ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Круглий стіл «Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти»

stmm. 2023 (1): 176-214

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-1/13.pdf

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО (модератор), маґістр психології, провідний соціолог відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (вул. Шовковична, 12, Київ, 01021)

olga.maksimenko.65@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2804-2790

21–22 жовтня 2022 року в Інституті соціології Національної академії наук України проходив круглий стіл під назвою «Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти». Захід був присвячений пам’яті В.М. Ворони, академіка НАН України, директора Інституту соціології з 1992 до 2021 року, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки. Подія відбулася в онлайновому режимі. Обговорювалися такі питання: а) теоретичні засади, методологічні принципи та емпіричні критерії достовірності; б) підходи до оцінювання достовірності та застосовувані дослідницькі інструменти; в) чинники, що впливають на достовірність даних дослідження; г) проблеми достовірності даних та обґрунтованості висновків у кількісних та якісних дослідженнях; д) виклики для масових соціологічних опитувань в Україні в умовах війни та ін. Було заслухано та переглянуто близько 15 доповідей і презентацій. Учасники круглого столу представляли низку академічних, дослідницьких та освітніх організацій: Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет «Одеська політехніка», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, соціологічну службу Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Університет Масарика (Чеська Республіка), а також незалежну соціологічну спільноту“Extreme Scan”. Модерували захід Ольга Максименко (Інститут соціології НАН України), Олена Князєва (соціологічний інформаційно-дослідницький центр «Пульс») та Максим Касянчук (Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного та сексуального різноманіття). Технічну підтримку заходу впродовж двох днів надавав заступник директора Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький.

Виступи більшості учасників супроводжувалися запитаннями, коментарями та дискусією. Частина виступів міститься в нижчеподаному матеріалі.

Ключові слова: достовірність соціологічного знання, якість соціологічної інформації, валідність дослідницького інструмента, репрезентативність вибірки, надійність даних, щирість респондентів, опитування під час російсько-української війни

Круглий стіл «Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти»

stmm. 2023 (1): 176-214

Повний текст: http://stmm.in.ua/archive/ukr/2023-1/13.pdf

ОЛЬГА МАКСИМЕНКО (модератор), маґістр психології, провідний соціолог відділу методології та методів соціології Інституту соціології НАН України (вул. Шовковична, 12, Київ, 01021)

olga.maksimenko.65@gmail.com

https://orcid.org/0000-0003-2804-2790

21–22 жовтня 2022 року в Інституті соціології Національної академії наук України проходив круглий стіл під назвою «Достовірність соціологічного знання: теоретико-методологічний, емпіричний та дискурсивний аспекти». Захід був присвячений пам’яті В.М. Ворони, академіка НАН України, директора Інституту соціології з 1992 до 2021 року, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки. Подія відбулася в онлайновому режимі. Обговорювалися такі питання: а) теоретичні засади, методологічні принципи та емпіричні критерії достовірності; б) підходи до оцінювання достовірності та застосовувані дослідницькі інструменти; в) чинники, що впливають на достовірність даних дослідження; г) проблеми достовірності даних та обґрунтованості висновків у кількісних та якісних дослідженнях; д) виклики для масових соціологічних опитувань в Україні в умовах війни та ін. Було заслухано та переглянуто близько 15 доповідей і презентацій. Учасники круглого столу представляли низку академічних, дослідницьких та освітніх організацій: Інститут соціології НАН України, Київський міжнародний інститут соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Національний університет «Одеська політехніка», Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, соціологічну службу Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, Університет Масарика (Чеська Республіка), а також незалежну соціологічну спільноту“Extreme Scan”. Модерували захід Ольга Максименко (Інститут соціології НАН України), Олена Князєва (соціологічний інформаційно-дослідницький центр «Пульс») та Максим Касянчук (Євразійська коаліція зі здоров’я, прав, ґендерного та сексуального різноманіття). Технічну підтримку заходу впродовж двох днів надавав заступник директора Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький.

Виступи більшості учасників супроводжувалися запитаннями, коментарями та дискусією. Частина виступів міститься в нижчеподаному матеріалі.

Ключові слова: достовірність соціологічного знання, якість соціологічної інформації, валідність дослідницького інструмента, репрезентативність вибірки, надійність даних, щирість респондентів, опитування під час російсько-української війни

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }