Круглий стіл “Методологічні аспекти вивчення політичних установок населення щодо державних інститутів”

stmm. 2021 (3): 167-186

ОЛЕКСАНДР РЕЗНІК (модератор), доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України (01021, Київ, вул. Шовковична, 12)

oleksanderreznik@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5201-8489

Попри значну кількість соціологічних досліджень ставлення українців до державної влади, підґрунтя цього явища впродовж соціальних трансформацій не дістало системного й достатньо глибокого аналізу. В Інституті соціології НАН України з метою з’ясування теоретико-методологічних та прикладних аспектів вивчення політичних установок населення щодо державних інститутів започатковано науково-дослідницьку роботу “Чинники ставлення громадян до державної влади: соціологічний аналіз”, що продовжує попередні дослідження Інституту. 15 червня 2021 року відбувся віртуальний круглий стіл, на якому відповідальні виконавці зазначеної науково-дослідницької роботи та запрошені колеґи з Інституту соціології НАНУ презентували поточні результати власних досліджень, поділилися досвідом, теоретичними міркуваннями та емпіричними напрацюваннями. Оприлюднюємо виступи учасників цього круглого столу для ширшого загалу.