ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

МИКОЛА КОНДРАТЬЄВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА

stmm. 2022 (2): 93-112

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.02.093

ВАЛЕРІЙ КАЗАКОВ, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії і теорії соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

vskazakov@gmail.com

У статті йдеться про те, що, розв’язуючи проблему суспільства і сукупності як об’єкта науки, Кондратьєв розробляє методологію визначення сутності такої сукупності, як суспільство. З цією метою він через систему визначень сукупності з’ясовує найважливіші складові її структури та їхні найважливіші якості (велика кількість елементів, самі елементи, їхні реальні зв’язки і відношення, феномени як результати зв’язків і взаємодій). Крім того, за допомоги певних категорій він виявляє форми знання про сукупність, відображувані у поняттях дискретності, справжньої об’єктивної реальності, каузально-необхідних зв’язків, відношень, рядів. Останній є вираженням знання про однакові зв’язки і відношення між елементами та феноменами сукупності.

Ключові слова: сукупність, суспільство, форми знання, ряд, закон великих чисел, елемент, феномен, зв’язок, відношення, дискретність, причина, річ, простір, час

Джерела

 1. Ворона, В.М., Пилипенко, В.Є. та ін. (1997). Економічна соціологія. Київ: Інститут соціології НАН України.
 2. Казаков, В. (1999). Становление теории социальных изменений. In: Асta universitatis lodziensis. Folia socioloqica 28. Polska i ukraina a wspolczesne procesy przemian spolecznych (ss. 137–146). Lodz, Wydawnictwo uniwersytetu lodzkieqo.
 3. Казаков, В. (2014). Микола Кондратьєв: проблема нової науки. Соціологія: теорія, методиы, маркетинг, 1, 182–198.
 4. Кондратьев, Н.Д. (1989). Проблемы экономической динамики. Москва: Экономика.
 5. Кондратьев, Н.Д. (1991a). Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. Москва: Наука.
 6. Кондратьев, Н.Д. (1991b). Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз. Москва: Наука.
 7. Кондратьев, Н.Д. (1993a). Избранные сочинения. Москва: Экономика.
 8. Кондратьев, Н.Д. (1993b). Особое мнение. Москва: Наука.
 9. Наукознавство (2007). Львів: ІБС; Київ: УБС НБУ.
 10. Пасхавер, И.С. (1974). Закон больших чисел и статистические закономерности. Москва: Статистика.
 11. Резнік, В. (2021). Аналіз дослідницьких програм: соціологічний ракурс. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 104–128.
 12. Резнік, В. (ред.) (2019). Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність. Київ: Інститут соціології НАН України.
 13. Соціологічна теорія: традиції та сучасність (2007). Київ.
 14. Giddens, A., Sutton, Ph. (2021). Sociology. 9th Ed. Cambridge: Polity Press.
 15. Ritzer, G. (2010). Classical Sociological Theory. S.l.: McGraw-Hill.

Отримано 18.03.2022

МИКОЛА КОНДРАТЬЄВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА

stmm. 2022 (2): 93-112

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.02.093

ВАЛЕРІЙ КАЗАКОВ, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу історії і теорії соціології Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

vskazakov@gmail.com

У статті йдеться про те, що, розв’язуючи проблему суспільства і сукупності як об’єкта науки, Кондратьєв розробляє методологію визначення сутності такої сукупності, як суспільство. З цією метою він через систему визначень сукупності з’ясовує найважливіші складові її структури та їхні найважливіші якості (велика кількість елементів, самі елементи, їхні реальні зв’язки і відношення, феномени як результати зв’язків і взаємодій). Крім того, за допомоги певних категорій він виявляє форми знання про сукупність, відображувані у поняттях дискретності, справжньої об’єктивної реальності, каузально-необхідних зв’язків, відношень, рядів. Останній є вираженням знання про однакові зв’язки і відношення між елементами та феноменами сукупності.

Ключові слова: сукупність, суспільство, форми знання, ряд, закон великих чисел, елемент, феномен, зв’язок, відношення, дискретність, причина, річ, простір, час

Джерела

 1. Ворона, В.М., Пилипенко, В.Є. та ін. (1997). Економічна соціологія. Київ: Інститут соціології НАН України.
 2. Казаков, В. (1999). Становление теории социальных изменений. In: Асta universitatis lodziensis. Folia socioloqica 28. Polska i ukraina a wspolczesne procesy przemian spolecznych (ss. 137–146). Lodz, Wydawnictwo uniwersytetu lodzkieqo.
 3. Казаков, В. (2014). Микола Кондратьєв: проблема нової науки. Соціологія: теорія, методиы, маркетинг, 1, 182–198.
 4. Кондратьев, Н.Д. (1989). Проблемы экономической динамики. Москва: Экономика.
 5. Кондратьев, Н.Д. (1991a). Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. Москва: Наука.
 6. Кондратьев, Н.Д. (1991b). Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз. Москва: Наука.
 7. Кондратьев, Н.Д. (1993a). Избранные сочинения. Москва: Экономика.
 8. Кондратьев, Н.Д. (1993b). Особое мнение. Москва: Наука.
 9. Наукознавство (2007). Львів: ІБС; Київ: УБС НБУ.
 10. Пасхавер, И.С. (1974). Закон больших чисел и статистические закономерности. Москва: Статистика.
 11. Резнік, В. (2021). Аналіз дослідницьких програм: соціологічний ракурс. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 4, 104–128.
 12. Резнік, В. (ред.) (2019). Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність. Київ: Інститут соціології НАН України.
 13. Соціологічна теорія: традиції та сучасність (2007). Київ.
 14. Giddens, A., Sutton, Ph. (2021). Sociology. 9th Ed. Cambridge: Polity Press.
 15. Ritzer, G. (2010). Classical Sociological Theory. S.l.: McGraw-Hill.

Отримано 18.03.2022

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }