ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Феномен олігархізації політичної влади в Україні: від піднесення до занепаду

stmm. 2022 (4): 30-45

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.04.030

ОЛЕКСАНДР РАХМАНОВ, доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

kneu_1906@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-8884-5515

У статті аналізується явище олігархізації політичної влади в Україні як системи контролю власниками великого капіталу над державними інститутами. Формуванню потужного національного капіталу сприяла неприйнятність громадською думкою залучення іноземного капіталу та грошової форми приватизації державних підприємств. Неґативне ставлення населення до наслідків приватизації використовувалося олігархами для блокування інституціональних реформ, через що відбувалося поширення корупції й ручних методів перерозподілу власності. Додатковим ресурсом збагачення великих власників стало стягнення олігархічної ренти з прибутку державних підприємств. Залежність держави від олігархів забезпечувалася їхнім тотальним контролем над галузями економіки, які давали переважну частку надходжень до державного бюджету. Володіння олігархами ключовими ЗМІ давало змогу маніпулювати громадською думкою, що блокувало реформаторські ініціативи громадянського сектору. Цьому сприяло суспільно-політичне розмежування українського соціуму щодо шляхів розвитку країни. Зниження впливу великих власників на політичне життя України уможливилося завдяки обмеженню їхнього мас-медійного впливу та занепаду їхньої економічної бази за умов російсько-української війни. Процесові деолігархізації політичної влади в Україні сприяє зростання єдності суспільства та довіри до державних інститутів, збільшення впливу громадянського сектору та економічна підтримка країн Заходу.

Ключові слова: олігархізація, олігархія, політична влада, Україна

Джерела

Гаврилишин, О. (2007). Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». Маркс, К. (1934). Капітал. Критика політичної економії. Том I. Кн. I. Київ: Партвидав ЦК КП(б)У.

Маркс, К., Енгельс, Ф. (1936). Маніфест комуністичної партії. В: К. Маркс, Ф. Енгельс (ред.) Вибрані твори. Том 1 (сс. 151–189). Київ: Партвидав ЦК КП(б)У.

Пасхавер, О.Й., Верховодова, Л.Т., Агеєва, К.М. (2007). Світовий досвід для України: взаємовідносини великого капіталу з владою і суспільством. Київ: Центр економічного розвитку.

Пасхавер, О.Й., Верховодова, Л.Т., Суплін, Л.З. (2004). Формування великого приватного капіталу в Україні. Київ: Міленіум.

Рахманов, О. (2012). Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні. Київ: Інститут соціології НАН України.

Рахманов, О. (2017). Соціальне підґрунтя олігархічної системи в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 60–73.

Рахманов, О. (2019). Бізнес і суспільство: потенціал відповідальної взаємодії. В: В. Резнік (ред.) Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес (сс. 195–246). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В.С. (2010). Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії. Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, О., Рахманов, О., Резнік, В. (2021). Суспільно-політичні наслідки пандемії COVID-19 як виклики легітимності соціального порядку в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 91–112.

Aslund, A. (2005). Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine and the United States. CASE Network Studies and Analyses, 296, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1441910 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1441910

Kapferer, B. (2005). New Formations of Power, the Oligarchic-Corporate State, and Anthropological Ideological Discourse. Anthropological Theory, 5 (3), 285–299.

Leach, D. K. (2005). The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms. Sociological Theory, 23 (3), 312–337.

National Security and Defense Council of Ukraine (2022). Secretary of the NSDC of Ukraine held a meeting on the state of implementation of the law on oligarchs. 20.07.2022. URL: https://www.rnbo.gov.ua/en/Diialnist/5605.html

Rakhmanov, O. (2015). Social Preconditions and Methods for Creating Capital of Big Business Owners in Ukraine. In: Y. Golovakha (ed.) Ukrainian Sociological Review: 2012–2013 (pp. 93–115). Kyiv: Institute of Sociology, NAS of Ukraine.

Sonin, K. (2003). Why the Rich May Favor Poor Protection of Property Rights. Journal of Comparative Economics, 31 (4), 715–731.

Отримано 30.07.2022

Феномен олігархізації політичної влади в Україні: від піднесення до занепаду

stmm. 2022 (4): 30-45

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.04.030

ОЛЕКСАНДР РАХМАНОВ, доктор соціологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

kneu_1906@ukr.net

https://orcid.org/0000-0001-8884-5515

У статті аналізується явище олігархізації політичної влади в Україні як системи контролю власниками великого капіталу над державними інститутами. Формуванню потужного національного капіталу сприяла неприйнятність громадською думкою залучення іноземного капіталу та грошової форми приватизації державних підприємств. Неґативне ставлення населення до наслідків приватизації використовувалося олігархами для блокування інституціональних реформ, через що відбувалося поширення корупції й ручних методів перерозподілу власності. Додатковим ресурсом збагачення великих власників стало стягнення олігархічної ренти з прибутку державних підприємств. Залежність держави від олігархів забезпечувалася їхнім тотальним контролем над галузями економіки, які давали переважну частку надходжень до державного бюджету. Володіння олігархами ключовими ЗМІ давало змогу маніпулювати громадською думкою, що блокувало реформаторські ініціативи громадянського сектору. Цьому сприяло суспільно-політичне розмежування українського соціуму щодо шляхів розвитку країни. Зниження впливу великих власників на політичне життя України уможливилося завдяки обмеженню їхнього мас-медійного впливу та занепаду їхньої економічної бази за умов російсько-української війни. Процесові деолігархізації політичної влади в Україні сприяє зростання єдності суспільства та довіри до державних інститутів, збільшення впливу громадянського сектору та економічна підтримка країн Заходу.

Ключові слова: олігархізація, олігархія, політична влада, Україна

Джерела

Гаврилишин, О. (2007). Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія». Маркс, К. (1934). Капітал. Критика політичної економії. Том I. Кн. I. Київ: Партвидав ЦК КП(б)У.

Маркс, К., Енгельс, Ф. (1936). Маніфест комуністичної партії. В: К. Маркс, Ф. Енгельс (ред.) Вибрані твори. Том 1 (сс. 151–189). Київ: Партвидав ЦК КП(б)У.

Пасхавер, О.Й., Верховодова, Л.Т., Агеєва, К.М. (2007). Світовий досвід для України: взаємовідносини великого капіталу з владою і суспільством. Київ: Центр економічного розвитку.

Пасхавер, О.Й., Верховодова, Л.Т., Суплін, Л.З. (2004). Формування великого приватного капіталу в Україні. Київ: Міленіум.

Рахманов, О. (2012). Власники великого капіталу як суб’єкт соціально-економічних перетворень в Україні. Київ: Інститут соціології НАН України.

Рахманов, О. (2017). Соціальне підґрунтя олігархічної системи в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 60–73.

Рахманов, О. (2019). Бізнес і суспільство: потенціал відповідальної взаємодії. В: В. Резнік (ред.) Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес (сс. 195–246). Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, В.С. (2010). Леґітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії. Київ: Інститут соціології НАН України.

Резнік, О., Рахманов, О., Резнік, В. (2021). Суспільно-політичні наслідки пандемії COVID-19 як виклики легітимності соціального порядку в Україні. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 91–112.

Aslund, A. (2005). Comparative Oligarchy: Russia, Ukraine and the United States. CASE Network Studies and Analyses, 296, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1441910 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1441910

Kapferer, B. (2005). New Formations of Power, the Oligarchic-Corporate State, and Anthropological Ideological Discourse. Anthropological Theory, 5 (3), 285–299.

Leach, D. K. (2005). The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational Forms. Sociological Theory, 23 (3), 312–337.

National Security and Defense Council of Ukraine (2022). Secretary of the NSDC of Ukraine held a meeting on the state of implementation of the law on oligarchs. 20.07.2022. URL: https://www.rnbo.gov.ua/en/Diialnist/5605.html

Rakhmanov, O. (2015). Social Preconditions and Methods for Creating Capital of Big Business Owners in Ukraine. In: Y. Golovakha (ed.) Ukrainian Sociological Review: 2012–2013 (pp. 93–115). Kyiv: Institute of Sociology, NAS of Ukraine.

Sonin, K. (2003). Why the Rich May Favor Poor Protection of Property Rights. Journal of Comparative Economics, 31 (4), 715–731.

Отримано 30.07.2022

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }