Принцип симетрії та концепція часу в акторно-мережевій теорії

УДК 316.2

МИХАЙЛО АКУЛОВ — аспірант Київського Нацioнaльнoгo університету ім.Тараса Шевченка, Київ

http://orcid.org/0000-0002-6987-1029

Анотація. У цій статті йдеться про проблеми принципу симетрії та концепцію часу в акторно-мережевій теорії (ANT). Відносини між людськими та нелюдськими акторами становлять одну з ключових тез ANT — принцип узагальненої симетрії. Але принцип симетрії часто порушується в працях самих авторів ANT — як щодо відносин між гетерогенними акторами, так і щодо відносин між часом і простором. У працях засновників та авторів напряму (Б.Латур, Д.Ло, А.Мол, А.Еньон та ін.) ми можемо бачити дискусії з приводу ролей акторів та самого поняття актора в ANT. Аналіз текстів ANT свідчить, що припущення щодо реляційності простору-часу є, по-перше, частковими та неповними, а по-друге, актори не мають рівного онтологічного статусу.

Ключові слова: актор, актант, мережа, час, простір, узагальнена симетрія