ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

КОНЦЕПЦІЯ КЛАСІВ У РАННІЙ ПРАЦІ Ф. ЕНҐЕЛЬСА

stmm. 2021 (4): 73-86

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.04.073

СЕРГІЙ МАКЕЄВ, доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

smakeev950@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4418-8741

У 2020 році вчена громадськість відзначила 200-річчя від дня народження Фридриха Енґельса численними публікаціями, конференціями, зборами. Та начебто за традицією представники різних соціально-гуманітарних дисциплін, в тому числі соціологи, були раніше й залишаються досі на подив неуважними (або байдужими) до тих уявлень про класи та класовий аналіз, які основоположник марксизму виклав у своїй першій, опублікованій 1845 року книзі «Становище робітничого класу в Англії». Сучасні життєписи Ф. Енґельса зазвичай залічують твір до жанру якісних журналістських розслідувань, до анґажованої політичної журналістики, до перших публікацій з проблем урбанізації, до найкращих прикладів белетристики про побут і звичаї вікторіанської доби. Натомість у цій статті обґрунтовується належність Енґельсового твору до соціально-гуманітарної науки відповідно до сьогоднішніх уявлень щодо релевантності наукового дослідження. У статті пропоновано соціологічну експлікацію та інтерпретацію викладених у творі поглядів на формування, еволюцію та перспективи участі великих груп людей у процесі перетворення соціальних порядків. У першій частині подано біографічний контекст написання Енґельсової першої великої праці, а також окремі постбіографічні факти пам’яті про його перебування в Манчестері, пов’язані з умовами життя англійських робочих. У другій частині перелічено ті поняттєві конструкти, які припустимо вважати за концепцію класів.

Ключові слова: Фридрих Енґельс, клас, класовий аналіз, становище класу, класова свідомість

Джерела

Симончук, О. (2018). Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. Київ: Інститут соціології НАН України.

Энгельс, Ф. (1955). Положение рабочего класса в Англии. В: К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения (т. 2). Москва: Государственное издательство политической литературы.

Carver, T. (1990). Friedrich Engels. His Life and Thought. New York: Palgrave Macmillan.

Carver, T. (2020). Engels before Marks. Springer: Palgrave Macmillan.

Hunt, T. (2009). The Frock-Coated Communist. The Revolutionary Life of Friedrich Engels. Penguin Books: Allen Lane.

Hugree, C., Penissat, E., Spire, A. (2020). Social Class in Europe. New Inequalities in the Old World. London, New York:Verso.

Hunt, T. (2010). Marx’s General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels. New York: Metropolitan Books.

Kalleberg, A. (2018). Precarious Lives: Job Insecurity and Well-Being in Rich Democracies. S.l.: John Wiley & Sons.

Marcus, S. (1974). Engels, Manchester, and the Working Class. London: Weidenfeld and Nicolson.

Savage, M. (2021). The Return of Inequality: Social Change and the Weight of the Past. Cambridge: Harvard University Press.

Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. S.l.: Bloomsbury Academic.

Wilkinson, R., Pickett, K. (2010). The spirit level. Why greater equality makes society stronger. New York: Bloomsbury Press.

Wilson, W.J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

Отримано 16.09.2021

КОНЦЕПЦІЯ КЛАСІВ У РАННІЙ ПРАЦІ Ф. ЕНҐЕЛЬСА

stmm. 2021 (4): 73-86

DOI https://doi.org/10.15407/sociology2021.04.073

СЕРГІЙ МАКЕЄВ, доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

smakeev950@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-4418-8741

У 2020 році вчена громадськість відзначила 200-річчя від дня народження Фридриха Енґельса численними публікаціями, конференціями, зборами. Та начебто за традицією представники різних соціально-гуманітарних дисциплін, в тому числі соціологи, були раніше й залишаються досі на подив неуважними (або байдужими) до тих уявлень про класи та класовий аналіз, які основоположник марксизму виклав у своїй першій, опублікованій 1845 року книзі «Становище робітничого класу в Англії». Сучасні життєписи Ф. Енґельса зазвичай залічують твір до жанру якісних журналістських розслідувань, до анґажованої політичної журналістики, до перших публікацій з проблем урбанізації, до найкращих прикладів белетристики про побут і звичаї вікторіанської доби. Натомість у цій статті обґрунтовується належність Енґельсового твору до соціально-гуманітарної науки відповідно до сьогоднішніх уявлень щодо релевантності наукового дослідження. У статті пропоновано соціологічну експлікацію та інтерпретацію викладених у творі поглядів на формування, еволюцію та перспективи участі великих груп людей у процесі перетворення соціальних порядків. У першій частині подано біографічний контекст написання Енґельсової першої великої праці, а також окремі постбіографічні факти пам’яті про його перебування в Манчестері, пов’язані з умовами життя англійських робочих. У другій частині перелічено ті поняттєві конструкти, які припустимо вважати за концепцію класів.

Ключові слова: Фридрих Енґельс, клас, класовий аналіз, становище класу, класова свідомість

Джерела

Симончук, О. (2018). Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. Київ: Інститут соціології НАН України.

Энгельс, Ф. (1955). Положение рабочего класса в Англии. В: К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения (т. 2). Москва: Государственное издательство политической литературы.

Carver, T. (1990). Friedrich Engels. His Life and Thought. New York: Palgrave Macmillan.

Carver, T. (2020). Engels before Marks. Springer: Palgrave Macmillan.

Hunt, T. (2009). The Frock-Coated Communist. The Revolutionary Life of Friedrich Engels. Penguin Books: Allen Lane.

Hugree, C., Penissat, E., Spire, A. (2020). Social Class in Europe. New Inequalities in the Old World. London, New York:Verso.

Hunt, T. (2010). Marx’s General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels. New York: Metropolitan Books.

Kalleberg, A. (2018). Precarious Lives: Job Insecurity and Well-Being in Rich Democracies. S.l.: John Wiley & Sons.

Marcus, S. (1974). Engels, Manchester, and the Working Class. London: Weidenfeld and Nicolson.

Savage, M. (2021). The Return of Inequality: Social Change and the Weight of the Past. Cambridge: Harvard University Press.

Standing, G. (2011). The Precariat: The New Dangerous Class. S.l.: Bloomsbury Academic.

Wilkinson, R., Pickett, K. (2010). The spirit level. Why greater equality makes society stronger. New York: Bloomsbury Press.

Wilson, W.J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.

Отримано 16.09.2021

ОСТАННІЙ ДРУКОВАНИЙ НОМЕР

НАЙСВІЖІШІ МАТЕРІАЛИ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ

} } } } }