ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

ЦІННІСТЬ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

stmm. 2022 (1): 6-28

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.01.006

СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ, доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАНУ (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

sociotest.solutions@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

МИКОЛА СИДОРОВ, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень КНУ ім. Тараса Шевченка (03022, Київ, просп. Глушкова, 4-д)

myksyd@knu.ua

https://orcid.org/0000-0002-5333-8393

У статті досліджено місце цінності самореалізації в структурі чинників індивідуального життя людини, включно з іншими індивідуальними цінностями. Запропоновано концептуалізацію індивідуальної цінності самореалізації виходячи з психологічного та соціологічного способів її розуміння.

Емпірична частина статті базується на результатах двох онлайн опитувань. Перше проведено у березні 2020 року серед студентів КНУ імені Тараса Шевченка (N = 417), друге — серед жителів Київської області у червні та липні 2021 року (N = 728). Як методику вимірювання індивідуальних цінностей використано соціологічний тест «Індивідуальні цінності та інтереси — 13». Для статистичного аналізу використано метод Кондорсе (для виявлення сукупного рейтинґу цінностей), критерій незалежності 2 (для аналізу взаємозв’язків із зовнішніми чинниками), Z-тест для однієї вибірки у застосуванні до модельованих даних (для аналізу взаємозв’язків з іншими цінностями). Виявлено нееквівалентність позицій індивідуальної цінності самореалізації у сукупному рейтинґу для студентів КНУ імені Тараса Шевченка та жителів Київської області. Зафіксовано зв’язок рівня важливості цінності зі статтю, сімейним станом, відносною фінансовою депривацією та досвідом керівництва. Встановлено прямий зв’язок цінності самореалізації з цінністю знань, а також зворотний — з цінностями домашнього комфорту, фізичного здоров’я та психологічного комфорту.

Ключові слова: цінність, самореалізація, індивідуальна життєдіяльність, ІЦІ-13.

Джерела

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практика її застосування. Київ: Інститут соціології НАН України.

Дембіцький, С., Сидоров, М., Плющ, В., Соснюк, Є., Шалімова, О. (2019). Системний підхід до соціологічного вивчення індивідуальних цінностей. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 102–123.

Плотникова, Е.С., Маслова, Т.М. (2018). Самоактуализация и самореализация: сходство, различие и взаимосвязь явлений. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология, 2, 22–32.

Сидоров, М.В.-С., Костенко, Я.О. (2017). Аналіз ранґових шкал у масових опитуваннях. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 39, 110–117.

Страусс, А., Корбин, Д. (2007). Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. Москва: УРСС.

Чиксентмихайи, М. (2011). Поток: Психология оптимального переживания. Москва: Альпина Диджитал.

Dewey, J. (1893). Self-realization as the moral ideal. The Philosophical Review, 2(6), 652–664.

Diener, E.D., Emmons, R.A., Larsen, R.J., Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75.

Hemetsberger, A. (2005). Creative cyborgs: How consumers use the internet for self-realization. NA – Advances in Consumer Research, 32, 653–660.

Henricks, T.S. (2014). Play as self-realization: Toward a general theory of play. American Journal of Play, 6(2), 190–213.

Honneth, A. (2004). Organized self-realization: Some paradoxes of individualization. European Journal of Social Theory, 7(4), 463–478.

Laceulle, H., Baars, J. (2014). Self-realization and cultural narratives about later life. Journal of Aging Studies, 31, 34–44.

Miquelon, P., Vallerand, R.J. (2006). Goal motives, well-being, and physical health: Happiness and self-realization as psychological resources under challenge. Motivation and Emotion, 30(4), 259–272.

Rusu, M. (2019). The process of self-realization — From the humanist psychology perspective. Psychology, 10(08), 1095–1115.

Ryff, C.D. (2013). Eudaimonic well-being and health: Mapping consequences of self-realization. In: A.S. Waterman (Ed.), The best within us: Positive Psychology Perspectives on Eudaimonia (pp. 77–98). S.l.: American Psychological Association.

Super, D.E. (1985). Self-realization through the Work and Leisure Roles. Educational and Vocational Guidance, 43, 1–7.

Отримано 09.02.2022

ЦІННІСТЬ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

stmm. 2022 (1): 6-28

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2022.01.006

СЕРГІЙ ДЕМБІЦЬКИЙ, доктор соціологічних наук, заступник директора Інституту соціології НАНУ (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

sociotest.solutions@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

МИКОЛА СИДОРОВ, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри методології та методів соціологічних досліджень КНУ ім. Тараса Шевченка (03022, Київ, просп. Глушкова, 4-д)

myksyd@knu.ua

https://orcid.org/0000-0002-5333-8393

У статті досліджено місце цінності самореалізації в структурі чинників індивідуального життя людини, включно з іншими індивідуальними цінностями. Запропоновано концептуалізацію індивідуальної цінності самореалізації виходячи з психологічного та соціологічного способів її розуміння.

Емпірична частина статті базується на результатах двох онлайн опитувань. Перше проведено у березні 2020 року серед студентів КНУ імені Тараса Шевченка (N = 417), друге — серед жителів Київської області у червні та липні 2021 року (N = 728). Як методику вимірювання індивідуальних цінностей використано соціологічний тест «Індивідуальні цінності та інтереси — 13». Для статистичного аналізу використано метод Кондорсе (для виявлення сукупного рейтинґу цінностей), критерій незалежності 2 (для аналізу взаємозв’язків із зовнішніми чинниками), Z-тест для однієї вибірки у застосуванні до модельованих даних (для аналізу взаємозв’язків з іншими цінностями). Виявлено нееквівалентність позицій індивідуальної цінності самореалізації у сукупному рейтинґу для студентів КНУ імені Тараса Шевченка та жителів Київської області. Зафіксовано зв’язок рівня важливості цінності зі статтю, сімейним станом, відносною фінансовою депривацією та досвідом керівництва. Встановлено прямий зв’язок цінності самореалізації з цінністю знань, а також зворотний — з цінностями домашнього комфорту, фізичного здоров’я та психологічного комфорту.

Ключові слова: цінність, самореалізація, індивідуальна життєдіяльність, ІЦІ-13.

Джерела

Дембіцький, С. (2019). Розробка соціологічних тестів: методологія і практика її застосування. Київ: Інститут соціології НАН України.

Дембіцький, С., Сидоров, М., Плющ, В., Соснюк, Є., Шалімова, О. (2019). Системний підхід до соціологічного вивчення індивідуальних цінностей. Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 3, 102–123.

Плотникова, Е.С., Маслова, Т.М. (2018). Самоактуализация и самореализация: сходство, различие и взаимосвязь явлений. Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология, 2, 22–32.

Сидоров, М.В.-С., Костенко, Я.О. (2017). Аналіз ранґових шкал у масових опитуваннях. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи», 39, 110–117.

Страусс, А., Корбин, Д. (2007). Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техники. Москва: УРСС.

Чиксентмихайи, М. (2011). Поток: Психология оптимального переживания. Москва: Альпина Диджитал.

Dewey, J. (1893). Self-realization as the moral ideal. The Philosophical Review, 2(6), 652–664.

Diener, E.D., Emmons, R.A., Larsen, R.J., Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71–75.

Hemetsberger, A. (2005). Creative cyborgs: How consumers use the internet for self-realization. NA – Advances in Consumer Research, 32, 653–660.

Henricks, T.S. (2014). Play as self-realization: Toward a general theory of play. American Journal of Play, 6(2), 190–213.

Honneth, A. (2004). Organized self-realization: Some paradoxes of individualization. European Journal of Social Theory, 7(4), 463–478.

Laceulle, H., Baars, J. (2014). Self-realization and cultural narratives about later life. Journal of Aging Studies, 31, 34–44.

Miquelon, P., Vallerand, R.J. (2006). Goal motives, well-being, and physical health: Happiness and self-realization as psychological resources under challenge. Motivation and Emotion, 30(4), 259–272.

Rusu, M. (2019). The process of self-realization — From the humanist psychology perspective. Psychology, 10(08), 1095–1115.

Ryff, C.D. (2013). Eudaimonic well-being and health: Mapping consequences of self-realization. In: A.S. Waterman (Ed.), The best within us: Positive Psychology Perspectives on Eudaimonia (pp. 77–98). S.l.: American Psychological Association.

Super, D.E. (1985). Self-realization through the Work and Leisure Roles. Educational and Vocational Guidance, 43, 1–7.

Отримано 09.02.2022

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }