Добробут і нерівність у порівняльній перспективі: випадок Польщі та України

УДК 316.443

НАТАЛІЯ КОВАЛІСКО - доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів https://orcid.org/0000-0002-1466-6132
СЕРГІЙ МАКЕЄВ - доктор соціологічних наук, завідувач відділу соціальних структур Інституту соціології НAН України, Київ

Анотація. Соціально-економічні траєкторії руху Польщі та України істотно розходилися з останнього десятиліття минулого століття і досі розходяться. Перша стабільно розвивається, надолужує відставання в якості життя людей від країн Західної Європи. В Україні ж рецесія 1990-х років змінилася нестійким зростанням економіки, що переривалося у другій половині 2000-х і в 2010-х роках. Порівняння даних офіційної статистики, обстежень домогосподарств та опитувань населення дає підстави констатувати, що поступальний і стійкий, як у Польщі, перехід від централізованої економіки до ринкової супроводжується помірним поглибленням економічної нерівності. Абнормальний (що відхиляється від “правила Польщі”) перехід призводить до надлишкової концентрації доходів і відтворення корупції як механізму їх перерозподілу між різними категоріями населення, а звідси — до виразнішого розшарування щодо можливостей задоволення вітальних і екзистенційних потреб. Існування масштабної тіньової економічної діяльності та недекларованої роботи підтримує дешевизну українських працівників на внутрішньому і зовнішніх ринках праці й формує стійку субкультуру ухилення від сплати податків.
Ключові слова: добробут нації, добробут громадян, дохід, домогосподарство, соціальна нерівність