Галузь та проблематика

Соціологія: теорія, методи, маркетинг (СТММ) є провідним соціологічним академічним журналом України, що публікує оригінальні рецензовані статті теоретико-методологічного і методичного спрямування, інноваційні статті, які інформують про результати емпіричних досліджень із застосуванням як кількісних, так і якісних методів з широкого спектру соціологічної тематики і сприяють вдосконаленню методологічного супроводу таких досліджень, а також матеріали, які інформують про наукові дискусії та результати наукової діяльності соціологічної спільноти України на національному та міжнародному рівнях, зокрема її комунікацію та співпрацю зі світовим соціологічним співтовариством.
Метою журналу є розвиток професійного соціологічного знання та наукової експертизи через публікацію провідних статей та висвітлення результатів передових інноваційних досліджень соціальних проблем та процесів, новітніх методологічних і емпіричних знахідок вітчизняних та зарубіжних соціологів, актуальних теоретичних розробок сучасної соціології. Журнал заохочує подання оригінальних статей та матеріалів, які розширюють рамки наявного соціологічного досвіду, представляють нові соціологічні ідеї і пропонують інноваційні концептуальні та методологічні підходи у соціологічних дослідженнях.
До головних рубрик журналу відносяться наступні:
  • Статті
  • Дослідницькі нотатки
  • Наукові дискусії
  • Книжкові рецензії і критичні есе
  • Соціологічна освіта
  • Соціологічна публіцистика
  • Наукові події
Редакційна колегія журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг» функціонує у відповідності з нормами та міжнародними стандартами, що встановлені Комітетом з етики публікацій Committee on Publication Ethics (COPE).

Політика відкритого доступу

Цей журнал надає відкритий доступ до всіх опублікованих матеріалів через пів року після їх опублікування.

Останній номер

Stacks Image 63

Дані про журнал

Рік заснування журналу: 1998
Періодичність: 4 рази на рік
Засновник: Інститут соціології НАН України
Транслітерація назви: Sotsiologiya: teoriya, metody, marketing
Назва англійською: Sociology: theory, methods, marketing
ISSN: 1563-3713 (print), 2663-5143 (online)