядається популізм у місцевій політиці як явище, яке потребує серйозної уваги та аналізу. Він може мати неґативні наслідки для місцевого самоврядування і призвести до політичної нестабільності та недостатньої ефективності рішень, особливо за наявності слабкої демократії.

Однією з основних проблем популізму є його фокусування на короткострокових, популістських обіцянках та риториці замість довгострокового планування та реального розвитку. Це може призвести до необґрунтованого витрачання ресурсів та утворення залежності від зовнішніх фінансових джерел, що може неґативно вплинути на стійкість місцевої економіки. Крім того, популізм може підважувати принципи демократії та правової держави.

У контексті академічного аналізу вивчення впливу популізму на рівні місцевого врядування має критичне значення. Цей аналіз ґрунтується на працях Р. Патнема та П. Штомпки. У контексті теорії П. Штомпки розглядається питання довіри до влади та її (довіри) важливості для соціальних інститутів. Р. Патнем робить наголос на тому, що демократії та економіки у суспільстві працюють краще, коли є залученість громадян. Саме залученість і вплив громадян на місцеву владу уможливилися в результаті процесу децентралізації. Тож проаналізовані вище розвідки забезпечують розуміння того, які тенденції можуть впливати на соціальні процеси та суспільне життя. Дослідження цих аспектів дає змогу виявити ефективні механізми протидії потенційним загрозам популізму, що є важливим для оцінки загальних перспектив розвитку держави та її соціальної стабільності. Щоб подолати окреслену проблему, потрібна активна участь громадян, зміцнення інститутів громадянського суспільства, розвиток критичного мислення і принципів відкритості та прозорості.

Емпіричні дані показують низький рівень довіри у багатьох аспектах, що стосуються роботи місцевої влади. Тож можна припустити, що це призведе до високого рівня популізму. Наявність популістських лідерів у владі потребує окремих розвідок, але досить зрозуміло, що із кожним роком присутність популістів у владі зростає внаслідок самої специфіки явища популізму.

Ключові слова: довіра, задоволеність, децентралізація, популізм, політичні партії, місцева влада, соціологічна теорія довіри за Штомпкою

Джерела

Casaleggio, D. (2018). Opinion — A top leader of Italy's Five Star Movement: Why we won. The Washington Post, March 19.

Cardillo, E. (2023). The Role of Local Authorities in Opposing Populism Through Social Accountability. In: Populism and Accountability: Interdisciplinary Researches on Active Citizenship (pp. 167-187). Cham: Springer International Publishing.

Fedoriv, P. (2018). Not only decentralization: why does Ukraine have a policy of territorial equalization. Mistosite. [In Ukrainian]. Retrieved from: https://mistosite.org.ua/articles/ne-lyshe-detsentralizatsiia-navishcho-ukraini-potribna-polityka-terytorialnoho-vyrivniuvannia [=Федорів, П. (2018). Не лише децентралізація: навіщо Україні політика територіального вирівнювання. Mistosite.]

Law of Ukraine dated 05/21/1997 No. 280/97-VR On local self-government in Ukraine. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/Z970280?ed=2015_04_09 [=Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».]

Mair, P. (2006). Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. New Left Review, 42(Nov/Dec), 25-51.

Mudde, C., Kaltwasser, C.R. (2017). Populism — A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Shevchenko, O. (2020). Disparities in socio-economic development of the regions of Ukraine: essence, assessment, strategic regulation. [In Ukrainian]. Kyiv: NUOU. [=Шевченко, О. (2020). Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України: сутність, оцінка, стратегічне регулювання. Київ: НУОУ.]

Shcherbak, S. (2023). Studying populism: a theoretical framework and the case of Ukraine. Ideology and Politics Journal, 1(23), pp. 108-126.

Sztompka, P. (1999). Trust: a sociological theory. University Press.

Urbinati, N. (2019). Me The People: How Populism Transforms Democracy. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.

Отримано 6.03.2024

Дослідження довіри та задоволеності місцевою владою в Україні. Вплив популізму

stmm. 2024 (2): 101-110

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2024.02.101

Повний текст: https://stmm.in.ua/archive/ukr/2024-2/8.pdf

ОЛЬГА БУРОВА, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології Національної академії наук України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

olga.burova@i-soc.org.ua

https://orcid.org/0000-0002-4149-8859

ДМИТРО ГЛОМОЗДА, кандидат технічних наук, доцент, молодший науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів, Інститут соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

glomozda.dm@gmail.com

https://orcid.org/0009-0001-6597-2068

У статті аналізується низка аспектів та чинників, які, на думку авторів, впливають на проникнення популізму у місцеву владу. Саме аспект довіри може впливати на проникнення і збільшення впливу популізму в місцевому самоврядуванні. Автори висвітлюють важливу тему чинників, які могли б сприяти успіху популізму у владі, та вивчають специфіку його проявів на місцевому рівні. Особлива увага приділяється аналізу довіри та задоволеності громадян України роботою місцевих органів влади на базі емпіричних даних, отриманих у співпраці із соціологічним центром «Factum Group».

У статті розглядається популізм у місцевій політиці як явище, яке потребує серйозної уваги та аналізу. Він може мати неґативні наслідки для місцевого самоврядування і призвести до політичної нестабільності та недостатньої ефективності рішень, особливо за наявності слабкої демократії.

Однією з основних проблем популізму є його фокусування на короткострокових, популістських обіцянках та риториці замість довгострокового планування та реального розвитку. Це може призвести до необґрунтованого витрачання ресурсів та утворення залежності від зовнішніх фінансових джерел, що може неґативно вплинути на стійкість місцевої економіки. Крім того, популізм може підважувати принципи демократії та правової держави.

У контексті академічного аналізу вивчення впливу популізму на рівні місцевого врядування має критичне значення. Цей аналіз ґрунтується на працях Р. Патнема та П. Штомпки. У контексті теорії П. Штомпки розглядається питання довіри до влади та її (довіри) важливості для соціальних інститутів. Р. Патнем робить наголос на тому, що демократії та економіки у суспільстві працюють краще, коли є залученість громадян. Саме залученість і вплив громадян на місцеву владу уможливилися в результаті процесу децентралізації. Тож проаналізовані вище розвідки забезпечують розуміння того, які тенденції можуть впливати на соціальні процеси та суспільне життя. Дослідження цих аспектів дає змогу виявити ефективні механізми протидії потенційним загрозам популізму, що є важливим для оцінки загальних перспектив розвитку держави та її соціальної стабільності. Щоб подолати окреслену проблему, потрібна активна участь громадян, зміцнення інститутів громадянського суспільства, розвиток критичного мислення і принципів відкритості та прозорості.

Емпіричні дані показують низький рівень довіри у багатьох аспектах, що стосуються роботи місцевої влади. Тож можна припустити, що це призведе до високого рівня популізму. Наявність популістських лідерів у владі потребує окремих розвідок, але досить зрозуміло, що із кожним роком присутність популістів у владі зростає внаслідок самої специфіки явища популізму.

Ключові слова: довіра, задоволеність, децентралізація, популізм, політичні партії, місцева влада, соціологічна теорія довіри за Штомпкою

Джерела

Casaleggio, D. (2018). Opinion — A top leader of Italy's Five Star Movement: Why we won. The Washington Post, March 19.

Cardillo, E. (2023). The Role of Local Authorities in Opposing Populism Through Social Accountability. In: Populism and Accountability: Interdisciplinary Researches on Active Citizenship (pp. 167-187). Cham: Springer International Publishing.

Fedoriv, P. (2018). Not only decentralization: why does Ukraine have a policy of territorial equalization. Mistosite. [In Ukrainian]. Retrieved from: https://mistosite.org.ua/articles/ne-lyshe-detsentralizatsiia-navishcho-ukraini-potribna-polityka-terytorialnoho-vyrivniuvannia [=Федорів, П. (2018). Не лише децентралізація: навіщо Україні політика територіального вирівнювання. Mistosite.]

Law of Ukraine dated 05/21/1997 No. 280/97-VR On local self-government in Ukraine. Retrieved from: https://ips.ligazakon.net/document/Z970280?ed=2015_04_09 [=Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».]

Mair, P. (2006). Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. New Left Review, 42(Nov/Dec), 25-51.

Mudde, C., Kaltwasser, C.R. (2017). Populism — A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, R.D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.

Shevchenko, O. (2020). Disparities in socio-economic development of the regions of Ukraine: essence, assessment, strategic regulation. [In Ukrainian]. Kyiv: NUOU. [=Шевченко, О. (2020). Диспропорції соціально-економічного розвитку регіонів України: сутність, оцінка, стратегічне регулювання. Київ: НУОУ.]

Shcherbak, S. (2023). Studying populism: a theoretical framework and the case of Ukraine. Ideology and Politics Journal, 1(23), pp. 108-126.

Sztompka, P. (1999). Trust: a sociological theory. University Press.

Urbinati, N. (2019). Me The People: How Populism Transforms Democracy. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press.

Отримано 6.03.2024

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }