Галузь та проблематика

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (СТММ) є провідним соціологічним академічним журналом України, що публікує оригінальні та інноваційні рецензовані статті теоретико-методологічного і методичного спрямування, а також матеріали, які віддзеркалюють результати наукової роботи соціологічної спільноти України у її взаємодії зі світовим соціологічним співтовариством.
Метою журналу є висвітлення результатів сучасних досліджень соціальних явищ та процесів, новітніх методологічних і емпіричних знахідок вітчизняних та зарубіжних соціологів, актуальних теоретичних розробок сучасної соціології.
До головних рубрик журналу відносяться наступні:
  • Статті
  • Соціологічна лабораторія
  • Соціологічна освіта
  • Соціологічна публіцистика
  • Запрошення до дискусії
  • Наукове життя
  • Наукові видання, роздуми
Редакційна колегія журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» функціонує у відповідності з нормами та міжнародними стандартами, що встановлені Комітетом з етики публікацій Committee on Publication Ethics (COPE).

Політика відкритого доступу

Цей журнал надає відкритий доступ до всіх опублікованих матеріалів через рік після їх опублікування.

Останній номер

Stacks Image 63

Дані про журнал

Рік заснування журналу: 1998
Періодичність: 4 рази на рік
Засновник: Інститут соціології НАН України
Транслітерація назви: Sotsiologiya: teoriya, metodi, marketing
Назва англійською: Sociology: theory, methods, marketing
ISSN: 1563-3713 (print)