ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Проблеми повноти та достовірності стратегічної інформації стосовно ЧСЧ і транс-людей у країнах Схiдної Європи й Центральної Азії

stmm. 2023 (2): 162-181

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.02.162

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-2/10.pdf

МАКСИМ КАСЯНЧУК, PhD, науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України, радник з питань стратегічної інформації, Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного і сексуального різноманіття (ECOM), Таллінн (11317, Таллінн, Естонія, шосе Пярну, 142)

maxim.kasianczuk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0701-3595

СЕРГО ЧІХЛАДЗЕ, MD, PhD, незалежний дослідник у галузі громадського здоров’я, Тбілісі, Грузія

sergochikhladze@yahoo.com

ВІТАЛІЙ ДЖУМА, маґістр наук у галузі міжнародної охорони здоров’я, виконавчий директор, Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного і сексуального різноманіття (ECOM), Таллінн (11317, Таллінн, Естонія, шосе Пярну, 142)

vitaly@ecom.ngo

https://orcid.org/0000-0003-0399-5237

Стаття описує результати експертного опитування активістів двох уразливих щодо ВІЛ спільнот (чоловіків, що мають секс із чоловіками (ЧСЧ), та трансґендерних людей), а також фахівців у сфері громадського здоров’я семи країн реґіону Східної Європи і Центральної Азії (СЄЦА) щодо стану стратегічної інформації (СІ) стосовно ЧСЧ і транс-людей у контексті ВІЛ на національному рівні (якість, повнота, актуальність і використання даних). Також використано аналіз наукової літератури з досліджень цих спільнот. За рівнем повноти та якості СІ досліджені країни можна розташувати у низхідному порядку так: Україна, Киргизстан, Грузія, Вірменія, Північна Македонія, Білорусь, Естонія. При цьому інформація щодо трансґендерів є тільки у Вірменії, Грузії, Киргизстані та Україні. Повнота, актуальність і використання стратегічної інформації в країнах здебільшого залежать від доступності міжнародних ресурсів фінансової та технічної допомоги, а також інституційної спроможності організацій уразливих спільнот, зокрема у сфері адвокації інтересів репрезентованих ними спільнот в органах державної влади. Якість наявної інформації зумовлюється також іншими чинниками: відмінностями дефініцій досліджуваних спільнот (в тому числі включення транс-жінок в групу чоловіків, що мають секс з чоловіками), неврахуванням міґраційних процесів, величини і структури генеральних сукупностей (здебільшого невідомих), неможливістю побудови невипадкових вибірок достатнього розміру або недостатня якість побудови псевдовипадкових вибірок, відсутністю охоплення всієї території відповідних країн (тільки столиця та інколи крупні міста) тощо. Загалом, за нечисленними винятками, наявна в реґіоні СЄЦА стратегічна інформація стосовно ЧСЧ і транс-людей у контексті ВІЛ є неповною, недостатньо використовуваною та має обмежену валідність.

Ключові слова: ЧСЧ, транс-люди, Східна Європа і Центральна Азія, поведінкові дослідження

Джерела

Касянчук, М., Трофименко, О. (2020). Аналітичний звіт: оцінка чисельності трансгендерних людей в Україні. Київ: ЦГЗ. Одержано з: http://csep.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zvit_Ukr.pdf

Касянчук, М., Трофименко, О., Білоус, Є., Сазонова, Я. (2017). Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (національна частина). Київ: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ в Україні».

Ковтун, О., Салюк, Т., Сахно, Ю., Паніотто, В., Харченко, Н., Лиштва, О. (2021). Оцінка чисельності ключових груп, груп-містків та інших категорій населення в Україні, 2020: метод масштабування соціальних мереж («The Network Scale Up Method»). Київ: Альянс громадського здоров’я. Одержано з: https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Scale-up_2020_ukr_web_fin0921.pdf

Куц, С., Касянчук, М. (2019). Два года развития: Оценка изменений организационного потенциала и уровня развития субреципиентов Евразийской Коалиции по мужскому здоровью. Таллинн: ЕКОМ. Одержано з: https://ecom.ngo/library/ecat

Микиќ, В., Кузмановска, Г., Кочински, Д., Бошевска, Г., Османи, Д.С., Илиоска, Р., Јорданов, З., Сених, А., Мемети, Ш. (2019). Извештаj од биобихевиоралното истражување и процена на бројноста на популацијата на мажи кои имаат секс со мажи во Скопје, Македонија, 2017–2018. Одержано з: http://iph.mk/wp-content/uploads/2019/03/RDS-MSM-2018.pdf

Постановление Правительства КР от 30 декабря 2017 года № 852 «О Программе Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017–2021 годы» (2017). Одержано з: https://www.gov.kg/ru/npa/s/618

Привалов, Ю., Альохін, О., Бєлов, О., Зарицький, А., Касянчук, М., Семенова, О., Трофименко, О., Шеремет, С. (2016). Ситуаційний аналіз становища ЛҐБТ в Україні : Розширена версія аналізу. Київ.

Рекомендуемая оценка численности мужчин, практикующих секс с мужчинами (2020). Женева: ЮНЭЙДС. Одержано з: https://www.unaids.org/ru/resources/documents/2020/recommended-population-size-estimates-of-men-who-have-sex-with-men

Розпорядження КМУ від 27.11.2019 р. № 1415-р «Про схвалення Державної стратеґії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року» (2019). Одержано з: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-derzhavnoyi-strategi-a1415r

Сазонова, Я., Дукач, Ю. (2019). Звіт за результатами біоповедінкового дослідження серед чоловіків, що практикують секс із чоловіками в Україні. Київ: Альянс громадського здоров’я.

Сазонова, Я., Дученко, Г., Ковтун, О., Кузін, І. (2019). Оцінка чисельності ключових груп в Україні: Звіт. Київ: Альянс громадського здоров’я.

Семчук, Н. (2018). Краткая справка о ВИЧ среди МСМ и транс-людей в Беларуси. Таллинн: ЕКОМ. Одержано з: https://ecom.ngo/library/msm-and-hiv-in-belarus

Трофименко, О., Шваб, И., Садовой, А., Касянчук, М., Марциновская, В., Круглов, Ю., Алехин, О., Привалов, Ю. (2012). Аналитический обзор: Здоровье и права сообщества ЛҐБТ в Украине.

Aabrams, V., Arumetsa, S., Ird, K., Kalkun, A., Koppel, T., Marling, R., Pushaw, B., Põldsam, R., Rünk, M., Stahl, K., Taavetti, R., Vinnal, H. (2022). Kalevi alt välja: LGBT+ inimeste lugusid 19. ja 20. sajandi Eestist. Eesti LGBT Ühing.

Abdul-Quader, A., Berry, M., Bingham, T., Burnett, J., Dong, M., Drake, A., Hakim, A., Hladik, W., Marande, A., McIntyre, A., Murrill, C., Adhikary, R., Saidel, T., Kelly-Hanku, A., Lew, K. (2017). Biobehavioural Survey Guidelines for Populations at Risk for HIV. Geneva: World Health Organization. Retrieved from: https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151301-2

Andeva, M. (2017). Migration movements and their implications for Republic of Macedonia. International Journal of Social Science Research, 5 (2), 1. https://doi.org/10.5296/ijssr.v5i2.10918

Baijal, P., Kort, R. (2009). XVII International AIDS Conference: From Evidence to Action — Regional focus. Journal of the International AIDS Society, 12, S6–S6. https://doi.org/10.1186/1758-2652-12-S1-S6

Baral, S.D., Poteat, T., Strömdahl, S., Wirtz, A.L., Guadamuz, T.E., Beyrer, C. (2013). Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases, 13 (3), 214–222. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(12)70315-8

Chikhladze, S., Kasianczuk, M., Orbelyan, S., Sheremet, S. (2020). Two years of progress: MSM and trans community participation in HIV decision-making processes in Armenia, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, North Macedonia, Tajikistan and Ukraine. Tallinn: ECOM. Retrieved from: https://ecom.ngo/library/participation_study-2019_en

Chikovani, I., Shengelia, N., Sulaberidze, L., Marjanishvili, N., Tsereteli, N. (2018). Population Size Estimation Men Who Have Sex with Men in Georgia, 2018. Tbilisi: Curatio Foundation. Retrieved from: http://curatiofoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/MSM-2018_PSE-Report_FV_Eng.pdf

Global AIDS Monitoring 2020: Guidance: Indicators for monitoring the 2016 Political Declaration on Ending AIDS (2020). Geneva: WHO/UNAIDS. Retrieved from: https://www.aidsdatahub.org/resource/global-aids-monitoring-2020

Grigoryan, S., Ohanyan, R., Papoyan, A., Petrosyan, Z., Asryan, M., Asatryan, A. (2018). Integrated Biological-Behavioral Surveilance Survey among People who inject Drugs, Female Sex Workers, Men who have Sex with Men and Transgender Persons. Retrieved from: https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/12/IBBS_ARMENIA_2018_eng_FINAL.pdf

Guidelines on Estimating the Size of Populations Most at Risk to HIV (2010). Geneva: WHO.

HIV Cascade Framework for Key Populations (2015). USAID. Retrieved from: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/linkages-hiv-cascade-framework-oct15.pdf

In Danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022 (2022). Geneva: UNAIDS. Retrieved from: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2022-global-aids-update_en.pdf

Kasianczuk, M.H., Trofymenko, O.V., Sheremet, S.P. (2022). Transgender people in Ukraine — the communities within the community (the results of the expert survey). Ukrainian Society, 80 (1), 99–115. https://doi.org/10.15407/socium2022.01.099

Kasianczuk, M. et al. (2023). Population Size Estimation of Transgender and Non-Binary People in Georgia / M. Kasianczuk, B. Gabadadze, V. Djuma, L. Miruashvili, D. Orsekov, T. Sarasfati (ECOM, TEMIDA). Tallinn, Tbilisi, 2023.

Kvaratskhelia, M. (2019). National report on the violation of human rights of gay men, other MSM and trans people, in particular right to health, in Georgia in 2018. Tbilisi: Equality movement NGO. Retreived from: https://ecom.ngo/library/national_report_georgia_2019_en

Marcus, U., Hickson, F., Weatherburn, P., Schmidt, A.J. (2013). Estimating the size of the MSM populations for 38 European countries by calculating the survey-surveillance discrepancies (SSD) between self-reported new HIV diagnoses from the European MSM internet survey (EMIS) and surveillance-reported HIV diagnoses am. BMC Public Health, 13 (1), 919. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-919

Marshall, Z., Welch, V., Minichiello, A., Swab, M., Brunger, F., Kaposy, C. (2019). Documenting Research with Transgender, Nonbinary, and Other Gender Diverse (Trans) Individuals and Communities: Introducing the Global Trans Research Evidence Map. Transgender Health, 4 (1), 68–80. https://doi.org/10.1089/trgh.2018.0020

Ney, M., Rannaääre, K., Raud, K. (Eds.). (2018). Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring. Tallinn: Eesti LGBT Ühing.

Rao, A., Schwartz, S., Sabin, K., Wheeler, T., Zhao, J., Hargreaves, J., Baral, S. (2018). HIV-related data among key populations to inform evidence-based responses: protocol of a systematic review. Systematic Reviews, 7 (1), 220. https://doi.org/10.1186/s13643-018-0894-3

Rao, A., Schwartz, S., Viswasam, N., Rucinski, K., van Wickle, K., Sabin, K., Wheeler, T., Zhao, J., Baral, S. (2022). Evaluating the quality of HIV epidemiologic evidence for populations in the absence of a reliable sampling frame: a modified quality assessment tool. Annals of Epidemiology, 65, 78–83. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2021.07.009

Reisner, S.L., Poteat, T., Keatley, J., Cabral, M., Mothopeng, T., Dunham, E., Holland, C.E., Max, R., Baral, S. D. (2016). Global health burden and needs of transgender populations: a review. The Lancet, 388 (10042), 412–436. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00684-X

Rüütel, K., Chikhladze, S., Kasianczuk, M. (2018). Assessment of strategic information on men who have sex with men and trans people in Estonia. Tallinn: ECOM, TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/en/node/6158

Rüütel, K., Lõhmus, L. (2014). Meeste tervise heaks: seire ja tervisedendus Internetis. 2013. aasta meestega seksivate meeste Internetiuuringu kokkuvõte. Tallinn: TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-03/139644631744_TerVE_MSM_Internetiuuring_raport_2013.pdf

Rüütel, K., Lõhmus, L. (2017). Meeste terviSEKS! Meestega seksivate meeste seksuaaltervise uuringu raport 2016. Tallinn: TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-03/149609018740_Meestega_seksivate_meeste_seksuaaltervise_uuringu_raport_2016.pdf

Rüütel, K., Lõhmus, L. (2019). Üleeuroopalise meestega seksivate meeste uuringu Eesti andmete kokkuvõte 2017. EMIS-2017. Tallinn: TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-03/155532485161_Uleeuroopalise_meestega_seksivate_meeste_uuringu_Eesti_andmete_kokkuvote_2017.pdf

Sabin, K., Zhao, J., Garcia Calleja, J.M., Sheng, Y., Arias Garcia, S., Reinisch, A., Komatsu, R. (2016). Availability and Quality of Size Estimations of Female Sex Workers, Men Who Have Sex with Men, People Who Inject Drugs and Transgender Women in Low- and Middle-Income Countries. PLOS ONE, 11 (5), e0155150. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155150

Scutelniciuc, O. (2018). Methods and results of 2016 size estimation exercise in Kyrgyzstan: service multipliers to estimate the size of People Who Inject Drugs, Female Sex Workers and Men having Sex with Men. Retrieved from: http://www.afew.kg/upload/files/Narrative_methods_results_KG_SE_03_01_2018.pdf

Stojanovski, K., King, E.J., Bondikjova, V., Brooks, D. K., Mihajlov, A. (2019). ‘Until we have laws ... everything is useless!’: intersectionality, self-identified needs and inequity among sexual and gender minorities in Macedonia. Culture, Health & Sexuality, 21 (10), 1192–1207. https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1551574

Strategic information. Guidelines for HIV in the health sector (2020). Geneva: WHO.

The EMIS Network (2019). EMIS-2017 — The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey. Key findings from 50 countries. Retrieved from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/emis-2017-european-men-who-have-sex-men-internet-survey

The Gap Report (2014). Retrieved from: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAIDS_Gap_report_en.pdf

Weir, S.S., Baral, S.D., Edwards, J.K., Zadrozny, S., Hargreaves, J., Zhao, J., Sabin, K. (2018). Opportunities for Enhanced Strategic Use of Surveys, Medical Records, and Program Data for HIV Surveillance of Key Populations: Scoping Review. JMIR Public Health and Surveillance, 4 (2), e28. https://doi.org/10.2196/publichealth.8042

Отримано 07.03.2023

Проблеми повноти та достовірності стратегічної інформації стосовно ЧСЧ і транс-людей у країнах Схiдної Європи й Центральної Азії

stmm. 2023 (2): 162-181

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.02.162

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-2/10.pdf

МАКСИМ КАСЯНЧУК, PhD, науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України, радник з питань стратегічної інформації, Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного і сексуального різноманіття (ECOM), Таллінн (11317, Таллінн, Естонія, шосе Пярну, 142)

maxim.kasianczuk@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-0701-3595

СЕРГО ЧІХЛАДЗЕ, MD, PhD, незалежний дослідник у галузі громадського здоров’я, Тбілісі, Грузія

sergochikhladze@yahoo.com

ВІТАЛІЙ ДЖУМА, маґістр наук у галузі міжнародної охорони здоров’я, виконавчий директор, Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного і сексуального різноманіття (ECOM), Таллінн (11317, Таллінн, Естонія, шосе Пярну, 142)

vitaly@ecom.ngo

https://orcid.org/0000-0003-0399-5237

Стаття описує результати експертного опитування активістів двох уразливих щодо ВІЛ спільнот (чоловіків, що мають секс із чоловіками (ЧСЧ), та трансґендерних людей), а також фахівців у сфері громадського здоров’я семи країн реґіону Східної Європи і Центральної Азії (СЄЦА) щодо стану стратегічної інформації (СІ) стосовно ЧСЧ і транс-людей у контексті ВІЛ на національному рівні (якість, повнота, актуальність і використання даних). Також використано аналіз наукової літератури з досліджень цих спільнот. За рівнем повноти та якості СІ досліджені країни можна розташувати у низхідному порядку так: Україна, Киргизстан, Грузія, Вірменія, Північна Македонія, Білорусь, Естонія. При цьому інформація щодо трансґендерів є тільки у Вірменії, Грузії, Киргизстані та Україні. Повнота, актуальність і використання стратегічної інформації в країнах здебільшого залежать від доступності міжнародних ресурсів фінансової та технічної допомоги, а також інституційної спроможності організацій уразливих спільнот, зокрема у сфері адвокації інтересів репрезентованих ними спільнот в органах державної влади. Якість наявної інформації зумовлюється також іншими чинниками: відмінностями дефініцій досліджуваних спільнот (в тому числі включення транс-жінок в групу чоловіків, що мають секс з чоловіками), неврахуванням міґраційних процесів, величини і структури генеральних сукупностей (здебільшого невідомих), неможливістю побудови невипадкових вибірок достатнього розміру або недостатня якість побудови псевдовипадкових вибірок, відсутністю охоплення всієї території відповідних країн (тільки столиця та інколи крупні міста) тощо. Загалом, за нечисленними винятками, наявна в реґіоні СЄЦА стратегічна інформація стосовно ЧСЧ і транс-людей у контексті ВІЛ є неповною, недостатньо використовуваною та має обмежену валідність.

Ключові слова: ЧСЧ, транс-люди, Східна Європа і Центральна Азія, поведінкові дослідження

Джерела

Касянчук, М., Трофименко, О. (2020). Аналітичний звіт: оцінка чисельності трансгендерних людей в Україні. Київ: ЦГЗ. Одержано з: http://csep.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zvit_Ukr.pdf

Касянчук, М., Трофименко, О., Білоус, Є., Сазонова, Я. (2017). Моніторинг поведінки та поширення ВІЛ-інфекції серед чоловіків, які практикують секс з чоловіками (національна частина). Київ: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ в Україні».

Ковтун, О., Салюк, Т., Сахно, Ю., Паніотто, В., Харченко, Н., Лиштва, О. (2021). Оцінка чисельності ключових груп, груп-містків та інших категорій населення в Україні, 2020: метод масштабування соціальних мереж («The Network Scale Up Method»). Київ: Альянс громадського здоров’я. Одержано з: https://aph.org.ua/wp-content/uploads/2021/05/Scale-up_2020_ukr_web_fin0921.pdf

Куц, С., Касянчук, М. (2019). Два года развития: Оценка изменений организационного потенциала и уровня развития субреципиентов Евразийской Коалиции по мужскому здоровью. Таллинн: ЕКОМ. Одержано з: https://ecom.ngo/library/ecat

Микиќ, В., Кузмановска, Г., Кочински, Д., Бошевска, Г., Османи, Д.С., Илиоска, Р., Јорданов, З., Сених, А., Мемети, Ш. (2019). Извештаj од биобихевиоралното истражување и процена на бројноста на популацијата на мажи кои имаат секс со мажи во Скопје, Македонија, 2017–2018. Одержано з: http://iph.mk/wp-content/uploads/2019/03/RDS-MSM-2018.pdf

Постановление Правительства КР от 30 декабря 2017 года № 852 «О Программе Правительства Кыргызской Республики по преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике на 2017–2021 годы» (2017). Одержано з: https://www.gov.kg/ru/npa/s/618

Привалов, Ю., Альохін, О., Бєлов, О., Зарицький, А., Касянчук, М., Семенова, О., Трофименко, О., Шеремет, С. (2016). Ситуаційний аналіз становища ЛҐБТ в Україні : Розширена версія аналізу. Київ.

Рекомендуемая оценка численности мужчин, практикующих секс с мужчинами (2020). Женева: ЮНЭЙДС. Одержано з: https://www.unaids.org/ru/resources/documents/2020/recommended-population-size-estimates-of-men-who-have-sex-with-men

Розпорядження КМУ від 27.11.2019 р. № 1415-р «Про схвалення Державної стратеґії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року» (2019). Одержано з: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-shvalennya-derzhavnoyi-strategi-a1415r

Сазонова, Я., Дукач, Ю. (2019). Звіт за результатами біоповедінкового дослідження серед чоловіків, що практикують секс із чоловіками в Україні. Київ: Альянс громадського здоров’я.

Сазонова, Я., Дученко, Г., Ковтун, О., Кузін, І. (2019). Оцінка чисельності ключових груп в Україні: Звіт. Київ: Альянс громадського здоров’я.

Семчук, Н. (2018). Краткая справка о ВИЧ среди МСМ и транс-людей в Беларуси. Таллинн: ЕКОМ. Одержано з: https://ecom.ngo/library/msm-and-hiv-in-belarus

Трофименко, О., Шваб, И., Садовой, А., Касянчук, М., Марциновская, В., Круглов, Ю., Алехин, О., Привалов, Ю. (2012). Аналитический обзор: Здоровье и права сообщества ЛҐБТ в Украине.

Aabrams, V., Arumetsa, S., Ird, K., Kalkun, A., Koppel, T., Marling, R., Pushaw, B., Põldsam, R., Rünk, M., Stahl, K., Taavetti, R., Vinnal, H. (2022). Kalevi alt välja: LGBT+ inimeste lugusid 19. ja 20. sajandi Eestist. Eesti LGBT Ühing.

Abdul-Quader, A., Berry, M., Bingham, T., Burnett, J., Dong, M., Drake, A., Hakim, A., Hladik, W., Marande, A., McIntyre, A., Murrill, C., Adhikary, R., Saidel, T., Kelly-Hanku, A., Lew, K. (2017). Biobehavioural Survey Guidelines for Populations at Risk for HIV. Geneva: World Health Organization. Retrieved from: https://www.who.int/publications/i/item/978-92-4-151301-2

Andeva, M. (2017). Migration movements and their implications for Republic of Macedonia. International Journal of Social Science Research, 5 (2), 1. https://doi.org/10.5296/ijssr.v5i2.10918

Baijal, P., Kort, R. (2009). XVII International AIDS Conference: From Evidence to Action — Regional focus. Journal of the International AIDS Society, 12, S6–S6. https://doi.org/10.1186/1758-2652-12-S1-S6

Baral, S.D., Poteat, T., Strömdahl, S., Wirtz, A.L., Guadamuz, T.E., Beyrer, C. (2013). Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infectious Diseases, 13 (3), 214–222. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(12)70315-8

Chikhladze, S., Kasianczuk, M., Orbelyan, S., Sheremet, S. (2020). Two years of progress: MSM and trans community participation in HIV decision-making processes in Armenia, Belarus, Georgia, Kyrgyzstan, North Macedonia, Tajikistan and Ukraine. Tallinn: ECOM. Retrieved from: https://ecom.ngo/library/participation_study-2019_en

Chikovani, I., Shengelia, N., Sulaberidze, L., Marjanishvili, N., Tsereteli, N. (2018). Population Size Estimation Men Who Have Sex with Men in Georgia, 2018. Tbilisi: Curatio Foundation. Retrieved from: http://curatiofoundation.org/wp-content/uploads/2022/03/MSM-2018_PSE-Report_FV_Eng.pdf

Global AIDS Monitoring 2020: Guidance: Indicators for monitoring the 2016 Political Declaration on Ending AIDS (2020). Geneva: WHO/UNAIDS. Retrieved from: https://www.aidsdatahub.org/resource/global-aids-monitoring-2020

Grigoryan, S., Ohanyan, R., Papoyan, A., Petrosyan, Z., Asryan, M., Asatryan, A. (2018). Integrated Biological-Behavioral Surveilance Survey among People who inject Drugs, Female Sex Workers, Men who have Sex with Men and Transgender Persons. Retrieved from: https://ecom.ngo/wp-content/uploads/2018/12/IBBS_ARMENIA_2018_eng_FINAL.pdf

Guidelines on Estimating the Size of Populations Most at Risk to HIV (2010). Geneva: WHO.

HIV Cascade Framework for Key Populations (2015). USAID. Retrieved from: https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/linkages-hiv-cascade-framework-oct15.pdf

In Danger: UNAIDS Global AIDS Update 2022 (2022). Geneva: UNAIDS. Retrieved from: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2022-global-aids-update_en.pdf

Kasianczuk, M.H., Trofymenko, O.V., Sheremet, S.P. (2022). Transgender people in Ukraine — the communities within the community (the results of the expert survey). Ukrainian Society, 80 (1), 99–115. https://doi.org/10.15407/socium2022.01.099

Kasianczuk, M. et al. (2023). Population Size Estimation of Transgender and Non-Binary People in Georgia / M. Kasianczuk, B. Gabadadze, V. Djuma, L. Miruashvili, D. Orsekov, T. Sarasfati (ECOM, TEMIDA). Tallinn, Tbilisi, 2023.

Kvaratskhelia, M. (2019). National report on the violation of human rights of gay men, other MSM and trans people, in particular right to health, in Georgia in 2018. Tbilisi: Equality movement NGO. Retreived from: https://ecom.ngo/library/national_report_georgia_2019_en

Marcus, U., Hickson, F., Weatherburn, P., Schmidt, A.J. (2013). Estimating the size of the MSM populations for 38 European countries by calculating the survey-surveillance discrepancies (SSD) between self-reported new HIV diagnoses from the European MSM internet survey (EMIS) and surveillance-reported HIV diagnoses am. BMC Public Health, 13 (1), 919. https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-919

Marshall, Z., Welch, V., Minichiello, A., Swab, M., Brunger, F., Kaposy, C. (2019). Documenting Research with Transgender, Nonbinary, and Other Gender Diverse (Trans) Individuals and Communities: Introducing the Global Trans Research Evidence Map. Transgender Health, 4 (1), 68–80. https://doi.org/10.1089/trgh.2018.0020

Ney, M., Rannaääre, K., Raud, K. (Eds.). (2018). Eesti LGBT+ õpilaste koolikeskkonna uuring. Tallinn: Eesti LGBT Ühing.

Rao, A., Schwartz, S., Sabin, K., Wheeler, T., Zhao, J., Hargreaves, J., Baral, S. (2018). HIV-related data among key populations to inform evidence-based responses: protocol of a systematic review. Systematic Reviews, 7 (1), 220. https://doi.org/10.1186/s13643-018-0894-3

Rao, A., Schwartz, S., Viswasam, N., Rucinski, K., van Wickle, K., Sabin, K., Wheeler, T., Zhao, J., Baral, S. (2022). Evaluating the quality of HIV epidemiologic evidence for populations in the absence of a reliable sampling frame: a modified quality assessment tool. Annals of Epidemiology, 65, 78–83. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2021.07.009

Reisner, S.L., Poteat, T., Keatley, J., Cabral, M., Mothopeng, T., Dunham, E., Holland, C.E., Max, R., Baral, S. D. (2016). Global health burden and needs of transgender populations: a review. The Lancet, 388 (10042), 412–436. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00684-X

Rüütel, K., Chikhladze, S., Kasianczuk, M. (2018). Assessment of strategic information on men who have sex with men and trans people in Estonia. Tallinn: ECOM, TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/en/node/6158

Rüütel, K., Lõhmus, L. (2014). Meeste tervise heaks: seire ja tervisedendus Internetis. 2013. aasta meestega seksivate meeste Internetiuuringu kokkuvõte. Tallinn: TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-03/139644631744_TerVE_MSM_Internetiuuring_raport_2013.pdf

Rüütel, K., Lõhmus, L. (2017). Meeste terviSEKS! Meestega seksivate meeste seksuaaltervise uuringu raport 2016. Tallinn: TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-03/149609018740_Meestega_seksivate_meeste_seksuaaltervise_uuringu_raport_2016.pdf

Rüütel, K., Lõhmus, L. (2019). Üleeuroopalise meestega seksivate meeste uuringu Eesti andmete kokkuvõte 2017. EMIS-2017. Tallinn: TAI. Retrieved from: https://www.tai.ee/sites/default/files/2021-03/155532485161_Uleeuroopalise_meestega_seksivate_meeste_uuringu_Eesti_andmete_kokkuvote_2017.pdf

Sabin, K., Zhao, J., Garcia Calleja, J.M., Sheng, Y., Arias Garcia, S., Reinisch, A., Komatsu, R. (2016). Availability and Quality of Size Estimations of Female Sex Workers, Men Who Have Sex with Men, People Who Inject Drugs and Transgender Women in Low- and Middle-Income Countries. PLOS ONE, 11 (5), e0155150. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0155150

Scutelniciuc, O. (2018). Methods and results of 2016 size estimation exercise in Kyrgyzstan: service multipliers to estimate the size of People Who Inject Drugs, Female Sex Workers and Men having Sex with Men. Retrieved from: http://www.afew.kg/upload/files/Narrative_methods_results_KG_SE_03_01_2018.pdf

Stojanovski, K., King, E.J., Bondikjova, V., Brooks, D. K., Mihajlov, A. (2019). ‘Until we have laws ... everything is useless!’: intersectionality, self-identified needs and inequity among sexual and gender minorities in Macedonia. Culture, Health & Sexuality, 21 (10), 1192–1207. https://doi.org/10.1080/13691058.2018.1551574

Strategic information. Guidelines for HIV in the health sector (2020). Geneva: WHO.

The EMIS Network (2019). EMIS-2017 — The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey. Key findings from 50 countries. Retrieved from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/emis-2017-european-men-who-have-sex-men-internet-survey

The Gap Report (2014). Retrieved from: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNAIDS_Gap_report_en.pdf

Weir, S.S., Baral, S.D., Edwards, J.K., Zadrozny, S., Hargreaves, J., Zhao, J., Sabin, K. (2018). Opportunities for Enhanced Strategic Use of Surveys, Medical Records, and Program Data for HIV Surveillance of Key Populations: Scoping Review. JMIR Public Health and Surveillance, 4 (2), e28. https://doi.org/10.2196/publichealth.8042

Отримано 07.03.2023

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }