ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Залізнична мобільність: соціальна історія та практики здійснення

stmm. 2023 (1): 92-120

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.01.092

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-1/9.pdf

ВОЛОДИМИР НІКОЛАЄНКО, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології факультету лінґвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (03058, Київ, пр. Любомира Гузара, 1)

nikolaienkovl@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-4648-6048

ЛЕОНІД НІКОЛАЄНКО, кандидат філософських наук, доцент, незалежний дослідник

nikolaenkolg@ukr.net

ЮРІЙ ЯКОВЕНКО, доктор соціологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри соціології та політології факультету лінґвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (03058, Київ, пр. Любомира Гузара, 1)

https://orcid.org/0000-0002-6006-8651

У статті порушуються питання соціальної історії залізниць (історія інституціалізації) та залізничної мобільності (railway mobility або mobility of railway passenger’s), які в англомовній соціології транспорту поступово набирають популярності, що дає привід для актуалізації цієї тематики в Україні.

У пропонованій роботі питання залізничної мобільності розглядається під кутом зору історії імперій, зокрема Великої Британії, в якій інституціалізація спочатку внутрішньої залізниці, а потім і в колоніях, відіграла неабияку роль у розвитку не лише англійської промисловості, а й світової й разом з тим сприяла світовому соціально-культурному розвитку, включно з розвитком військової справи.

Одним з наших завдань є попереднє ознайомлення читача з великою серією книжок, яка виходить під спільною назвою «Дослідження імперіалізму» (Studies in Imperialism), де чільне місце належить працям, написаним з приводу процесу інституціалізації залізничного транспорту, зокрема пасажирської залізниці, їх соціальних функцій тощо.

У преамбулі до зазначеної серії наголошується, що імперіалізм як культурний феномен мав настільки ж значний вплив на панівне суспільство, як і на залежне, і що розбудова та функціювання залізниць — прямий наслідок імперської ідеології.

Саме тому, що процес інституціалізації залізничного транспорту і в самих метрополіях, і на колонізованих територіях відбувався на підставі імперської ідеології, там і там виникали тотожні суперечності соціального порядку, а отже, масові невдоволення, бо це призводило до значних інституційних, а також ментальних змін, пов’язаних з традиційною часово-просторовою орієнтацією мешканців, обмежувало їх у праві на вільне пересування, привчало до руху за кимось і десь розробленим графіком та життя за принципом пересування з роботи й на роботу і т. ін.

Підсумовуючи, автори роблять висновок, що все це вписувалося в постулати ідеології модернізації та раціоналізації суспільного життя, але інтерпретувалося в категоріях колонізації чужого життєвого простору/часу, бо привчало до відповідного життєвого режиму і не лише під час руху залізницею.

Ключові слова: інститут транспорту; залізнична мобільність; соціальна структура просторово/часової мобільності; імперська ідеологія; колонізація чужого життєвого простору/часу; модифікація поведінки, демонстративне (марнотратне) споживання

Джерела

Бодрийяр, Ж. (2007). К критике политической экономии знака. Москва: Академический Проект.

В Вероне обсудили глобальный кризис и социальное неравенство. (2019). Отримано з: https://lenta.ru/pressrelease/2019/10/28/verona1/

Из Лиссабона в Сингапур на поезде: открылся самый длинный маршрут в мире (2021). Отримано з: https://planetofhotels.com/guide/ru/blog/otkrylsya-samyy-dlinnyy-zheleznodorozhnyy-marshrut

Ніколаєнко, В.Л., Корнілов, В.С. (2020). Транспорт як фактор конструювання та відтворення просторової нерівності. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 86, 89–100. Отримано з: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/86/11.pdf

Ніколаєнко, В.Л., Ніколаєнко, Л.Г., Яковенко, Ю.І. (2021). Соціологіка мислення Толкотта Парсонса: монографія. Київ: ПФ «Фоліант». Отримано з: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/53558/1/Nikolaenko_Yakovenko%202021.pdf

Саид, Э. (2006). Ориентализм. Западные концепции Востока. Санкт-Петербург: Русский мир.

Середа, Е. (2020, жовтень 3). Запрос на роскошь и налог на бедность. Дзеркало тижня. Отримано з: https://zn.ua/macrolevel/zapros-na-roskosh-i-naloh-na-bednost.html

Форд, Г. (2013) Моя жизнь, мои достижения. Москва: Манн, Иванов и Фербер.

Bijsterveld K., Cleophas E., Krebs S., Mom G. (2014). Sound and Safe: A History of Listening Behind the Wheel. Oxford: University Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/3593992/ab54d5

Burton, A. (2018). Railway Empire: How the British Gave Railways to the World. Havertown: Pen and Sword Transport. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/5274871/001f47

De Jong, R. (1986). The Recapture of the Street? In E. de Boer (Ed.), Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning (pp. 77–91). Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

De Boer, E. (Ed.). (1986). Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning. Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

De Boer, E. (1986). Summary. In E. de Boer (Ed.), Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning (pp. 3–6). Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

Elleman, B. A., Kotkin S. (2009). Manchurian Railways and the Opening of China: An International History. Armonk, New York, London, England: M.E.Sharpe. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/936191/137251

Frank, H. (1986). Mass Transport and Class Struggle. In E. de Boer (Ed.), Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning (pp. 210–222.). Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

Indian Railways: Transforming a nation's destiny (A Visual Journey). (2020). London: DK Publishing. Retrieved from: https://ru.ua1lib.org/dl/5902778/b681ee.

Kellett, J. R. (1969). The impact of railways on Victorian cities. London: Routledge and Kegan Paul. Retrieved from: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315829784/impact-railways-victorian-cities-john-kellett

Nanni, G. (2012). The colonisation of time Ritual, Routine and Resistance in the British Empire. Manchester: Manchester University Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/11813041/24b15c

Pring, M. (2019). Luxury Railway Travel: A Social and Business History. Havertown: Pen and Sword Transport. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/5587824/ad9560

Rae, J. B. (1971). The road and the car in American life. Cambridge: MIT-Press.

Schiller, P.L., Bruun, E.C., Kenworthy, J.R. (2010). An Introduction to Sustainable Transportation Policy, Planning and Implementation. London • Washington, DC: Earthscan. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/1201628/279b58

Schivelbusch, W. (2014). The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the Nineteenth Century. Los Angeles: University of California Press. Retrieved from: https://ru.ua1lib.org/dl/3417085/f822df

Spiers, E.M. (2015). Engines for empire: The Victorian army and its use of railway. Manchester: Manchester University Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/18934414/cfb355

Spears, R. (2005). McGraw-Hill’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions: The Most Up-to-Date Reference for the Nonstandard Usage, Popular Jargon, and Vulgarisms of Contempos. New York: McGraw-Hill Education. Retrieved from: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=60b166d61c2cd563d532801dc81a9dc5

Tołłoczko, B. (2016). «Train Sociology» — An Introduction to Researching the Interactions between Passengers. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/319649064_Train_Sociology-_An_Introduction_to_Researching_the_Interactions_between_Passengers

Tye, L. (2002). The Father of Spin: Edward L. Bernays and The Birth of Public Relations. London: Picador. Retrieved from: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=6e6d495d5474a5a7556c9459e03e6660

Worstall, T. (2012, March 4). The Story of Henry Ford's $5 a Day Wages: It's Not What You Think. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/timworstall/2012/03/04/the-story-of-henry-fords-5-a-day-wages-its-not-what-you-think/?sh=47e7d9e2766d

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/3672415/004f25

Отримано 21.12.2022

Залізнична мобільність: соціальна історія та практики здійснення

stmm. 2023 (1): 92-120

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2023.01.092

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-1/9.pdf

ВОЛОДИМИР НІКОЛАЄНКО, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології факультету лінґвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (03058, Київ, пр. Любомира Гузара, 1)

nikolaienkovl@ukr.net

https://orcid.org/0000-0002-4648-6048

ЛЕОНІД НІКОЛАЄНКО, кандидат філософських наук, доцент, незалежний дослідник

nikolaenkolg@ukr.net

ЮРІЙ ЯКОВЕНКО, доктор соціологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри соціології та політології факультету лінґвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету (03058, Київ, пр. Любомира Гузара, 1)

https://orcid.org/0000-0002-6006-8651

У статті порушуються питання соціальної історії залізниць (історія інституціалізації) та залізничної мобільності (railway mobility або mobility of railway passenger’s), які в англомовній соціології транспорту поступово набирають популярності, що дає привід для актуалізації цієї тематики в Україні.

У пропонованій роботі питання залізничної мобільності розглядається під кутом зору історії імперій, зокрема Великої Британії, в якій інституціалізація спочатку внутрішньої залізниці, а потім і в колоніях, відіграла неабияку роль у розвитку не лише англійської промисловості, а й світової й разом з тим сприяла світовому соціально-культурному розвитку, включно з розвитком військової справи.

Одним з наших завдань є попереднє ознайомлення читача з великою серією книжок, яка виходить під спільною назвою «Дослідження імперіалізму» (Studies in Imperialism), де чільне місце належить працям, написаним з приводу процесу інституціалізації залізничного транспорту, зокрема пасажирської залізниці, їх соціальних функцій тощо.

У преамбулі до зазначеної серії наголошується, що імперіалізм як культурний феномен мав настільки ж значний вплив на панівне суспільство, як і на залежне, і що розбудова та функціювання залізниць — прямий наслідок імперської ідеології.

Саме тому, що процес інституціалізації залізничного транспорту і в самих метрополіях, і на колонізованих територіях відбувався на підставі імперської ідеології, там і там виникали тотожні суперечності соціального порядку, а отже, масові невдоволення, бо це призводило до значних інституційних, а також ментальних змін, пов’язаних з традиційною часово-просторовою орієнтацією мешканців, обмежувало їх у праві на вільне пересування, привчало до руху за кимось і десь розробленим графіком та життя за принципом пересування з роботи й на роботу і т. ін.

Підсумовуючи, автори роблять висновок, що все це вписувалося в постулати ідеології модернізації та раціоналізації суспільного життя, але інтерпретувалося в категоріях колонізації чужого життєвого простору/часу, бо привчало до відповідного життєвого режиму і не лише під час руху залізницею.

Ключові слова: інститут транспорту; залізнична мобільність; соціальна структура просторово/часової мобільності; імперська ідеологія; колонізація чужого життєвого простору/часу; модифікація поведінки, демонстративне (марнотратне) споживання

Джерела

Бодрийяр, Ж. (2007). К критике политической экономии знака. Москва: Академический Проект.

В Вероне обсудили глобальный кризис и социальное неравенство. (2019). Отримано з: https://lenta.ru/pressrelease/2019/10/28/verona1/

Из Лиссабона в Сингапур на поезде: открылся самый длинный маршрут в мире (2021). Отримано з: https://planetofhotels.com/guide/ru/blog/otkrylsya-samyy-dlinnyy-zheleznodorozhnyy-marshrut

Ніколаєнко, В.Л., Корнілов, В.С. (2020). Транспорт як фактор конструювання та відтворення просторової нерівності. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, 86, 89–100. Отримано з: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/archive/2020/86/11.pdf

Ніколаєнко, В.Л., Ніколаєнко, Л.Г., Яковенко, Ю.І. (2021). Соціологіка мислення Толкотта Парсонса: монографія. Київ: ПФ «Фоліант». Отримано з: https://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/53558/1/Nikolaenko_Yakovenko%202021.pdf

Саид, Э. (2006). Ориентализм. Западные концепции Востока. Санкт-Петербург: Русский мир.

Середа, Е. (2020, жовтень 3). Запрос на роскошь и налог на бедность. Дзеркало тижня. Отримано з: https://zn.ua/macrolevel/zapros-na-roskosh-i-naloh-na-bednost.html

Форд, Г. (2013) Моя жизнь, мои достижения. Москва: Манн, Иванов и Фербер.

Bijsterveld K., Cleophas E., Krebs S., Mom G. (2014). Sound and Safe: A History of Listening Behind the Wheel. Oxford: University Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/3593992/ab54d5

Burton, A. (2018). Railway Empire: How the British Gave Railways to the World. Havertown: Pen and Sword Transport. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/5274871/001f47

De Jong, R. (1986). The Recapture of the Street? In E. de Boer (Ed.), Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning (pp. 77–91). Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

De Boer, E. (Ed.). (1986). Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning. Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

De Boer, E. (1986). Summary. In E. de Boer (Ed.), Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning (pp. 3–6). Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

Elleman, B. A., Kotkin S. (2009). Manchurian Railways and the Opening of China: An International History. Armonk, New York, London, England: M.E.Sharpe. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/936191/137251

Frank, H. (1986). Mass Transport and Class Struggle. In E. de Boer (Ed.), Transport Sociology: Social Aspects of Transport Planning (pp. 210–222.). Oxford New York Beijing Frankfurt Säo Paulo Sydney Tokyo Toronto: Pergamon Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/2276534/800b66

Indian Railways: Transforming a nation's destiny (A Visual Journey). (2020). London: DK Publishing. Retrieved from: https://ru.ua1lib.org/dl/5902778/b681ee.

Kellett, J. R. (1969). The impact of railways on Victorian cities. London: Routledge and Kegan Paul. Retrieved from: https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315829784/impact-railways-victorian-cities-john-kellett

Nanni, G. (2012). The colonisation of time Ritual, Routine and Resistance in the British Empire. Manchester: Manchester University Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/11813041/24b15c

Pring, M. (2019). Luxury Railway Travel: A Social and Business History. Havertown: Pen and Sword Transport. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/5587824/ad9560

Rae, J. B. (1971). The road and the car in American life. Cambridge: MIT-Press.

Schiller, P.L., Bruun, E.C., Kenworthy, J.R. (2010). An Introduction to Sustainable Transportation Policy, Planning and Implementation. London • Washington, DC: Earthscan. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/1201628/279b58

Schivelbusch, W. (2014). The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the Nineteenth Century. Los Angeles: University of California Press. Retrieved from: https://ru.ua1lib.org/dl/3417085/f822df

Spiers, E.M. (2015). Engines for empire: The Victorian army and its use of railway. Manchester: Manchester University Press. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/18934414/cfb355

Spears, R. (2005). McGraw-Hill’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions: The Most Up-to-Date Reference for the Nonstandard Usage, Popular Jargon, and Vulgarisms of Contempos. New York: McGraw-Hill Education. Retrieved from: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=60b166d61c2cd563d532801dc81a9dc5

Tołłoczko, B. (2016). «Train Sociology» — An Introduction to Researching the Interactions between Passengers. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/319649064_Train_Sociology-_An_Introduction_to_Researching_the_Interactions_between_Passengers

Tye, L. (2002). The Father of Spin: Edward L. Bernays and The Birth of Public Relations. London: Picador. Retrieved from: http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=6e6d495d5474a5a7556c9459e03e6660

Worstall, T. (2012, March 4). The Story of Henry Ford's $5 a Day Wages: It's Not What You Think. Forbes. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/timworstall/2012/03/04/the-story-of-henry-fords-5-a-day-wages-its-not-what-you-think/?sh=47e7d9e2766d

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs. Retrieved from: https://ru.3lib.net/dl/3672415/004f25

Отримано 21.12.2022

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }