Етичні критерії цивілізаційного вибору

УДК 316.722

МИХАЙЛО ЛОЩІНІН - експерт Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, Київ
ЮРІЙ ПРИВАЛОВ - кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України, Київ
ЮРІЙ САПЕЛКІН - кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології НАН України, Київ

Анотація.

У статті розглядається розуміння цивілізаційного вибору як послідовності політичних, соціальних, культурних та інших історичних подій. Подається оцінка масштабу соціальних дій, націлених на цивілізаційний розворот суспільства. Автори здійснюють спробу оцінити ризики цивілізаційного вибору уздовж соціальної вертикалі, використовуючи розроблені раніше теоретичні моделі соціальних ризиків для соціально неоднорідного суспільства. В перебігу дослідження розглянуто різні феномени, супутні розв'язанню проблеми етики цивілізаційного вибору.
Ключові слова: цивілізаційний вибір, соціальні ризики, свобода, еволюція, етична оцінка