ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

Класики німецької та світової соціології у Першій світовій війні

stmm. 2022 (4): 162-171

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.04.162

СЕРГІЙ МАКЕЄВ, доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАНУ (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

smakeev950@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4418-8741

Ставлення до Першої світової війни німецьких соціологів, яких сьогодні беззастережно залічують до класичної традиції, не було однозначним. Усі вони поділяли переконання, викладені у відкритому листі 93 німецьких учених, філософів, істориків, мистецтвознавців «До культурного світу», в якому виправдовувалася участь Німеччини у війні. Але модальність патріотизму соціологів варіювала в доволі широких межах. Крайню націоналістичну позицію посідав та висловлював В. Зомбарт. М. Вебер вважав за необхідне пошук раціональних і реалістичних умов перемир’я, прийнятних для усіх учасників конфлікту. Ґ. Зимель дотримувався найбільш поміркованих думок, у своїх лекціях та статтях пропаґуючи європоцентризм з точки зору життєвих інтересів Німеччини. Р. Міхельс, який до і під час війни жив і працював в Італії, не приховував своїх антинімецьких поглядів і настроїв.

Ключові слова: соціологія, війна, Вебер, Зимель, Зомбарт, Міхельс

Джерела

Вебер, М. (2007). Жизнь и творчество Макса Вебера. Перевод с нем. М.И. Левиной. Москва: РОССПЭН.

Дарендорф, Р. (2021). Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний. Москва: Новое литературное обозрение.

Каубе, Ю. (2016). Макс Вебер. Жизнь на рубеже эпох. Пер. с нем. И. Кушнарева, И. Чубарова. Москва: Издательский дом «Дело».

Макеєв, С. (2019). Інтелектуали: три взірці ставлення до війни. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 158–177.

Aron, R. (1990). Memoirs: Fifty Years of Political Reflection. Holmes & Meier.

Cotesta, V. (2017). Classical Sociology and the First World War: Weber, Durkheim, Simmel and Scheler in the Trenches. History, 102, 351, 432–449.

Goodstein, E.S. (2017). Georg Simmel and the Disciplinary Imaginary. Stanford: Stanford University Press.

Hanafi, S. (2022). Ukraine, Putin’s Imperial Paradigm and Euro-America. Global Dialog, 12, 2, 8–9.

Harrington, A. (2005). Introduction to Georg Simmel’s Essay «Europe and America in World History». European Journal of Social Theory, 8, 1, 63–72.

Ioas, H. (1990). The Classics of Sociology and the First World War. Thesis Eleven, 27, 101–124.

Mitzman, A. (1987). Personal Conflict and Ideological Options in Sombart and Veber. In: W.J. Mommsen, J. Osterhammel (Eds.), Max Weber and his Contemporaries. London, New York: Routledge, Tailor & Francis Group.

Mommsen, W.J. (1987). Robert Michels and Max Veber: Moral Conviction versus the Politics of Responsibility. In: W.J. Mommsen, J. Osterhammel (Eds.), Max Weber and his Contemporaries. London, New York: Routledge, Tailor & Francis Group.

Pietilä, K. (2011). Reason of Sociology. George Simmel and Beyond. London: SAGE Publications Ltd.

Sombart, V. (2021). Traders and Heroes. Patriotic Reflection. London: Arctos.

Watier, P. (1991). The War Writings of Georg Simmel. Theory, Culture & Society, 8, 219–233.

Отримано 10.08.2022

Класики німецької та світової соціології у Першій світовій війні

stmm. 2022 (4): 162-171

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.04.162

СЕРГІЙ МАКЕЄВ, доктор соціологічних наук, професор, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАНУ (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

smakeev950@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4418-8741

Ставлення до Першої світової війни німецьких соціологів, яких сьогодні беззастережно залічують до класичної традиції, не було однозначним. Усі вони поділяли переконання, викладені у відкритому листі 93 німецьких учених, філософів, істориків, мистецтвознавців «До культурного світу», в якому виправдовувалася участь Німеччини у війні. Але модальність патріотизму соціологів варіювала в доволі широких межах. Крайню націоналістичну позицію посідав та висловлював В. Зомбарт. М. Вебер вважав за необхідне пошук раціональних і реалістичних умов перемир’я, прийнятних для усіх учасників конфлікту. Ґ. Зимель дотримувався найбільш поміркованих думок, у своїх лекціях та статтях пропаґуючи європоцентризм з точки зору життєвих інтересів Німеччини. Р. Міхельс, який до і під час війни жив і працював в Італії, не приховував своїх антинімецьких поглядів і настроїв.

Ключові слова: соціологія, війна, Вебер, Зимель, Зомбарт, Міхельс

Джерела

Вебер, М. (2007). Жизнь и творчество Макса Вебера. Перевод с нем. М.И. Левиной. Москва: РОССПЭН.

Дарендорф, Р. (2021). Соблазны несвободы. Интеллектуалы во времена испытаний. Москва: Новое литературное обозрение.

Каубе, Ю. (2016). Макс Вебер. Жизнь на рубеже эпох. Пер. с нем. И. Кушнарева, И. Чубарова. Москва: Издательский дом «Дело».

Макеєв, С. (2019). Інтелектуали: три взірці ставлення до війни. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 158–177.

Aron, R. (1990). Memoirs: Fifty Years of Political Reflection. Holmes & Meier.

Cotesta, V. (2017). Classical Sociology and the First World War: Weber, Durkheim, Simmel and Scheler in the Trenches. History, 102, 351, 432–449.

Goodstein, E.S. (2017). Georg Simmel and the Disciplinary Imaginary. Stanford: Stanford University Press.

Hanafi, S. (2022). Ukraine, Putin’s Imperial Paradigm and Euro-America. Global Dialog, 12, 2, 8–9.

Harrington, A. (2005). Introduction to Georg Simmel’s Essay «Europe and America in World History». European Journal of Social Theory, 8, 1, 63–72.

Ioas, H. (1990). The Classics of Sociology and the First World War. Thesis Eleven, 27, 101–124.

Mitzman, A. (1987). Personal Conflict and Ideological Options in Sombart and Veber. In: W.J. Mommsen, J. Osterhammel (Eds.), Max Weber and his Contemporaries. London, New York: Routledge, Tailor & Francis Group.

Mommsen, W.J. (1987). Robert Michels and Max Veber: Moral Conviction versus the Politics of Responsibility. In: W.J. Mommsen, J. Osterhammel (Eds.), Max Weber and his Contemporaries. London, New York: Routledge, Tailor & Francis Group.

Pietilä, K. (2011). Reason of Sociology. George Simmel and Beyond. London: SAGE Publications Ltd.

Sombart, V. (2021). Traders and Heroes. Patriotic Reflection. London: Arctos.

Watier, P. (1991). The War Writings of Georg Simmel. Theory, Culture & Society, 8, 219–233.

Отримано 10.08.2022

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }