Круглий стіл «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії “теорія — факт”»

Сергій Дембіцький - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу методології та методів соціології, Інститут соціології НАН України, Київ

https://orcid.org/0000-0002-7958-3557

Анотація. Матеріал присвячений проведеному в Інституті соціології НAН України Круглому столу «Феномен аномії в контексті епістемологічної дихотомії “теорія — факт”». Сучасна соціологія може розглядати аномію в теоретичному розрізі та як об'єкт соціологічного вимірювання. Звісно, ці дві грані соціологічного знання невіддільні одна від одної, але водночас не можна сказати, що взаємозв'язок між ними є однозначним і несуперечливим. З огляду на це метою круглого столу, присвяченого феномену аномії, стало обговорення суперечностей та можливостей, що виникають на перетині теоретичного й емпіричного дослідження цього цікавого в академічному плані та актуального на тлі соціальних процесів у сучасній Україні явища.